PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (2024)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (1)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (2)

PUBLICAŢII SERIALE(2018)

Bibliografie elaboratăpe baza publicaţiilordin Depozitul Legal

Anul XXVIII 2019

B I B L I O T E C A N A Ţ I O N A L Ă A R O M Â N I E I

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Editura Bibliotecii Naţionale a României

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (3)

©Copyright 2019

Toate drepturile sunt rezervate Editurii BiblioteciiNaţionale a României. Nicio parte din aceastălucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prinmijloc mecanic sau electronic sau stocat într-o bazăde date, fără acordul prealabil, în scris, al redacţiei.

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂSERII ŞI PERIODICITATE

Cărţi.Albume.Hărţi: bilunarDocumente muzicale tipărite şi audiovizuale: anualArticole din publicaţii periodice. Cultură: lunarPublicaţii seriale: anualRomânica: anualTeze de doctorat: semestrial

Redactat de:Anișoara Vlad

Coperta: Constantin Aurelian Popovici

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (4)

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂPUBLICAŢII SERIALE

Din anul 1993 Bibliografia Naţională a României se realizeazăprin introducerea datelor pe calculator în cadrul Programului deCatalogare Centralizată al Bibliotecii Naţionale a României.

Baza de date astfel constituită poate fi consultată on-line deorice beneficiar prin diverse puncte de acces (titlu, autor, subiect,ISSN etc.)

ELEMENTELE UNEI DESCRIERI BIBLIOGRAFICE

Nr. crt.

Titlul propriu-zis: informaţii la titlu/Menţiuni de responsabilitate.-Menţiuni de ediţie.-Anul editorial al primei fascicule, Nr. primeifascicule- Anul editorial al ultimei fascicule, Nr. ultimei fascicule.-Locul de publicare: Numele editorului, anul calendaristic al primeifascicule-Anul calendaristic al ultimei fascicule.

Periodicitate. - Note

Numărul ISSN=Titlul cheie

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (5)

Lista publicaţiilor Bibliotecii Naţionale a României

• Bibliografia Naţională Română

• Aniversări culturale, 2/an• Biblioteconomie: sinteze, metodologii, traduceri, 2/an• Abstracte în bibliologie și știința informării, 2/an• Bibliografia cărţilor în curs de apariţie (CIP), 12/an• Revista Bibliotecii Naţionale a României, 1/an• Revista română de istorie a cărţii, 1/an• Revista română de conservare şi restaurare a cărţii, 1/an• Revista Biblioteca, 12/an

seria: Cărţi.Albume.Hărţiseria: Documente muzicale tipărite şi audiovizuale: anualseria: Articole din publicaţii periodice. Cultură: lunarseria: Publicaţii seriale: anualseria: Românica: anualseria: Teze de doctorat: semestrial

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (6)

PUBLICAŢII SERIALE 5

Cuprins

0 GENERALITĂȚI ............................................................................................... 8 004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Prelucrarea

și procesarea datelor .................................................................................... 12 005 Management ............................................................................................ 16 008 Civilizație. Cultură. Progres .................................................................... 17 02 Biblioteconomie. Bibliologie. Biblioteci ................................................... 45 050+070 Publicații seriale. Periodice. Jurnalism ............................................ 49 06 Organizații. Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee. Institute de

cercetare ...................................................................................................... 58 087.5 Publicații pentru copii ........................................................................... 61

1 FILOSOFIE ...................................................................................................... 62 159.9 Psihologie ............................................................................................. 65

2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 67

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE .................................... 88 303/308 Științe sociale. Practică socială. Mod de viață .................................. 88 311/314 Statistică. Teoria statisticii. Demografie. Studiul populației ............ 98 316 Sociologie .............................................................................................. 101 32 Politică ..................................................................................................... 105 330 Economie ............................................................................................... 112 331 Muncă. Relații de muncă. Economia muncii. Organizarea

muncii ....................................................................................................... 119 334 Forme de organizare și cooperare în economie ..................................... 121 336 Finanțe ................................................................................................... 122 338 Situație economică. Politică economică. Planificare economică ........... 129 338.48 Turism .............................................................................................. 134 339 Comerț. Relații economice internaționale ............................................. 135 34 Drept. Legislație. Jurisprudență ............................................................... 138 351/354 Administrație publică ..................................................................... 152 355/359 Armată. Artă și știință militară. Apărare. Forțe armate .................. 155 36 Asistență socială. Asigurarea nevoilor mentale și materiale de

viață ........................................................................................................... 164

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (7)

6 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor ................ 166 37 Educație. Învățământ ............................................................................... 166 39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini.

Mod de viață. Folclor ................................................................................ 312

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ..................................................... 319 502/504 Știința mediului înconjurător. Conservarea resurselor

naturale ...................................................................................................... 319 51 Matematică .............................................................................................. 322 52 Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spațiului ......................................... 329 53 Fizică. Mecanică. Optică. Termodinamică. Electricitate.

Magnetism................................................................................................. 329 54 Chimie ..................................................................................................... 331 55 Științele pământului. Științe geologice .................................................... 334 57 Științe biologice în general ...................................................................... 337 58 Botanică ................................................................................................... 340

6 ŞTIINŢE APLICATE .................................................................................... 342 61 Științe medicale. Medicină ...................................................................... 342 615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie ............................................... 364 62 Inginerie. Tehnică în general ................................................................... 367 63 Silvicultură. Agricultură. Horticultură. Zootehnie ................................... 385 636.09 Medicină veterinară .......................................................................... 395 64 Economie casnică. Științe domestice. Întreținerea casei.......................... 395 65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ................... 399 657 Contabilitate. Organizarea conturilor. Bugete. Balanțe. Conturi.

Audit ......................................................................................................... 406 66 Tehnologie chimică. Industrii chimice și înrudite ................................... 409 67/68 Industrii, meserii și îndeletniciri pentru materiale diverse,

produse finite și asamblate ........................................................................ 411 69 Industria construcțiilor. Materiale de construcție. Tehnologii și

procedee în construcții .............................................................................. 413

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT ...................................... 415 71 Urbanism ................................................................................................. 415 72 Arhitectură ............................................................................................... 415 73 Arte plastice ............................................................................................. 418 74 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă ....................................... 420 76 Arte grafice. Grafică ................................................................................ 420

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (8)

PUBLICAŢII SERIALE 7

77 Fotografie și activități similare ................................................................ 421 78 Muzică ..................................................................................................... 421 791 Cinematografie ...................................................................................... 423 792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale. Spectacole ........................ 423 793/794 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mișcării.

Jocuri ......................................................................................................... 424 796/799 Sport. Jocuri sportive. Educație fizică ............................................ 427

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .......................................... 433 81 Lingvistică. Limbi ................................................................................... 433 82 Literatură ................................................................................................. 440 82.09 Critică literară. Studii literare. Literatură comparată .......................... 448 821.111 Literatură engleză ........................................................................... 449 821.133.1 Literatură franceză și de limbă franceză ...................................... 449 821.135.1 Literatură română ........................................................................ 450 821.511.141 Literatură maghiară .................................................................. 455

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................... 455 902 Arheologie ............................................................................................. 455 903/904 Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități ....................... 456 908 Monografii regionale. Studiul unei localități ......................................... 456 91 Geografie. Explorarea pământului și a altor teritorii individuale ............ 466 930 Știința istoriei. Istoriografie ................................................................... 468 94 Istorie generală ........................................................................................ 469

INDEX DE REDACTORI ................................................................................. 478

INDEX DE EDITORI ........................................................................................ 546

INDEX DE TITLURI ......................................................................................... 612

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (9)

8 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

0 GENERALITĂȚI

1. Adevărul : cotidian naţional : fondat în 1888 / red. şef: Dan

Marinescu. - Nr. 1 (1989)- . - Bucureşti : Adevărul Holding, 1989- Cotidian. - Primul nr. a apărut cu titlul "Scînteia poporului"=ISSN 1221-

8022. - De la nr. 121 (680) din 22 iunie 1992-seria a 5-a, urmaş al "Adevărului" de la 1888. - Înlocuieşte din 1989 publicaţia "Scînteia"=ISSN 1018-0486. - Suplimente: "Adevărul de duminică"=ISSN 1220-3807, "Adevărul de week-end", "Adevărul-Asigurări", "Adevărul-Baschet Asesoft", "Adevărul TV", "Adevărul-Supliment bancar", "Adevărul literar & artistic", "Adevărul-Căminul tău", "Adevărul-Sport", "Adevărul autovit", "Adevărul-Sfaturi utile pentru sănătate", "Destinaţii", "Adevărul şcolar & universitar", "Adevărul auto"=ISSN 2559-0790, "Adevărul financiar", "Adevărul - Bucureşti", "Adevărul-Ghidul candidatului la admiterea în facultate", "Adevărul-Investiţii", "Adevărul-Satiricon", "Adevărul verde", "Adevărul - Servicii bancare", "Adevărul-cariere", "Adevărul-Jocuri", "Adevărul-Sănătate", "Adevărul-Expert imobiliar", "Adevărul - 500 miliardari", "Euro 2008", "Sporturi", "Adevărul campionilor", "Forbes - 500 miliardari", "Şcoală & educaţie", "Adevărul weekend". - Are şi ediţie online (www.adevarul.ro).

ISSN 1016-7587 = Adevărul (Bucureşti. 1989) 2. Bibliografia cărţilor în curs de apariţie. CIP [Ediţie on-line] /

Biblioteca Naţională a României. Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP. - An. 12 (2009), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Bibliotecii Naţionale a României, 2009-

Lunar. - Între 1998-2008 a apărut pe suport tipărit. - Între 2009-2011 a apărut atât pe suport tipărit cât şi online. - Preia numerotarea ediţiei tipărite.

ISSN 2284-8401 = Bibliografia cărţilor în curs de apariţie. CIP (Online) 3. Book of Abstracts - Scientific Conference. Academy of Romanian

Scientists = Volum de rezumate (Conferinţa ştiinţifică a Academiei Oamenilor de Ştiinţă) . - Vol. 1 (2018), issue 1- . - Bucureşti : Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2018-

Semestrial. - Ed. bilingvă română-engleză. ISSN 2601-5102 = Book of Abstracts (Scientific Conference. Academy of

Romanian Scientists)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (10)

PUBLICAŢII SERIALE 9

4. Caiet de bibliografii. Cărţi / Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu". - Nr. 1 (2008)- . - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2008-

Anual. - Rezultat din scindarea în 2008 a publicaţiei "Caiet de bibliografii"=ISSN 1841-7019.

ISSN 1844-9700 = Caiet de bibliografii - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu". Cărţi

5. Caiet de bibliografii. Periodice / Universitatea de Arhitectură şi

Urbanism "Ion Mincu". - Nr. 1 (2008)- . - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2008-

Anual. - Rezultat din scindarea în 2008 a publicaţiei "Caiet de bibliografii"=ISSN 1841-7019.

ISSN 1844-9697 = Caiet de bibliografii - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu". Periodice

6. Challenges of the Knowledge Society [Resursă electronică] :

international scientific session / "Nicolae Titulescu" University of Bucharest, "Nicolae Titulescu" Foundation for Law and International Relations. - Bucureşti : "Nicolae Titulescu" University Publishing House, 2007-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 12-a din 2018.

ISSN 2284-6972 = Challenges of the Knowledge Society (CD-ROM) 7. Fiatal műszakiak tudományos ülésszaka : nemzetközi tudományos

konferencia = international scientific conference . - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996- .- (Műszaki tudományos füzetek).

Anual. - Rezumate şi sumar şi în limba engleză. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 23-a, nr. 9 din 2018.

ISSN 2393-1280 = Fiatal műszakiak tudományos ülésszaka 8. Informaţii statistice. Seria statistica agriculturii. Bilanţuri de

aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare / Institutul Naţional de Statistică. Direcţia Generală de Statistică Economică. Direcţia de Statistici Agricole şi de mediu ; coord.: Ioana Dima, Mariana Clipcea, Alexandru Marius Brodeală. - 2017 (2018)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2018- .- (Seria statistica agriculturii).

Anual. ISSN 2601-7113 = Informaţii statistice. Seria statistica agriculturii,

Bilanţuri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (11)

10 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

9. Jurnalul naţional : ziar vertical : cotidian fondat în 1993 / red. şef: Elena Cristian. - An. 1 (1993), nr. 1-nr. 7312 (2017) . - Bucureşti : Intact, 1993-

Cotidian. - Tipărit în două ediţii. - Suplimente: "Jurnalul naţional. Ediţia de Oltenia", "Jurnalul naţional. Ediţia de Suceava", "Jurnalul naţional. Supliment TV", "Zi de vară până-n toamnă", "Jurnalul naţional. Ediţie de colecţie", "Jurnalul de bucătărie", "Injecţie directă", "Jurnalul de sănătate"=ISSN 1584-9902, "Jurnalul de cumpărături", "Jurnalul de casă, grădină şi terenuri"=ISSN 1841-1479, "Jurnalul casei mele", "Jurnalul digital", "Jurnalul - Modernizarea forţelor aeriene", "Ski Express", "Copii dispăruţi", "Zoom", "Student 2007", "Pensii private", "Jurnalul de schi", "Ghidul asigurărilor", "Scânteia", "Jurnalul de duminică", "Ghidul pacientului român", "Jurnalul de weekend". - Are şi ediţie online (www.jurnalul.ro).

ISSN 1221-7867 = Jurnalul naţional 10. Libertatea : cotidian naţional / red. şef: Iulian Enache. - An. 1

(1989), nr. 1- . - Bucureşti : Ringier România, 1989- Cotidian. - Înlocuieşte din 1989 publicaţia "Informaţia"=ISSN 1221-2121.

- Suplimente: "Libertatea CD"=ISSN 1222-3700, "Supliment ABC-afaceri business club"=ISSN 1222-3727, "Supliment A-Z. Problemele omului"=ISSN 1222-3719, "Informaţia"=ISSN 1222-3999, "Libertatea 2x2"=ISSN 1222-3697, "Vocea patriotului naţionale"=ISSN 1222-4006, "Reforma"=ISSN 1222-3883, "Supliment Divertisment+TV", "Supliment week-end TV", "Supliment Sport+TV, Anunţuri", "Magazin", "Libertatea weekend", "Libertatea pentru femei", "Din toată inima", "Libertatea magazin", "Minunile naturii"=ISSN 2457-1571. - Editat la Bucureşti, Cluj, Timişoara şi Iaşi. - Are şi ediţie online (www.libertatea.ro).

ISSN 1220-8256 = Libertatea (Bucureşti. 1989) 11. Monitorul de Horezu / publicaţie editată de Primăria şi Consiliul

local Horezu ; red. şef: Orleanu Marcel. - An. 1 (2016), nr. 1- . - Horezu : Primăria Comunei Horezu, 2016-

Lunar. ISSN 2537-186X = Monitorul de Horezu 12. Personalităţi hunedorene : bibliografie / Biblioteca Judeţeană "Ovid

Densuşianu". - [Nr. 1] (2018)- . - Deva : [s.n.], 2018- Semestrial. ISSN 2601-5153 = Personalităţi Hunedorene

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (12)

PUBLICAŢII SERIALE 11

13. Proceedings of the Romanian Academy. Series A, Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Sciences / ed.-in-chief: Valentin Ionel Vlad. - Vol. 1 (2000), nr. 1- . - Bucharest : Publishing House of the Romanian Academy, 2000-

De 3 ori pe an. ISSN 1454-9069 = Proceedings of the Romanian Academy. Series A,

Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Sciences 14. Renaşterea bănăţeană / dir. onor.: prof. dr. Iosif Constantin Drăgan

; red. şef: Octavian Roşa. - Nr. 1 (1990)- . - Timişoara : Tim-Press, 1990- Cotidian. - Primul nr. a apărut cu titlul "Renaşterea". - Înlocuieşte din

1990 publicaţia "Luptătorul bănăţean"=ISSN 1222-8958. - Suplimente: "Curierul de sâmbătă", "Univers sportiv", " Paralela 45", "Renaşterea bănăţeană-programe TV", "Anunţuri gratuite". - Are şi ediţie online (www.renasterea.ro).

ISSN 1221-4051 = Renaşterea bănăţeană 15. The Scientific Journal of Humanistic Studies / ed.: Graţian

Cormoş. - An. 1 (2009), nr. 1-An. 10 (2018), nr. 18 . - Cluj-Napoca : Argonaut, 2009-2018.

Semestrial. ISSN 2066-8880 = The Scientific Journal of Humanistic Studies 16. Simpozionul Bibliotecarilor din Judeţul Braşov [Resursă

electronică] / Liceul Tehnologic "Malaxa". - Zărneşti : Liceul Tehnologic "Malaxa", 2018-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 8-a din 2018. 17. Standardizarea : revista organismului naţional de standardizare :

publicaţie oficială / Asociaţia de Standardizare din România. - Nr. 1 (1991)- . - Bucureşti : ASRO, 1991-

Lunar. - Pe copertă titlul "Standardizarea ASRO". - Înlocuieşte din 1991 publicaţia "Standardizarea română"=ISSN 0373-9619. - Are şi ediţie online (www.asro.ro).

ISSN 1220-2061 = Standardizarea (Bucureşti. 1991) 18. Szilágysági évkönyv. - Zilah : Assante, [2008] Anual. - Descrierea s-a făcut după vol. din 2018. ISSN 2065-2895 = Szilágysági évkönyv

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (13)

12 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

19. Telegraful de Mureş : publicaţie lunară a Partidului Social Democrat Mureş / red. şef: Dragoş Bardoşi. - An. 1 (2016), nr. 1- . - Târgu Mureş : [s.n.], 2016-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.telegrafuldemures.ro). ISSN 2501-2649 = Telegraful de Mureş 004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Prelucrarea și

procesarea datelor

20. Accesul populaţiei la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor /

Institutul Naţional de Statistică. - [Nr. 1] (2008)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2008-

Anual. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 2065-2844 = Accesul populaţiei la tehnologia informaţiilor şi

comunicaţiilor 21. Acta Universitatis Sapientiae. Informatica : scientific journal / ed.-

in-chief: László Dávid. - Vol. 1 (2009), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Scientia, 2009-

Semestrial. - Are şi ediţie online (www.acta.sapientia.ro). ISSN 1844-6086 = Acta Universitatis Sapientiae. Informatica 22. Cei mai mari jucători din IT şi telecom / ed.: Adrian Secleanu. -

2017- . - Bucureşti : Mediafax Group, 2017- Anual. ISSN 2559-6454 = Cei mai mari jucători din IT şi telecom 23. Cybersecurity Trends . - Nr. 1 (2017)-[Nr. 4] (2018) . -

Bucureşti : Pear Media, 2017-2018. Trimestrial. ISSN 2559-1797 = Cybersecurity Trends (Ed. italiană) 24. Cybersecurity Trends . - Nr. 1 (2017)-[Nr. 4] (2018) . -

Bucureşti : Pear Media, 2017-2018. Trimestrial. ISSN 2559-6136 = Cybersecurity Trends (Ed. engleză)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (14)

PUBLICAŢII SERIALE 13

25. Elstud : sesiune de comunicări ştiinţifice a studenţilor / Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava. Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. - Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2007-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 12-a din 2018. ISSN 2066-6551 = Elstud (Suceava)(CD-ROM) 26. Info top : revista profesorilor de informatică, ştiinţe şi tehnologii /

red. şef: prof. Eugen Popescu. - Nr. 1(2011)- . - Craiova : Else, 2010- Semestrial. ISSN 2069-9115 = Info top 27. Info Writers / coord.: prof. Diaconu Diana Elena, prof. Trandafir

Carmen Daniela, prof. Neagu Marin. - Nr. 1 (2016)- . - Târgovişte : Editura Zven, 2016-

Semestrial. ISSN 2537-5563 = Info Writers 28. International Journal of Computers, Communications & Control :

with emphasis on the integration of three technologies : a bimonthly journal / Agora University ; ed.-in-chief: prof. Florin-Gheorghe Filip. - Vol. 1 (2006), nr. 1- . - Oradea : CCC Publications, 2006-

La 2 luni. - Are şi ediţie online (www.journal.univagora.ro). ISSN 1841-9836 = International Journal of Computers, Communications

& Control 29. Journal of Applied Computer Science & Mathematics / "Ştefan cel

Mare" University of Suceava ; ed.-in-chief: Doru E. Tiliuţe. - Suceava : Editura Universităţii "Ştefan cel Mare", 2009-

Semestrial. - Înlocuieşte din 2009 publicaţia "Journal of Applied Computer Science"=ISSN 1843-1046. - Descrierea s-a făcut după An. 12, nr. 2 din 2018.

ISSN 2066-4273 = Journal of Applied Computer Science & Mathematics 30. Journal of Computer Science and Control Systems / University of

Oradea. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology ; ed.-in-chief: Eugen Gergely. - Vol. 1 (2008)- . - Oradea : University of Oradea, 2008-

Semestrial. - Antetitlu: Academy of Romanian Scientists. - Înlocuieşte din 2008 publicaţia "Analele Universităţii din Oradea. Fascicula electrotehnică, Secţiunea ştiinţa calculatoarelor şi sisteme de control"=ISSN 1841-7213. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1844-6043 = Journal of Computer Science and Control Systems

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (15)

14 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

31. Journal of Information Systems & Operation Management /

Romanian American University ; ed.-in-chief: prof. Virgil Chichernea. - Nr. 1 (2007)- . - Bucureşti : Editura Universitară, 2007-

Trimestrial. ISSN 1843-4711 = Journal of Information Systems & Operation

Management 32. Journal of Science and Arts / Valahia University of Târgovişte.

Faculty of Sciences and Arts ; honor. dir.: Ion V. Popescu. - Târgovişte : Bibliotheca, [2001]-

Anual. - Are şi ediţie online (www.josa.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 18, nr. 3 din 2018.

ISSN 1844-9581 = Journal of Science and Arts 33. Marea Neagră digitală : revistă dedicată concursului regional de

informatică care vizează problematica poluării Mării Negre / Liceul Teoretic "Callatis" Mangalia. - Nr. 1(2011)- . - Mangalia : Liceul Teoretic "Callatis", 2011-

Anual. ISSN 2247-8760 = Marea Neagră digitală 34. Playtech / red. şef: Răzvan Băltăreţu. - Nr. 1 (2018)- . -

Bucureşti : Master Print Super Offset, 2018- Trimestrial. ISSN 2601-7628 = Playtech (Bucureşti) 35. Proceedings of the International Conference on Electronics,

Computers and Artificial Intelligence - ECAI. Series electronics, computers and artificial intelligence : Book of Abstracts / University of Piteşti ; ed.-in-chief: Takeshi Yamakawa, Emil Sofron. - Nr. 1 (2007)- . - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2007-

Anual. - În 2009 a apărut în 4 vol. ISSN 1843-2115 = Proceedings of the International Conference on

Electronics, Computers and Artificial Intelligence - ECAI. Series electronics, computers and artificial intelligence

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (16)

PUBLICAŢII SERIALE 15

36. Programare, comunicare, imaginaţie, design [Resursă electronică] : Lucrările Conferinţei Naţionale de Informatică pentru Elevi / Universitatea "Lucian Blaga". Facultatea de Ştiinţe. Departamentul de Matematică şi Informatică. Colectivul de Informatică ; ed.: Dana Simian, Laura Florentina Stoica. - Ed. 1(2015)- . - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015-

Anual. ISSN 2393-4956 = Programare, comunicare, imaginaţie, design (CD-

ROM) 37. Revista română de informatică şi automatică / Institutul Naţional

de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ; red. şef: dr. ing. Neculai Andrei. - Vol. 1 (1991), nr. 1- . - Bucureşti : Editura I.C.I., 1991-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.ici.ro/ici/revista). ISSN 1220-1758 = Revista română de informatică şi automatică 38. Revista română de interacţiune om-calculator / red. şef: Dorian

Gorgan, Costin Pribeanu. - Vol. 1 (2008), nr. 1- . - Bucureşti : Matrix Rom, 2008-

Semestrial. - Nr. 3/2010, Nr. 4/2011, Nr. 1/2012 conţin "Conferinţa naţională de Interacţiune Om-Calculator RoCHI".

ISSN 1843-4460 = Revista română de interacţiune om-calculator 39. Revista română de protecţia datelor = Romanian Data Protection

Review : revistă realizată de Rentrop & Straton / preşed.: George Straton ; dir. gen.: Octavian Breban. - Nr. 1 (2018)- . - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2018-

Lunar. ISSN 2601-4289 = Revista română de protecţia datelor 40. Simpozionul naţional de comunicări ştiinţifice în domeniul

informaticii "Info-Practic" [Resursă electronică] / Colegiul Tehnic "Alexe Marin". - Ed. 1 (2011)- . - Slatina : Editura Hoffman, 2011-

Anual. ISSN 2247-1294 = Simpozionul naţional de comunicări ştiinţifice în

domeniul informaticii "Info-Practic" (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (17)

16 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

41. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Informatica / ed.-in-chief: prof. dr. Militon Frenţiu. - An. 1 (1996), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Cluj University Press, 1996-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Serie a publicaţiei "Studia Universitatis "Babeş-Bolyai" a cărei numerotare o preia. - Are şi ediţie online (www.studia.ubbcluj.ro/serii/informatica).

ISSN 1224-869X = Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Informatica 42. Studies in Informatics and Control : with Emphasis on Useful

Applications of Advanced Technology / National Institute for Research & Development in Informatics ; ed.-in-chief: dr. Florin-Gheorghe Filip. - Vol. 1 (1992), nr. 1- . - Bucureşti : Informatics and Control Publications, 1992-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.ici.ro/ici/revista/sic.html). ISSN 1220-1766 = Studies in Informatics and Control 43. StudMath-IT : Proceedings of the International Student Conference :

Mathematics & Computer Science / "Aurel Vlaicu" University of Arad. Faculty of Exact Sciences ; ed.: Mariana Nagy, Marius Lucian Tomescu, Crina Anina Bejan. - No. 1 (2018)- . - Arad : Editura Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, 2018-

Anual. ISSN 2602-1579 = StudMath-IT (Arad)

005 Management 44. 100 tineri manageri de top : catalog editat de "Business magazin" /

ed. şef: Ionuţ Bonoiu. - mai (2007)- . - Bucureşti : Mediafax, 2007- Anual. - Între 2007-2013 editat de Publimedia International şi Business

magazin. ISSN 2360-6851 = 100 tineri manageri de top 45. Buletinul ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara.

Seria Inginerie şi Management = Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timişoara. Transactions on Engineering and Management / ed.-in-chief: Anca Drăghici. - Timişoara : Editura Politehnica, 2014-

Semestrial. - Text în lb. engleză. - Descrierea s-a făcut după Vol. 4, nr. 2 din 2018.

ISSN 2392-7364 = Buletinul ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara. Seria Inginerie şi Management

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (18)

PUBLICAŢII SERIALE 17

46. Digital Report / coord. proiect: Loredana Săndulescu. - 2017- . - Bucureşti : Biz Agency, 2017-

Anual. - Supliment la: Biz (Bucureşti)=ISSN 1454-8380. 47. Revista de management comparat internaţional = Review of

International Comparative Management / Academy of Economic Studies Bucharest. Excellency Romanian Center for Comparative Management Studies ; chief ed. assoc.: prof. Marian Năstase. - Nr. 1 (2000)- . - Bucureşti : Editura ASE, 2000-

De 5 ori pe an. - Are şi ediţie online (www.rmci.ase.ro). ISSN 1582-3458 = Revista de management comparat internaţional 48. Revista de management şi inginerie economică = Review of

Management and Economic Engineering / Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România ; ed.-in-chief: Ioan Abrudan / Romanian Managers Economical Engineers Association. - An. 1 (2002), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Todesco, 2002-

Trimestrial. - Între 2002-2005 a apărut numai în limba română. - Are şi ediţie online (www.rmee.org).

ISSN 1583-624X = Revista de management şi inginerie economică 49. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management /

Research Centre in Public Administration and Public Services, Academy of Economic Studies. - Bucureşti : CCASP, 2006-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Vol. 13, Nr. 1 din 2018. ISSN 2065-3913 = Theoretical and Empirical Researches in Urban

Management

008 Civilizație. Cultură. Progres 50. 13 Plus : revistă de cultură / red. şef: Petre Isachi. - Bacău : Psyhelp,

1998- Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 21, nr. 190 din 2018. ISSN 1454-2900 = 13 Plus 51. 3R : Rădăcini, racines, radici : revista Asociaţiei "Memorie şi

Speranţă" : o revistă culturală, de istorie şi genealogie / coord.: Olimpia Coroamă. - Bucureşti : InDArt, 2018-

Trimestrial. - Text şi în lb. franceză şi italiană. ISSN 2601-5374 = 3R : Rădăcini, racines, radici

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (19)

18 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

52. Accente. - Bucureşti : [s.n.], 2012- La 2 luni. - Are şi ediţie online (www.revistaaccente.com). - Descrierea

s-a făcut după Nr. 39 din 2018. ISSN 2393-2724 = Accente (Bucureşti. Print. 2012) 53. Activitatea unităţilor cultural-artistice / Institutul Naţional de

Statistică. - 2003 (2004)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2004- Anual. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1584-8221 = Activitatea unităţilor cultural-artistice 54. Activitatea unităţilor cultural-artistice [Resursă electronică] /

Institutul Naţional de Statistică. - 2008(2009)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2009-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2066-4087 = Activitatea unităţilor cultural-artistice (CD-ROM) 55. Adevărul weekend. - Nr. 1(2011)- . - Bucureşti : Adevărul

Holding, 2011- Săptămânal. - Fondat în 2002. - Reprezintă ediţia de sâmbătă-duminică a

ziarului "Adevărul (Bucureşti. 1989)"=ISSN 1016-7587. - Din oct. 2011 are ca supliment "Adevărul - Sănătate". - Are şi ediţie online (www.adevarul.ro).

56. Agenda culturală Bistriţa-Năsăud . - 2018- . - Bistriţa : [s.n.],

2016- Anual. ISSN 2501-5494 = Agenda culturală 57. Agora : trimestrial de cultură şi dialog interdisciplinar / Fundaţia

Culturală "Sorin Tudor" ; dir.: Costache Tudor ; red. şef: Ion Dan Voicu. - Nr. 1 (2001)- . - Constanţa : Fundaţia Culturală "Sorin Tudor", 2001-

Trimestrial. - Supliment: "Cufărul trăirilor juvenile"=ISSN 2286-1947. ISSN 1582-4888 = Agora (Constanţa) 58. Alecart : revistă de atitudine culturală / Colegiul Naţional de Artă

"Octav Băncilă", Colegiul Naţional Iaşi, Colegiul Naţional "Petru Rareş" Suceava ; red. şef: Alexandra Masgras. - Nr. 1 (2008)- . - Iaşi : PIM, 2008-

Semestrial. - Nr. 1 din 2008 a apărut ca supliment cultural al revistei "Artes (Iaşi)"=ISSN 1224-6646. - Are şi ediţie online (www.alecart.ro).

ISSN 2065-7749 = Alecart (Iaşi)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (20)

PUBLICAŢII SERIALE 19

59. Almanah "Dialog cu cetăţenii" / Consiliul Local Giroc, Primăria Comunei Giroc ; dir. onorific: dr. Iosif-Ionel Toma ; coord.: Vasile Tomoiagă. - 2006 (2005)- . - Timişoara : Mirton, 2005-

Anual. - Între 2005-2006 a apărut cu titlul "Almanahul ziarului "Dialog cu cetăţenii".

ISSN 1843-8261 = Almanah "Dialog cu cetăţenii" 60. Almanah "Flacăra" : almanah anual al revistei "Flacăra" . - Nr. 1

(1967)- . - Bucureşti : Flacăra, 1967- Anual. ISSN 1222-7226 = Almanah "Flacăra" 61. Almanah "Flacăra" estival : almanah anual al revistei "Flacara" . -

Bucureşti : Flacăra, [2008]- Anual. - Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. 62. Almanahul Societăţii Cultural-Ştiinţifice "Virtus Romana

Rediviva" : almanah cultural-ştiinţific / red. şef: Ironim Marţian. - Cluj-Napoca : Societatea Cultural-Ştiinţifică "Virtus Romana Rediviva", 1996-

Anual. - Pe copertă titlul: Virtus Romana Rediviva. - Descrierea s-a făcut după Nr. 20 din 2018.

ISSN 1582-4853 = Almanahul Societăţii Cultural-Ştiinţifice "Virtus Romana Rediviva"

63. Almăjana : publicaţie culturală / Cercul Literar-Artistic al Liceului

Teoretic "Eftimie Murgu", Centrul Zonal de Învăţământ Bozovici (Valea Almăjului - Banat) ; red. şef: Iosif Băcilă. - Nr. 1 (1999)- . - Timişoara : Excelsior Art, 1999-

Lunar. ISSN 1454-6639 = Almăjana (Bozovici) 64. Anuarul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj . - Zalău :

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, 2012- Anual. - Descrierea s-a făcut după vol. pentru 2017 din 2018. ISSN 2285-1488 = Anuarul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (21)

20 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

65. Arca : revistă de cultură : revistă lunară de literatură, eseu, arte vizuale, muzică / Centrul Cultural Judeţean Arad ; red. şef fondat.: Vasile Dan. - An. 1 (1990), nr. 1- . - Arad : Centrul Cultural Judeţean Arad, 1990-

Lunar. - Supliment: "Gulliver (Arad)"=ISSN 1221-5619. - Are şi ediţie online (www.revistaarca.ro).

ISSN 1221-5104 = Arca (Arad) 66. Argeş : revistă de cultură fondată în 1966 / Consiliul Local Piteşti,

Primăria Municipiului Piteşti, Centrul Cultural Piteşti ; red. şef: Dumitru Augustin Doman. - Serie nouă, An. 1 (2001), nr. 1- . - Piteşti : Centrul Cultural Piteşti, 2001-

Lunar. - Între anii 1991-1992 apare ca supliment al revistei "Calende (Piteşti)"=ISSN 1220-9554. - Suplimente: "Agora (Piteşti)"=ISSN 1583-5871, "Biblioteca revistei Argeş", "Argeş 50 - memoria revistei".

ISSN 1221-2350 = Argeş (Piteşti) 67. Arte : revistă de cultură europeană / Centrul Cultural şi Complexul

Muzeal "Teatrul vechi Mihai Eminescu" ; dir.: Daniela Marchetti. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Timişoara : David Press, 2018-

Lunar. ISSN 2601-8489 = Arte (Oraviţa) 68. Astra / Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu" ; red. şef: Nicolae

Pepene. - Nr. 1 (1998)- . - Braşov : Astra, 1998- Trimestrial. - În 2010 apare serie nouă. - Supliment: "Astra. Supliment,

literatură, arte şi idei"=ISSN 2069-1955. ISSN 1454-2447 = Astra (Braşov. 1998) 69. Astra aiudeană / Astra. Desparţământul "Ovidiu Hulea" ; red. şef:

Ioan Hădărig ; preşed.: Despina Stanciu. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2018-

Trimestrial. ISSN 2602-036X = Astra aiudeană 70. Astra clujeană / Despărţământul de Cluj al Astrei ; red. şef: Mircea

Popa. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004- Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 14, nr. 4 din 2018. ISSN 2284-5321 = Astra clujeană

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (22)

PUBLICAŢII SERIALE 21

71. Astra dejeană : publicaţie / Despărţământul "Dr. Teodor Mihali" Dej al Astrei. - Dej : LuminaDej, 1994-

Trimestrial. - Nu a apărut între 1999-2014. - Descrierea s-a făcut după Nr. 1 din 2018.

ISSN 1224-0222 = Astra dejeană 72. Astra Salvensis [Resursă electronică] : revistă de istorie şi cultură /

Asociaţiunea Transilvană pentru Cultură şi Literatura Poporului Român. Despărţământul Năsăud. Cercul Salva ; dir.: Ana Filip ; red. şef: Iuliu-Marius Morariu. - An. 1 (2013), nr. 1- . - Năsăud : Cercul Salva al ASTRA, 2013-

Semestrial. - Are şi ediţie tipărită. - Are şi ediţie online (www.astrasalva.wordpress.com).

ISSN 2344-1887 = Astra Salvensis (CD-ROM) 73. Astra. Supliment. Literatură, arte şi idei / Biblioteca Judeţeană

"George Bariţiu" ; red. coord.: Dina Hrenciuc Pişcu. - Serie nouă, An. 1 (2010), nr. 1 (324)- . - Braşov : Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu", 2010-

Trimestrial. - Apare sub egida Consiliului Judeţean Braşov. ISSN 2069-1955 = Astra. Supliment. Literatură, arte şi idei 74. Ateneu : revistă de cultură / Consiliul Judeţean Bacău ; fondat.:

George Bacovia, Grigore Tăbăcaru ; fondat.: serie nouă Radu Cârneci ; dir.: Carmen Mihalache. - Serie nouă, An. 1 (1964), nr. 1- . - Bacău : Consiliul Judeţean Bacău, 1964-

Lunar. - Fondat în 1925. - Supliment: "Ateneul copiilor"=ISSN 1222-0256. - Are şi ediţie online (www.ateneu.info).

ISSN 1221-5813 = Ateneu (Bacău) 75. Banchetul : revista de cultură şi rostire românească a Fundaţiei

Culturale "Ion D. Sîrbu" Petroşani / red. şef: Dumitru Velea. - Petroşani : Fundaţia Culturală "Ion D. Sîrbu", 2016-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 3, nr. 34/35/36 din 2018. ISSN 2501-1332 = Banchetul (Petroşani) 76. Banchiza urbană ; red. şef: Françoise Pamfil ; coord.: Manuela

Zipişi. - Bucureşti : Igloo Media, 2014- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 10 din 2018. ISSN 2537-4818 = Banchiza urbană

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (23)

22 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

77. Bibliografia naţională română. Articole din publicaţii periodice, Cultură [Ediţie on-line] / Biblioteca Naţională a României. - An. 9/2008(2009), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Bibliotecii Naţionale a României, 2009-

Lunar. - De la An. 1(2000), Nr. 1 până la An. 8/2009(2011), nr. 12 a apărut tipărit. - De la An. 9/2008(2009), Nr. 1 până la An. 11/2010(2012) a apărut atât pe suport tipărit cât şi online. - De la An. 12/2011(2012), Nr. 1 apare doar online. - Preia numerotarea ediţiei tipărite.

ISSN 2284-8436 = Bibliografia naţională română. Articole din publicaţii periodice, Cultură (Online)

78. Braşovul şi eroii neamului românesc : revistă de cultură şi educaţie

patriotică, de cinstire a eroilor neamului / Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria" ; dir.: col. (rtr.) Dumitru Stratanov ; red. şef: lt. col (r.) Nicolae Uszkai, col. (rtr.) Gabriel Creangă. - Braşov : Libris Editorial, 2018-

Anual. ISSN 2601-7962 = Braşovul şi eroii neamului românesc 79. Brukenthalia : romanian cultural history review = revistă română de

istorie culturală : supplement of "Brukenthal. Acta Musei" / Brukenthal National Museum ; ed.-in-chief: Adrian Sabin Luca : supliment al revistei "Brukenthal. Acta Musei" / Muzeul Naţional Brukenthal. - Sibiu : Editura Muzeului Naţional Brukenthal, 2011-

Anual. - Are şi ediţie online (www.brukenthalmuseum.ro/publicatii/01_5.htm). - Descrierea s-a făcut după Nr. 8 din 2018.

ISSN 2285-9489 = Brukenthalia (Sibiu) 80. Buletin bibliografic / Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Direcţia Bibliotecă ; red. şef: Alina Croitoru. - An. 1 (2008), nr. 1/2- . - Bucureşti : Editura ASE, 2008-

Semestrial. ISSN 1843-9403 = Buletin bibliografic - Academia de Studii Economice

din Bucureşti. Biblioteca Centrală 81. Buletin informativ / Academia Română. Institutul de Cercetări

Socio-Umane Sibiu ; red.: Gabriela Panţel. - Nr. 1 (1995)- . - Sibiu : Institutul de Cercetări Socio-Umane, 1995-

Trimestrial. - Are ediţie şi în limba germană. ISSN 1224-1660 = Buletin informativ - Institutul de Cercetări Socio-

Umane Sibiu

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (24)

PUBLICAŢII SERIALE 23

82. Buletinul cultural "Rovine" / Asociaţia Culturală "Rovine" ; fondat.: prof. Ion Alexandru, gl. bg. dr. ing, Constantin Anton, ec. Gheorghe Pană. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2014-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 5 din 2016. ISSN 2501-4978 = Buletinul cultural "Rovine" 83. Bună-dimineaţa : publicaţie a Asociaţiei "Pro Liebling" / red. şef:

Irina Goanţă. - An. 1 (2008), nr. 1- . - Liebling : Asociaţia "Pro Liebling", 2008-

Trimestrial. - În 2010 supliment: "Culori pentru mama" (CD-ROM)=ISSN 2069-8178.

ISSN 1844-9387 = Bună-dimineaţa 84. Buzz : ziarul tuturor copiilor şi adolescenţilor / Asociaţia Buzzmedia ;

red. şef: Ioana Matfeev. - Botoşani : Buzzmedia, 2011- Lunar. - Între 2011-2013 editat de Asociaţia Culturală "Adrian Enache". -

Are şi ediţie online (www.buzz.4botosani.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 8, nr. 85 din 2018.

ISSN 2285-4908 = Buzz (Botoşani) 85. Caiet / Deutsch-Rumanische Akademie Baden-Baden, Institutul

"Eudoxiu Hurmuzachi", Institutul Român/Biblioteca Română Freiburg. - Oneşti : Magic Print, 2017-

Trimestrial. - Text şi în lb. germană. - Descrierea s-a făcut după Nr. 15 din 2018.

ISSN 2601-9566 = Caiet (Deutsch-Rumanische Akademie Baden-Baden) 86. Caiete sângeorzene = Marosszentgyörgyi füzetek / coord.: Peter

Moldovan. - Târgu Mureş : Editura Nico, 2013- Anual. - Descrierea s-a făcut după Tom. 6 din 2018. ISSN 2393-0551 = Caiete sângeorzene 87. Caiete silvane : revistă de cultură / Centrul de Cultură şi Artă al

Judeţului Sălaj ; red. şef: Daniel Săuca. - An. 1 (1998), nr. 1-An. 4 (2001), nr. 2. ; Serie nouă, an. 1 (2005), nr. 1- . - Zalău : Caiete Silvane, 1998-2001 ; 2005-

Lunar. - Între 2002-[2004] a apărut cu titlul "Origini - Caiete silvane"=ISSN 1454-3028. - Suplimente: "Eroii sălăjeni şi faptele lor"=ISSN 2247-7365, "CNS - Cuvinte. Nume. Speranţe". - Are şi ediţie online (www.caietesilvane.ro).

ISSN 1454-3028 = Caiete silvane

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (25)

24 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

88. Caietele de la Putna / Fundaţia "Credinţă şi Creaţie acad. Zoe Dumitrescu Buşulenga - Maica Benedicta". - Vol. 1 (2008)- . - Putna : Editura Nicodim Caligraful, 2008-

Anual. - În 2008 a apărut la Editura Muşatinii. - Vol. 1/2008 cuprinde colocviul "Tradiţie spirituală românească şi deschidere spre universal" închinat memoriei acad. Zoe Dimitrescu Buşulenga-Maica Benedicta. - Vol. 4/2011 cuprinde colocviul "Fertilitatea mitului". - Vol. 5/2013 cuprinde colocviul "Geniu şi memorie colectivă. Creangă + Creangă". - Vol. 6/2012 cuprinde colocviul "Muntele - metaforă fundamentală. Relief concret şi ascensiune spirituală". - Vol. 7/2014 cuprinde colocviul "Pedagogia modelelor. Pădurea - ambient decisiv şi metaforă primordială". - Vol. 8/2015 cuprinde colocviul "Jertfă şi creaţie" închinat memoriei acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga-Maica Benedicta. - Vol. 9/2016 cuprinde colocviul "Fundamente creştine ale culturii române şi europene". - Vol. 10/2017 cuprinde colocviul "Pater et Filius. Continuitate în cultura română şi europeană". - Vol. 11/2018 cuprinde colocviul "Unitatea de limbă, credinţă şi neam. Sensul culturii române".

ISSN 1844-7791 = Caietele de la Putna 89. Caleidoscopul rus = Russkii kaleidoskop / Centrul Rus de Ştiinţă şi

Cultură ; red.: Cherednik Anastasia. - Bucureşti : Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură, 2016-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 33 din 2018. ISSN 2537-284X = Caleidoscopul rus 90. Calendar cultural sibian : calendarul evenimentelor culturale ale

Bibliotecii Judeţene ASTRA / coord.: Silviu Borş. - Sibiu : Armanis, 2010- Anual. - Descrierea s-a făcut după vol. din 2018. ISSN 2285-9861 = Calendar cultural sibian 91. Caligraf : literatură, artă, cultură / red. şef: Florea Burtan. - aprilie

(2000)- . - Alexandria : Teleormanul, 2000- Lunar. - Între 2000-[2011] a apărut ca supliment al ziarului "Teleormanul

(Alexandria. 1993)"=ISSN 1454-5217. ISSN 1582-1412 = Caligraf (Alexandria) 92. Casa artelor / Şcoala Populară de Arte "Vespasian Lungu". - An.

1(2013), nr. 1- . - Brăila : Şcoala Populară de Arte "Vespasian Lungu", 2013- Anual. - Antetitlu: Consiliul Judeţean Brăila. ISSN 2344-6463 = Casa artelor

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (26)

PUBLICAŢII SERIALE 25

93. Cenaclul de la Păltiniş : revistă de cultură şi civilizaţie fondată la Sibiu / Asociaţia "Cenaclul de la Păltiniş" ; red. şef: Valentin Leahu. - An. 1 (2009), nr. 1- . - Sibiu : Asociaţia "Cenaclul de la Păltiniş", 2009-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.cenacluldelapaltinis.ro). ISSN 2066-7957 = Cenaclul de la Păltiniş 94. Certamen : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi

Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában / ed.: Egyed Emese, Bogdándi Zsolt, Weisz Attila. - Cluj-Napoca : Societatea Muzeului Ardelean, 2013-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 5-a din 2018. ISSN 2393-4328 = Certamen (Cluj-Napoca) 95. Certitudinea : cultură, identitate, atitudine ; ed.: Art Verba. - An. 1

(2017), nr. 1- . - Bucureşti : [s.n.], 2017- Săptămânal. ISSN 2559-6918 = Certitudinea (Bucureşti) 96. Chôra : revue d'études anciennes et médiévales : philosophie,

théologie, science / dir.: Anca Vasiliu. - Nr. 1 (2003)- . - Iaşi : Polirom, 2003- Anual. - Titlul şi în limba greacă. - Text şi în limba engleză. - În 2003 a

apărut la Bucureşti, Editura Meridiane. - Are şi ediţie online (www.revuechora.com).

ISSN 1583-8617 = Chôra (Iaşi) 97. Clipa : magazinul actualităţii culturale româneşti / Fundaţia

Naţională pentru Civilizaţie Rurală "Nişte ţărani", Arhiepiscopia Râmnicului ; dir. fondat.: Dinu Săraru ; red. şef: drd. Alexandra Săraru. - An. 1 (2008), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Fundaţiei pentru Civilizaţie Rurală "Nişte ţărani", 2008-

Lunar. - Între 2008-2009 editată şi de Biblioteca Metropolitană "Mihail Sadoveanu". - Supliment: "Supliment Clipa". - Are şi ediţie online (www.revistaclipa.ro).

ISSN 2065-300X = Clipa (Bucureşti) 98. Clujul trăieşte : poveşti de succes, scrise cu suflet / ed. coord.:

Cristina Pintelie Şendrea ; red. şef: Grigore Sâmboan. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2017-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.povestidesuflet.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 22 din 2018.

ISSN 2601-0321 = Clujul trăieşte

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (27)

26 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

99. Condeie ilfovene / Centrul Român pentru Iniţiativă Socială ; red. şef: Cătălin Dragomir ; red.: George Grigore, Cristina Angheluţă. - Nr. 1 (2017)- . - Bucureşti : Centrul Român pentru Iniţiativă Socială, 2017-

Lunar. ISSN 2601-0984 = Condeie ilfovene 100. Confesiuni : publicaţie de literatură şi artă / Centrul Municipal de

Cultură "Constantin Brâncuşi" ; dir.: Doru Strîmbulescu ; red. şef: Gheorghe Grigurcu. - An. 1(2012), nr. 1- . - Târgu Jiu : Centrul Municipal de Cultură "Constantin Brâncuşi", 2012-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.centrulbrancusi.ro/revista-confesiuni). ISSN 2285-9020 = Confesiuni (Târgu-Jiu) 101. Contemporanul-ideea europeană : revistă naţională de cultură,

politică şi ştiinţă : fondat în 1881 / Asociaţia Contemporanul ; dir.: Nicolae Breban ; red. şef: Aura Christi. - Serie nouă, Nr. 1 (1990)- . - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 1990-

Lunar. - Între 2000-2003 a apărut săptămânal. - Înlocuieşte din 1990 publicaţia "Contemporanul (Bucureşti)"=ISSN 1220-2407. - Are şi ediţie online (www.contemporanul.ro).

ISSN 1220-9864 = Contemporanul-ideea europeană 102. Cronica timpului : publicaţie a societăţii civile din România :

cultură şi atitudine / Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România ; dir. gen.: Doru Dinu Glăvan, dir. şt. gen.: dr. Emil Străinu ; red. şef: Rodica Subţirelu. - Bucureşti : Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, 2015-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 4, nr. 47 din 2018. ISSN 2393-1361 = Cronica timpului 103. Cronica veche : o revistă nouă / dir.: Nicolae Turtureanu ; red. şef:

Mircea Radu Iacoban. - An. 1(2011), nr. 1- . - Iaşi : Cronica veche, 2011- Bilunar. ISSN 2069-6701 = Cronica veche 104. Cultura - spaţiu al identităţii naţionale [Resursă electronică] :

simpozion judeţean / Colegiul Tehnic "Dimitrie Ghika". - Ed. 1(2016)- . - Comăneşti : Colegiul Tehnic "Dimitrie Ghika", 2016-

Anual. ISSN 2501-4463 = Cultura - spaţiu al identităţii naţionale (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (28)

PUBLICAŢII SERIALE 27

105. Cultura medieşană / Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş ; dir.: Lucian Teodor Costea ; red. şef: dr. Vasile Mărculeţ. - Vol. 1 (2012)- . - Mediaş : Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş, 2012-

Anual. - În 2012 a apărut la Editura Sfântul Ierarh Nicolae. - Rezumate în limba engleză.

ISSN 2285-4045 = Cultura medieşană 106. Cultura vâlceană : revistă de analiză şi informaţie culturală / dir.:

Petre Cichirdan. - Serie nouă, An. 1 (2008), nr. 1- . - Râmnicu Vâlcea : Intol Press - Ecostar 21, 2008-

Bilunar. - Supliment: "Forum vâlcean"=ISSN 2393-1922. - Are şi ediţie online (www.culturaarsmundi.ro).

ISSN 1844-2358 = Cultura vâlceană 107. Cultural Perspectives : journal for literary and british cultural

studies in Romania / "Vasile Alecsandri" University of Bacău ; ed.: Nadia-Nicoleta Morăraşu, Luminiţa Drugă. - Nr. 1 (1996)- . - Bacău : Alma Mater, 1996-

Anual. ISSN 1224-239X = Cultural Perspectives 108. Cultură şi civilizaţie românească în Maramureş : simpozionul

naţional de la Siliştea de Sus / coord.: Simion Iuga. - Vol. 1 (2011)- . - Cluj-Napoca : Risoprint, 2011-

Anual. ISSN 2247-2258 = Cultură şi civilizaţie românească în Maramureş 109. Curierul Drăgăneştiului / Cenaclul de Ziaristică şi Creaţie Literar

Artistică "Dumitru Tinu". - An. 1(2012), nr. 1- . - Drăgăneşti-Olt : Cenaclul de Ziaristică şi Creaţie Literar Artistică "Dumitru Tinu", 2012-

Lunar. ISSN 2285-9098 = Curierul Drăgăneştiului 110. Curtea de la Argeş : revistă lunară de cultură / Casa de Cultură

"George Topârceanu" ; red. şef: Gheorghe Păun. - An. 1(2010), nr. 1- . - Curtea de Argeş : Trustul de presă "Argeş Expres", 2010-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.curteadelaarges.ro). ISSN 2068-9489 = Curtea de la Argeş

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (29)

28 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

111. Cutra / Asociaţia Culturală "Solitude Project". - Nr. 1 (2018)- . - Bucureşti : Punch, 2018-

Anual. ISSN 2602-0203 = Cutra (Bucureşti) 112. Dilema veche : săptămânal de tranziţie / dir. fondat.: Andrei Pleşu ;

red. şef: Mircea Vasilescu. - An. 1 (2004), nr. 1- . - Bucureşti : Adevărul Holding, 2004-

Săptămânal. - Suplimente: "Ce facem în UE?", "Dilema cea mai veche", "Cărţile copilăriei". - Între 2006-2010 a apărut la editura Satiricon. - Are şi ediţie online (www.dilemaveche.ro).

ISSN 1584-1669 = Dilema veche 113. Dobroart : anuarul Muzeului de Artă Tulcea / Institutul de Cercetări

Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" ; red. şef: Paul Tocanie. - Nr. 1/2017 (2018)- . - Constanţa : Dobrogea, 2018-

Anual. ISSN 2601-3355 = Dobroart (Tulcea) 114. Doc.Eu : revistă cu profil academic / dir.: Elena Ion ; red. şef:

Marinela Oprea ; red.: Claudia Ene. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2017-

Anual. - Text şi în lb. engleză şi franceză. ISSN 2601-1204 = Doc.Eu (Cluj-Napoca) 115. Dor de Basarabia : periodic de răspândire a cunoştinţelor despre

neamul înstrăinat / fondat.: prof. dr. Ion I. Berghia. - An. 1 (2006), nr. 1- . - Iaşi : Dor de Basarabia, 2006-

Lunar. ISSN 1842-1512 = Dor de Basarabia 116. Drojdia societăţii : ziar popular naţional / dir.: Valeriu Manta. -

Bucureşti : Casa Editorială Vali-Smar, 2014- Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 28 din 2018. ISSN 2392-9839 = Drojdia societăţii 117. Dunărea de Jos : fondată în 1908 / Consiliul Judeţean Galaţi,

Centrul Cultural "Dunărea de Jos" ; red. şef: Florina Zaharia. - Serie nouă . - Galaţi : Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, 2002-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 18, nr. 202 din 2018. ISSN 1583-0225 = Dunărea de Jos (Galaţi)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (30)

PUBLICAŢII SERIALE 29

118. Echinox : revistă studenţească de cultură / Casa de Cultura a Studenţilor din Cluj-Napoca. - An. 1 (1968), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca, 1968-

Lunar. - Text şi în limbile: germană, maghiară. - Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 2018.

ISSN 1018-0478 = Echinox (Cluj-Napoca) 119. Ecouri / Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu"

Constanţa ; dir.: prof. drd. Anamaria Ciobotaru. - Serie nouă, An. 1 (1993), nr. 1- . - Constanţa : Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu", 1993-

Periodicitate variabilă. - Text şi sumar şi în limba engleză. - A apărut şi între anii 1964-1980. - Până în 2013 a apărut cu ISSN-ul 1222-4561.

ISSN 2393-0020 = Ecouri (Constanţa) 120. Ecouri : verticalitate prin tradiţie, cultură şi credinţă / red. şef: Emil

Hălăştăuan ; VVSM Media. - Turda : Garamond, 2018- Lunar. ISSN 2601-5196 = Ecouri (Turda) 121. Ecouri dunărene : publicaţie a Consiliului Local al Municipiului

Turnu Măgurele / red. coord.: dr. Valentin Munteanu, prof. Răzvan Delcea Vasile. - An. 1 (2003), nr. 1- . - Turnu Măgurele : Consiliul Local al Municipiului Turnu Măgurele, 2003-

Lunar. - Înlocuieşte din 2003 publicaţia "Curierul primăriei"=ISSN 1583-7408. - Are şi ediţie online (www.ecouridunărene.ro).

ISSN 1583-8242 = Ecouri dunărene 122. Erdőszentgyörgyi Figyelő : kéthavonta mekjelenő kulturális és

közéleti lap / "Bodor Péter" Művelődési Egyesület. - Erdőszentgyörgyi : "Bodor Péter" Művelődési Egyesület, 2002-

Bilunar. - Între 2002-2012 a apărut lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 6(173) din 2018.

ISSN 1583-8765 = Erdőszentgyörgyi Figyelő 123. Etnos / fondat. şi coord.: Aurel Ifrim. - Nr. 1 (2017)- . - Tulcea

: Centrul Cultural "Jean Bart", 2017- Anual. ISSN 2601-3592 = Etnos (Tulcea)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (31)

30 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

124. Ex Ponto : text, imagine, metatext / red. şef: Ovidiu Dunăreanu. - An. 1 (2003), nr. 1- . - Constanţa : Ex Ponto, 2003-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.exponto.ro). ISSN 1584-1189 = Ex Ponto (2003) 125. Familia : revistă lunară de cultură : fondată în 1865 de Iosif Vulcan

/ dir.: Ioan Moldovan ; red. şef: Traian Ştef. - Seria a 5-a, An. 1 (1965), nr. 1- . - Oradea : Familia, 1965-

Lunar. - Dir.: Seria I - Iosif Vulcan (1965-1906), seria a II-a - M.G. Samarineanu (1926-1929), seria a III-a - M.G. Samarineanu (1936-1940), seria a IV-a - M.G. Samarineanu (1941-1944), seria V-a - Alexandru Andriţoiu (1965-1989), din 1990 - Ioan Moldovan. - Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România. - Are şi ediţie online (www.revistafamilia.as.ro).

ISSN 1220-3149 = Familia (Oradea) 126. Flacăra lui Adrian Păunescu / Fundaţia Culturală "Iubirea" ; dir.

fondator: Adrian Păunescu ; red. şef: Ana-Maria Păunescu. - Serie nouă, An. 1 (2001), nr. 0- . - Bucureşti : Fundaţia "Constantin", 2001-

Săptămânal. ISSN 1582-8913 = Flacăra lui Adrian Păunescu 127. Floare albastră : revistă de literatură, arte şi spiritualitate / Centrul

Cultural Spiritual Văratic ; preşed. onorific: Stavrofora Iosefina Giosanu ; red. şef: Emilia Ţuţuianu ; red.: Veronica Balaj. - Nr. 1 (2018)- . - Cordun : Muşatinia, 2018-

Anual. ISSN 2602-0580 = Floare albastră (Văratic) 128. Formula As / dir.: Sânziana Pop ; red. şef: Toma Roman. - An. 1

(1991), nr. 1- . - Bucureşti : Isis, 1991- Săptămânal. - Nr. 1-10 din 1991 au apărut cu titlul "As". - Supliment:

"Asul verde"=ISSN 1584-3548. ISSN 1220-9155 = Formula As 129. Forschungen zur Volks-und Landeskunde / Rumänische

Akademie. Forschungsinstitut für Geisteswissenschaften = Academia Română. Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu /. - Bd. 1 (1959)- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1959-

Anual. - Sumar şi în limba engleză. ISSN 0015-7902 = Forschungen zur Volks-und Landeskunde

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (32)

PUBLICAŢII SERIALE 31

130. Forum vâlcean : revistă supliment al revistei "Cultura vâlceană" / Asociaţia Ecostar 21 ; dir.: Petre Cichirdan. - Râmnicu Vâlcea : Intol Press, 2015

Lunar. - Are şi ediţie online (www.culturaarsmundi.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 6, nr. 3 din 2018.

ISSN 2393-1922 = Forum vâlcean 131. Gândul anonimului : publicaţie independentă de cultură şi

informare / Cenaclul "Anonimul" ; fondat. format nou: Ion Mazere, Gheorghe Indre, Gheorghe Văduva ; red. şef: Ion Mazere. - An. 1 (2003), nr. 1- . - Bucureşti : Cenaclul "Anonimul", 2003-

Trimestrial. - Din 2012 apare într-un nou format. ISSN 1844-1033 = Gândul anonimului 132. Glasul pământului : revista bistriţenilor şi năsăudenilor stabiliţi în

Banat : revistă de cultură / Asociaţia bistriţenilor şi năsăudenilor stabiliţi în Banat. - Timişoara : [s.n.], 2008-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018. ISSN 2065-7633 = Glasul pământului 133. Haiku : revistă de interferenţe culturale româno-japoneze =

magazine of romanian-japonese relationship / fondat.: Florin Vasiliu. - Serie nouă . - Bucureşti : Haiku, 1990-

Semestrial. - Text şi în limbile: franceză, engleză. - Descrierea s-a făcut după An. 28, nr. 60 din 2018.

ISSN 1221-3160 = Haiku (Bucureşti) 134. Hazanéző / Korondi Firtos Művelődési Egylet. - 1. Ev. (1990), 1.

sz.- . - Korond : Korondi Firtos Művelődési Egylet, 1990- Trimestrial. ISSN 1582-2273 = Hazanéző (Korond) 135. Heliopolis : revistă de cultură / dir.: Ana Zlibuţ ; red. şef: Doina

Drăgan. - Timişoara : Ando-Tours, 1995- Trimestrial. - Nu a apărut între 2002-2008. - În 2009 apare serie nouă,

continuă numerotarea primei serii. - Descrierea s-a făcut după An. 17, nr. 73 din 2018.

ISSN 1224-6557 = Heliopolis (Timişoara)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (33)

32 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

136. Hyperion : revistă de cultură şi spiritualitate românească / Fundaţia Culturală "Lumina" ; dir.: Florian Copcea ; dir. adj.: Titu Dinuţ ; red. şef: Emanuela Buşoi. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Drobeta-Turnu Severin : Lumina, 2018-

Lunar. ISSN 2601-9841 = Hyperion (Drobeta-Turnu Severin) 137. Independenţa română : independenţa prin cultură / Fundaţia

Literar-Istorică "Stoika", Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România ; dir.: Florian Laurenţiu Stoica ; red. şef: Doru Dinu Glăvan. - Serie nouă, An. 1(2015), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Laurent, 2015-

Lunar. ISSN 2393-2473 = Independenţa română 138. Informationsblatt / Rumänische Akademie. Forschungsinstitut für

Geisteswissenschaften Hermanstadt. - Nr. 1 (1995)- . - Hermannstadt : Institutul de Cercetări Socio-Umane, 1995-

Trimestrial. - Are ediţie şi în limba română. ISSN 1224-1679 = Informationsblatt - Forschungsinstitut für

Geisteswissenschaften Hermanstadt 139. InterArtes : literatură, cultură, artă / dir. fondat.: Anastasia Dumitru.

- An. 1(2012), nr. 1- . - Constanţa : InterArtes Press, 2012- Semestrial. ISSN 2285-9357 = InterArtes (Constanţa) 140. International Multidisciplinary Scientific Conference on the

Dialogue between Sciences & Arts, Religion & Education / Ideas Forum International Academic and Scientific Association - IFIASA. - Nr. 1 (2017)- . - Târgovişte : Valahia University Press, 2017-

Anual. ISSN 2601-839X = International Multidisciplinary Scientific Conference

on the Dialogue between Sciences & Arts, Religion & Education (Print) 141. Între chietri : foaie de suflet din Şcheii Braşovului / Asociaţia

"Şcheii Braşovului" ; fondat.: prof. Eugen Moga. - An. 1(2010), nr. 1- . - Braşov : Kron-Art, 2010-

Lunar. ISSN 2068-5238 = Între chietri

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (34)

PUBLICAŢII SERIALE 33

142. Korunk : fórum, kultúra, tudomány . - An. 1 (1926), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Korunk, 1926-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.korunk.org). ISSN 1222-8338 = Korunk (Cluj-Napoca) 143. Laudatio : revista formelor cu fond / Institutul Academic "Titu

Maiorescu" ; dir.: Mihnea Urs ; red. şef: Octavian-Dragomir Jora. - Nr. 1 (2018)- . - Bucureşti : Akademos Media Group, 2018-

Lunar. ISSN 2602-1900 = Laudatio (Bucureşti) 144. Lecturn : revistă trimestrială / Biblioteca Centrală Universitară

"Eugen Todoran" ; red. şef: Vasile Docea. - An. 1(2013), nr. 1- . - Timişoara : Timpolis, 2013-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.bcut.ro/lecturn/). ISSN 2286-2641 = Lecturn (Timişoara) 145. La Lettre : Wallonie-Bruxelles à Bucarest = Valonia-Bruxelles la

Bucureşti : publication de la Communauté française de Belgique, de la Région Wallonne et de la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale en Roumanie / Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest, Bureau Economique et Commercial de la Région Wallone. - Bucarest : Bureau Economique et Commercial de la Région Wallone Bucarest, 2004-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 51 din 2018. ISSN 1841-6020 = La Lettre (Bucarest) 146. Lettre internationale / Institutul Cultural Român ; dir. fondat.: B.

Elvin ; red. şef: Aura Gherguţ. - Ed. lb. română., Nr. 1 (1992)- . - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 1992-

Trimestrial. - Are ediţii şi în limbile: engleză, franceză, germană, italiană, maghiară, rusă, spaniolă. - Are şi ediţie online (www.icr.ro/bucuresti/lettre-internationale).

ISSN 1220-5958 = Lettre internationale (Ed. lb. română) 147. Leviathan : revistă culturală / Asociaţia Culturală "Leviathan" ; dir.

fondat.: Rudy Roth ; red. şef: Costin Tuchilă ; red. şef adj: Puşa Roth. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Hoffman, 2018-

Trimestrial. ISSN 2602-0270 = Leviathan (Bucureşti. Print)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (35)

34 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

148. Litera 13 : revistă manifest / dir. onor.: Ion Bălan ; red. şef: Mihai Vintilă. - An. 1 (2015), nr. 1- . - Siliştea : Infoest, 2015-

Trimestrial. ISSN 2393-1248 = Litera 13 149. Litere : revistă lunară de cultură a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni

/ dir.: Tudor Cristea ; red. şef: Mihai Stan. - An. 1 (2000), nr. 1- . - Târgovişte : Bibliotheca, 2000-

Lunar. - Apare cu sprijinul Consiliului Local Municipal şi al Primăriei Municipiului Târgovişte. - Are şi ediţie online (www.bibliotheca.ro/reviste/litere).

ISSN 1582-0289 = Litere (Găeşti) 150. Lohanul : revistă cultural-ştiinţifică / fondat.: Vicu Merlan. - An. 1

(2007), nr. 1- . - Huşi : Editura Ştef, 2007- Trimestrial. - Are şi ediţie online (http://lohanul.slizbusi.ro). ISSN 1844-7686 = Lohanul (Huşi) 151. Lucrările Simpozionului internaţional "Cultura de dincoace şi

dincolo de Prut" [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Corlăţeni, Casa Corpului Didactic Botoşani ; coord: prof. Gavril Luminiţa, prof. Anghel Claudia, prof. Cantemir Isabella. - Vol. 1(2017)- . - Corlăţeni : Şcoala Gimnazială Nr. 1, 2017-

Anual. ISSN 2559-5857 = Lucrările Simpozionului internaţional "Cultura de

dincoace şi dincolo de Prut" (CD-ROM) 152. Lustra : tudomáy, kultúra, izmeretterjesztés / Haáz Rezső Múzeum.

- 1. Év. (2014), 1. sz.- . - Szélelyudvarhely : Haáz Rezső Múzeum, 2014- Semestrial. ISSN 2360-672X = Lustra (Odorheiu Secuiesc) 153. Manifest româneşte : revistă de artă, cultură şi istorie românească /

red. şef: Ştefan Paraschiv. - An. 1 (2017), nr. 2- . - Constanţa : Editura Dobrogea, 2017-

Anual. ISSN 2457-7545 = Manifest româneşte

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (36)

PUBLICAŢII SERIALE 35

154. Meridianul cultural românesc / dir.: prof. dr. Dumitru V. Marin ; red. şef: Val Andreescu. - An. 1(2015), nr. 1- . - Vaslui : PIM, 2015-

Trimestrial. - Titlu şi in limbile: engleză, franceză, rusă, germană. ISSN 2393-3712 = Meridianul cultural românesc 155. Mesager bucovinean : revistă de cultură pentru bucovinenii de

pretutindeni / Societatea pentru Cultură şi Literatura Română în Bucovina. Filiala Bucureşti ; dir. onor.: col. prof. George Galan ; dir.: prof. univ. dr. Niculae Pomohaci ; red. şef: Ştefan Hostiuc. - Bucureşti : Societatea pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina. Filiala Bucureşti, 2003-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 15, nr. 4 din 2018. ISSN 1841-0499 = Mesager bucovinean 156. Metafora : revistă de cultură / Fundaţia Culturală "Metafora" ; red.

şef: Ioan T. Ştefan. - Constanţa : Metafora, 1990- Trimestrial. - Conţine şi suplimentul de artă "Dunărea de Jos". -

Descrierea s-a făcut după An. 28, nr. 1 din 2018. ISSN 1220-9996 = Metafora (Constanţa) 157. Monitor cultural-educativ [Resursă electronică] / Ministerul

Afacerilor Interne. Centrul Cultural - Biroul Marketing, Tradiţii şi Educaţie. - Nr. 1(2009)- . - Bucureşti : Editura Ministerului Afacerilor Interne, 2009- .- (Colecţia Periodice).

Semestrial. ISSN 2069-6981 = Monitor cultural-educativ (CD-ROM) 158. Monitorul cultural / Centrul Cultural Judeţean Arad ; red. şef: Ioan

Matiuţ. - Arad : [s.n.], 2006- Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 12, nr. 10 din 2018. ISSN 2559-1126 = Monitorul cultural (Arad) 159. Mureşul cultural : revistă de cultură, politică şi ştiinţă / Asociaţia

"Mureşul Cultural" ; dir.: Constantin Nicuşan ; coord.: Constantin Ovidiu Moldovan, Cosmin Duma. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Târgu Mureş : Asociaţia "Mureşul Cultural", 2017-

Lunar. ISSN 2559-3420 = Mureşul cultural

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (37)

36 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

160. Művelődés : kőzművelődési havilap / főszerk: Dáné Tibor. - 9. Ev. (1956), 5. sz.- . - Cluj-Napoca : Művelődés, 1956-

Lunar. - Înlocuieşte din 1956 publicaţia "Művelődési útmutató a kulturotthonok számára"=ISSN 1221-8707 a cărei numerotare o continuă. - Suplimente: "Játekszin (Cluj-Napoca)"=ISSN 1221-8715, "Antológia a Művelődési", "Művelődés. Melléklet"=ISSN 2457-5305. - Apare sub egida Consiliului Judeţean Cluj. - Are şi ediţie online (www.muvelodes.ro).

ISSN 1221-8693 = Művelődés (Cluj-Napoca) 161. Művelődés. Melléklet : kőzművelődési havilap . - Nr. 1 (2014)-

. - Cluj-Napoca : Művelődés, 2014- Anual. ISSN 2457-5305 = Művelődés. Melléklet 162. Muzeul Ţării Crişurilor : publicaţie de promovare a valorilor

culturale şi de patrimoniu din Bihor / dir. gen.: dr. Aurel Chiriac ; ed.: Sorin Sotoc. - Oradea : Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2013-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.mtariicrisurilor.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 37 din 2018.

ISSN 2344-178X = Muzeul Ţării Crişurilor 163. Neuma : revistă de cultură / dir.: Andrea H. Hedeş ; red. şef: Andrei

Moldovan ; red.: Alexandru Jurcan. - An. 1 (2017), nr. 1/2- . - Cluj-Napoca : Neuma, 2017-

Bilunar. ISSN 2601-1603 = Neuma (Cluj-Napoca) 164. News 21 / Asociaţia "Timişoara 2021 - Capitală Europeană a

Culturii". - Nr. 1 (2018)- . - Timişoara : [s.n.], 2018- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 2018. ISSN 2602-1951 = News 21 (Timişoara) 165. Noi : revista Penitenciarului Brăila apărută cu sprijinul Bibliotecii

"Panait Istrati" Brăila. - Brăila : Penitenciarul Brăila, 2008- Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 9, nr. 16 din 2018. ISSN 2285-3782 = Noi (Brăila. 2008)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (38)

PUBLICAŢII SERIALE 37

166. Noi, getodacii! : revistă pentru Cultura şi Limba Getodacilor/Politică / red.: Gheorghe-Gavrilă Copil. - Nr. 1 (2018)- . - Bezdead : [s.n.], 2018-

Lunar. ISSN 2247-7144 = Noi, getodacii! 167. Nord Dobrogea cultural : periodic de cultură şi informare / Centrul

Cultural "Jean Bart" ; dir.: Nelu Serghei ; red. şef: Aurel Ifrim. - Nr. 1 (2012)- . - Tulcea : Centrul Cultural "Jean Bart", 2012-

Lunar. - Antetitlu: Consiliul Judeţean Tulcea. ISSN 2285-469X = Nord Dobrogea cultural 168. Observator cultural : săptămânal de informaţie şi analiză culturală

/ red. şef: Carmen Muşat. - Nr. 1 (2000)- . - Bucureşti : Observator cultural, 2000-

Săptămânal. - Suplimente: "Observator cultural: Supliment", "Canava (Bucureşti)"=ISSN 1220-6997. - Are şi ediţie online (www.observatorcultural.ro).

ISSN 1454-9883 = Observator cultural 169. Oraşul artiştilor / Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu ;

red.: Cristina Bălău, Iulia Mesea. - Sibiu : Editura Aramis, 2018- Periodicitate variabilă. - Descrierea s-a făcut după An. 2, nr. 8 din 2018. ISSN 2601-6982 = Oraşul artiştilor 170. Pământ iubit : revistă trimestrială de antroposofie / Asociaţia

"Terra Act". - An. 1 (2018), nr. 1- . - Bucureşti : [s.n.], 2018- Trimestrial. ISSN 2601-3037 = Pământ iubit 171. Pe urmele Basarabilor [Resursă electronică] : simpozion naţional /

Şcoala Gimnazială "Matei Basarab". - 2017- . - Piteşti : Şcoala Gimnazială "Matei Basarab", 2017-

Semestrial. ISSN 2559-7930 = Pe urmele Basarabilor (CD-ROM) 172. Piatra corbului : revistă de arte, cultură şi literatură / Asociaţia

Culturală "Piatra Corbului". - An. 1 (2009), nr. 1- . - Bicaz : Asociaţia Culturală "Piatra Corbului", 2009-

Trimestrial. ISSN 2066-1711 = Piatra corbului

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (39)

38 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

173. Plaiuri săcelene : revistă / Asociaţia Cultural-Sportivă "Izvorul"-Săcele. - Serie nouă, An. 8 (1994), nr. 1- . - Braşov : Plaiuri săcelene, 1994-

Trimestrial. - A apărut şi între anii 1934-1940. ISSN 1223-9151 = Plaiuri săcelene 174. Plumb : revistă de cultură şi atitudine / Asociaţia Culturală

"Octavian Voicu" ; dir.: Ioan Prăjişteanu ; red. şef: Petru Scutelnicu. - Bacău : Casa Scriitorilor, 2006-

Lunar. - Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România. - Descrierea s-a făcut după An. 15, nr. 144 din 2018.

ISSN 1841-9437 = Plumb (Bacău) 175. Plural : History. Culture. Society = Istorie. Cultură. Societate :

journal of the History and Geography Department, "Ion Creangă" Pedagogical State University / ed.: Sergiu Musteaţă, Diana Dumitru, Andrei Cuşco. - Chişinău : ARC, 2013-

Trimestrial. - Text în lb. rusă, engleză, română. - Descrierea s-a făcut după Vol. 6, nr. 2 din 2018.

ISSN 2345-1262 = Plural : History. Culture. Society = Istorie. Cultură. Societate

176. Povestea vorbii 21 : revistă de cultură / Asociaţia Oamenilor de

Ştiinţă şi Artă "Ecostar 21" ; ed. şef: Petre Cichirdan ; red. şef: Bogdan Cichirdan. - An. 1 (2012), nr. 1- . - Râmnicu Vâlcea : Intol Press, 2012-

Trimestrial. - Din oct. 2012 înlocuieşte publicaţia "Povestea vorbei"=ISSN 1582-7852. - Are şi ediţie online (www.culturaarsmundi.ro).

ISSN 2285-6919 = Povestea vorbii 21 177. Prutul : revistă de cultură / red. şef: Costin cl*t. - Huşi : Prutul,

2001- Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 17, nr. 1 din 2018. ISSN 1582-618X = Prutul (Huşi) 178. Rădăcini : revistă de istorie, cultură şi tradiţie locală scrisă de

osiceni, despre osiceni, pentru osiceni / Asociaţia "Pro Memoria" ; dir.: Cristina Bacicu Botez. - An. 1 (2012), nr. 1- . - Caracal : Editura Hoffman, 2012-

Semestrial. ISSN 2285-0422 = Rădăcini (Osica de Sus)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (40)

PUBLICAŢII SERIALE 39

179. Rădăcini : revista Căminului Cultural "Ion Niţulescu" Baia de Fier . - Târgu Jiu : Editura Centrului Judeţean al Creaţiei Populare Gorj, [1998]-

Trimestrial. - Editată cu sprijinul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj. - Descrierea s-a făcut după Nr. 71 din 2018.

ISSN 2065-2941 = Rădăcini (Baia de Fier) 180. Reflex : artă, cultură, civilizaţie / Consiliul Judeţean Caraş-Severin,

Centrul Judeţean Caraş-Severin pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale ; red. şef: Octavian Doclin. - Serie nouă . - Reşiţa : Centrul Judeţean Caraş-Severin pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, 2000-

Lunar. - A apărut şi între anii 1987-1989. - Descrierea s-a făcut după An. 19, nr. 7/12 din 2018.

ISSN 1582-361X = Reflex (Reşiţa) 181. Renaşterea Buzoiană : almanah / Asociaţia Culturală "Renaşterea

Buzoiană" ; dir.: Ovidiu Cameliu Petrescu ; red. şef: Marin Ifrim. - 2004 (2003)- . - Buzău : Editgraph, 2003-

Anual. ISSN 2069-4091 = Almanah "Renaşterea buzoiană" 182. Renaşterea ruşeţeană : revistă socio-culturală şi de spiritualitate

locală / fondat.: Ionel Bobocea, Dumitru Istrate-Ruşeţeanu ; red. şef: Liviu Gogu. - Ruşeţu : Primăria Ruşeţu, 2016-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 3, nr. 34 din 2018. ISSN 2501-2738 = Renaşterea ruşeţeană 183. Revista română : fondată la 1861 de A.I. Odobescu : revistă a

românilor de pretutindeni / Astra-Despărţământul "Mihail Kogălniceanu" ; dir.: Areta Moşu ; red. şef: Liviu Papuc. - An. 1 (1995), nr. 1- . - Iaşi : Astra-Despărţământul "Mihail Kogălniceanu", 1995-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.astra.iasi.roedu.net/revistaromana).

ISSN 1224-2454 = Revista română 184. Revista Ţara Iancului / Asociaţia "Ţara Iancului - iubirea mea". -

Nr. 1/2 (2009)- . - Deva : Tulnicul, 2009- Semestrial. ISSN 2067-2659 = Revista Ţara Iancului

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (41)

40 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

185. Revue des études sud-est européennes = Journal of South-East European Studies / Académie Roumaine. Institut d'Études Sud-Est Européennes ; fondat.: Mihai Berza ; dir.: Nicolae Şerban Tanaşoca ; réd-en-chef: Andrei Pippidi. - Tom. 1 (1963), no. 1/2- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1963-

Trimestrial. - Are ediţie şi în limba română. ISSN 0035-2063 = Revue des études sud-est européennes 186. Ritmuri braşovene : revistă trimestrială de cultură / Liga

Scriitorilor Români. Fliliala Braşov ; dir.: Viorica Popescu ; red. şef: Eugen Moga. - An. 1 (2014), nr. 1- . - Braşov : Liga Scriitorilor din România. Filiala Braşov, 2014-

Trimestrial. ISSN 2392-7550 = Ritmuri braşovene 187. Romano-arabica : Graffiti, Writing and Street Art in the Arab

World / University of Bucharest. Center of Arab Studies ; ed.: George Grigore, Laura Sitaru. - Serie nouă, nr. 1 (2001)- . - Bucharest : Editura Universităţii din Bucureşti, 2001-

Anual. - Titlu şi în limba arabă. - Text şi în limbile: arabă, franceză. - A apărut şi între anii 1974-1976.

ISSN 1582-6953 = Romano-arabica 188. Saeculum : revistă de studii culturale şi comunicare / Universitatea

"Lucian Blaga" din Sibiu ; dir. fondat.: Lucian Blaga ; dir. onor.: Nicolae Balotă, Gheorghe Vlăduţescu ; red. şef: Ion Dur. - Serie nouă, An. 1 (1995), nr. 1/2 (10)- . - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 1995-

Semestrial. - Text şi în limbile: engleză, franceză, germană. - A apărut şi între anii 1943-1944.

ISSN 1221-2245 = Saeculum (Sibiu) 189. Scena 9 / ed. coord.: Luiza Vasiliu ; ed.: Andra Matzal. - #1 (2018)-

. - Bucureşti : Fundaţia 9, 2018- Anual. - Are şi ediţie online (www.scena9.ro). ISSN 2602-0408 = Scena 9 (Bucureşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (42)

PUBLICAŢII SERIALE 41

190. Scrisul Românesc : revistă de cultură, fondată la Craiova în 1927 de către criticul D. Tomescu / Fundaţia "Revista Scrisul Românesc" ; dir.: Florea Firan. - Serie nouă, An. 1 (2003), nr. 1/2- . - Craiova : Scrisul Românesc, 2003-

Lunar. - În 2003 a apărut trimestrial. - Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România. - Are şi ediţie online (www.revistascrisulromanesc.ro).

ISSN 1583-9125 = Scrisul românesc 191. Sebeşul : periodic de cultură / Primăria Municipiului şi Consiliul

Local Sebeş, Centrul Cultural "Lucian Blaga", Fundaţia Culturală "Lucian Blaga" Sebeş. - Nr. 1 (2001)-Ed. 17 (2017) . - Alba Iulia : Altip, 2001-

Periodicitate variabilă. - Conţine lucrările Festivalului Internaţional "Lucian Blaga".

ISSN 1842-161X = Sebeşul 192. Secolul 21 : publicaţie periodică de sinteză, dialogul culturilor,

ştiinţele omului, literatură universală / Uniunea Scriitorilor din România, Fundaţia Culturală Secolul 21 ; dir.: Alina Ledeanu ; red. şef: Livia Szász. - Nr. 1/6 (2001)- . - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Secolul 21, 2001-

Lunar. - Înlocuieşte din 2001 publicaţia "Secolul 20"=ISSN 0037-0517 a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.secolul21.ro).

ISSN 1582-4802 = Secolul 21 193. Seniorii : revista Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi

Cultură Vâlcea / dir.: Gheorghe Dumitraşcu ; red. şef: Petre Cichirdan. - Râmnicu Vâlcea : Intol Press, 2009-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 10, Nr. 2(16) din 2018. ISSN 2067-0060 = Seniorii (Râmnicu Vâlcea) 194. Spicon ; red. şef: Viorel Surdoiu : revistă de literatură, arte şi

istorie culturală / Asociaţia Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni "Al. Doru Şerban" ; dir.: Victor Troacă. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Târgu Jiu : [s.n.], 2018-

Trimestrial. ISSN 2601-2936 = Spicon (Târgu Jiu)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (43)

42 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

195. Steaua : literară, artistică şi culturală / Uniunea Scriitorilor din

România ; fondat.: Aurel Rău ; red. şef: Adrian Popescu. - An. 5 (1954), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate "România", 1954-

Lunar. - Sumar şi în limba engleză. - Înlocuieşte din 1954 publicaţia "Almanahul literar al Uniunii Scriitorilor din R.P. Română. Filiala Cluj"= ISSN 1220-4412 a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.revistasteaua.ro).

ISSN 0039-0852 = Steaua (Cluj-Napoca) 196. Sugárút : Szatmári Műhely / Pro Magister Társaság. - 1 évf. (2015),

1 sz.- . - Szatmárnémeti [Satu Mare] : Pro Magister Társaság, 2015- Trimestrial. ISSN 2458-0414 = Sugárút (Satu Mare) 197. Surâsul Bucovinei : revistă de istorie, literatură şi umor / Cenaclul

"Nectarie" ; dir.: dr. Sorin Constantin Cotlarciuc ; red. şef: Ioan Mugurel Sasu. - Vama : Cenaclul "Nectarie", 2012-

Periodicitate variabilă. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 2344-620X = Surâsul Bucovinei 198. Szászrégen és vidéke : kultúra, egyház, közélet . - 1. Ev. (1999), 1.

sz.- . - Reghin : Impress, 1999- Lunar. ISSN 1454-6183 = Szászrégen és vidéke 199. Ştiri 21 / Asociaţia "Timişoara 2021 - Capitală Europeană a

Culturii". - Nr. 1 (2018)- . - Timişoara : [s.n.], 2018- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 2018. ISSN 2602-1943 = Ştiri 21 (Timişoara) 200. Teleormanul cultural : revistă de cultură şi atitudine / red. şef:

Cristian Gabriel Moraru. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Alexandria : Tipoalex, 2017-

Trimestrial. ISSN 2601-1549 = Teleormanul cultural

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (44)

PUBLICAŢII SERIALE 43

201. Timpul : fondat la 15 martie 1876 : revistă de cultură contemporană / Asociaţia revistei "Timpul" ; dir.: Daniel Şandru ; red. şef: Gabriel Cheşcu. - Serie nouă . - Iaşi : Adenium, 1990-

Lunar. - Între anii 1877-1883 dir. Mihai Eminescu. - Între anii 1876-1924 a apărut la Bucureşti. - Are şi ediţie online (www.timpul.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 18, nr. 236 din 2018.

ISSN 1223-8597 = Timpul (Iaşi) 202. Tradiţii bustuchinene : periodic de cultură şi civilizaţie rurală editat

de personalităţile comunei cu sprijinul Primăriei Bustuchin ; dir. fondat.: prof. Haralambie Bodescu . - Târgu Jiu : Măiastra, 2006-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 14 din 2018. ISSN 1842-287X = Tradiţii bustuchinene 203. Transylvanian Review / Romanian Academy. Cluj-Napoca

Division. Center for Transylvanian Studies. - Vol. 1 (1992), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Centrul de Studii Transilvane, 1992-

Trimestrial. - Titlu şi sumar şi în limba franceză. - Text şi în limbile: franceză, germană, italiană. - A apărut şi între anii 1934-1944, 1991 cu titlul "Revue de Transylvanie"=ISSN 1220-6008. - Are şi ediţie online (www.icr.ro/tr_review).

ISSN 1221-1249 = Transylvanian Review 204. Ţara Bârsei : revistă de cultură / Consiliul Judeţean Braşov, Muzeul

"Casa Mureşenilor" ; red. resp.: Valer Rus. - Serie nouă, An. 1 (2002), nr. 1- . - Braşov : Muzeul "Casa Mureşenilor", 2002-

Anual. - Fondat în 1929. ISSN 1583-3119 = Ţara Bârsei (Braşov) 205. Urbana : revista Asociaţiei Cultural-Ştiinţifice "Urbana" / red. şef:

Relu Butnariu. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Roman : Serafica, 2018- Anual. ISSN 2602-1188 = Urbana (Roman) 206. Várad : irodalom, művészet, társadalom, kultura . - Nr. 1 (2002)-

. - Nagyvárad : Várad, 2002- Lunar. - Are şi ediţie online (www.varad.ro). ISSN 1583-0616 = Várad (Nagyvárad)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (45)

44 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

207. Vatra : revistă lunară de cultură (teorie, istorie şi critică literară) / Uniunea Scriitorilor din România, Consiliul Judeţean Mureş ; fondat.: Romulus Guga ; dir. onor.: Cornel Moraru ; red. şef: Virgil Podoabă. - Serie nouă, An. 1(1971), nr. 1- . - Târgu Mureş : Consiliul Judeţean Mureş, 1971-

Lunar. - Fondat în 1894 de I. Slavici, I. L. Caragiale şi G. Coşbuc. - Suplimente: "Vatra copiilor"=ISSN 1220-6504, "Şcoala ardeleană"=ISSN 1220-6512, "Erată (Braşov)"=ISSN 1453-0252, "Postscenium". - Are şi ediţie online (www.revistavatra.ro).

ISSN 1220-6334 = Vatra (Târgu Mureş) 208. Vatra Veche. Supliment / Asociaţia "Nicolae Băciuţ" pentru

Descoperirea, Susţinerea şi Promovarea Valorilor Cultural-Artistice şi Profesionale ; red. şef fondat: Romulus Guga ; red. şef: Nicolae Băciuţ. - Târgu Mureş : Asociaţia "Nicolae Băciuţ" pentru Descoperirea, Susţinerea şi Promovarea Valorilor Cultural-Artistice şi Profesionale, 2009-

Lunar. - Numerotare în continuare cu "Vatra Veche". - Descrierea s-a făcut după Serie veche nouă, An. 10, nr. 3(111) din 2018.

ISSN 2601-6192 = Vatra Veche. Supliment 209. Vestea bună : publicaţie bimestrială cu caracter cultural, social,

religios : fondată în 2002 / Parohia Ortodoxă Răducăneni, Liceul Teoretic "Lascăr Rosetti" ; red. şef: Elena Olariu. - Serie nouă, An. 1 (2007), nr. 1- . - Iaşi : Editura Samia, 2007-

La 2 luni. ISSN 1843-6021 = Vestea bună (2007) 210. Vestea de Mehadia : revistă de atitudine civică şi cultură

tradiţională / Primăria şi Consiliul Local al comunei Mehadia ; fondat.: Iancu Panduru, Gruia Cinghiţă. - Serie nouă, Nr. 1 (2017)- . - Mehadia : Cetatea Cărţii, 2012-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.vestea.wordpress.com). - Descrierea s-a făcut după Nr. 4 din 2018.

ISSN 2344-4223 = Vestea de Mehadia 211. Viaţa băcăuană : periodic de atitudine, cultură şi informaţie / dir.

Victor Munteanu ; red. şef: Constantin Leonte. - Bacău : Fundaţia Culturală "Georgeta şi Mircea Cancicov", 1994-

Săptămânal. - Descrierea s-a făcut după An. 23, nr. 485 din 2018. ISSN 1583-6339 = Viaţa băcăuană

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (46)

PUBLICAŢII SERIALE 45

212. Viaţa satului argeşean : prima revistă a agricultorilor argeşeni / Media Set Gold ; dir.: Mădălina Popa ; red. şef: Monica Popa. - Bascov : Media Set Gold, 2007-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.viatasatului.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 12, nr. 145 din 2018.

ISSN 2067-0567 = Viaţa satului argeşean 213. Vitraliu : periodic / Centrul Cultural Internaţional "George Apostu"

; dir.: Gheorghe Geo Popa. - Bacău : Centrul Cultural Internaţional "George Apostu", 1993-

Semestrial. - Antetitlu: Ministerul Culturii. - Între 1993-2013 a apărut de 8 ori pe an. - Nr. 3/4 din 2013 conţine suplimentul "Museum". - Descrierea s-a făcut după An. 26, nr. 49 din 2018.

ISSN 1583-3151 = Vitraliu (Bacău)

02 Biblioteconomie. Bibliologie. Biblioteci

214. Asociaţia : buletin informativ pentru bibliotecile publice din judeţul

Galaţi / Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România. Filiala Galaţi ; dir.: Zanfir Ilie ; red. şef: Camelia Toporaş. - Galaţi : ANBPR. Filiala Galaţi, 2005-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 14, nr. 3 din 2018. ISSN 2065-5711 = Asociaţia (Galaţi) 215. Axis libri : revistă culturală / Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" ;

dir.: Zanfir Ilie ; red. şef: Letiţia Buruiană. - An. 1 (2008), nr. 1- . - Galaţi : Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia", 2008-

Trimestrial. - Are ediţii şi în limbile: engleză, franceză. ISSN 1844-9603 = Axis libri (Ed. lb. română) 216. Biblioteca : revistă de bibliologie şi ştiinţa informării / Biblioteca

Naţională a României ; red. resp.: Anca Moraru. - Serie nouă, An. 1 (1990), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Bibliotecii Naţionale a României, 1990-

Lunar.În 1948, apare trimestrial.În perioada 1949-1973, apare lunar.În perioada 1974-1989, apare trimestrial. - Fondat în anul 1948. - Rezumate în limba română. - Abstracte în limba engleză.

ISSN 1220-3386 = Biblioteca (Bucureşti. Print)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (47)

46 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

217. Biblioteca argeşeană : revistă de informaţie şi cultură / Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" ; red. şef: bibl. Gabriela Nuţă. - Nr. 1 (2015)- . - Piteşti : Sesam, 2015-

Trimestrial. ISSN 2457-9432 = Biblioteca argeşeană 218. Biblioteca şcolii - cultură şi educaţie [Resursă electronică] :

simpozionul bibliotecarilor din judeţul Braşov / Liceul Tehnologic "Malaxa" Zărneşti, Casa Corpului Didactic Braşov, Asociaţia Bibliotecarilor din România. - Nr. 1(2013)- . - Zărneşti : [s.n.], 2013-

Anual. ISSN 2343-8673 = Biblioteca şcolii - cultură şi educaţie (CD-ROM) 219. Bibliotheca Septentrionalis : buletin semestrial / Biblioteca

Judeţeamă "Petre Dulfu". - An. 1 (1993), nr. 1- . - Baia Mare : Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu", 1993-

Semestrial. - Supliment: "Fascinaţia lecturii"=ISSN 1844-6825. ISSN 1221-3764 = Bibliotheca Septentrionalis 220. Buletinul Fundaţiei Urechia / Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia"

; dir.: Zanfir Ilie ; red. şef: Letiţia Buruiană. - Serie nouă . - Galaţi : Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia", 1990-

Anual. - Fondat în 1901. - Nu a apărut între anii 1993-1995. - Descrierea s-a făcut după An. 16, nr. 19 din 2018.

ISSN 1220-3459 = Buletinul Fundaţiei Urechia 221. Buletinul informativ al bibliotecii / Universitatea de Arhitectură şi

Urbanism "Ion Mincu". - Nr. 1 (2004)- . - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2004-

Anual. ISSN 1584-8345 = Buletinul informativ al bibliotecii - Universitatea de

Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" 222. Consilierul de lectură / Asociaţia Profesorilor de Limba şi

Literatura Română "Ioana Em. Petrescu" ; dir.: fondator Alina Pamfil ; red. şef: Monica Onojescu. - An. 1 (2015), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română "Ioana Em. Petrescu", 2015-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.anpro.ro). ISSN 2393-3216 = Consilierul de lectură

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (48)

PUBLICAŢII SERIALE 47

223. Curier : revistă de cultură şi bibliologie / Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa ; red. fondat.: Victor Petrescu ; red. şef: conf. univ. dr. Agnes Erich. - An. 1 (1994), nr. 1- . - Târgovişte : Bibliotheca, 1994-

Semestrial. ISSN 1223-9712 = Curier (Târgovişte) 224. Ex libris / Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" ; red. şef: Ion Volcu.

- Serie nouă, Nr. 1 (2012)- . - Brăila : Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati", 2012-

Semestrial. - Înlocuieşte din 2012 publicaţia "Rafturi (Brăila)"=ISSN 1843-6846. - A apărut cu acelaşi titlu şi între 1991-2002. - Între 2004-2006 a apărut cu titlul "Buletinul Bibliotecii Judeţene "Panait Istrati" Brăila"=ISSN 1584-3947.

ISSN 2285-9721 = Ex libris (Brăila. 2012) 225. I.D.E.I. : informare, documentare, educaţie, implicare / Biblioteca

Judeţeană "Ioniţă Scipione Bădescu" Sălaj. - Zalău : Biblioteca Judeţeană "Ioniţă Scipione Bădescu", 2005-

Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 14, nr. 14 din 2018. ISSN 1841-6748 = I.D.E.I. (Zalău) 226. Images Documentaires : revue trimestrielle / Association Images

Documentaires. - Paris : Association Images Documentaires, 1994- Trimestrial. - Între 1990-1993 editat de Association Images en

Bibliothèques cu titlul "Images en Bibliothèques". - Are şi ediţie online (www.imagesdocumentaires.fr). - Descrierea s-a făcut după Nr. 88/89 din 2017.

ISSN 0006-1603 = Images Documentaires 227. Magyar Könyvszemle : könyv-és sajtótörténeti folyóirat = revue

pour l'histoire du livre et de la presse / Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete Könyv-és Sajtótörténeti / Institut des Sciences Littéraires de l'Académie Hongroise des Sciences. - Budapest : Argumentum, 1876-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 134, nr. 4 din 2018. ISSN 0025-0171 = Magyar Könyvszemle

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (49)

48 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

228. Olvass többet! határtalanul-magyarul / Pro Csoma Sándor Egzesület ; a könyvek szerkesztett: Molnar Juliánna. - Nr. 1 (2018)- . - Sfântu Gheorghe : Editura T3, 2018-

La 2 ani. ISSN 2602-0874 = Olvass többet! határtalanul-magyarul 229. Rocznik Biblioteki Narodowej . - Warszawa : Biblioteka

Narodowa, 1964- Anual. - Titlu şi în limba engleză. - Rezumate în limba engleză. - Are şi

ediţie online (www.bn.org.pl/elec.htm). - Descrierea s-a făcut după Vol. 49 din 2018.

ISSN 0083-7261 = Rocznik Biblioteki Narodowej 230. Scriptum / Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbierea" ; fondat.: prof. Emil

Satco. - Nr. 1 (1994)- . - Suceava : Biblioteca Bucovinei "I. G. Sbiera", 1994- Trimestrial. ISSN 1224-0435 = Scriptum (Suceava) 231. Studii de biblioteconomie şi ştiinţa informării = Library and

Information Science Research / Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere. Catedra de Ştiinţele Informării şi Documentării ; red. şef: lect. dr. Octavia-Luciana Madge. - Vol. 1 (1996)- . - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1996-

Anual. - Are şi ediţie online (www.lisr.ro). ISSN 1453-5386 = Studii de biblioteconomie şi ştiinţa informării 232. Vox Libri / Biblioteca Judeţeană "Ovid Densuşianu" ; red. şef:

Denisa Toma. - An. 1 (2005), nr. 1- . - Deva : Biblioteca Judeţeană "Ovid Densuşianu", 2005-

Trimestrial. ISSN 1841-7736 = Vox Libri

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (50)

PUBLICAŢII SERIALE 49

050+070 Publicații seriale. Periodice. Jurnalism

233. Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien / Demokratisches

Forum der Deutschen in Rumänien. - 1. Jg. (1993), 1. hf.- . - Bukarest : Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien, 1993-

Cotidian. - Înlocuieşte din 1993 publicaţia "Neuer Weg"=ISSN 1220-8299. - Suplimente: "Der Punkt", "Bastilia", "Kultur-Normal". - Din 15 dec. 2001 are ca supliment publicaţia "Karpatenrundschau (Kronstadt)"=ISSN 1222-8354. - Din 10 ian. 2002 are ca supliment publicaţia "Banater Zeitung"=ISSN 1582-9022. - Are şi ediţie online (www.adz.ro).

ISSN 1221-7956 = Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien 234. Almanahul Uniunii Ziariştilor Profesionişti. Filiala Bacău ; dir.:

Răzvan Pesa-Moza ; red. şef: Leonard Popa. - Nr. 1 (2018)- . - Bacău : Smart Academic, 2018-

Anual. ISSN 2601-291X = Almanahul Uniunii Ziariştilor Profesionişti. Filiala

Bacău 235. Analele Universităţii "Spiru Haret". Seria jurnalism = Annals of

"Spiru Haret" University. Journalism Studies / ed.-in-chief: Sofia Bratu. - An. 1 (2000), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2000-

Anual. - Între anii 2000-2001 a apărut cu titlul "Analele Universităţii "Spiru Haret". Seria jurnalistică". - Text în limbile: engleză, franceză.

ISSN 1454-9492 = Analele Universităţii "Spiru Haret". Seria jurnalism 236. Anuarul Asociaţiei Profesioniştilor din Presă Cluj . - 2005 (2006)-

. - Cluj-Napoca : Eikon, 2006- Anual. ISSN 1842-0257 = Anuarul Asociaţiei Profesioniştilor din Presă Cluj 237. Anuarul presei sălăjene / Asociaţia Jurnaliştilor din Sălaj. - Nr. 1

(2009)- . - Zalău : Asociaţia Jurnaliştilor din Sălaj, 2009- Anual. - Text şi în limba maghiară. - În 2010 are ca supliment

"Multimedia: emisiuni TV şi radio" (CD-ROM). - Are şi ediţie pe suport electronic. - Descrierea s-a făcut după ediţia din 2018.

ISSN 2067-046X = Anuarul presei sălăjene

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (51)

50 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

238. Buletine AGERPRES [Resursă electronică]. - Bucureşti : Agerpres,

[2002]- Anual. - Conţine: Breviar medical, Economic Highlights, Mondorama,

News of the day, Ora Europei, Ştiri economice, Ştiri externe, Ştiri interne. - Au şi ediţii tipărite care apar separat. - În 2011 au apărut separat. - Descrierea s-a făcut după Nr. 10 din 2018.

239. Click! : cotidian naţional / red. şef: Cristian Stancu. - Nr. 1 (2007)-

. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2007- Cotidian. - Înlocuieşte din 2007 publicaţia "Averea"=ISSN 1841-3072. -

Editat la Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi. - Are şi ediţie online (www.click.ro). ISSN 1842-9165 = Click! (Bucureşti. 2007) 240. Click! de duminică . - Nr. 1 (2007)- . - Bucureşti : Adevărul

Holding, 2007- Săptămânal. - În 2007 a apărut ca supliment la "Averea"=ISSN 1841-

3072. - Din martie 2007 apare ca supliment al cotidianului "Click! (Bucureşti. 2007)"=ISSN 1842-9165. - Suplimente: "Click! Extra jocuri", "Click! jocuri".

ISSN 2359-8239 = Click! de duminică 241. Construcţii & Business Management : revistă internaţională de

strategie, comunicare în afaceri şi culturologie / Fundaţia "Paul Polidor" pentru UNESCO, Academy of International Interferences "Paul Polidor". - An. 1 (2016), nr. 1- . - Bucureşti : Fundaţia "Paul Polidor" pentru UNESCO, 2016-

Trimestrial. ISSN 2501-4137 = Construcţii & Business Management 242. Context : publicaţie a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

Filiala "Marius Mircu" Bacău / red. şef: Ştefan Radu ; red. şef adj.: Cornel Cepariu. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Bacău : Smart Academic, 2018-

Trimestrial. ISSN 2602-019X = Context (Bacău)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (52)

PUBLICAŢII SERIALE 51

243. Cotidianul / fondat.: Ion Raţiu ; dir.: Cornel Nistorescu ; red. şef: Simona Popescu. - An. 1 (1991), nr. 1- . - Bucureşti : Casa Serafim, 1991-

Cotidian. - Suplimente: "Auto strada", "Intermedieri", "Cotidianul Weekend", "Cotidianul în doi", "LA & I. Litere, Arte, Idei"=ISSN 1220-6938, "Teleghid (Bucureşti)", "Bani & afaceri", "Educaţie & joburi", "Bani & profit", Media & cultură", "Casă & teren", "Admitere 2007", "Rezidenţial", "Pensii private". - Are şi ediţie online (www.cotidianul.ro).

ISSN 1220-692X = Cotidianul (Bucureşti) 244. Csíki hírlap : Csíkszék napilapja : megjelenik munkanapokon :

alapitva 1911-ben. - Csíkszereda : Prima Press, 2006-2018. Cotidian. - Are şi ediţie online (www.csikihirlap.ro). - Între 2006-2018

editată de "Udvarhelyi híradó". - Descrierea s-a făcut după An. 13, nr. 246 din 2018.

ISSN 1844-4318 = Csíki hírlap 245. Cuget liber : cotidian de opinie şi informaţie fondat în 1944 . - Nr. 1

(1989)- . - Constanţa : Editura Dobrogea, 1989- Cotidian. - Înlocuieşte din 1989 publicaţia "Dobrogea nouă". -

Suplimente: "Litoral"=ISSN 1223-0006, "Cer şi destin", "Familia mea", "Fotoliile puterii", "Sex & stil"=ISSN 1454-9581, "Spiritualitatea", "Adolescentul", "Cuget liber TV", "Hop", "Hai Farul", "Piaţa imobiliară", "Cuget liber medical"=ISSN 2286-1866, "Sport Constanţa"=ISSN 2458-0902, Sursa de sănătate=ISSN 2458-0899. - Are şi ediţie online (www.cugetliber.ro).

ISSN 1222-2496 = Cuget liber (Constanţa) 246. Curierul naţional : partener oficial al Alianţei Confederaţiilor

Patronale din România / dir. fondat.: Valentin Stelian Păunescu ; dir. gen.: Adrian Voinea. - Nr. 1 (1990)- . - Bucureşti : Media Sud Management, 1990-

Cotidian. - De la 1 oct 2004 apare serie nouă începând numerotarea de la Nr. 1(4137). - Suplimente: "CNM. Curierul naţional magazin"=ISSN 1220-8221, "Pop, Rock'n Sport"=ISSN 1220-7608, "Argus 2000", "Tentaţii", "Curierul naţional: Supliment 2000", "Lumea e o scenă", "Curierul naţional: Ghid TV", "CN imobiliare & construcţii", "Admitere 2007", "Alege (Bucureşti)"=ISSN 1843-2956. - Are şi ediţie online (www.curierulnational.ro).

ISSN 1220-4684 = Curierul naţional

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (53)

52 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

247. Decât o revistă / ed.: Cristian Lupşa. - Bucureşti : Media DoR, 2010-

Trimestrial. - Pe copertă titlul "DoR". - Are ediţie şi în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.decatorevista.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 34 din 2018.

ISSN 2068-018X = Decât o revistă 248. Deutsches Jahrbuch für Rumänien / Demokratisches Forum der

Deutschen in Rumänien. - 2013- . - Hermannstadt [Sibiu] : Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien, 2013-

Anual. ISSN 2559-4869 = Deutsches Jahrbuch für Rumänien 249. Evenimentul zilei : cotidian naţional / fondat.: Ion Cristoiu ; red.

şef: Simona Ionescu. - An. 1 (1992), nr. 1- . - Bucureşti : Evenimentul şi Capital, 1992-

Cotidian. - Între 1992-2004 editat de Trustul de Presă Expres. - Între 2005-2010 editat de Ringier România. - Între 1992-1997 dir. Ion Cristoiu, între 1997-2004 dir. Cornel Nistorescu. - Sâmbăta apare cu titlul "Evenimentul de sâmbătă", numerotare în continuare. - Suplimente: "Evenimentul de weekend", "Casa noastră", "EZ sport", "High Tech", "Life & Style"=ISSN 1582-9413, "Piaţa muncii", "Evenimentul zilei magazin", "Evenimentul zilei-Ghid TV", "Casă nouă", "Stil de viaţă", "Media & cultură", "SIAB 2007", "Ghidul grădiniţelor din Bucureşti", "Evenimentul TV", "Evenimentul culinar", "Doctorul zilei", "Sport junior", "Star junior". - Tipărit la Bucureşti şi Cluj-Napoca. - Are şi ediţie online (www.evz.ro).

ISSN 1222-328X = Evenimentul zilei 250. Excelsior / Asociaţia Cultural-Europeană Excelsior ; red. şef: Ilie

Pavel. - Piteşti : Asociaţia Cultural-Europeană Excelsior, 2013- Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018. ISSN 2344-3995 = Excelsior (Piteşti) 251. Făclia : ziar independent de Cluj / red. şef: Ilie Călian. - Nr. 1

(2007)- . - Cluj-Napoca : Napoca, 2007- Cotidian. - A apărut cu titlul "Făclia" şi între anii [1948]-1989. -

Înlocuieşte din 2007 publicaţia "Adevărul de Cluj"=ISSN 1220-3203 a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.ziarulfaclia.ro).

ISSN 1843-7311 = Făclia (Cluj-Napoca. 2007)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (54)

PUBLICAŢII SERIALE 53

252. Giurgiuveanul : cotidian independent / red. şef: Vasile Arcanu. - Giurgiu : Nova Force Technic, 2005-

Cotidian. - Suplimente: "Giurgiul ortodox", "Giurgiuveanul de weekend", "Piaţa giurgiuveană". - Are şi ediţie online (www.giurgiuveanul.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 13, nr. 102 din 2018.

ISSN 1841-9542 = Giurgiuveanul (Giurgiu) 253. Glasul Maramureşului : cotidian de informaţii, sport, divertisment,

publicitate / red. şef: Dorin Ştef. - An. 1 (1998), nr. 1- . - Baia Mare : Global Media Trust, 1998-

Cotidian. - Între 1998-2013 editat de Alpha Product Print. - Are şi ediţie online (www.glasulmaramuresului.ro).

ISSN 1224-9882 = Glasul Maramureşului 254. Graiul Maramureşului : cotidian independent / red. şef: Gheorghe

Pârja. - Serie nouă, An. 1 (1989), nr. 1- . - Baia Mare : Graiul Maramureşului, 1989-

Cotidian. - Înlocuieşte din 1989 publicaţia "Pentru socialism"=ISSN 1221-244X. - Suplimente: "Arena"=ISSN 1221-8545, "Graiul de Duminică"=ISSN 1222-6904. - Are şi ediţie online (www.graiul.ro).

ISSN 1221-0137 = Graiul Maramureşului 255. Informaţia Harghitei : jurnal independent / Fundaţia Adevărul

Harghitei ; red. şef: Mihail Groza. - Miercurea Ciuc : Fundaţia Adevărul Harghitei, 2007-

Cotidian. - A apărut cu acelaşi titlu şi între 1968-1989. - Între 1989-2007 a apărut cu titlul "Adevărul Harghitei"=ISSN 1220-7497. - Are şi ediţie online (www.informatiahr.go.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 30, nr. 6439 din 2018.

ISSN 2067-6190 = Informaţia Harghitei (2007) 256. Jurnalul de Călăraşi / red. şef: Monica Ioana Saioc. - Călăraşi :

Sorida Press&Media, 1993- Cotidian. - Suplimente: "Jurnalul de divertisment", "Jurnalul de sport",

"Jurnalul de finanţe", "Jurnalul de cultură", "Jurnalul de Olteniţa", "Jurnalul de Lehliu", "Jurnalul comercial", "Monitorul Primăriei Călăraşi", "Balneo" care se distribuie gratuit în interiorul publicaţiei. - Descrierea s-a făcut după An. 27, nr. 3060 din 2018.

ISSN 1224-0923 = Jurnalul de Călăraşi

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (55)

54 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

257. Krónika : országos magyar közéleti napilap . - Nr. 1 (1999)- . -

Cluj-Napoca : Krónika, 1999- Cotidian. - Suplimente: "Heti krónika", "Provincia (Cluj-Napoca. Ed. lb.

română)=ISSN 1582-3946, "Provincia (Cluj-Napoca. Magyar kiad.)=ISSN 1582-3954. - Are şi ediţie online (www.kronika.ro).

ISSN 1454-7821 = Krónika (Cluj-Napoca) 258. ME.dok : media-történet-kommunikáció, media-istoria presei-

comunicare, media-history-communication / Medea Egyesület. Kommunikáció- és Médiakutató Intézet ; Főszerkesztő Cseke Péter. - Kolozsvár [Cluj-Napoca] : Medea Egyesület, 2006-

Semestrial. - Text şi în lb.: română, engleză. - Descrierea s-a făcut după An. 13, nr. 4 din 2018.

ISSN 1842-2438 = ME.dok (Cluj-Napoca) 259. Mesagerul hunedorean : cotidian al judeţului Hunedoara / dir.:

Mircea Lepădatu ; red. şef: Sorina Popa. - Deva : Media hunedoreană, 2006- Cotidian. - Are şi ediţie online (www.mesagerulhunedorean.ro). -

Descrierea s-a făcut după Nr. 3257 din 2018. ISSN 1842-8320 = Mesagerul hunedorean 260. Monitorulcj.ro / dir. gen.: Sorin Stanislav. - An. 1 (1998), nr. 1-

. - Cluj-Napoca : Monitorul de Cluj, 1998- Cotidian. - Între 1998-2007 a apărut cu titlul "Monitorul de Cluj"=ISSN

1454-3524. - Între 1998-2011 editat de Compania de Media. - Suplimente: "Banii, casa şi maşina", "Numai U", "Monitorul de weekend" - ediţie de vineri, sâmbătă, duminică cu numerotarea cotidianului. - Are şi ediţie online (www.monitorulcj.ro).

ISSN 2065-6408 = Monitorulcj.ro (Cluj-Napoca) 261. Naţional / dir.: Ciprian Voinea ; red. şef: Gabriela Stanciu. - An. 1

(1997), nr. 1- . - Bucureşti : Naţional, 1997- Cotidian. - Suplimente: "Fotbal Naţional", "Naţional. Ghid TV", "Tribuna

consumatorilor"=ISSN 1583-6061. - Are şi ediţie online (www.eNational.ro). ISSN 1583-8404 = Naţional (Bucureşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (56)

PUBLICAŢII SERIALE 55

262. Népújság : közéleti napilap . - 41. Ev. (1989), 1. sz.- . -

Marosvásárhely : Impress, 1989- Cotidian. - Înlocuieşte din 1989 publicaţia "Vőrős Zászlő" a cărei

numerotare o continuă. - Suplimente: "Árgus (Târgu Mureş)"=ISSN 1221-8480, "Népújsag évköny"=ISSN 1220-6083, "Fekete Fehér"=ISSN 1220-4668, "Bekecsalja (Nyárádszereda)"=ISSN 1224-4457, "Thalia (Târgu Mureş)"=ISSN 1224-4465, "Cementlapok (Marosvásárhely)"=ISSN 1453-3154, "Fűzetlen gyöngyök". - Are şi ediţie online (www.hhrf.org/nepujsag).

ISSN 1220-3475 = Népújság (Târgu Mureş) 263. Nőileg : az erdélyi nők magazinja. - 1. Év.(2014), 1. sz.- . -

Székelyudvarhely : Magazin Line, 2014- Lunar. - Are şi ediţie online (www.noileg.ro). ISSN 2359-9863 = Nőileg (Székelyudvarhely) 264. Obiectiv - Vocea Brăilei / dir. gen.: Monica Paraschiv ; dir.: Silvia

Preda ; red. şef: Cati Lupaşcu. - An. 1 (2002), nr. 1- . - Brăila : Double P Media, 2002-

Cotidian. - Suplimente: "Obiectiv TV", "Obiectiv cultural"=ISSN 2246-9176. - Are şi ediţie online (www.obiectivbr.ro).

ISSN 1583-2856 = Obiectiv - Vocea Brăilei 265. Observator de Călăraşi : cotidianul aproape de tine! / red. şef:

Ioana Călin. - Călăraşi : Romerica Internaţional, 2004- Cotidian. - Are şi ediţie online (www.observatorcl.info). - Descrierea s-a

făcut după An. 15, nr. 3947 din 2018. ISSN 1584-4560 = Observator de Călăraşi 266. Prahova : cotidian de opinie şi informaţie : fondat în 1870. - Seria a

VI-a, An. 3 (1991), nr. 394- . - Ploieşti : Editura Prahova, 1991- Cotidian. - Înlocuieşte din 1991 publicaţia "Prahova liberă"=ISSN 1220-

806X a cărei numerotare o continuă. - Suplimente: "As (Ploieşti)"=ISSN 1220-9635 , "Super Market"=ISSN 1223-3595. - Are şi ediţie online (www.ziarulprahova.ro).

ISSN 1220-9643 = Prahova (Ploieşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (57)

56 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

267. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Ephemerides / ed.-in-chief: prof. Maxim Danciu, prof. Elena Abrudan. - An. 1 (1996)- . - Cluj-Napoca : Cluj University Press, 1996-

Anual. - Text în limba engleză. - Serie a publicaţiei "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" a cărei numerotare o preia. - Are şi ediţie online (www.studia.ubbcluj.ro/serii/ephemerides).

ISSN 1224-872X = Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Ephemerides 268. Szabadság : Erdélyi közéleti napilap . - 1. Ev. (1989), 1. sz.- . -

Kolozsvár : Szabadság, 1989- Cotidian. - Înlocuieşte din 1989 publicaţia "Igazság". - Supliment:

"Vicerevü (Cluj-Napoca)"=ISSN 1223-4753. - Are şi ediţie online (www.szabadsag.ro).

ISSN 1223-4737 = Szabadság (Cluj-Napoca) 269. Szatmári Friss Újság : független napilap . - 1. Ev. (1990), 1. sz.-

. - Szatmárnémeti : TradeHolding, 1990- Cotidian. - Înlocuieşte din 1990 publicaţia "Friss Újság"=ISSN 1223-

9275. - Supliment: "Műsorhét". - Are şi ediţie online (www.hhrf.org/frissujsag/). ISSN 1223-9283 = Szatmári Friss Újság 270. Teleormanul : cotidian independent . - Serie nouă . -

Alexandria : Telepres Edit, 1993- Cotidian. - Pe copertă titlul "Ziarul Teleormanul". - Înlocuieşte publicaţia

"Teleormanul liber"=ISSN 1223-9054 a cărei numerotare o continuă. - Suplimente: "Caligraf (Alexandria)"=ISSN 1582-1412, "Teleormanul sport", "Teleormanul medical". - Are şi ediţie online (www.ziarulteleormanul.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 27, nr. 7668 din 2018.

ISSN 1454-5217 = Teleormanul (Alexandria. 1993) 271. Top : cotidian de informare şi publicitate / dir.: Carmen Mihaela

Popescu ; red. şef: Costinel Diniaşi. - Piteşti : BBE Media News Alert, 2003- Cotidian. - Între [2003]-2013 editat de Speedy Media News. - Are şi ediţie

online (www.ziartop.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 15, nr. 4542 din 2018. ISSN 2068-746X = Top (Piteşti) 272. Transilvania expres : cotidian de informaţii şi reportaje / red. şef:

Alexandru Ganea. - An. 1 (1993), nr. 1- . - Braşov : Tipotex, 1993- Cotidian. - Suplimente: "TEX financiar-bancar", "TEX sport", "TEX

magazin", "TEX femina", "TEX caleidoscop", "TEX auto", "TEX TV", "TEX plus". - Are şi ediţie online (www.transilvaniaexpre.ro).

ISSN 1453-6153 = Transilvania expres

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (58)

PUBLICAŢII SERIALE 57

273. Tribuna : fondat în 1884 la Sibiu de Ioan Slavici / dir. gen.: Mircea Biţu ; red. şef: Dragoş Bako, Rareş Biţu. - Serie nouă, An. 105 (1989), nr. 1- . - Sibiu : Tribuna, 1989-

Cotidian. - Nr. 1-9 din 1989 au apărut cu titlul "Tribuna libertăţii"=ISSN 1221-8030. - Înlocuieşte din 1989 publicaţia "Tribuna Sibiului" a cărei numerotare o continuă. - Suplimente: "Tribuna sporturilor"=ISSN 1220-3467, "Tribuna TV". - Are şi ediţie online (www.tribuna.ro).

ISSN 1220-3157 = Tribuna (Sibiu. 1989) 274. Udvarhelyi híradó : fűggetlen információs napilap : alapítva 1877-

ben. - Nr. 1 (1990)- An 29. [28. dec.](2018) . - Székelyudvarhely : Prima Press, 1990-2018.

Cotidian. - Are şi ediţie online (www.udvarhelyi-hirado.ro). - Între 1990-2018 editată de "Udvarhelyi híradó".

ISSN 1844-430X = Udvarhelyi híradó 275. Unirea : ziar independent : fondat în 1891 / red. şef: Anca Dinică. -

Serie nouă, An. 1 (1989), nr. 1- . - Alba Iulia : Unirea Pres, 1989- Cotidian. - A apărut şi între anii 1968-1989. - Suplimente: "Programe

TV", "Unirea financiară", "Unirea sport", "Unirea plus". - Are şi ediţie online (www.ziarulunirea.ro).

ISSN 1842-4953 = Unirea (Alba Iulia) 276. Vásárhelyi hírlap : Maroszék napilapja . - Marosvásárhely : Prima

Press, 2007-2018. Cotidian. - Are şi ediţie online (www.vasarhelyihirlap.ro). - Între 2007-

2018 editată de "Udvarhelyi híradó". - Descrierea s-a făcut după An. 11, nr. 248 din 2017.

ISSN 1844-4326 = Vásárhelyi hírlap 277. Viaţa liberă : cotidian independent / dir. gen.: Gabriela Creţu. - Nr.

1 (1989)- . - Galaţi : Viaţa liberă, 1989- Cotidian. - Înlocuieşte din 1989 publicaţia "Viaţa nouă". - Între 1989-

2013 editat de Trustul de Presă "Dunărea de Jos". - Suplimente: "Buzunar"=ISSN 1222-1422, "Cronometrul"=ISSN 1222-2410, "Monitor de Galaţi" (1990)=ISSN 1222-3808, "Sportul"=ISSN 1221-4825, "Weekend magazin". - Are şi ediţie online (www.viata-libera.ro).

ISSN 1221-4914 = Viaţa liberă

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (59)

58 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

278. Zi de zi : [în judeţul] Mureş / dir. fondat.: Aurelian Grama. - An. 1 (2005), nr. 1- . - Târgu Mureş : Transilvania Grup Business, 2005-

Cotidian. - Între 2012-[2013] apare în copertă comună cu "Ziarul de Mureş"=ISSN 1583-1833, paginaţie opusă cu numerotare diferită. - Suplimente: "Era. Zi de zi", "Sănătate pentru viaţă, zi de zi!"=ISSN 2343-7758. - Are şi ediţie online (www.zi-de-zi.ro).

ISSN 1584-305X = Zi de zi 279. Ziarele României Mari : de la Marea Unire la republică - o colecţie

unică de presă românească 1918-1947 / ed.: Peter McGee. - Nr. 1 (2018)- . - Bucureşti : SOA Publishing, 2018-

Săptămânal. ISSN 2602-0157 = Ziarele României Mari 280. Ziarul Văii Jiului : cotidian regional / dir.: Cătălin Docea ; red. şef:

Marian Boboc. - Nr. 1 (2008)- . - Petroşani : [s.n.], 2008- Cotidian. - Suplimente: "Dosarele plagiatorului", "Galeria din ziar",

"Şcoală & cultură pe Jiul de Est şi Jiul de Vest", "Convorbiri la ziar", "Prăvălia cu istorii". - Are şi ediţie online (www.zvj.ro).

ISSN 2065-5096 = Ziarul Văii Jiului

06 Organizații. Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee. Institute de cercetare

281. Activitatea ştiinţifică în anul... / Academia Oamenilor de Ştiinţă

din România ; coord.: gen.(r): prof. univ. dr. Vasile Cândea, fizician dr. CSI Doru-Sabin Delion. - 2011 (2012)- . - Bucureşti : Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2012-

Anual. ISSN 2247-4862 = Activitatea ştiinţifică în anul... - Academia Oamenilor

de Ştiinţă din România 282. Analele Academiei Române . - Seria a 5-a, An. 124 (1993), vol. 1-

. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1993- Anual. - Titlu şi în limbile: engleză, franceză, germană, rusă. - A apărut şi

între anii 1948-1989. ISSN 1222-0159 = Analele Academiei Române

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (60)

PUBLICAŢII SERIALE 59

283. Anuarul Muzeului Naţional al Marinei Române = The Romanian National Naval Museum Yearbook / Muzeul Naţional al Marinei Române ; red. şef: dr. Andreea Atanasiu-Croitoru ; red. şef adj: drd. Dan Dragoş Sichigea. - Tom. 21 (2018)- . - Constanţa : Editura Muzeului Naţional al Marinei Constanţa, 2018-

Anual. ISSN 2601-4513 = Anuarul Muzeului Naţional al Marinei Române 284. Brukenthal. Acta Musei / red. şef: prof. univ. dr. Sabin Adrian

Luca. - Sibiu : Editura Muzeului Naţional Brukenthal, 2006- Anual. - Antetitlu: Ministerul Culturii. - Fondat în 1956 cu titlul "Studii şi

comunicări - Muzeul Brukenthal". - Text în limba engleză. - Apare în 3 secţiuni: I - istorie şi arheologie, II - istoria artelor şi culturii, III - ştiinţele naturii. - Provine din fuzionarea publicaţiilor: "Studii şi comunicări - Muzeul Brukenthal. Ştiinţe naturale"=ISSN 1454-4784, "Studii şi comunicări - Muzeul Brukenthal. Galeria de artă"=ISSN 1583-8498, "Studii şi comunicări - Muzeul Brukenthal. Arheologie - istorie"=ISSN 1583-848X. - Supliment: "Brukenthalia"=ISSN 2285-9489. - Are şi ediţie online (www.brukenthalmuseum.ro/publicatii/01_5.htm). - Descrierea s-a făcut după Vol. 13 din 2018.

ISSN 1842-2691 = Brukenthal. Acta Musei 285. Erdélyi Múzeum : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-,

Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudoményi Szakosztályainak közlönye . - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1874-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.eme.ro/erdelyimuzeum). - Descrierea s-a făcut după An. 80, nr. 3 din 2018.

ISSN 1453-0961 = Erdélyi Múzeum 286. Familia Plastor / red. şef: ing. Lavinia Popuş. - Oradea : [s.n.],

[1999]- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3(61) din 2018. ISSN 2247-823X = Familia Plastor 287. Gnosis : revistă de gândire, tradiţie şi cultură masonică / Asociaţia

"Gnosis" ; preşed. onor.: conf. univ. dr. Radu Bălănescu ; red. şef: prof. univ. dr. Gheorghe Bichicean. - An. 1 (2015), nr. 1- . - Sibiu : Adalex, 2015-

Anual. ISSN 2457-3590 = Gnosis (Sibiu)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (61)

60 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

288. Instituţii şi organizaţii din România / Agenţia Naţională de Presă. Agerpres. - Bucureşti : Agerpres, 1996-

Lunar. - Publicaţie anuală actualizată în fiecare lună. - Descrierea s-a făcut după Nr. 10 din 2018.

ISSN 1224-2217 = Instituţii şi organizaţii din România 289. Împreună / R.I. "Vasile Goldiş" Nr. 444. Orientul Arad. - An. 1

(2018), nr. 1- . - Arad : Mirador, 2018- Trimestrial. ISSN 2601-8330 = Împreună (Arad) 290. Memoirs of the Scientific Section = Memoriile Secţiilor Ştiinţifice

/ Romanian Academy ; red.: Doina Argeşanu / Academia Română. - Seria 4, Tom. 1/1977/1978 (1978)- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1978-

Anual. - Titlu şi în limba rusă. - Text în limba engleză. - A apărut şi între anii 1879-1948 cu titlul "Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice"=ISSN 0254-8607.

ISSN 1224-1407 = Memoriile Secţiilor Ştiinţifice - Academia Română 291. Muzee şi şcoli / Complexul Muzeal Judeţean Neamţ ; coord.: Otilia

Mircea, Ciprian-Dorin Nicola. - Nr. 1/2017 (2018)- . - Roman : Editura Muşatinia, 2018-

Anual. ISSN 2601-6729 = Muzee şi şcoli 292. Revista Masonică / Loja "Coroana lui Ştefan cel Mare" ; coord.:

Cornel Enache. - Serie nouă, An. 1 (2018), nr. 1- . - Suceava : Editura Muşatinii, 2018-

Trimestrial. ISSN 2601-9345 = Revista Masonică (2018) 293. Trivium : revistă de gândire simbolică / Institutul de Studii şi

Cercetări Simbolice ; dir.: Alexandru Dan Ciochină ; red. şef: Bogdan Mihai Mandache. - An. 1 (2009), nr. 1- . - Iaşi : Institutul de Studii şi Cercetări Simbolice, 2009-

Trimestrial. - Sumar şi în limba engleză. ISSN 2067-192X = Trivium (Iaşi)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (62)

PUBLICAŢII SERIALE 61

087.5 Publicații pentru copii

294. Corvin Fürkésző : ismeretterjesztä folyóirat 7-11 éves gyerekeknek

. - 1. Év. (2006), 1. sz.- . - Deva : Corvin Kiadó, 2006- Lunar. ISSN 1842-8789 = Corvin Fürkésző (Deva) 295. Corvin kispajtás : ismeretterjesztä folyóirat 3-7 éves gyerekek

számára . - 1. Év. (1999), 1. sz.- . - Deva : Corvin Kiadó, 1999- Lunar. ISSN 1582-3989 = Corvin kispajtás 296. Corvin szemfüles : tinimagazin . - 1. Ev. (1991), 1. sz.- . -

Deva : Corvin Kiadó, 1991- Lunar. - Suplimente: "Corvin szemfüles (tan)évköniv"=ISSN 1454-6760,

"Corvin szemfüles kalendárium". ISSN 1454-6779 = Corvin szemfüles 297. Doxi : revistă pentru copii / dir. gen.: dr. Costin Diaconescu. - Nr. 1

(2004)- . - Bucureşti : CD PRESS, 2004- Lunar. - Unele numere conţin CD. - Are şi ediţie online (www.doxi.ro). ISSN 1584-2576 = Doxi (Bucureşti) 298. Draga mea pentru copii / dir. fondat.: Mariana Brăescu ; red. şef:

Cristina Bălan. - Nr. 1 (2004)- . - Bucureşti : Burda România, 2004- Lunar. - Pe copertă titlul: "Practic. Draga mea pentru copii". - Suplimente

: "Draga mea de colorat", numere speciale pt. Crăciun, nr. special de toamnă, nr. special de vară. - Are şi ediţie online (www.dragamea.ro).

ISSN 1584-9112 = Draga mea pentru copii 299. Harmatcseppek : keresztyén gyermeklapja / Romániai Magyar

Baptista Vasárnapi Iskola Szövetség. - Lazuri : Romániai Magyar Baptista Vasárnapi Iskola Szövetség, 1990-

La 2 luni. - Descrierea s-a făcut după Nr. 4 din 2018. ISSN 2066-4184 = Harmatcseppek (Lazuri)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (63)

62 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

300. Kukucska / felelős kiadó: Timár András. - Târgu Mureş : Kreativ, 2018-

Lunar. ISSN 2601-8993 = Kukucska (Târgu Mureş) 301. Lego City / dir.: Sandrin Apostoloiu. - Nr. 1 (2017)- . -

Bucureşti : Burda România, 2017- Semestrial. ISSN 2558-9016 = Lego City (Bucureşti) 302. Lego Nexo Knights / dir.: Sandrin Apostoloiu. - Nr. 1 (2017)-

. - Bucureşti : Burda România, 2017- Bilunar. ISSN 2537-5369 = Lego Nexo Knights (Bucureşti) 303. Lego. Friends / dir.: Sandrin Apostoloiu. - Nr. 1 (2018)- . -

Bucureşti : Burda România, 2018- Anual. ISSN 2601-4238 = Lego. Friends (Bucureşti) 304. Lego. Jurassic World / dir.: Sandrin Apostoloiu. - Nr. 1 (2018)-

. - Bucureşti : Burda România, 2018- Anual. ISSN 2601-422X = Lego. Jurassic World (Bucureşti) 305. Lego. The Batman Movie / dir.: Sandrin Apostoloiu. - Nr. 1

(2018)- . - Bucureşti : Burda România, 2018- Anual. ISSN 2601-3266 = Lego. The Batman Movie (Bucureşti)

1 FILOSOFIE

306. Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie . - Vol. 26 (1977)- .

- Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1977- Semestrial. - Rezultat din scindarea în 1977 a publicaţiei "Analele

Universităţii Bucureşti. Filozofie. Istorie. Drept"=ISSN 1011-0615 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 0068-3175 = Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (64)

PUBLICAŢII SERIALE 63

307. Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca. Series humanistica = Yearbook of the "George Bariţiu" Institute of History in Cluj-Napoca. Series humanistica / Academia Română. Filiala Cluj-Napoca ; dir. onor.: Camil Mureşanu / Romanian Academy. Cluj-Napoca Branch ; red. resp.: Nicolae Edroiu. - Vol. 1/2003 (2005)- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2005-

Anual. - Rezultat din scindarea în 2004 a publicaţiei "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca"=ISSN 1220-5176.

ISSN 1584-4404 = Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca. Series humanistica

308. Burda. Horoscop / red. şef: Tania Vintilescu. - 2011 (2010)- . -

Bucureşti : Burda România, 2010- Anual. - Are ediţie şi în limba maghiară. ISSN 2457-9564 = Burda. Horoscop 309. Cercetări de logică juridică : revistă de cercetări, comentarii şi

eseuri / Asociaţia de Filosofie a Dreptului ; preşed. de onoare: acad. Alexandru Surdu ; dir.: prof. univ. dr. Ioan Alexandru ; red. şef: av. drd. Sorin Ardelean. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2018-

Anual. ISSN 2602-0505 = Cercetări de logică juridică 310. Revista de filosofie / Academia Română ; dir. fondat.: Constantin

Rădulescu-Motru ; dir. acad.: Alexandru Surdu ; red. şef: Dragoş Popescu. - Vol. 11 (1964), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1964-

La 2 luni. - Titlu, rezumate şi sumar şi în limba engleză. - Înlocuieşte din 1964 publicaţia "Cercetări filosofice"=ISSN 0255-9498 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 0034-8260 = Revista de filosofie 311. Revista română de filosofie analitică = Romanian Journal of

Analitic Philosophy / Societatea Română de Filosofie Analitică ; dir.: Valentin Mureşan / Romanian Society for Analitic Philosophy ; red. şef: Andrei Vasilescu. - Vol. 1 (2007), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2007-

Semestrial. - Între 2007-2010 a apărut în limba română cu titlul "Revista de filosofie analitică". - Are şi ediţie online (www.srfa.ro/rfa/).

ISSN 1844-2218 = Revista română de filosofie analitică

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (65)

64 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

312. Revue roumaine de philosophie / Académie Roumaine ; présid.: Alexandru Surdu ; réd. en chef: Dragoş Popescu. - Tom. 35 (1991), no. 1- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1991-

Semestrial. - Text şi în limbile: engleză, germană. - Înlocuieşte din 1991 publicaţia "Revue roumaine de philosophie et de logique"=ISSN 1220-5486 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1220-5400 = Revue roumaine de philosophie 313. Schutzian Research : a yearbook of lifeworldly phenomenology and

qualitative social sciences / ed.-in-chief: Michael Barber. - Bucharest : Zeta Books, 2009-

Anual. - Are şi ediţie online (www.zetabooks.com/schutzian-research-2.html). - Descrierea s-a făcut după Vol. 10 din 2018.

ISSN 2067-0621 = Schutzian Research 314. Simpozionul Naţional "Constantin Rădulescu-Motru" /

Academia Română. Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru", Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Şincai", Universitatea "Petru Maior". Facultatea de Ştiinţe şi Litere ; coord.: Alexandru Surdu, Marius Dobre. - Ed. 1 (2017)- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2017-

Anual. ISSN 2601-2316 = Simpozionul Naţional "Constantin Rădulescu-Motru" 315. Social Imaginaries / Zeta Books ; coord. ed.: Suzi Adams, Jeremy

Smith. - Vol. 1 (2015), nr. 1- . - Bucharest : Zeta Books, 2015- Semestrial. ISSN 2393-2503 = Social Imaginaries 316. Studii de istorie a filosofiei universale / Academia Română.

Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" ; coord.: Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu. - Vol. 1 (1969)- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1969-

Anual. - Titlu şi în limba engleză. ISSN 1583-8536 = Studii de istorie a filosofiei universale

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (66)

PUBLICAŢII SERIALE 65

159.9 Psihologie

317. Anale - Universitatea "Tibiscus" Timişoara. Seria Psihologie =

Annals - "Tibiscus" University of Timişoara. Psychology Series / Universitatea "Tibiscus" Timişoara / "Tibiscus" University of Timişoara. - Timişoara : Mirton, 2001-

Anual. - Titlu, rezumate şi text în lb. engleză. - Descrierea s-a făcut după Vol. 16, fasc. 1 din 2018.

ISSN 1582-571X = Anale - Universitatea "Tibiscus" Timişoara. Seria Psihologie

318. ArtTe : revista de terapii creativ-expresive şi dezvoltare personală

unificatoare / Societatea de Psihoterapie Experenţială Română ; fondat.-red. şef: asist. univ. dr. Sorina Daniela Dumitrache. - Vol. 1 (2014), nr. 1- . - Bucureşti : Editura SPER, 2015-

Semestrial. - Vol. 1 (2014), nr. 1 legat împreună cu Vol. 1 (2015), nr. 2. - Are şi ediţie online (www.artte.ro).

ISSN 2393-3305 = ArtTe (Bucureşti) 319. Cognition, Brain, Behavior : an interdisciplinary journal /

Romanian Association for Cognitive Science ; fondat.: Mircea Miclea, Oana Benga ; chief ed.: Éva Kállay. - Cluj-Napoca : Romanian Association for Cognitive Science, 1997-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.cbbjournal.ro). - Descrierea s-a făcut după Vol. 22, nr. 4 din 2018.

ISSN 2247-9228 = Cognition, Brain, Behavior 320. Dincolo de măşti : terapia prin teatru / Şcoala Gimnazială Nr. 41

Iaşi, Palatul Copiilor Iaşi, Penitenciarul Iaşi. - Nr. 1 (2018)- . - Iaşi : PIM, 2018-

Anual. ISSN 2601-7725 = Dincolo de măşti 321. Esenţial în psihologie şcolară : studii de specialitate : revistă şcolară

/ coord.: Angearu Mioara, Băgescu Cătălina, Bîrsan Ioana. - Nr. 1 (2016)- . - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016-

Anual. ISSN 2537-2130 = Esenţial în psihologie şcolară

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (67)

66 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

322. Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics :

bi-annual scientific journal founded and financed by the "Vasile Alecsandri" University of Bacău / ed.-in-chief: Liliana Mâţă. - Bacău : Alma Mater, 2011-

Semestrial. - Înlocuieşte din 2011 publicaţia "Studii şi cercetări ştiinţifice - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău. Seria Ştiinţe socio-umane"=ISSN 1224-9866 a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.jiped.ub.ro). - Descrierea s-a făcut după Vol. 22, nr. 2 din 2018.

ISSN 2247-4579 = Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics

323. Jurnalul de psihoterapie prin relaxare şi simboluri : jurnalul

Asociaţiei de Psihoterapie prin Relaxare şi Simboluri / preşed.: Johanna Hegyi ; red. şef: Nicolae-Călin Negrea. - Vol. 1 (2018)- . - Cluj-Napoca : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-5366 = Jurnalul de psihoterapie prin relaxare şi simboluri 324. Lucrările Simpozionului "Intervenţii psihopedagogice pentru

copiii cu dizabilităţi" [Resursă electronică] / Asociaţia "Şanse egale" ; coord.: prof. Florica-Adriana Pavel, Mihaela Dorina Man. - Nr. 1 (2018)- . - Şimleu Silvaniei : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2602-1196 = Lucrările Simpozionului "Intervenţii psihopedagogice

pentru copiii cu dizabilităţi" 325. Monitorul psihologiei . - Nr. 1 (2018)- . - Brăila : Editura

Sfântul Ierarh Nicolae, 2018- Semestrial. ISSN 2601-8098 = Monitorul psihologiei 326. Psychologies : magazine / red. şef: Iuliana Alexa. - Nr. 1 (2007)-

. - Bucureşti : Ringier România, 2007- Lunar. - Editat sub licenţă "Psychologies magazine"- Franţa. - Are şi

ediţie online (www.psychologies.ro). ISSN 1843-3987 = Psychologies (Bucureşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (68)

PUBLICAŢII SERIALE 67

327. Revista de psihologie / Academia Română ; dir. fondat.: Mihai Ralea ; preşed.: acad. Al. Surdu ; red. şef: Mihai Aniţei. - Tom. 1 (1955), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1955-

Trimestrial. - Titlu şi sumar şi în limbile: engleză, franceză. - Are şi ediţie online (www.revistadepsihologie.ipsihologie.ro).

ISSN 0034-8759 = Revista de psihologie 328. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Psychologia-paedagogia /

ed.-in-chief: prof. Adina Glava, prof. Dorothea Ionescu. - An. 35 (1990), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Cluj University Press, 1990-

Semestrial. - A apărut şi între anii 1962-1974. - Text în limba engleză. - Rezumate în limbile: engleză germană. - Serie a publicaţiei "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" a cărei numerotare o preia. - Are şi ediţie online (www.studia.ubbcluj.ro/serii/psychologia).

ISSN 1221-8111 = Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Psychologia-paedagogia

2 RELIGIE. TEOLOGIE

329. Actualitatea creştină : periodic / Arhiepiscopia Romano-Catolică

de Bucureşti ; red.: coord. Cristina Şoican. - Bucureşti : Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, 1990-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.arcb.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 29, nr. 9 din 2018.

ISSN 1221-7700 = Actualitatea creştină 330. Adevărul prezent / Fundaţia Alpha. - Serie nouă, trim. 1 (2018)-

. - Bucureşti : Fundaţia Alfa, 2018- Trimestrial. - Înlocuieşte din 2018 publicaţia "Solia Adevărului

Prezent"=ISSN 1584-952X. ISSN 2601-8055 = Adevărul prezent 331. Adventszemle : havonta megjelenő tájékostató és ihlető jellegű

folyóirat a Kristus visszajövetelére várakozók számára / Romániai Hetedik Napot Ünneplő Keresztyén Adventista Egyház. - Pantelimon : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, [2006]-

Lunar. - Are ediţie şi în limba română. - Nr. din mai 2014 are ca supliment "A Három angyal naplója" - ediţie jubiliară. - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018.

ISSN 1842-3361 = Adventszemle (Pantelimon)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (69)

68 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

332. Almanah bisericesc : studii teologice şi aspecte pastoral-misionare / Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor ; preşed.: P.S. Vincenţiu Grifoni ; red. resp.: pr. Manuel Rusu. - Slobozia : Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, 1996-

Anual. - Descrierea s-a făcut după vol. din 2018. ISSN 1583-1620 = Almanah bisericesc (Slobozia) 333. Almanah bisericesc : teologie, cultură, istorie, misiune creştină /

Arhiepiscopia Târgoviştei ; preşed.: Î.P.S. prof. univ. dr. Nifon Mihăiţă. - 2001- . - Târgovişte : Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2001-

Anual. ISSN 1843-9101 = Almanah bisericesc (Târgovişte) 334. Almanahul "Presa Bună" / [Episcopia Romano-Catolică Iaşi]. -

Iaşi : Presa Bună, 1993- Anual. - Descrierea s-a făcut după vol. din 2018. ISSN 2343-7960 = Almanahul "Presa Bună" 335. Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi.

Teologie ortodoxă . - Serie nouă, Tom. 10 (2006)- . - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2006-

Anual. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 2006 publicaţia "Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. Teologie"=ISSN 1221-5333 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1841-849X = Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. Teologie ortodoxă

336. Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria Teologie . -

Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2002- Anual. - Rezumate în limba engleză. - Descrierea s-a făcut după Vol. 24

din 2018. ISSN 2601-4718 = Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria

Teologie (Print) 337. Anghelos : periodic de meditaţie, informaţie şi spiritualitate creştin-

ortodoxă / Parohia Ortodoxă "Sf. M. Mc. Gheorghe" ; red.: pr. Dan D. Gîrjoabă. - Sânmihaiu Român : Parohia Ortodoxă "Sf. M. Mc. Gheorghe", 2015-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 7, nr. 1 din 2018. ISSN 2457-9440 = Anghelos (Sânmihaiu Român)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (70)

PUBLICAŢII SERIALE 69

338. Anuar / Universitatea "Babeş Bolyai". Facultatea de Teologie Ortodoxă ; ed.-in-chief: pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu-Dean. - Vol. 16 (2014)- . - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2014-

Anual. - Înlocuieşte din 2014 publicaţia "Anuar - Institutul Teologic Universitar Ortodox Cluj-Napoca"=ISSN 1454-2927.

ISSN 2457-6719 = Anuar - Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Teologie Ortodoxă

339. Anuar liturgic şi tipiconal. - 2014(2013)- . - Bucureşti :

Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2013- Anual. ISSN 2344-6587 = Anuar liturgic şi tipiconal 340. Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Iustinian"

/ Universitatea din Bucureşti, Patriarhia Română. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2001-

Anual. - Descrierea s-a făcut după vol. din 2018. ISSN 1582-8840 = Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul

Iustinian" 341. Arhanghelul : revistă trimestrială de cultură şi religie rurală /

Asociaţia "Arhanghelul" ; red. şef: pr. dr. Valentin Bugariu. - An. 1 (2012), nr. 1- . - Birda : Parohia Ortodoxă Birda, 2012-

Trimestrial. ISSN 2284-7731 = Arhanghelul (Birda) 342. Atitudini : îndrumar de gândire şi trăire românească / Fundaţia

"Justin Pârvu". - Poiana Teiului : Fundaţia "Justin Pârvu", 2008- Lunar. - Are şi ediţie online (www.atitudini.com). - Descrierea s-a făcut

după An. 10, nr. 57 din 2018. ISSN 1844-1890 = Atitudini (Poiana Teiului) 343. Bărăganul ortodox : periodic / Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor ;

fondat.: episcop dr. Damaschin Coravu ; red. şef: pr. Manuel Rusu. - An. 1 (2003), nr. 1- . - Slobozia : Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, 2003-

Lunar. ISSN 1583-8501 = Bărăganul ortodox

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (71)

70 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

344. Biserică, misiune, slujire : viaţa şi activitatea bisericească în perioada... / Arhiepiscopia Dunării de Jos. - Galaţi : Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, [2001]-

Anual. - Înlocuieşte din 2001 publicaţia "Viaţa şi activitatea bisericească". - Descrierea s-a făcut după Vol. 18 din 2018.

ISSN 1584-9961 = Biserică, misiune, slujire 345. Buletin informativ al Simpozionului Naţional "Rolul Mănăstirii

Secu în viaţa religioasă a Ţării Moldovei" / Complexul Muzeal Naţional "Moldova", Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Arhiepiscopia Iaşilor. Mănăstirea Secu. - Ed. 1 (2014)- . - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2014-

Anual. ISSN 2392-6988 = Buletin informativ al simpozionului naţional "Rolul

Mănăstirii Secu în viaţa religioasă a Ţării Moldovei" 346. Buletin istoric / Episcopia Romano-Catolică Iaşi. Departamentul de

Cercetare Istorică ; preşed. onor.: Ep. Petru Gherghel ; dir. coord.: pr. dr. Ştefan Lupu. - Nr. 1 (2000)- . - Iaşi : Presa Bună, 2000-

Anual. ISSN 1582-103X = Buletin istoric 347. Buna vestire : revistă bisericească a Protopopiatului Ortodox Român

Beiuş / preşed.: pr. Marian Vasile Popa ; red.: resp. pr. Ioan Morgovan. - An. 1 (1993), nr. 1- . - Beiuş : Protopopiatul Ortodox Român Beiuş, 1993-

Lunar. ISSN 1222-5061 = Buna vestire (Beiuş) 348. Caietele Confucius : revista clasei "Confucius" / Liceul de Arte

"Sigismund Toduţă" ; preşed. de onoare: prof.univ. dr. ing. Constantin Oprean ; dir.: prof. Mihuţ Gheorghe-Ioan ; red. şef: prof. dr. Mateş Adela Ioana. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Deva : Liceul de Arte "Sigismund Toduţă", 2017-

Periodicitate variabilă. - Text şi în lb. chineză. ISSN 2537-3579 = Caietele Confucius 349. Calea credinţei : revista Bisericii Creştine după Evanghelie . -

ian./febr. (1997)- . - Bucureşti : Calea credinţei, 1997- La 2 luni. ISSN 1454-0185 = Calea credinţei (Bucureşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (72)

PUBLICAŢII SERIALE 71

350. Calea credinţei. Supliment ; Biserica Creştină după Evanghelie. - Bucureşti : Calea credinţei, 2018-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 2018. ISSN 2601-3770 = Calea credinţei. Supliment 351. Calea Domnului / Biserica Creştină Baptistă "Calea Domnului". -

dec. (2013)- . - Alexandria : Biserica Creştină Baptistă "Calea Domnului", 2013-

La 2 luni. ISSN 2392-6465 = Calea Domnului 352. Calea înălţării : periodic de spiritualitate şi atitudine creştină

ortodoxă / Parohia "Înălţarea Domnului". - Târgu Jiu : Parohia "Înălţarea Domnului", 2009-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 10, nr. 112 din 2018. ISSN 2068-8350 = Calea înălţării 353. Calendarul Renaşterea / Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi

Clujului. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2018- Anual. ISSN 2601-3290 = Calendarul Renaşterea 354. Candela : revistă de teologie şi cultură a Arhiepiscopiei Sucevei şi

Rădăuţilor / preşed.: Î.P.S. Pimen ; red. resp.: pr. prof. drd. Dragoş Buta. - Suceava : Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, 1991-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 28, nr. 12 din 2018. ISSN 1582-9626 = Candela (Suceava) 355. Candela Moldovei : buletin oficial / Mitropolia Moldovei şi

Bucovinei. - Iaşi : Trinitas - Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, 1990- Lunar. - Supliment: "Cuvânt şi suflet"=ISSN 1221-4892. - Descrierea s-a

făcut după An. 26, nr. 1/2 din 2018. ISSN 1221-4884 = Candela Moldovei 356. Candela ortodoxă : revistă bisericească a B.O.R. Grădinari /

fondat.: pr. iconom stavrofor Vichentie Molin ; red. şef: Codruţ Iulius Anca. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Reşiţa : Graph, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-4386 = Candela ortodoxă

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (73)

72 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

357. Catehetul tulcean : publicaţie de spiritualitate şi metodică a profesorilor de religie / Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea ; preşed. de onoare: P.S. dr. Visarion ; red. coord.: pr. prof. Ionel Strat. - An. 1(2010), nr. 1- . - Tulcea : Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea, 2010-

Semestrial. ISSN 2068-9926 = Catehetul tulcean 358. Călăuză ortodoxă : periodic / Episcopia Dunării de Jos ; preşed.

P.S. episcop dr.: Casian Crăciun. - Galaţi : Editura Episcopiei "Dunării de Jos", 1990-

Lunar. - Suplimente: "Theosis (Galaţi)"=ISSN 1453-7176, "Axios (Galaţi)", "Theologos (Galaţi)"=ISSN 1453-7176. - Descrierea s-a făcut după An. 28, nr. 361 din 2018.

ISSN 1222-1767 = Călăuză ortodoxă 359. Cercetaţi scripturile . - Bucureşti : GBV România, 2002- La 2 luni. - Descrierea s-a făcut după An. 17, nr. 6 din 2018. ISSN 1584-515X = Cercetaţi scripturile 360. Cetatea credinţei / Parohia Ortodoxă a Tuturor Sfinţilor Floreşti. -

An. 1(2011), nr. 1- . - Floreşti : Parohia Ortodoxă a Tuturor Sfinţilor Floreşti, 2011-

La 2 luni. ISSN 2286-4407 = Cetatea credinţei 361. Chemarea credinţei : revista Patriarhiei Române pentru copii şi

familia creştină / preşed.: Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ; dir. gen.: pr. Mihai Hau. - Bucureşti : Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1993-

Lunar. - Supliment la "Vestitorul ortodoxiei"=ISSN 1223-3021. - În 2009 a apărut serie nouă reluînd numerotarea de la An. 1, nr. 1. - În 2018 a apărut serie nouă reluînd numerotarea nr. 1. - Descrierea s-a făcut după An. 10, nr. 6 din 2018.

ISSN 1223-0901 = Chemarea credinţei (Bucureşti) 362. Creaţionismul ştiinţific : publicaţie lunară de informare şi orientare

: supliment lunar al revistei "Democraţia creştină" / dir.: Spiridon D. Mircea. - Buzău : Coresi & Mitrofan, 2012-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 7, nr. 4 din 2018. ISSN 2360-3682 = Creaţionismul ştiinţific

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (74)

PUBLICAŢII SERIALE 73

363. Credinţa ortodoxă : revistă de cultură, atitudine şi spiritualitate / Episcopia Alexandriei şi Teleormanului. - Nr. 1 (1997)- . - Bacău : Geea, 1997-

Lunar. ISSN 1453-374X = Credinţa ortodoxă (Bacău) 364. Credinţa străbună : revistă / Arhiepiscopia Ortodoxă Română a

Alba Iuliei ; red. şef: Pr. Florin Croitoru. - An. 1 (1990), nr. 1- . - Alba Iulia : Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, 1990-

Lunar. ISSN 1222-2313 = Credinţa străbună 365. Credinţă şi viaţă în Hristos : anuarul Episcopiei Sălajului / red.: p.

c. pr. lect. dr. Gabriel-Viorel Gârdan. - 2008 (2009)- . - Zalău : Editura Episcopiei Sălajului "Credinţă şi viaţă în Hristos", 2009-

Anual. ISSN 2066-7272 = Credinţă şi viaţă în Hristos 366. Creştinul azi : revista bisericilor creştine baptiste din România /

Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România ; red. şef: Ruben Ologeanu. - Nr. 1 (1992)- . - Bucureşti : Editura Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România, 1992-

La 2 luni. - Între 1992-2010 a apărut lunar. - Supliment: "Creştinul azi. Supliment teologic"=ISSN 1582-358X. - Are şi ediţie online (www.crestinulazi.ro).

ISSN 1222-2321 = Creştinul azi 367. Csíksomlyó üzenete / Csíksomlyói Ferences Rendház. - Şumuleu

Ciuc : Csíksomlyói Ferences Rendház, 2007- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 12, Nr. 2 din 2018. ISSN 2360-2481 = Csíksomlyó üzenete 368. Curierul adventist : revistă lunară de informaţii şi inspiraţie pentru

aşteptătorii revenirii Domnului Hristos / Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea din România ; dir.: Ioan Câmpian-Tătar ; red. şef: Virgiliu Peicu. - An. 26 (1948), nr. 8- . - Bucureşti : Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea din România, 1948-

Lunar. - Înlocuieşte din 1948 publicaţia "Curierul misionar" a cărei numerotare o continuă. - Are ediţie şi în limba maghiară. - Are şi ediţie online (www.adventist.ro).

ISSN 1220-6725 = Curierul adventist

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (75)

74 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

369. Cuvânt bun : periodic / Episcopia Tulcii ; preşed.: Preasfinţitul dr. Visarion, episcopul Tulcii ; red. coord.: pr. Felix Lucian Neculai. - Tulcea : Episcopia Tulcii, 2003-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 15, nr. 12 din 2018. ISSN 1584-398X = Cuvânt bun 370. Cuvânt pentru suflet : publicaţia tinerilor din Oastea Domnului,

Galaţi . - Galaţi : Asociaţia Oastea Domnului, 2005- La 2 săptămâni. - Descrierea s-a făcut după Nr. 89 din 2018. ISSN 2501-210X = Cuvânt pentru suflet 371. Cuvântul adevărului : buletinul cultului creştin penticostal /

Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România ; dir.: Florin Ianovici ; red. şef: Daniel Purdel. - Seria a II-a, An. 1 (1990), nr. 1- . - Bucureşti : Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, 1990-

Lunar. - Înlocuieşte din 1990 publicaţia "Buletinul Cultului Penticostal"=ISSN 0526-3867. - Are şi ediţie online (www.cuvantuladevarului.ro).

ISSN 1222-2720 = Cuvântul adevărului (Bucureşti) 372. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi : meditaţii zilnice / Fundaţia

SEER România ; coord.: Bob Gass. - Jibou : Fundaţia SEER România, 2014- Trimestrial. - Are şi ediţie online

(www.fundatiaseer.ro/category/cuvantul-lui-dumnezeu-pentru-astazi). - Descrierea s-a făcut după nr. sept./oct./noiembrie din 2018.

ISSN 2360-0330 = Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi 373. Cuvinte către tineri / Mănăstirea Putna. - Putna : Editura Mitropolit

Iacov Putneanul, 2008- Anual. - Nr. 4/2011 însoţit de CD-ul "Dialoguri". - Are şi ediţie online

(www.putna.ro/revista). - Descrierea s-a făcut după Nr. 11 din 2018. ISSN 2247-6180 = Cuvinte către tineri 374. Dacia creştină : de la Dacia Romană la România creştină /

Episcopia Devei şi Hunedoarei ; preşed.: episcop Gurie Georgiu ; red. resp.: pr. dr. Florin Dobrei. - Timişoara : ArtpressTimişoara, 2011-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 8, nr. 4 din 2018. ISSN 2247-6792 = Dacia creştină

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (76)

PUBLICAŢII SERIALE 75

375. De la răsărit până la apus : meditaţie şi rugăciune : itinerar zilnic pentru tineri şi adulţi / Episcopia Romano-Catolică Iaşi. - Iaşi : Presa Bună, 1998-

Lunar. - Traducerea în limba română a publicaţiei "Dall'alba al tramonto"- Euganeia Editoriale Comunicazioni, Padova. - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018.

ISSN 2067-3302 = De la răsărit până la apus 376. Deşteptarea credinţei / Biserica Română Unită cu Roma Greco-

Catolică Dej. - An. 1 (1990), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 1990- Lunar. ISSN 1222-4138 = Deşteptarea credinţei 377. Diakrisis : Yearbook of Theology and Philosophy / The Center of

Dialogue between Theology and Philosophy ; ed.: Nicolae Turcan. - Vol. 1 (2018)- . - Cluj-Napoca : Eikon, 2018-

Anual. - Text şi în lb. franceză. ISSN 2601-7261 = Diakrisis (Cluj-Napoca. Print) 378. Dialogo : proceedings of the conference on the Dialogue between

Science and Theology : virtual international conference / "Ovidius" University of Constanţa. Research Center on the Dialogue between Science and Theology. - Constanţa : Ovidius University Press, 2014-

Anual. - Are şi ediţie pe suport electronic. - Are şi ediţie online (www.dialogo-conf.com). - Descrierea s-a făcut după Vol. 5, nr. 1 din 2018.

ISSN 2457-9297 = Dialogo (Constanţa) 379. Dialogo [Resursă electronică] : proceedings of the conference on the

dialogue between science and theology : virtual conference / "Ovidius" University of Constanţa. Research Center on the Dialogue between Science and Theology. - An. 1(2014), nr. 1- . - Constanţa : Ovidius University Press, 2014-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. - Are şi ediţie online (www.dialogo-conf.com).

ISSN 2392-9928 = Dialogo (Constanţa)(CD-ROM) 380. Dragoste pentru Adevăr . - An. 1 (2004), nr. 1- . - Arad :

Dragoste pentru Adevăr, 2004- Trimestrial. ISSN 1841-1185 = Dragoste pentru Adevăr

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (77)

76 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

381. Egyházi tudósító : katolikus havilap / Sepsiszentgyörgyi "Szent József" Római Katolikus Plébánia. - Sepsiszentgyörgy : "Szent József" Római Katolikus Plébánia, 1999-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 20, nr. 12 din 2018. ISSN 2248-1532 = Egyházi tudósító 382. Familia creştină / ed.: Mia Oglice, Costel Oglice. - Lugoj : Familia

Creştină, 1997- Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018. ISSN 1582-425X = Familia creştină 383. Familia ortodoxă / Asociaţia pentru Apărarea Familiei şi Copilului,

Asociaţia Familia Ortodoxă "Sfinţii Ioachim şi Ana" ; red. şef: Mihai Cristea. - Nr. 1 (2009)- . - Bucureşti : Ortodoxpress, 2009-

Lunar. - Înlocuieşte din 2009 publicaţia "Presa ortodoxă"=ISSN 2065-2518. - Revista este însoţită de o serie de CD-uri. - Are şi ediţie online (www.familiaortodoxa.ro).

ISSN 2067-4597 = Familia ortodoxă 384. Flacăra credinţei : revistă de spiritualitate, credinţă şi cultură /

fondat. şi coord.: preot Aldescu Iosif-Daniel. - Timişoara : Eurobit, 2017- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3(7) din 2018. ISSN 2559-0073 = Flacăra credinţei (Potoc) 385. Fratelia ortodoxă : revista Parohiei Ortodoxe Române Timişoara

Fratelia / preşed.: pr. ic. stavr. Ioan Bălăngean ; vicepreşed.: pr. Alexandru Ranca ; red. coord.: Lucian Florea. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Timişoara : Editura Partoş, 2018-

Lunar. ISSN 2601-5625 = Fratelia ortodoxă 386. Gazeta creştină : bilunar de informaţie bisericescă, teologie şi

spiritualitate / Protopopiatul Botoşani ; preşed.: pr. Protopop Lucian Leonte. - An. 1(2012), nr. 1- . - Botoşani : Protopopiatul Ortodox Român Botoşani, 2012-

Bilunar. - Din 2015 apare serie nouă. ISSN 2285-9772 = Gazeta creştină

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (78)

PUBLICAŢII SERIALE 77

387. Giuvaierul credinţei / Parohia Ortodoxă Română "Naşterea Maicii

Domnului - Zlătari" ; red.: pr. Nicolae Dascălu, Silviu Dascălu, Cătălin Simulescu. - Bucureşti : Parohia Ortodoxă Română "Naşterea Maicii Domnului - Zlătari", 2012-

Semestrial. - Are şi ediţie online(www.zlatari.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018.

ISSN 2457-5089 = Giuvaierul credinţei 388. Glasul adevărului : publicaţie religioasă / Arhiepiscopia Buzăului

şi Vrancei. - Serie nouă . - Buzău : Editura Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, 1990-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 29, Nr. 240 din 2018. ISSN 1222-698X = Glasul adevărului (Buzău) 389. Glasul arhanghelilor : publicaţie a Parohiei "Sfinţii Voievozi

Mihail, Gavriil şi Rafail" Roşca din Iaşi / ed. coord.: pr. Ciprian-Dumitru Ciuntu ; ed.: pr. Andrei Atudori. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Iaşi : Doxologia, 2018-

Periodicitate variabilă. - Are şi ediţie online (www.rosca.mmb.ro). ISSN 2601-5447 = Glasul arhanghelilor 390. Glasul sfinţilor părinţi : revista Parohiei Ortodoxe "Acoperământul

Maicii Domnului - Precista 3" . - Piatra-Neamţ : [s.n.], 2006- Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 13, nr. 339 din 2018. ISSN 2559-1738 = Glasul sfinţilor părinţi 391. Grai românesc : foaie de spiritualitate ortodoxă / Episcopia

Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei ; preşed.: P.S. Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei. - Nr. 1 (1999)- . - Miercurea Ciuc : Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, 1999-

Trimestrial. ISSN 1454-671X = Grai românesc (Miercurea Ciuc) 392. Hai cu noi : publicaţie / Parohia Ortodoxă "Sf. Voievozi" ; coord.:

pr. Petru Munteanu. - Săvineşti : Parohia Ortodoxă "Sf. Voievozi"Săvineşti, 2013- Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 59 din 2018. ISSN 2359-8069 = Hai cu noi (Săvineşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (79)

78 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

393. Harangszó / a Királyhágómelléki Reformatus Egyházkerület Gyülekezeti lapja. - 1. Ev. (1990), 1. sz.- . - Oradea : Királyhágómelléki Reformatus Egyházkerület Gyülekezeti, 1990-

Bilunar. ISSN 1221-0323 = Harangszó (Oradea) 394. Icoana credinţei : international journal of interdisciplinary scientific

research / President His Eminence Metropolitan Nifon, Archidiocese of Târgovişte, PhD Prof. ; ed-in-chief: Marin Bugiulescu. - Târgovişte : Valahia University Press, 2015-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Vol. 4, nr. 8 din 2018. ISSN 2501-3386 = Icoana credinţei 395. International Journal of Theology, Philosophy and Science /

Valahia University ; ed.-in-chief: fr. PhD. IHR Marin Bugiulescu. - Vol. 1 (2017), nr. 1- . - Târgovişte : Valahia University Press, 2017-

Anual. ISSN 2601-1689 = International Journal of Theology, Philosophy and

Science (Print) 396. Isus, prietenul copiilor : revistă trimestrială pentru copii / Dieceza

Romano-Catolică de Iaşi ; red.: pr. Cornel Cadar. - An. 1 (1991), Nr. 1- . - Iaşi : Dieceza Romano-Catolică Iaşi, 1991-

Trimestrial. ISSN 1453-4010 = Isus, prietenul copiilor 397. Îndrumător bisericesc / [Arhiepiscopia Sibiului]. - Sibiu : Editura

Andreiana, 1852- Anual. - Descrierea s-a făcut după vol. din 2018. ISSN 1842-7227 = Îndrumător bisericesc (Sibiu) 398. Îndrumător pastoral / Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia ; ed.: pr.

Oliviu Botoi. - Alba Iulia : Reîntregirea, [1976]- Anual. - Vol. 21 din 2005 a apărut cu titlul "Îndrumător pastoral

"Reîntregirea". - Descrierea s-a făcut după Vol. 24 din 2018. ISSN 2602-1765 = Îndrumător pastoral (Alba Iulia) 399. Îndrumător pastoral / Episcopia Tulcii ; red. responsabil: pr. Felix

Lucian Neculai. - Sibiu : Editura Andreiana, 2009- Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 10, nr. 10 din 2018. ISSN 2065-7889 = Îndrumător pastoral (Tulcea)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (80)

PUBLICAŢII SERIALE 79

400. Katehesis : revistă de cateheză parohială . - An. 1 (2017), nr. 1- . - Târgu Jiu : Tipografia Prod Com, 2017-

Trimestrial. ISSN 2559-0987 = Katehesis (Târgu Jiu) 401. Keresztény Magvető / Erdélyi Unitárius Egyház ; főszr. dr. Kovács

Sándor. - Kolozsvár : Erdélyi Unitárius Egyhaz, 1861- Trimestrial. - Titlu şi sumar şi în limba engleză. - Descrierea s-a făcut

după Vol. 124, nr. 3 din 2018. ISSN 1222-8370 = Keresztény Magvető 402. Keresztény Szó : katolikus kulturális folyóirat . - Kolozsvár :

Verbum Egyesűlet, 1990- Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 29, nr. 7 din 2018. ISSN 1220-630X = Keresztény Szó 403. Kirchliche Blätter : monatsschrift der Landeskonsistorium

Evangelische Kirche A.B. in Rumänien . - Nr. 1 (1973)- . - Sibiu : Hora, 1973-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.kbl.evang.ro). ISSN 1221-5694 = Kirchliche Blätter 404. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat / Biserica Adventiştilor de

Ziua a Şaptea. Mişcarea de Reformaţiune. - Nr. 1 (1994)- . - Făgăraş : Păzitorul Adevărului, 1994-

Trimestrial. - Înlocuieşte din 1994 publicaţia "Lecţiuni pentru şcoala de Sabat".

ISSN 1222-8532 = Lecţii biblice pentru şcoala de Sabat 405. Legea românească : revistă religioasă şi culturală a Episcopiei

Ortodoxe Române a Oradiei / fondat.: Episcopul Roman Ciorogariu ; preşed.: P.S. Sofronie Drincec. - Serie nouă, An. 1(1990), nr. 1- . - Oradea : Editura Episcopiei Oradiei, 1990-

Trimestrial. - A apărut şi între anii 1921-1930. ISSN 1222-8540 = Legea românească 406. Lumina credinţei : buletin parohial lunar / Parohia Apostol -

Protoeria III Capitală. - Seria I . - Bucureşti : [s.n.], 2014- Lunar. - Antetitlu: Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor. -

Descrierea s-a făcut după Nr. 5 din 2018. ISSN 2344-6749 = Lumina credinţei (Bucureşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (81)

80 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

407. Lumina credinţei : publicaţie trimestrială a Eparhiei Române-Unite cu Roma, Greco-Catolice de Maramureş ; preşed.: PSS Vasile Bizău ; red. șef: Octavian Frinc. - An. 1 (2011), nr. 1- . - Baia Mare : Eparhia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Maramureş, 2011-

Trimestrial. ISSN 2248-2466 = Lumina credinţei (Baia Mare) 408. Lumina creştinului / Episcopia Romano-Catolică de Iaşi. - Serie

nouă, An. 1 (1990), nr. 1- . - Iaşi : Presa Bună, 1990- Lunar. - Fondat în 1913. ISSN 1453-3758 = Lumina creştinului 409. Lumina de duminică : săptămânal de spiritualitate şi atitudine

creştină / dir. gen.: pr. Nicolae Dascălu. - Serie naţională. - Bucureşti : Basilica, 2005-

Săptămânal. - Supliment la "Ziarul Lumina"=ISSN 1841-141X. - Are şi ediţie online (www.ziarullumina.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 14, nr. 51 din 2018.

ISSN 1842-2926 = Lumina de duminică 410. Lumina sufletului : revista Liceului Tehnologic "Anghel Saligny" /

coord.: prof. Săceleanu Fănica, prof. înv. primar Fulger Manuela-Ofelia, Sin Georgiana-Vali. - Nr. 1 (2017), ed. 1- . - Feteşti : Liceul Tehnologic "Anghel Saligny", 2017-

Semestrial. ISSN 2601-0283 = Lumina sufletului 411. Lumina vechilor cărări : revista Bisericilor Apostolice

Conservatoare din România . - Suceava : Alianţa Bisericilor Conservatoare, 1997- Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 226 din 2018. ISSN 2601-0526 = Lumina vechilor cărări 412. Lumina vieţii. Supliment catehetic / Centrul educativ-misionar

Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş ; red. coord.: pr. Aurel-Cristian Tomescu ; red.: prof. Daniela Buzatu, prof. Corina Peia. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Timişoara : Editura Partoş, 2018-

Trimestrial. ISSN 2065-5584 = Lumina vieţii. Supliment catehetic

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (82)

PUBLICAŢII SERIALE 81

413. Lumină din lumină / Parohia "Înălţarea Domnului" ; preşed. de onoare: Preasfinţitul dr. Visarion ; Dir.: pr. Viorel-Vasile Carp ; red. şef: drd. Gianni Pleşca. - Tulcea : Parohia "Înălţarea Domnului", 2008-

Semestrial. - Are şi ediţie online (www.karograf.ro/lumina-dinlumina.htlm). - Descrierea s-a făcut după An. 11, nr. 2 din 2018.

ISSN 2065-1899 = Lumină din lumină (Tulcea) 414. Lydia : revistă creştină pentru femei . - Oradea : Scriptum, [1992]- Semestrial. - Are ediţii şi în limbile: germană, maghiară, sârbă. - Are şi

ediţie online (www.lydia.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 26, nr. 51 din 2018. ISSN 2065-4278 = Lydia (Oradea) 415. Martyria : revistă de teologie şi spiritualitate ortodoxă /

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Râmnicului ; preşed. fondat.: ÎPS dr. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. - Râmnicu Vâlcea : Praxis, 2016-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 3, nr. 1 din 2018. ISSN 2501-1804 = Martyria (Râmnicu Vâlcea) 416. Mărturisirea ortodoxă : revistă trimestrială de teologie şi

spiritualitate ortodoxă / fondat.: Ieromonah Grigore Sanda, pr. ic. Stavr. Ioan Ungureanu, pr. Cosmin Tripon. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Taşca : [s.n.], 2018-

Trimestrial. ISSN 2602-1390 = Mărturisirea ortodoxă (Print) 417. Mesagerul Sfântului Anton : revistă de spiritualitate a

franciscanilor minori conventuali / Ordinul Franciscanilor Minori Conventuali din România. - An. 1 (1994), nr. 1- . - Roman : Ordinul Franciscanilor Minori Conventuali din România, 1994-

La 2 luni. - Are şi ediţie online (www.msa.cnet.ro). ISSN 1221-8820 = Mesagerul Sfântului Anton 418. Micul creştin : publicaţie creştin ortodoxă a Şcolii "Radu Stanian"

din Ploieşti / coord.: prof Tocitu Florian ; red.: prof. Şerban Cristian. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Ploieşti : Şcoala Gimnazială "Radu Stanian", 2017-

Semestrial. ISSN 2558-8907 = Micul creştin (Ploieşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (83)

82 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

419. Mikhtav / Schitul "Sfânta Cruce". - Stânceni : Schitul "Sfânta

Cruce", 1996- De 3 ori pe an. - Pe cop. titlul şi în lb. ebraică. - Descrierea s-a făcut după

Nr. 83 din 2018. ISSN 2501-4919 = Mikhtav (Stânceni) 420. Misszióhírek : dél-amerikai divízió / Hetednapi Adventista Egyház.

Szombatiskola Osztály. - Trim. 1 (2016)- . - Pantelimon : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2016-

Trimestrial. - Are şi ediţie in limba română. ISSN 2457-9122 = Misszióhírek (Pantelimon) 421. Mitropolia Olteniei : revista / Arhiepiscopia Craiovei,

Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei, Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, Facultatea de Teologie Craiova ; preşed.: Î.P.S. prof. univ. dr. Irineu Popa ; dir.: pr. lect. univ. dr. Picu Ocoleanu ; red. şef: Adrian Boldişor. - An. 1 (1950), nr. 1- . - Craiova : Editura Mitropolia Olteniei, 1950-

Lunar. - Din anul 1989 apare serie nouă. - Sumar şi în limba engleză. ISSN 1013-4239 = Mitropolia Olteniei 422. Nagybányai Katolikus Tudosító / Szentháromság Római Katolikus

Plébánia - Nagybánya ; A szerkesztésért felelős: ft. Román János. - 1 sz.(2017)- . - Nagybánya [Baia Mare] : Cromatica, 2017-

Lunar. ISSN 2559-7078 = Nagybányai Katolikus Tudosító 423. Noi frontiere / Fundaţia "Noi frontiere" ; dir.: Ghiţă Riţişan. - Vol.

1 (2004), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Fundaţia "Noi frontiere", 2004- La 2 luni. - În 2004 a apărut de 3 ori pe an. - În 2005-2007 a apărut

trimestrial. - Între 2004-2005 editat de Şcoala de Misiune şi Evanghelizare "Dobrogea".

ISSN 1584-4447 = Noi frontiere 424. Nők világa : az Unitarius Nők Országos Szövetségének lapja . -

Kolozsvár : Unitarius Nők Országos Szövetségé, 2007- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după nr. 1 (Paşti) din 2018. ISSN 2247-1359 = Nők világa

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (84)

PUBLICAŢII SERIALE 83

425. Orizonturile bucuriei : revistă de credinţă, atitudine, cultură şi civilizaţia ortodoxă / Asociaţia pentru Civilizaţia Ortodoxă Buzău - ASCIOR ; dir. fondat.: Ioan Nicolae Muşat. - Seria 1, An. 1 (2016), nr. 1- . - Buzău : Asociaţia pentru Civilizaţia Ortodoxă Buzău - ASCIOR, 2016-

Bilunar. ISSN 2537-5105 = Orizonturile bucuriei 426. Ortodoxia : revistă a Patriarhiei Române / preşed. Prea Fericitul

Părinte Daniel ; red. şef: drd. Nicuşor Deciu. - An. 1 (1949), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1949-

Trimestrial. - Începând cu Nr. 1/2009 apare seria a 2-a cu o grafică împrospătată şi cuprins îmbogăţit. - Are şi ediţie online (www.revistaortodoxia.ro).

ISSN 1015-1044 = Ortodoxia (Bucureşti) 427. Păzitorul adevărului : publicaţie oficială a Bisericii Adventiste de

Ziua a Şaptea-Mişcarea de Reformă / Asociaţia Adventiştilor de Ziua a Şaptea-Mişcarea de Reformă. - Nr. 1 (1990)- . - Făgăraş : Păzitorul Adevărului, 1990-

Trimestrial. ISSN 1584-269X = Păzitorul adevărului 428. Pe această piatră... / Parohia Ortodoxă Română "Naşterea Sf. Ioan

Botezătorul". - Corneşti : Parohia Ortodoxă Română "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul", 2012-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 61 din 2018. ISSN 2360-3992 = Pe această piatră... 429. Potirul Poganei : revista Parohiei "Sfinţii Arhangheli Mihail şi

Gavriil" Pogana / fondat.: pr. Ciprian Tacu ; red.: Galben Mitriţa, Dorina Stoica. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Pogana : [s.n.], 2018-

Trimestrial. ISSN 2602-0394 = Potirul Poganei 430. Praxis : buletin informativ al Sfintei Arhiepiscopii a Râmnicului /

preşed.: ÎPS dr. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului ; vicepreşed.: PS Părinte Emilian Lovişteanu ; dir.: pr. dr. Ştefan Zară. - Râmnicu Vâlcea : Praxis, 2015-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 3, nr. 3 din 2018. ISSN 2457-5577 = Praxis (Râmnicu Vâlcea)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (85)

84 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

431. Prescura pentru suflet : buletin parohial . - Nr. 1 (2015)- . - Podoleni : Parohia Ortodoxă Română "Adormirea Maicii Domnului"Podoleni, 2015-

Lunar. ISSN 2393-297X = Prescura pentru suflet 432. Raze din lumina Învierii [Resursă electronică] / Liceul Teoretic

"Radu Vlădescu" ; coord.: prof. înv. primar Otilia Gavriloiu, pr. prof. Sorin Gavriloiu, prof. înv. primar Elena-Nela Codescu. - Pătârlagele : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7601 = Raze din lumina Învierii 433. Reînvierea / Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică ;

preşed. onor.: PSS Alexandru Mesian. - Lugoj : Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, 1999-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 19, nr. 233/236 din 2018. ISSN 1844-8526 = Reînvierea (Lugoj) 434. Religious Life : weekly bulletin : founded 4 november 1992 / ed. by

Vera Maria Neagu. - An. 1 (1992), nr. 1- . - Bucureşti : Tradiţie, 1992- Săptămânal. - Are ediţie şi în limba română. ISSN 1224-0702 = Religious Life 435. Renaşterea / Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi

Clujului ; fondat.: Episcop Nicolae Ivan ; preşed.: IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ ; dir.: pr. Cătălin Pălimaru. - Serie nouă, An. 1 (1990), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Renaşterea, 1990-

Lunar. - Fondat în 1923. - Supliment: "Filocalia Cluj-Napoca)"=ISSN 1224-0567. - Are şi ediţie online (www.renasterea-cluj.ro).

ISSN 1223-4435 = Renaşterea (Cluj-Napoca) 436. Revista teologică : publicaţie oficială a Mitropoliei Ardealului sub

redacţia Centrului de Cercetare Teologică al Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna" : organ pentru ştiinţa şi viaţa bisericească, întemeiat în 1907 / preşed.: Î.P.S. prof. dr. Laurenţiu Streza ; red. şef: pr. prof. dr. Nicolae Chifăr. - An. 1(73) (1991), nr. 1- . - Sibiu : Editura Andreiana, 1991-

Trimestrial. - Continuă publicaţiile "Revista teologică" (1907-1947)=ISSN 1224-8673 şi "Mitropolia Ardealului" (1956-1990)=ISSN 1013-4204 a căror numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.revistateologica.ro).

ISSN 1222-9695 = Revista teologică (Sibiu. 1991)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (86)

PUBLICAŢII SERIALE 85

437. Semnele timpului : revistă de analiză şi opinie creştină / dir.: Marius Munteanu ; red. şef: Norel Iacob. - Serie nouă . - Bucureşti : Semnele Timpului, 1990-

Lunar. - Între anii 1990-1995 a apărut trimestrial. - A apărut şi între anii 1908-1942. - Are ediţii şi în limbile: engleză, maghiară. - Are şi ediţie online (www.semneletimpului.ro). - Descrierea s-a făcut după Vol. 30, nr. 12 din 2018.

ISSN 1224-7561 = Semnele timpului (Bucureşti. 1990) 438. Sfântul Florian : dialog-comunitate-informare / Parohia Romano-

Catolică Jimbolia. - Timişoara : Mirton, 2018- Lunar. - Text şi în lb. germană şi maghiară. ISSN 2602-1722 = Sfântul Florian 439. Sfinţii ortodoxiei : viaţa şi minunile celor mai mari sfinţi ai

răsăritului / dir.: Răzvan Bucuroiu ; red. şef: Cristian Curte ; ed.: George Crasnean. - Bucureşti : Lumea credinţei, 2016-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 3, nr. 14 din 2018. ISSN 2537-3439 = Sfinţii ortodoxiei 440. Sfinţii ortodoxiei - modele de urmat [Resursă electronică] /

Grădiniţa cu program prelungit "Traian" ; Red. şef: Boncan Ruxandra. - Nr. 1(2013)- . - Râmnicu Vâlcea : Nova Didact, 2013-

Lunar. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, Casa Corpului Didactic Vâlcea, Arhiepiscopia Râmnicului. - Cuprinde lucrări prezentate în cadrul simpozionului cu acelaşi titlu.

ISSN 2344-5580 = Sfinţii ortodoxiei - modele de urmat (CD-ROM) 441. Strigătul de la miezul nopţii : revistă internaţională despre profeţia

biblică / Asociaţia "Strigătul de la Miezul Nopţii". - Arad : Strigătul de la Miezul Nopţii, 1995-

Lunar. - Are ediţii şi în limbile: germană, engleză, franceză, olandeză, italiană, coreeană, portugheză, spaniolă, rusă, cehă, maghiară. - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018.

ISSN 1454-7139 = Strigătul de la miezul nopţii 442. Studia doctoralia : Comunicările Conferinţei Naţionale a

Doctoranzilor în Teologie Ortodoxă / coord.: Adrian Lemeni, diac. Gheorghe-Cristian Popa ; ed.: pr. Mihai Hau. - Comunicările Conferinţei Naţionale a Doctoranzilor în Teologie Ortodoxă . - Bucureşti : Basilica, 2018-

Anual. ISSN 2602-0742 = Studia doctoralia (Bucureşti. 2018)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (87)

86 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

443. Studia Theologica Orthodoxa Doctoralia Napocensia /

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Teologie Ortodoxă. Şcoala Doctorală "Isidor Todoran" ; ed.-in-chief: pr. prof.univ. dr. Vasile Stanciu. - Ed. 1 (2018)- . - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2018-

Anual. ISSN 2602-0009 = Studia Theologica Orthodoxa Doctoralia Napocensia 444. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Theologia Catolica Latina /

ed.-in-chief: prof. dr. József Marton. - An. 45 (2000), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Cluj University Press, 2000-

Semestrial. - Text în limbile: germană, italiană, engleză. - Serie a publicaţiei "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" a cărei numerotare o preia. - Are şi ediţie online (www.studia.ubbcluj.ro/serii/th_cat_lat).

ISSN 1582-2524 = Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Theologia Catolica Latina

445. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Theologia Reformata

Transylvanica / ed.-in-chief: prof. Molnár János. - An. 46 (2001), nr.1- . - Cluj-Napoca : Cluj University Press, 2001-

Semestrial. - Între 2001-2001 titlul seriei "Theologia Reformata Transylvaniensis". - Text în limbile: maghiară, germană, engleză. - Serie a publicaţiei "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" a cărei numerotare o preia.

ISSN 1582-5418 = Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Theologia Reformata Transylvanica

446. Szombati Bibliai Tanulmanyok / Hetednap Adventista

Reformmozgalom Magyarországi Területe. - Nr. 1 (2003)- . - Făgăraş : Păzitorul Adevărului, 2003-

Trimestrial. ISSN 1584-6830 = Szombati Bibliai Tanulmanyok 447. Tabor : Tradiţie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română : revistă

lunară de cultură şi spiritualitate românească / Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului ; fondat.: Bartolomeu Anania ; dir.: pr. Cătălin Pălimaru ; red. şef: Florin-Cătălin Ghiţ. - An. 1 (2007), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, 2007-

Lunar. ISSN 1843-0287 = Tabor (Cluj-Napoca)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (88)

PUBLICAŢII SERIALE 87

448. Telegraful român : publicaţie bisericească a Arhiepiscopiei Sibiului / fondat.: Mitropolitul Andrei Şaguna ; red. şef: Î.P.S. dr. Laurenţiu Streza. - Sibiu : Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Sibiului, 1853-

De 48 ori pe an. ISSN 1223-8392 = Telegraful român 449. Ultima generaţie : publicaţie pentru tineret / Asociaţia Religioasă a

Adventiştilor de Ziua a Şaptea. Mişcarea de Reformă din România. - Nr. 1 (1993)- . - Făgăraş : Păzitorul Adevărului, 1993-

Trimestrial. ISSN 1223-8872 = Ultima generaţie 450. Vasárnap : katolikus hetilap . - 1. Ev. (1991), 1. sz.- . -

Kolozsvár : Verbum Egyesűlet, 1991- Săptămânal. - Are şi ediţie online (www.vasarnap.katolikhos.ro). ISSN 1223-9070 = Vasárnap (Cluj-Napoca) 451. Vasárnap évkönyv . - 1996 (1995)- . - Kolozsvár : Verbum,

1995- Anual. ISSN 2065-6211 = Vasárnap évkönyv 452. Vestitorul ortodoxiei : revistă de informare bisericească a

Patriarhiei Române / preşed.: PS Varlaam Ploieşteanul ; red. şef: pr. Nicolae-Cristian Câdă. - An. 5 (1993), nr. 94- . - Bucureşti : Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1993-

Lunar. - Înlocuieşte din 1993 publicaţia "Vestitorul (Bucureşti)"=ISSN 1223-3013 a cărei numerotare o continuă. - Din 2008 apare serie nouă, reluînd numerotarea de la An. 1, nr. 1. - Supliment: "Chemarea credinţei"=ISSN 1223-0901.

ISSN 1223-3021 = Vestitorul ortodoxiei 453. Vestitorul Venirii Lui / Asociaţia "Salom Ministries" ; fondat.:

W.C. Moore, Sarah Foulkes Moore ; red.: Lois J. Stucky, ... - Constanţa : [s.n.], 2006-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după Vol. 13, nr. 1 (72) din 2018. ISSN 2284-8983 = Vestitorul Venirii Lui

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (89)

88 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

454. Veşti misionare : diviziunea Intereuropeană / Biserica Creştină

Adventistă de Ziua a Şaptea din România. Departamentul Şcoala de Sabat. - Pantelimon : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, [199-]-

Trimestrial. - Are şi ediţie in limba maghiară. - Descrierea s-a făcut după Trim. 4 din 2018.

ISSN 2457-9114 = Veşti misionare 455. Veşti misionare pentru copii : diviziunea Inter-Europeană :

supliment la ghidul de studii biblice - "Grădiniţa" şi "Primara". - Trim. 1 (2007)- . - Pantelimon : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2007-

Trimestrial. ISSN 1841-6497 = Veşti misionare pentru copii 456. Viaţa cultelor : buletin săptămânal de informare religioasă : fondat

la 4 noiembrie 1992 / ed.: Vera Maria Neagu. - An. 1 (1992), nr. 1- . - Bucureşti : Tradiţie, 1992-

Săptămânal. - Are ediţie şi în limba engleză. ISSN 1224-0699 = Viaţa cultelor 457. Ziarul Lumina : primul cotidian creştin din România / Patriarhia

Română ; dir. gen.: pr. Nicolae Dascălu ; red. şef: Daniela Cârlea Şontică. - Ediţie naţională., An. 1 (2005), nr. 1- . - Bucureşti : Basilica, 2005-

Cotidian. - Fondat la Iaşi cu titlul "Lumina". - Supliment: "Lumina de duminică"=ISSN 1842-2926. - Din nov. 2007 apare ca ediţie naţională şi parte integrantă a Centrului de Presă "Basilica" al Patriarhiei Române. - Are şi ediţii de: Oltenia, Moldova, Transilvania, Banat. - Are şi ediţie online (www.ziarullumina.ro).

ISSN 1841-141X = Ziarul Lumina (Bucureşti)

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE

303/308 Științe sociale. Practică socială. Mod de viață

458. Actual Zăbrani : ziar realizat cu sprijinul Primăriei Zăbrani . - mart.

(2018)- . - Şiria : Azbest Publishing, 2018- Lunar. ISSN 2601-4831 = Actual Zăbrani

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (90)

PUBLICAŢII SERIALE 89

459. Beau Monde : totul despre stil / red. şef: Monica Neagu. - Bucureşti

: Sanoma-Hearst România, 2002- Lunar. - Pe copertă titlul: Beau Monde Style. - Supliment: "Beau Monde

Mirese"=ISSN 2360-0373. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 1583-655X = Beau Monde 460. Buletin de Mănăştur / red. şef: Mihai Armanca / Arcadia Media. -

mai (2017)- . - Cluj-Napoca : Arcadia Media, 2017- Lunar. ISSN 2559-3080 = Buletin de Mănăştur 461. Bună ziua Braşov : un ziar pentru toţi braşovenii / red. şef: Mirela

Leontică. - An. 1 (1995), nr. 1- . - Braşov : City Press, 1995- Cotidian. - Suplimente: "Agenda Braşovului", "Weekend BZB",

"Supliment programe TV", "Supliment religios "Pentru Suflet"". - Are şi ediţie online (www.bzb.ro).

ISSN 1453-391X = Bună ziua Braşov 462. Casa speranţei : revistă trimestrială / Casa de Ajutor Reciproc a

Pensionarilor Brăila. - An. 1 (2013), nr. 1- . - Brăila : Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila, 2013-

Trimestrial. ISSN 2344-343X = Casa speranţei 463. Cetăţeanul : investigaţii, administraţie publică şi politică / red. şef:

Cătălin Antohe. - [Nr. 1] (2018)- . - Bucureşti : [s.n.], 2018- Săptămânal. ISSN 2602-022X = Cetăţeanul (Bucureşti) 464. Click! pentru femei . - Bucureşti : Adevărul Holding, 2007- Săptămânal. - Are şi ediţie online (wwwclickpentrufemei.ro). - Descrierea

s-a făcut după Nr. 51 din 2018. ISSN 2065-684X = Click! pentru femei 465. Cosmopolitan Man / red. şef: Diana Colcer. - Nr. 1 (2014)- . -

Bucureşti : Burda Media, 2014- Semestrial. ISSN 2392-9324 = Cosmopolitan Man

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (91)

90 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

466. Curierul de Cheţani . - Nr. 1 (2018)- . - Cheţani : [s.n.], 2018- Trimestrial. ISSN 2601-551X = Curierul de Cheţani 467. Datina : cotidian independent al judeţului Mehedinţi / ed.: George

Bureţea. - Drobeta-Turnu Severin : Datina de George Buretea, 1990- Cotidian. - Descrierea s-a făcut după An. 28, nr. 7120 din 2018. ISSN 1220-9031 = Datina (Mehedinţi) 468. Dialog cu cetăţenii : bilunar de Giroc şi Chişoda / Consiliul Local şi

Primăria comunei Giroc ; dir. fondat.: Iosif Ionel Toma ; red. şef: Petru Vasile Tomoioagă. - Giroc : Consiliul Local Giroc, 1998-

Bilunar. - Între 1998-2007 a apărut lunar. - Are şi ediţie online (www.giroc.ro/primariaziar). - Descrierea s-a făcut după An. 22, nr. 13 din 2018.

ISSN 1584-3068 = Dialog cu cetăţenii 469. Direct Arad . - Arad : Camarad Print Media, 2014- Periodicitate variabilă. - Descrierea s-a făcut după An. 26, nr. 106 din

2018. ISSN 2501-7330 = Direct Arad 470. Elle Man : se distribuie gratuit împreună cu revista "Elle" . - nov.

(2006)- . - Bucureşti : Ringier România, 2006- Semestrial. - Între 2006-2011 editat de Edipresse As România. ISSN 2601-128X = Elle Man (Bucureşti) 471. Femeia : revista numărul 1 pentru femei din România / red. şef:

Cătălina Oprea. - ian. (2001)- . - Bucureşti : Burda Media, 2001- Lunar. - Înlocuieşte din 2001 publicaţia "Femeia modernă"=ISSN 1223-

5385. - În 2005 a reapărut cu titlul "Femeia modernă"=ISSN 1223-5385. - Între 2001-[2012] editat de Sanoma-Hearst România. - Are şi ediţie online (www.femeia.ro/revista-femeia).

ISSN 1582-4012 = Femeia (Bucureşti. 2001) 472. Femeia de azi / red. şef: Tania Vintilescu. - Nr. 1 (2004)- . -

Bucureşti : Burda Media, 2004- Săptămânal. - Suplimente: "Femeia de azi. Bucătărie"=ISSN 2392-8247,

"Femeia de azi sudoku"=ISSN 2457-3663. - Are şi ediţie online (www.femeia.ro). ISSN 1842-807X = Femeia de azi

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (92)

PUBLICAŢII SERIALE 91

473. Femeile şi bărbaţii: Parteneriat de muncă şi de viaţă / Institutul Naţional de Statistică. - 2004- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2004-

Anual. - Are ediţie şi în limba engleză. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1584-6709 = Femeile şi bărbaţii: Parteneriat de muncă şi de viaţă 474. Gazeta administraţiei judeţene. - Baia Mare : New Media, 2012- Periodicitate variabilă. - Supliment la "Gazeta de Maramureş"=ISSN

1583-3968. - Descrierea s-a făcut după nr. din 2018. 475. Gazeta de Albeşti-Paleologu . - Albeşti-Paleologu : Gazeta de

Prahova, 2018- Bilunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 2601-8314 = Gazeta de Albeşti-Paleologu 476. Gazeta de asistenţă socială şi protecţia copilului / Direcţia

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş. - Nr. 1 (2018)- . - Baia Mare : [s.n.], 2018-

Periodicitate necunoscută. 477. Gazeta de Asuaju de Sus : un proiect "Gazeta de Maramureş" în

parteneriat cu Primăria Asuaju de Sus . - Nr. 1 (2015)- . - Baia Mare : New Media, 2015-

Periodicitate variabilă. - Se distribuie gratuit împreună cu "Gazeta de Maramureş"=ISSN 1583-3968.

478. Gazeta de Băneşti : periodic administrativ şi de actualitate /

Primăria Băneşti. - Ploieşti : [s.n.], 2009- Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 71 din 2018. ISSN 2360-0128 = Gazeta de Băneşti 479. Gazeta de Bistriţa : săptămânal de investigaţii din judeţul Bistriţa-

Năsăud / dir. gen.: Liviu Man ; red. şef: Liana Mureşan. - Bistriţa : Gazeta de Bistriţa, 2004-

Săptămânal. - Are şi ediţie online (www.gazetadebistrita.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 752 din 2018.

ISSN 1841-205X = Gazeta de Bistriţa

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (93)

92 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

480. Gazeta de Ceptura / Primăria Ceptura. - Ploieşti : Gazeta de Prahova, 2017-

Bilunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 2559-2246 = Gazeta de Ceptura 481. Gazeta de Cluj : săptămânal de investigaţii din judeţul Cluj / dir.

gen.: Liviu Man. - An. 1 (1995), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Gazeta de Cluj, 1995-

Săptămânal. - Fondat în 1995 cu titlul "Gazeta de Cluj-Napoca". - Are şi ediţie online (www.gazetadecluj.ro).

ISSN 1223-0464 = Gazeta de Cluj 482. Gazeta de Dumbrăviţa : se distribuie gratuit cu "Gazeta de

Maramureş" / Asociaţia "Nemus". - Dumbrăviţa : Asociaţia "Nemus", 2011- Bilunar. - Un proiect UAC - Universal Alloy Corporation. - Descrierea s-a

făcut după nr. din dec. 2018. 483. Gazeta de Filipeştii de Pădure / Primăria Filipeştii de Pădure. -

Ploieşti : [s.n.], 2010- Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 102 din 2018. ISSN 2360-0438 = Gazeta de Filipeştii de Pădure 484. Gazeta de Maramureş / fondat.: Dan Pârcălab ; dir. gen.: Ioana

Lucăcel ; red. şef: Nicolae Teremtuş. - Baia Mare : New Media, 2002- Săptămânal. - Suplimente: "Gazeta de Sighetu Marmaţiei", "Gazeta pentru

doamne cu rafinament şi atitudine", "De toate pentru noi", "Gazeta verde", "Gazeta turistică", "Gazeta de Moisei", "Gazeta administraţiei judeţene", "Eroii rezistenţei anticomuniste", "Gazeta sănătăţii", "Gazeta de religie şi spiritualitate ortodoxă", "Gazeta de Baia Sprie", "Gazeta salvatorilor maramureşeni", "Gazeta transportului public urban", "Copiii copiilor", "Maramureşul şi Marea Unire", "Gazeta de Călineşti", "Maramureş - istorie, cultură, identitate", "Gazeta de Asuaju de Sus", "Gazeta de Budeşti", "Gazeta de Recea", "Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş"", "Gazeta de Dumbrăviţa", Gazeta de Cerneşti, Gazeta de Cavnic, Gazeta Sănătăţii, Gazeta de Groşi, Maramureş Centenar, Gazeta de asistenţă socială şi protecţia copilului. - Are şi ediţie online (www.gazetademaramures.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 17, nr. 813 din 2018.

ISSN 1583-3968 = Gazeta de Maramureş

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (94)

PUBLICAŢII SERIALE 93

485. Gazeta de Măgurele / Publicaţie a Primăriei Măgurele. - Ploieşti : Gazeta de Prahova, 2014-

Bilunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 18 din mai 2018. ISSN 2559-2254 = Gazeta de Măgurele 486. Gazeta de Rîfov / Primăria Rîfov. - Nr. 1 (2016)- . - Rîfov :

Excelent Media Info, 2016- Lunar. ISSN 2537-3390 = Gazeta de Rîfov 487. Gazeta de Scorţeni / Primăria Scorţeni. - Ploieşti : [s.n.], 2011- Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 88 din 2018. ISSN 2360-0136 = Gazeta de Scorţeni 488. Gazeta de Teleorman . - Nr. 1 (2002)- . - Alexandria : Tele

Media Pres, 2002- Cotidian. - Are şi ediţie online (www.gazetadeteleorman.ro). ISSN 1583-3704 = Gazeta de Teleorman 489. Gazeta de Titu : buletin informativ / Primăria şi Consiliul Local

Titu. - An. 1(2014), nr. 1- . - Titu : [s.n.], 2014- Lunar. ISSN 2360-2651 = Gazeta de Titu 490. Gazeta de Tomşani / Primăria Tomşani. - Tomşani : Excelent

Media Info, 2015- Lunar. - Descrierea s-a făcut dupa Nr. 37 din 2018. ISSN 2537-3374 = Gazeta de Tomşani 491. Gazeta de Urlaţi / Primăria Oraşului Urlaţi ; fondat.: Marian

Măchiţescu. - Ploieşti : Excelent Media Info, 2016- Lunar. - Descrierea s-a făcut dupa Nr. 8 din 2018. ISSN 2537-3382 = Gazeta de Urlaţi 492. Gazeta Munteniei : publicaţie periodică de informaţie social-

economică / dir.: Florenţ Mocanu. - An. 1 (2003), nr. 1- . - Târgovişte : Gazeta Munteniei, 2003-

La 2 săptămâni. ISSN 1583-9141 = Gazeta Munteniei

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (95)

94 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

493. Gazeta Pantelimon : publicaţie de informare a cetăţenilor oraşului Pantelimon / red. şef: Teo Ioan Şerbănescu. - Nr. 1 (2016)- . - Pantelimon : [s.n.], 2016-

Lunar. ISSN 2558-8257 = Gazeta Pantelimon 494. The Gentlemen's Journal : men's lifestyle journal / found.: Mihai

Colonelu. - Nr. 1(2015)- . - Bucureşti : Victor Media Publishing, 2015- Lunar. ISSN 2393-1590 = The Gentlemen's Journal 495. Harper's Bazaar România / red. şef: Andrei Theodor Iovu. - An. 1

(2007), nr. 1- . - Bucureşti : Burda Media, 2007- Trimestrial. - Are şi ediţie online (wwwharpersbazaar.ro). ISSN 1843-4312 = Harper's Bazaar România 496. Ialomiţa ta : buletin informativ : publicaţie editată de Consiliul

Judeţean Ialomiţa. - An 1 (2017), nr. 1- . - Slobozia : Consiliul Judeţean Ialomiţa, 2017-

Lunar. ISSN 2559-7957 = Ialomiţa ta 497. Informaţia de Corbii Mari : periodic editat de administraţia locală .

- An. 1 (2018), nr. 1- . - Corbii Mari : [s.n.], 2018 Trimestrial. ISSN 1843-9578 = Informaţia de Corbii Mari 498. Informaţia de Livada şi Sânleani / Primăria Livada. - An. 1

(2018), nr. 1- . - Şiria : Azbest Publishing, 2018- Lunar. ISSN 2601-8411 = Informaţia de Livada şi Sânleani 499. Informaţia de Miroslava / Primăria Miroslava ; red. şef: Mihaela

Vechiu. - Nr. 1 (2018)- . - Miroslava : [s.n.], 2018- Lunar. ISSN 2601-3568 = Informaţia de Miroslava 500. Informaţia Lipovei : publicaţie lunară / Consiliul Local Lipova. -

Nr. 1 (1997)-[2013] . - Lipova : Informaţia Lipovei, 1997-[2013]. Lunar. ISSN 1453-6390 = Informaţia Lipovei

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (96)

PUBLICAŢII SERIALE 95

501. Informaţia şiculană / Primăria Şicula. - Şiria : Azbest Publishing, 2017-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 19 din 2018. ISSN 2602-1706 = Informaţia şiculană 502. Ioana : idei isteţe, opinii curajoase, poveşti cu suflet / red. şef: Alina

Grozea. - Nr. 1 (1997)- . - Bucureşti : Burda Media, 1997- Lunar. - Între 1997-2014 a apărut bilunar. - De la Nr. 11(21)/2014 apare

lunar. - Suplimente: "Ioana. Secretele bucătăriei"=ISSN 1454-7503, "Ioana. Locuinţa mea"=ISSN 1582-0734, "Ioana. O viaţă frumoasă cu plante şi flori"=ISSN 1454-9425, "Fotonovela"=ISSN 1454-9875, "Ioana. Horoscop (Semestrial)"=ISSN 1584-5036, "Ioana. Dragul meu animal", "Ioana. Copilul meu"=ISSN 1584-0891, "Ioana. Frizuri"=ISSN 1584-4870, "Ioana. Beauty", "Ioana-Visul copiilor", "Suplă & sănătoasă", "Torturi şi prăjituri", "Ioana special- Beauty & style", "Ioana special"=ISSN 2069-1866, "Ioana special sudoku"=ISSN 2393-5316, "Ioana suplă şi sănătoasă"=ISSN 2393-5561, "Ioana Beauty & Style"=ISSN 2501-7942, "Ioana Fit & Care"=ISSN 2501-3912, Ioana Special. Relaxare & distracţie pentru toată familia=ISSN 2601-8500. - Are şi ediţie online (www.revistaioana.ro).

ISSN 1453-2417 = Ioana (Bucureşti) 503. Izvoarele : ziar de interes local al Primăriei oraş Borsec . - Borsec :

[s.n.], 2015- Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 4-a din 2018. ISSN 2601-1018 = Izvoarele (Borsec) 504. Împreună : revistă specială de informare şi inspiraţie pentru oameni

speciali / Asociaţia "HandHope" Peretu. - Peretu : Asociaţia "HandHope", 2003- Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 190 din 2018. ISSN 2360-6061 = Împreună (Peretu) 505. Judeţul Prahova : publicaţie editată de Consiliul Judeţean Prahova .

- An. 1 (2018), nr. 1- . - Ploieşti : [s.n.], 2018- Lunar. ISSN 2668-1846 = Judeţul Prahova (Print)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (97)

96 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

506. Jurnal de Tomnatic : publicaţie a locuitorilor din comuna Tomnatic / Primăria şi Consiliul Local Tomnatic ; red. şef: Petru Vasile Tomoiagă. - Timişoara : [s.n.], 2012-

Periodicitate necunoscută. - Descrierea s-a făcut după Serie nouă, An. 7, nr. 52 din 2018.

ISSN 2360-221X = Jurnal de Tomnatic 507. Libertatea pentru femei / red. şef: Lăcrămioara Bărbulescu. - Nr. 1

(2005)- . - Bucureşti : Ringier România, 2005- Săptămânal. - Primul nr. a apărut împreună cu ziarul "Libertatea"=ISSN

1220-8256. - Supliment: Libertatea pentru femei. Reţete=ISSN 2344-6595, Libertatea pentru femei. Reţete de colecţie=ISSN 2601-0933.

ISSN 1841-9488 = Libertatea pentru femei 508. Men's Health / red. şef: Mihai Ghiduc. - Bucureşti : Burda Media,

2005- Lunar. - Supliment: "Men's Health. Ghid de antrenament"=ISSN 2457-

1520, "Women's Health. Ghid de antrenament"=ISSN 2559-0146, Men's Health Special (Bucureşti)=ISSN 2601-5641. - Are şi ediţie online (www.menshealth.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018.

ISSN 1841-1657 = Men's Health (Bucureşti) 509. Observatorul de Covasna / red.: Iulia Drăghici, Cristian Frisk. -

Sfântu Gheorghe : [s.n.], 2003- Cotidian. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3385 din 2018. ISSN 1583-8587 = Observatorul de Covasna 510. Pe Calea Moşilor / Asociaţia "Junii" ; red. şef: Dariush Aminai. -

An. 1 (2018), nr. 1- . - Bucureşti : [s.n.], 2018- Lunar. ISSN 2601-9957 = Pe Calea Moşilor 511. Realitatea de Vladimirescu / Primăria Vladimirescu. - Serie nouă,

An. 1 (2018), nr. 1- . - Şiria : Azbest Publishing, 2018- Trimestrial. ISSN 2602-1676 = Realitatea de Vladimirescu 512. Realitatea din Călăraşi / red. şef: Marian Pîrloagă. - An. 1 (2016),

nr. 1- . - Călăraşi : Realitatea din Călăraşi, 2016- Săptămânal. ISSN 2501-3963 = Realitatea din Călăraşi

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (98)

PUBLICAŢII SERIALE 97

513. Realitatea Felnacului / Primăria Felnac. - Serie nouă, An. 1 (2018), nr. 1- . - Şiria : Azbest Publishing, 2018-

Lunar. ISSN 2602-1684 = Realitatea Felnacului 514. Slatina buzz! / Primăria Municipiului Slatina ; publisher: Cristian

Ştefan Hăţiş ; red. şef: Mădălin Iulian Mihai ; red.: Anamaria Ştefania Floarea. - Slatina : Primăria Municipiului Slatina, 2015-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.slatinabuzz.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 6 din 2018.

ISSN 2601-078X = Slatina buzz! 515. Unica / red. şef: Raluca Hagiu. - An. 1 (1998), nr. 1- . -

Bucureşti : Ringier România, 1997- Lunar. - Supliment: "Unica de plajă". - Are şi ediţie online

(www.unica.ro). ISSN 1453-7990 = Unica (Bucureşti) 516. Várfalva Községi Napló : Várfalva Község időszakosan megjelenő

tájékoztató lapja = Jurnalul Comunei Moldoveneşti : Jurnalul periodic al comunei Moldoveneşti . - dec. (2018)- . - Moldoveneşti : [s.n.], 2018-

Trimestrial. ISSN 2602-1846 = Várfalva Községi Napló 517. Viaţa noastră : revistă trimestrială de cultură şi viaţă / Casa de

Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza". - Bârlad : Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza", 2010-

Trimestrial. - Supliment: "Crypto (Bârlad)". - Descrierea s-a făcut după Nr. 38 din 2018.

ISSN 2247-3580 = Viaţa noastră (Bârlad) 518. VIP Seniorii / Asociaţia Cultural-Umanitară "Luceafărul de Vest". -

Timişoara : Davidpress, 2018- Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 1, nr. 2 din 2018. ISSN 2601-7679 = VIP Seniorii 519. Vocea Beliului / Primăria Beliu. - Şiria : Azbest Publishing, 2017- Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 24 din 2018. ISSN 2602-1714 = Vocea Beliului

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (99)

98 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

520. Vocea Ţiţeştiului : buletin informativ : publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Ţiţeşti . - Nr. 1 (2018)- . - Ţiţeşti : [s.n.], 2018-

Trimestrial. ISSN 2601-5633 = Vocea Ţiţeştiului 521. Ziarul de Olt : săptămânal judeţean de analiză şi atitudine civică /

red. şef: Alin Dorobanţu. - Slatina : Rex Media Press, 2003- Săptămânal. - Are şi ediţie online (www.ziaruldeolt.ro). - Descrierea s-a

făcut după An. 16, nr. 644 din 2018. ISSN 1842-8584 = Ziarul de Olt

311/314 Statistică. Teoria statisticii. Demografie. Studiul populației

522. Anuarul statistic al României = Romanian Statistical Yearbook /

Institutul Naţional de Statistică / National Institute of Statistics. - 1990 (1990)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 1990-

Anual. - Înlocuieşte din 1990 publicaţia "Anuarul statistic al R.S. România"=ISSN 0304-1395. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1220-3246 = Anuarul statistic al României (1990) 523. Anuarul statistic al României = Romanian Statistical Yearbook

[Resursă electronică] / Institutul Naţional de Statistică / National Institute of Statistics. - 1999 (2000)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2000-

Anual. - Apare anual plus un nr. cu subtitlul": "Serii de timp". - Are şi ediţie tipărită.

ISSN 1841-5431 = Anuarul statistic al României (1990. CD-ROM) 524. Conferinţa Societăţii de Probabilităţi şi Statistică din România /

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Departamentul de Matematică şi Informatică. - Bucureşti : Editura ASE, 2013-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. 21 din 2018. ISSN 2343-7863 = Conferinţa Societăţii de Probabilităţi şi Statistică din

România

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (100)

PUBLICAŢII SERIALE 99

525. Les conséquences des migration dans les sociétés européennes : l' intégration des immigrants - le test de la solidarité européenne / Liceul "Charles Laugier" ; coord.: prof. Bîrsan Sorin, prof. Demetrescu Mihaela, prof. Panea Ludmila. - Nr. 1 (2018)- . - Craiova : Aius, 2018-

Anual. - Text şi în lb. engleză. ISSN 2601-7350 = Les conséquences des migration dans les sociétés

européennes 526. Conturi economice de mediu / Institutul Naţional de Statistică. -

2015- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2015- Anual. ISSN 2458-0635 = Conturi economice de mediu 527. Conturi naţionale regionale [Resursă electronică] / Institutul

Naţional de Statistică ; preşed.: Tudorel Andrei. - 2002/2007 (2010)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2010-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2066-0405 = Conturi naţionale regionale (CD-ROM) 528. Evenimente demografice în anul... [Resursă electronică] / Institutul

Naţional de Statistică. - 2015- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2015-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2457-3078 = Evenimente demografice în anul... (CD-ROM) 529. Evenimente demografice în anul... / Institutul Naţional de

Statistică. - 2015- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2015- Anual. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 2457-306X = Evenimente demografice în anul... 530. Informaţii statistice. Seria statistica mediului / Institutul Naţional

de Statistică. - Nr. [1] (2006)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2006-

Periodicitate variabilă. ISSN 1842-578X = Informaţii statistice. Seria statistica mediului 531. Informaţii statistice. Seria statistica silviculturii / Institutul

Naţional de Statistică. - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2006- Periodicitate variabilă. - Descrierea s-a făcut după vol. pe 2017 din 2018. ISSN 1842-3620 = Informaţii statistice. Seria statistica silviculturii

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (101)

100 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

532. Înmatriculări noi de vehicule rutiere [Resursă electronică] / Institutul Naţional de Statistică ; coord.: Elena Mihaela Iagăr. - Sem. 1 (2018)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-9981 = Înmatriculări noi de vehicule rutiere (CD-ROM) 533. Managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale [Resursă

electronică] : masă rotundă naţională / Colegiul "Ştefan Odobleja" ; coord.: prof. Aurora Mihaela Simon, prof. Dorina Goiceanu, prof. Doiniţa Bălăşoiu. - Nr. 1(2016)- . - Craiova : Colegiul "Ştefan Odobleja", 2016-

Anual. ISSN 2501-3297 = Managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

(CD-ROM) 534. Revista română de statistică = Romanian Statistical Review /

Institutul Naţional de Statistică = National Institute of Statistics. - Serie nouă, An. 39 (1990), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Revista Română de Statistică, 1990-

Lunar. - Între 1990-2005 a apărut de 6 ori pe an. - Din [2013] text în limba engleză. - Înlocuieşte din 1990 publicaţia "Revista de statistică"=ISSN 0556-6398 a cărei numerotare o continuă. - Supliment: "Revista română de statistică - Supliment"=ISSN 2359-8972. - Are şi ediţie online (www.revistadestatistica.ro).

ISSN 1018-046X = Revista română de statistică 535. Romania in Figures : statistical abstract / National Institute of

Statistics. - 1996 (1996)- . - Bucharest : National Institute of Statistics, 1996- Anual. - Are ediţie şi în limba română. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1224-2896 = Romania in Figures 536. Romania in Figures [Resursă electronică] / National Institute of

Statistics. - 2008 (2009)- . - Bucharest : National Institute of Statistics, 2009- Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2066-6284 = Romania in Figures (CD-ROM) 537. Romanian Journal of Population Studies / Babeş-Boliay

University. Centre for Population Studies ; ed.-in-chief: Traian Rotariu. - Vol. 1 (2007), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2007-

Semestrial. ISSN 1843-5998 = Romanian Journal of Population Studies

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (102)

PUBLICAŢII SERIALE 101

538. România în cifre : breviar statistic / Institutul Naţional de Statistică. - 1992 (1992)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 1992-

Anual. - Are ediţie şi în limba engleză. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1222-8818 = România în cifre 539. Statistică teritorială : repere economice şi sociale regionale /

Institutul Naţional de Statistică. - 2001- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2001-

Anual. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1582-8069 = Statistică teritorială 540. Statistică teritorială : repere economice şi sociale [Resursă

electronică] / Institutul Naţional de Statistică. - 2003- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2003-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 1841-5113 = Statistică teritorială (CD-ROM)

316 Sociologie

541. Acta Universitatis Sapientiae. Social Analysis : scientific journal /

ed.-in-chief: László Dávid. - An. 1 (2011), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Scientia, 2011-

Anual. - Are şi ediţie online (www.acta.sapientia.ro). ISSN 2069-7449 = Acta Universitatis Sapientiae. Social Analysis 542. Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi.

Sociologie şi asistenţă socială = Scientifical Annals of "Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi. Sociology and Social Work / Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice. Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială ; red. şef: conf. univ. dr. Daniela Şoitu / Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences. Department of Sociology and Social Work. - Tom. 1 (2008)- . - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2008-

Anual. - Text în limba engleză. - Rezumate în limbile: română, engleză. ISSN 2065-3131 = Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din

Iaşi. Sociologie şi asistenţă socială

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (103)

102 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

543. Buletin ştiinţific. Seria ştiinţe socio-umane / Universitatea din Piteşti ; dir. onor.: Nicolae Barbu ; dir.: Marian Bănică ; red. şef: Maria Constantinescu. - An. 1 (1998), nr. 1- . - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 1998-

Semestrial. - Antetitlu: Asociaţia Psihologilor din România. Filiala Argeş, Asociaţia Română de Sociologie. Filiala Argeş.

ISSN 1453-5491 = Buletin ştiinţific - Universitatea din Piteşti. Seria ştiinţe socio-umane

544. Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia ştiinţe socio-

umane = Bulletin of the Polytechnic Institute of Iaşi. Socio-Humanistic Sciences / Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" ; ed.-in-chief: lect. dr. Horia Costin Chiriac / "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi. - Iaşi : Politehnium, 1996-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Serie a publicaţiei "Buletinul ştiinţific al Institutului Politehnic din Iaşi" a cărei numerotare o preia. - Descrierea s-a făcut după Vol. 63, fasc. 1-4 din 2018.

ISSN 1224-5860 = Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia ştiinţe socio-umane

545. Dimensiuni ale incluziunii sociale în România / Institutul Naţional

de Statistică. - 2005/2007 (2008)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2008-

Anual. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1844-976X = Dimensiuni ale incluziunii sociale în România 546. Dimensiuni ale incluziunii sociale în România [Resursă

electronică] / Institutul Naţional de Statistică. - 2008(2009)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2009-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2066-933X = Dimensiuni ale incluziunii sociale în România (CD-

ROM) 547. International Journal of Communication Research / Academy of

Romanian Scientists, "Apollonia" University of Iasi ; Honorary charman Răzvan Theodorescu ; ed.-in-chief: prof. Vasile Burlui, prof. Călina Gogălniceanu. - Bucharest : Academy of Romanian Scientists, 2011-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.ijcr.eu). - Descrierea s-a făcut după Vol. 8, nr. 4 din 2018.

ISSN 2246-9265 = International Journal of Communication Research

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (104)

PUBLICAŢII SERIALE 103

548. Journal of Humanistic and Social Studies / Faculty of Humanistic

and Social Sciences of "Aurel Vlaicu" University ; ed.-in-chief: Florica Bodiştean. - An. 1 (2010), nr. 1- . - Arad : "Aurel Vlaicu" University Press, 2010-

Semestrial. ISSN 2067-6557 = Journal of Humanistic and Social Studies 549. Pentru viaţă / Asociaţia "Studenţi pentru viaţă" ; ed.: Alexandra

Nadane. - Bucureşti : Asociaţia "Studenţi pentru viaţă", 2014- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după nr. 7 din 2018. ISSN 2392-7577 = Pentru viaţă (Ed. română) 550. Psihologia socială / Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi ; fondat.

Adrian Neculau ; dir. onor. Serge Moscovici ; red. şef: Mihai Dinu Gheorghiu. - Nr. 1 (1998)- . - Iaşi : Polirom, 1998-

Semestrial. - Nr. 32(II)/2013 - număr omagial Adrian Neculau. - Are şi ediţie online (www.psih.uaic.ro/-revpsihsoc/).

ISSN 1454-5667 = Psihologia socială 551. Redefining Community in Intercultural Context : international

conference / "Henri Coandă" Air Force Academy ; ed.-in-chief: Adrian Lesenciuc. - Braşov : Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă", 2011-

Anual. - Antetitlu: European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue, "Henri Coandă" Association for research and Education, Center for Research in Communication/NSPAS. - Are şi ediţie pe suport electronic. - Descrierea s-a făcut după Vol. 7, nr. 1 din 2018.

ISSN 2285-2689 = Redefining Community in Intercultural Context 552. Revista română de sociologie / Academia Română. Institutul de

Sociologie ; red. şef: dr. Sorin M. Rădulescu. - Serie nouă, An. 7 (1996), nr. 3/4- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1996-

La 2 luni. - Sumar şi în limbile: engleză, franceză. - Rezumate în limba engleză. - Înlocuieşte în parte din 1996 publicaţia "Sociologie românească"=ISSN 1220-5389 a cărei numerotare o continuă. - Are ediţie şi ìn limba engleză.

ISSN 1224-9262 = Revista română de sociologie

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (105)

104 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

553. Romanian Journal of Communication and Public Relations /

N.U.P.S.A. College of Communication and Public Relations ; ed.-in-chief: Paul Dobrescu. - Nr. 1 (1999)- . - Bucureşti : Institutul de Comunicare şi Relaţii Publice "David Ogilvy", 1999-

Trimestrial. - Vol. 1, Nr. 1/1999-Vol. 11, Nr. 2/2009 titlul în limba română, editat de S.N.S.P.A. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice "David Ogilvy". - De la Vol. 11, Nr. 3/2009 apare în limba engleză având titlul în limba română doar pe copertă.

ISSN 1454-8100 = Romanian Journal of Communication and Public Relations

554. Romanian Journal of Sociological Studies / Romanian Academy.

Institute of Sociology, Association of the Romanian Sociologists ; ed.-in-chief: Ilie Bădescu, Cătălin Zamfir. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2015-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 1 din 2018. ISSN 2457-6158 = Romanian Journal of Sociological Studies 555. Sinteza : revistă de cultură şi gândire strategică / Asociaţia Română

pentru Evaluare şi Strategie. ARES ; dir.: Vasile Dâncu ; red. şef: Caius Chiorean. - Nr. 1(2014)- . - Cluj-Napoca : ARES, 2014-

Lunar. ISSN 2359-8131 = Sinteza (Cluj-Napoca) 556. Social Research Reports / Center for Program Evaluation and

Social Development ; ed.: Daniela Cojocaru. - Iaşi : Expert Projects, 2009- Periodicitate variabilă. - Are şi ediţie online (www.researchreports.ro). -

Descrierea s-a făcut după Vol. 10, nr. 3 din 2018. ISSN 2066-6861 = Social Research Reports 557. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Sociologia / ed.-in-chief:

Irina Culic. - An. 40/41 (1996), nr. 1/2- . - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 1996-

Semestrial. - Text în limba engleză. - Serie a publicaţiei "Studia Universitatis "Babeş-Bolyai" a cărei numerotare o preia. - Rezultat din scindarea publicaţiei "Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Sociologia-politologia"=ISSN 1221-8197. - Are şi ediţie online (www.studia.ubbcluj.ro/serii/sociologia).

ISSN 1224-8703 = Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Sociologia

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (106)

PUBLICAŢII SERIALE 105

558. Styles of Communication / "Danubius" University of Galaţi. Faculty of Communication Sciences, Commitee for Philology of the Polish Academy of Sciences. Wroclaw Branch ; ed.-in-chief: Camelia M. Cmeciu, Piotr P. Chruszczewski. - Galaţi : Editura Universitară "Danubius", 2009-

Anual. - Are şi ediţie online (www.journals.univ.-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication). - Descrierea s-a făcut după Vol. 10, Nr. 1 din 2018.

ISSN 2065-7943 = Styles of Communication

32 Politică

559. 22 / Grupul pentru Dialog Social ; red. şef: Alexandru Lăzescu. -

An. 1 (1990), nr. 1- . - Bucureşti : Grupul pentru Dialog Social, 1990- Bilunar. - Pe copertă titlul "Revista 22". - Suplimente: "22 plus", "22

literar", "22 cultural", "Bucureştiul cultural". - Are şi ediţie online (www.revista22.ro).

ISSN 1220-5761 = 22 (Bucureşti) 560. Analele Universităţii Bucureşti. Ştiinţe politice / ed. in chief:

Laurenţiu Vlad. - Nr. 1 (1999)- . - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1999-

Anual. - Text şi în limbile: engleză, franceză. ISSN 1582-2486 = Analele Universităţii Bucureşti. Ştiinţe politice 561. Ararat : periodic fondat în 1924 / Uniunea Armenilor din România ;

red. şef: Mihai Stepan-Cazazian. - Serie nouă, An. 1 (1990), nr. 1- . - Bucureşti : Ararat, 1990-

Bilunar. - Ocazional însoţit de supliment fără numerotare. - Are şi ediţie online (www.araratonline.com).

ISSN 1220-9678 = Ararat (Bucureşti) 562. Arhivele totalitarismului / Academia Română. Institutul Naţional

pentru Studiul Totalitarismului ; red. şef: Octavian Roske. - An. 1 (1993), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 1993-

Trimestrial. - Rezumate şi în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.totalitarism.ro).

ISSN 1221-6917 = Arhivele totalitarismului

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (107)

106 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

563. Balcanii şi Europa : revistă de consemnări şi atitudini / Societatea "Zona Balcanilor". - Nr. 42 (2004)- . - Bucureşti : Societatea "Zona Balcanilor", 2004-

Lunar. - Rezumate în limba engleză. - Înlocuieşte din 2004 publicaţia "Balcanii (Bucureşti)"=ISSN 1582-1447 a cărei numerotare o continuă. - Suplimente: "Români peste hotare"=ISSN 2360-6673, "Românii din jurul României". - Are şi ediţie online (www.balcanii.ro).

ISSN 1584-6601 = Balcanii şi Europa 564. Banater Zeitung : Wochenblatt für Temesch, Arad das Banater

Bergland / Demokratisches Forum der Deutschen im Banat. - Temeswar : Demokratisches Forum der Deutschen im Banat, [1993]-

Săptămânal. - Înlocuieşte din 1993 publicaţia "Neue Banater Zeitung"=ISSN 1223-2599. - De la An. 10, Nr. 425 apare ca supliment la "Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien"=ISSN 1221-7956. - Descrierea s-a făcut după An. 26, nr. 1294 din 2018.

ISSN 1582-9022 = Banater Zeitung 565. Calendarul evenimentelor interne şi internaţionale / Agenţia

Naţională de Presă. Agerpres ; red. şef: Anca Pandea. - Nr. 1 (1969)- . - Bucureşti : Agerpres, 1969-

Lunar. ISSN 1224-2225 = Calendarul evenimentelor interne şi internaţionale 566. Casa prieteniei : publicaţie a Casei Româno-Chineze / dir.: Carol

Roman ; red. şef: George Peţu. - An. 1(2012), nr. 1- . - Bucureşti : Casa Româno-Chineză, 2012-

Lunar. ISSN 2248-3675 = Casa prieteniei 567. Cugetarea europeană = La pensée européenne / Asociaţia

Europeană a Cadrelor Didactice. Secţiunea Naţională Română ; dir. fondat.: conf. dr. Corneliu Zeană. - An. 1 (2001), nr. 1- . - Bucureşti : Asociaţia Europeană a Cadrelor Didactice. Secţiunea Naţională Română, 2001-

Trimestrial. - Titlu şi în limba franceză. ISSN 1583-4409 = Cugetarea europeană

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (108)

PUBLICAŢII SERIALE 107

568. Democraţia creştină : publicaţie ideologică, periodică, de informare

şi orientare . - An. 1 (2010), nr. 1- . - Buzău : Coresi & Mitrofan, 2010- Lunar. - Suplimente: "Creaţionismul ştiinţific"=ISSN 2360-3682,

"Historia magna charta"=ISSN 2360-6304. ISSN 2069-4458 = Democraţia creştină 569. Etnosfera / Centrul European de Studii în Probleme Etnice ; dir.:

prof. univ. dr. Radu Baltasiu ; red. şef: dr. Ovidiana Bulumac ; red. şef-adj.: drd. Augustin Poenaru. - Nr. 1 (2018)- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-8497 = Etnosfera (Bucureşti. Print) 570. Europolity - Continuity and Change in European Governance /

The National University for Political Studies and Public Administration. Department of International Relations and European Integration. Centre for European Studies ; found. dir.: Iordan Bărbulescu ; dir.: George Angliţoiu ; ed.-in-chief: Oana-Andreea Ion. - New series . - Bucureşti : Centre for European Studies, 2007-

Semestrial. - Are şi ediţie online (www.europolity.eu/europolity-journal/). - Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 2018.

ISSN 2344-2247 = Europolity - Continuity and Change in European Governance

571. Gazete Balkan : günlük siyasi gazete ; Yönetim Kurulu Başcani Ali

Soydan, Genel Yayin yönetmeni Hamdi Yilmaz. - Afumaţi : Balkan Media Impex, 2016-

Cotidian. - Descrierea s-a făcut după An. 15, nr. 3152 din 2018. ISSN 2537-1096 = Gazete Balkan (ed. Romanya) 572. GeoPolitica : revistă de geografie politică, geopolitică şi geostrategie

/ Asociaţia de Geopolitică "Ion Conea" ; dir. fondat.: Vasile Simileanu ; red. şef: Cristina Georgescu. - An. 1 (2003), nr. 1- . - Bucureşti : Top Form, 2003-

De 5 ori pe an. - Are şi ediţie online (www.geopolitica.ro). ISSN 1583-543X = GeoPolitica (Bucureşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (109)

108 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

573. Gyergyói hírlap : megjelenik munkanapokon . - Csíkszereda : Prima Press, 2010-2018.

Cotidian. - Între 2010-2018 editată de "Udvarhelyi híradó". - Are şi ediţie online (www.gyergyoi-hirlap.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 9, nr. 246 din 2018.

ISSN 2344-0163 = Gyergyói hírlap 574. Hermannstädter Zeitung : Deutsches Wochenblatt . - 22. Jg.

(1989), nr. 1149- . - Sibiu : Hermannstädter Zeitung, 1989- Săptămânal. - Înlocuieşte din 1989 publicaţia "Die Woche (Sibiu)"=ISSN

1221-2938 a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.hermannstaedter.ro).

ISSN 1221-2946 = Hermannstädter Zeitung 575. Heti új szó : regionális közéleti hetilap : megjelenik minden

pénteken Temesváron. - 1. Ev. (1994), 1. sz.- . - Temesvár : Reflex, 1994- Săptămânal. - Fondat în 1944. - Înlocuieşte din 1994 publicaţia

"Temesvári Új Szó"=ISSN 1223-8929. ISSN 1223-7671 = Heti új szó 576. Holocaust : studii şi cercetări / Institutul Naţional pentru Studierea

Holocaustului din România "Elie Wiesel" ; red. şef: George Voicu. - Vol. 1 (2009), nr. 1- . - Bucureşti : Curtea Veche, 2009-

Semestrial. - Text şi în limba engleză. ISSN 2065-6602 = Holocaust (Bucureşti) 577. Hrvatska grančica : dvojezično glasilo Karaševskih i Tamiških

Hrvata = publicaţie bilingvă a Uniunii Croaţilor din România / red. princ. onor.: prof. Radan Mihai ; red. princ.: Slobodan Ghera. - Caraşova : Zajedništvo Hrvata u Rumunjsko, 1997-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 25, nr. 160 din 2018. ISSN 1841-9925 = Hrvatska grančica 578. Kitej-grad : revistă lunară de cultură = kulturnyi zhurnal /

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România ; red. şef: Palaghia Radion. - An. 1 (1998), nr. 1- . - Iaşi : Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, 1998-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.kitejgrad.lx.ro). ISSN 1454-167X = Kitej-grad

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (110)

PUBLICAŢII SERIALE 109

579. Nasha rech : nedel'nik / Saveza Srba u Rumuniii. - God. 1 (1990), br. 1- . - Temeshvar : Savez Srba u Rumuniii, 1990-

Săptămânal. ISSN 1223-0383 = Nasha rech 580. Nor ghiank / Uniunea Armenilor din România. - An. 1 (1950), nr.

1- . - Bucureşti : Ararat, 1950- Lunar. - Conţine supliment în limba română cu acelaşi titlu. ISSN 1221-9169 = Nor ghiank 581. Pulsul geostrategic : publicaţie bilunară-bilingvă de analiză

geopolitică / dir.: Corneliu Pivariu. - Nr. 1 (2007)- . - Braşov : INGEPO Consulting, 2007-

Bilunar. - Are ediţie şi în limba engleză. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1843-701X = Pulsul geostrategic 582. Realitatea evreiască : publicaţie a Federaţiei Comunităţilor

Evreieşti din România / red. şef: Alexandru Marinescu. - Serie nouă, An. 40 (1995), nr. 1(801)- . - Bucureşti : Realitatea evreiască, 1995-

Bilunar. - Text şi în limbile: engleză, idiş. - Înlocuieşte din 1995 publicaţia "Revista cultului mozaic"=ISSN 1223-4443 a cărei numerotare o continuă. - Suplimente: "Caietele culturale Realitatea evreiască", "O.T.E.R.". - Are şi ediţie online (www.jewishfed.ro/index.php/publicatii-mainmenu-123/87-realitatea-evreiasca).

ISSN 1223-7736 = Realitatea evreiască 583. Revista de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale / Academia

Română. Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale ; ed.: Dan Dungaciu. - Tom. 1 (2004), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale "Ion I. C. Brătianu", 2004-

Semestrial. - Are şi ediţie online (www.journal.ispri.ro). - Titlu şi sumar şi în limbile: engleză, franceză. - Înlocuieşte din 2004 publicaţia "Revista de teorie socială"=ISSN 1453-9020 (P I 28212). - Are ediţie şi în limba engleză.

ISSN 1584-1723 = Revista de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (111)

110 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

584. Revista dobrogeană : revistă periodică de cultură, credinţă, tradiţii, istorie, educaţie, medicină, arte, ştiri, sport, legislaţie ş.a. / Asociaţia Uniunea Democrată Tătară ; preşed.: Belgin Naim. - Ed. 1 (2018)- . - Medgidia : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-5838 = Revista dobrogeană 585. Romanian Journal of European Affairs / European Institute of

Romania ; found. dir.: Nicolae Idu ; dir.: Gabriela Drăgan ; red. şef: Oana Mocanu. - Bucharest : European Institute of Romania, 2001-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.ier.ro/Revista_RJEA). - Descrierea s-a făcut după Vol. 18, nr. 2 din 2018.

ISSN 1582-8271 = Romanian Journal of European Affairs 586. Romanian Review of Political Sciences and International

Relations / Romanian Academy. The Institute of Political Sciences and International Relations ; ed.: Dan Dungaciu. - Vol. 1 (2004), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale "Ion I. C. Brătianu", 2004-

Semestrial. - Are şi ediţie online (www.journal.ispri.ro). ISSN 1841-2300 = Romanian Review of Political Sciences and

International Relations 587. România liberă / red. şef: Răzvan Chiriţă. - Serie nouă, An. 1

(1989), nr. 1- . - Bucureşti : Medien Holding, 1989- Cotidian. - Fondat în 1877. - Între 1989-[2013] editat de Societatea "R". -

Suplimente: "România liberă. Supliment publicitar internaţional", "România liberă. Weekly international Edition in English"=ISSN 1221-1745, "Aldine"=ISSN 1453-3790, "Observator financiar", "Jurnal de călătorie", "Excelsior", "Motor magazin", "Satul", "Timpul liber", "Ghid financiar", "Ghidul asigurărilor", "Ghidul caselor", "Ghidul auto", "Ghidul cardurilor", "Ghidul creditelor", "România liberă - Imobiliare", "High-Tech", "Metropola", "Mica publicitate", Angajări & cariere", "Construcţii", "Locuri & călătorii", "Admitere 2007", "Auto market", "Rotaţii pe minut", "Secretele frumuseţii", "Angajări", "România liberă de weekend", "The New York Times" (articole selectate), "Ziarul de business", "Ghidul naţional al clinicilor şi spitalelor"=ISSN 2285-9144, "Ghidul grădiniţelor din Bucureşti", "RLiterar", "RL verde", "Sănătate (Bucureşti)", "Vocea consumatorilor"= ISSN 2458-0589. - Tipărit în patru ediţii zonale: Moldova, Transilvania, Dobrogea, Sud-Est. - Are şi ediţie online (www.romanialibera.ro).

ISSN 0304-3517 = România liberă (1989)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (112)

PUBLICAŢII SERIALE 111

588. România Mare / dir. fondat.: Eugen Barbu ; red. şef: Corneliu

Vadim Tudor. - An. 1 (1990), nr. 1- . - Bucureşti : România Mare, 1990- Săptămânal. - Are şi ediţie online (www.revistaro-mare.ro). ISSN 1220-7616 = România Mare 589. Siamo di nuovo insieme / Asociaţia Italienilor din România -

RO.AS.IT. ; dir.: Gabriela Tarabega. - Serie nouă, Nr. 1 (2007)- . - Bucureşti : Asociaţia Italienilor din România, 2007-

Lunar. - Text în limbile: italiană, română. - Înlocuieşte din 2007 publicaţia "Di nuovo insieme..."=ISSN 1221-7025.

ISSN 1843-2085 = Siamo di nuovo insieme 590. Speranţa : periodic = Elpis / Uniunea Elenă din România. - An. 1

(1993), nr. 1- . - Bucureşti : Uniunea Elenă din România, 1993- La 2 luni. ISSN 1221-6615 = Speranţa (Bucureşti) 591. Studia politica : romanian political science review / University of

Bucharest. Faculty of Political Science. - Vol. 1 (2001), nr. 1- . - Bucureşti : C.H. Beck, 2001-

Trimestrial. - Text şi în limbile: română, franceză. - Între 2001-2009 a apărut la editura Nemira.

ISSN 1582-4551 = Studia politica (Bucureşti) 592. Studia securitatis : revistă de studii de securitate = Security Studies

Magazine / Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate ; red. şef: Eugen Străuţiu / "Lucian Blaga" University of Sibiu. Department of International Relations, Political Science and Security Studies. - An. 1 (2007), nr. 1- . - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2007-

De 3 ori pe an. - Între 2007-2011 a apărut de 6 ori pe an. ISSN 1843-1925 = Studia securitatis

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (113)

112 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

593. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Studia Europaea / ed.-in-chief: prof. dr. Nicolae Păun. - An. 41 (1996), nr. 1/2- . - Cluj-Napoca : Cluj University Press, 1996-

De 3 ori pe an. - Text în limbile: engleză, franceză. - Serie a publicaţiei "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" a cărei numerotare o preia. - Are şi ediţie online (www.studia.ubbcluj.ro/serii/europaea).

ISSN 1224-8746 = Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Studia Europaea 594. Tinerii spun nu discriminării! / Asociaţia Română pentru

Dezvoltare Europeană. - Nr. 1 (2017)- . - Timişoara : Artpress, 2017- Anual. ISSN 2601-2081 = Tinerii spun nu discriminării! 595. Verde peste tot - Informaţia suceveană : publicaţie periodică /

[Partidul Verde. Filiala Judeţeană Suceava]. - Nr. 1(2014)- . - Suceava : [s.n.], 2014-

Săptămânal. ISSN 2392-8506 = Verde peste tot - Informaţia suceveană 596. Zorile : periodic bilingv lunar = Zori : dvuiaznyi ezhemesiachnik

Obšchiny Russkih-Lipovan Rumynii / Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România / red. şef: Svetlana Moldovan. - Bucureşti : Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, 1990-

Lunar. - În 2000 a avut ca supliment publicaţia "Drevlepravoslavnoe slovo". - Are şi ediţie online (www.zorile.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018.

ISSN 1221-6550 = Zorile (Bucureşti)

330 Economie

597. Amfiteatru economic : an economic and business research

periodical / The Bucharest Academy of Economic Studies. Commerce Faculty ; red. şef: Dinu Vasile. - An. 1 (1999), nr. 1- . - Bucureşti : Editura ASE, 1999-

Semestrial. - Text în limba engleză. - Între 1999-2005 editat de Academia de Studii Economice Bucureşti. Colegiul Universitar Economic Buzău. - Are şi ediţie online (www.amfiteatrueconomic.ase.ro).

ISSN 1582-9146 = Amfiteatru economic

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (114)

PUBLICAŢII SERIALE 113

598. Analele Universităţii "Eftimie Murgu" Reşiţa. Fascicola II, Studii economice = The Annals of "Eftimie Murgu" University Reşiţa. Fascicle II, Economic Studies / Facultatea de Ştiinţe Economice ; dir.: prof. Manciu Venera Cristina / Faculty of Economic Sciences ; ed.-in-chief: Miloş Laura Raisa. - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2007-

Periodicitate variabilă. - Între 2003-2008 titlul seriei "Ştiinţe economice". - Suplimentul din 2009 conţine conferinţa internaţională "Politici sociale şi administraţie publică în context european". - Înlocuieşte din 2007 publicaţia "Analele Universităţii "Eftimie Murgu" Reşiţa. Fascicola II, Studii economice şi administrative"=ISSN 1584-0972. - Descrierea s-a făcut după An. 25 din 2018.

ISSN 2344-6315 = Analele Universităţii "Eftimie Murgu" Reşiţa. Fascicola II. Studii economice

599. Annals of "Spiru Haret" University. Economic Series / ed.-in-

chief: prof. Bondrea A. Aurelian. - [Serie nouă], an. 1 (2001), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2010-

Semestrial. - Înlocuieşte din 2010 publicaţia "Analele Universităţii "Spiru Haret". Seria economie"=ISSN 1582-8336.

ISSN 2068-6900 = Annals of "Spiru Haret" University. Economic Series 600. Buletin economic legislativ / red. coord.: Cristian Popescu-

Bogdăneşti. - Nr. 1 (1994)- . - Bucureşti : Tribuna Economică, 1994- Lunar. ISSN 1222-9482 = Buletin economic legislativ 601. Buletin ştiinţific. Seria ştiinţe economice = Scientific Bulletin.

Economic Sciences / Universitatea din Piteşti. Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative. - Nr. 1 (2002)- . - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2002-

Anual. - Text în limba engleză. - Rezultat din scindarea în 2002 a publicaţiei "Buletin ştiinţific - Universitatea din Piteşti. Seria ştiinţe economice şi juridice"=ISSN 1453-1178.

ISSN 1583-1809 = Buletin ştiinţific - Universitatea din Piteşti. Seria ştiinţe economice

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (115)

114 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

602. Calitatea vieţii : revistă de politici sociale = The Quality of Life : a

journal of social policies / Academia Română. Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii ; dir.: prof. dr. Cătălin Zamfir ; red. şef: prof. dr. Ioan Mărginean. - An. 1 (1990), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1990-

Trimestrial. ISSN 1018-0389 = Calitatea vieţii 603. Cei mai mari jucători din economie : anuarul de business al

României / dir. editorial: Cristian Hostiuc ; ed. coord.: Dana Ciriperu ; red. şef: Sorin Pâslaru. - Bucureşti : Mediafax Group, 2006-

Anual. - Supliment la "Ziarul financiar"=ISSN 2360-6924. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 13-a din 2018.

ISSN 2360-6924 = Cei mai mari jucători din economie 604. Co-ordinates of Living Standards In Romania. Population

Income and Consumption in... / National Institute of Statistics. - 2002 (2003)- . - Bucharest : National Institute of Statistics, 2003-

Anual. - Are ediţie şi în limba română. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1584-7454 = Co-ordinates of Living Standards In Romania.

Population Income and Consumption in... 605. Co-ordinates of Living Standards In Romania. Population

Income and Consumption in... [Resursă electronică] / National Institute of Statistics. - 2008 (2009)- . - Bucharest : National Institute of Statistics, 2009-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2066-8317 = Co-ordinates of Living Standards In Romania.

Population Income and Consumption in... (CD-ROM) 606. Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România / Institutul

Naţional de Statistică. - 2003- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2002-

Anual. - Înlocuieşte din 2002 publicaţia "Aspecte privind calitatea vieţii populaţiei"=ISSN 1453-553X. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1583-2406 = Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (116)

PUBLICAŢII SERIALE 115

607. Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România [Resursă electronică] / Institutul Naţional de Statistică. - 2008 (2009)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2009-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2066-4109 = Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România (CD-

ROM) 608. Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi

consumul populaţiei / Institutul Naţional de Statistică. - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2001-

Anual. - Are ediţie şi în limba engleză. - Are ediţie şi pe suport electronic. - Descrierea s-a făcut după vol. pentru 2017 din 2018.

ISSN 1583-2392 = Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei

609. Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi

consumul populaţiei [Resursă elctronică] / Institutul Naţional de Statistică. - 2010 (2011)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2011-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2066-0383 = Coordonate ale nivelului de trai în România.

Veniturile şi consumul populaţiei (CD-ROM) 610. Cronicile : curs de guvernare / red. şef: Cristian Grosu ; ed. coord.:

Alexandra Pele ; red.: Victor Bratu. - Nr. 100 (2018)- . - Bucureşti : Varianta Media, 2018-

Trimestrial. - Numerotare descrescătoare de la nr. 100. ISSN 2601-9906 = Cronicile (Bucureşti) 611. Economie şi administraţie locală : revistă lunară . - Nr. 1/2 (1996)-

. - Bucureşti : Tribuna Economică, 1996- Lunar. ISSN 1224-3124 = Economie şi administraţie locală 612. Economy Transdisciplinarity Cognition / "George Bacovia"

University from Bacău ; ed.-in-chief: Dumitru Marius Paraschivescu. - Bacău : "George Bacovia" University Publishing House, [2008]-

Semestrial. - Înlocuieşte din 2008 publicaţia "Buletin ştiinţific - Universitatea "George Bacovia" Bacău"=ISSN 1454-5675 a cărei numerotare o continuă. - Descrierea s-a făcut după Vol. 21, nr. 2 din 2018.

ISSN 2067-5046 = Economy Transdisciplinarity Cognition

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (117)

116 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

613. EICU: economie-inovaţie-comunicare-universitară : quality -

acces to succes = EICU: Economy-Innovation-Communicaton-University / Technical University of Cluj-Napoca. North Center University of Baia Mare. Faculty of Sciences. Department of Economics. - An. 1 (2010), nr. 1- . - Baia Mare : Editura Centrului Universitar Nord, 2010-

Semestrial. - Antetitlu: The Ministry of Education, Research, Youth and Sports.

ISSN 2067-5216 = EICU: economie-inovaţie-comunicare-universitară 614. Emerging Markets Economics and Business. Contributions of

Young Researchers : proceedings of the conference of doctoral students in economics sciences / University of Oradea. Faculty of Economic Science ; ed.-in-chief: prof. dr. Alina Bădulescu. - Nr. 1 (2013)- . - Oradea : Oradea University Press, 2013-

Anual. ISSN 2344-6617 = Emerging Markets Economics and Business.

Contributions of Young Researchers 615. Emerging Markets Economics and Business. Theoretical,

Empirical and Policy-Oriented Contributions of Master Students and Graduates : volumul lucrărilor sesiunii de comunicări ştiinţifice a masteranzilor şi absolvenţilor de ştiinţe economice / Universitatea din Oradea. Facultatea de Ştiinţe Economice ; red. şef: prof. univ. dr. habil. Claudia Diana Sabău-Popa. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. din 2018. ISSN 2601-1611 = Emerging Markets Economics and Business.

Theoretical, Empirical and Policy-Oriented Contributions of Master Students and Graduates (Print)

616. Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor din România

[Resursă electronică] / Institutul Naţional de Statistică. - 2008(2009)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, [2009]-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2458-0384 = Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor din

România (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (118)

PUBLICAŢII SERIALE 117

617. North International Conference on Economics : Book of Abstracts / Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Departamentul de Ştiinţe Economice şi Fizică. - Ed. 1 (2016)- . - Baia Mare : [s.n.], 2016-

Anual. ISSN 2537-2807 = North International Conference on Economics 618. Regio : Regional Operational Programme Romania / Ministerul

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene ; red.: Elena Alexa, Vlad Bârleanu, Dan L. Brumar. - Bucureşti : Chelgate, 2011-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 13 din 2018. ISSN 2601-4947 = Regio (Bucureşti. English ed. Print) 619. Repere economice maramureşene / Camera de Comerţ şi Industrie

Maramureş ; coord.: Florentin-Nicolae Tuş ; red.: Eugenia Sălăjanu. - 2018- . - Baia Mare : Risoprint, 2018-

Anual. ISSN 2668-0289 = Repere economice maramureşene 620. Români care dezvoltă România / Intact Media Advisors ; coord.:

Sergiu Constantinescu. - 2016- . - Bucureşti : Intact, 2016- Anual. ISSN 2501-4056 = Români care dezvoltă România 621. Sinteza principalilor indicatori economico-sociali : date statistice

/ Institutul Naţional de Statistică. - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2009-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018. ISSN 2065-9016 = Sinteza principalilor indicatori economico-sociali 622. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Oeconomica / ed.-in-chief:

prof. dr. Dumitru Matiş. - An. 20 (1975)- . - Cluj-Napoca : Cluj University Press, 1975-

De 3 ori pe an. - Text în limba engleză. - Rezultat din scindarea în 1975 a publicaţiei "Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Historia. Philologia. Oeconomica"=ISSN 1220-0476 a cărei numerotare o continuă. - Serie a publicaţiei "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" a cărei numerotare o preia. - Are şi ediţie online (www.studiaoeconomica.ubbcluj.ro).

ISSN 1220-0506 = Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Oeconomica

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (119)

118 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

623. Studies and Scientific Researches. Edition Economics / "Vasile Alecsandri" University of Bacău. Faculty of Economics Sciences. Centre for Economic Studies and Researches ; chief ed.: prof. Bogdan Nichifor. - Nr. 12 (2007)- . - Bacău : Alma Mater, 2007-

Anual. - Între 1998-2006 a apărut în limba română cu titlul: "Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria ştiinţe economice"=ISSN 1224-9858. - Între [2007]-2012 a apărut în limbile: engleză-română cu paginaţie opusă, numerotare diferită.

ISSN 2066-561X = Studies and Scientific Researches - "Vasile Alecsandri" University of Bacău. Edition Economics

624. Theoretical and Applied Economics = Economie teoretică şi

aplicată / General Association of Economists from Romania / Asociaţia Generală a Economiştilor din România. - Serie nouă, An. 13 (2006), nr. 1(496)- . - Bucureşti : Ager Economistul, 2006-

Lunar. - Text în limba engleză. - Până la Nr. 495 din 2006 a apărut ca supliment la "Economistul (Bucureşti)"=ISSN 1221-8669. - Supliment: "Accounting and Auditing Perspectives"=ISSN 2344-2980. - Vol. 20, dec./2013 conţine lucrările simpozionului ştiinţific "Economic-Financial Analysis and Valution". - Are şi ediţie online (www.ectap.ro).

ISSN 1841-8678 = Theoretical and Applied Economics 625. Top 1000 cele mai mari companii din România / dir.: Cristian

Hostiuc ; red. şef: Sorin Pâslaru ; ed. coord.: Dana Ciriperu. - 2018- . - Bucureşti : Mediafax Group, 2018-

Anual. - Supliment la: "Ziarul financiar"=ISSN 1454-2641. ISSN 2601-4378 = Top 1000 cele mai mari companii din România 626. The USV Annals of Economics and Public Administration : the

scientific journal of the Faculty and Public Administration = revista ştiinţifică a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică / "Ştefan cel Mare" University of Suceava ; ed.-in-chief: Carmen Năstase / Universitatea "Ştefan cel Mare". - Vol. 12 (2012), nr. 1- . - Suceava : Editura Universităţii "Ştefan cel Mare", 2012-

Anual. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 2012 publicaţia "The Annals of the "Ştefan cel Mare" University of Suceava. Fascicle of the Faculty of Economics and Public Administration"=ISSN 2066-575X a cărei numerotare o continuă.

ISSN 2285-3332 = The USV Annals of Economics and Public Administration

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (120)

PUBLICAŢII SERIALE 119

331 Muncă. Relații de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

627. Balanţa forţei de muncă / Institutul Naţional de Statistică. - [2003]

(2004)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2004- Anual. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1584-7837 = Balanţa forţei de muncă 628. Bulletin officiel. Série B / Bureau International du Travail. -

Genève : Organisation Internationale du Travail, 1975- De 3 ori pe an. - Rezultat din scindarea în 1975 a publicaţiei "Bulletin

officiel - Bureau International du Travail" a cărei numerotare o continuă. - Descrierea s-a făcut după Vol. 101, nr. 3 din 2018.

ISSN 0378-553X = Bulletin officiel. Série B - Bureau International du Travail

629. Cariere : jurnal de leadership / red. şef: Daniela Oancea. - An. 1

(2003), nr. pilot- . - Bucureşti : Cariere, 2003- Lunar. - Între 2003-2008 a apărut bilunar. - Supliment: "Cariere. MBA". -

Are şi ediţie online (www.cariereonline.ro). ISSN 1583-5804 = Cariere (Bucureşti) 630. Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă / Institutul Naţional

de Statistică. - 2003 (2004)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2004-

Anual. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1584-7675 = Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă 631. Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj în anul ...

[Resursă electronică] ; coord.: Elena Mihaela Iagăr. - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2017-

Anual. - Are şi ediţie pe suport tipărit. - Descrierea s-a făcut după ed. 2017 din 2018.

ISSN 1842-3124 = Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj în anul ... (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (121)

120 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

632. Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj în anul ... / Institutul Naţional de Statistică. - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2004-

Anual. - Apare anual ca nr. cumulativ la "Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj"=ISSN 1584-7977. - Are şi ediţie pe suport electronic. - Descrierea s-a făcut după ed. 2017 din 2018.

ISSN 1223-6446 = Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj în anul ...

633. Ghid pentru orientarea carierei profesionale / Centrul Judeţean

de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Brăila ; dir.: prof. Marian Cloşcă ; coord.: prof. Rodica Datcu. - Brăila : Centrul Judeţean de Resurse şi Asistentă Educaţională Brăila, 2013-

Anual. - Pe copertă titlul "Ghidul carierei". - Descrierea s-a făcut după vol. din 2018.

ISSN 2343-8363 = Ghidul carierei 634. Labour Force in Romania: Employment and Unemployment /

National Institute of Statistics. - Trim. 1 (2004)- . - Bucharest : National Institute of Statistics, 2004-

Trimestrial. - Apare trimestrial + un nr. cumulativ. - Are ediţie şi în limba română. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1584-8159 = Labour Force in Romania: Employment and Unemployment

635. Raporturi de muncă : revistă lunară editată de "Tribuna economică"

/ ed. coord.: Mircea Şerb. - Nr. 1 (1997)- . - Bucureşti : Tribuna Economică, 1997-

Lunar. ISSN 1224-4678 = Raporturi de muncă 636. Sindicat sau... sindicate / Sindicatul "Solidaritate Universitară" ;

red. şef: Popescu Mugurel. - Nr. 1 (2017)- . - Craiova : Sindicatul "Solidaritate Universitară", 2017-

Lunar. ISSN 2559-5237 = Sindicat sau... sindicate

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (122)

PUBLICAŢII SERIALE 121

637. Voluntari implicaţi în societate : revista proiectului "Voluntari implicaţi în societate" / Colegiul Economic "Virgil Madgearu" ; red.: Lixandru Elena Cristina. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Galaţi : Zigotto, 2018-

Anual. ISSN 2602-0289 = Voluntari implicaţi în societate 638. Voluntarul / Asociaţia "Foişorul de Foc = Voluntariat şi Parteneriat

pentru Viaţă". - Bucureşti : Asociaţia "Foişorul de Foc = Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă", 2012-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 7, Nr. 61 din 2018. ISSN 2501-2061 = Voluntarul (Bucureşti)

334 Forme de organizare și cooperare în economie

639. Informaţii statistice. Seria statistică de întreprinderi / Institutul

Naţional de Statistică. - 2003- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2003-

Periodicitate variabilă. - Înlocuieşte din 2003 publicaţia "Informaţii statistice operative. Seria statistică de întreprinderi"=ISSN 1583-1108. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1583-1108 = Informaţii statistice. Seria statistică de întreprinderi 640. Întreprinderile mici şi mijlocii în economia românească /

Institutul Naţional de Statistică. - 2000/2003 (2005)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2005-

Anual. - Între 2005-2006 a apărut cu titlul "Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în economia românească". - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1841-4419 = Întreprinderile mici şi mijlocii în economia românească

641. Întreprinderile mici şi mijlocii în economia românească [Resursă

electronică] / Institutul Naţional de Statistică. - 2008(2009)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2009-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2066-5644 = Întreprinderile mici şi mijlocii în economia

românească (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (123)

122 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

642. RS Portal. Instituţii publice / preşed.: George Straton. - An. 1

(2016), nr. 1-[An. 3 (2018), nr. 1] . - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2016-2018.

Trimestrial. ISSN 2501-2509 = RS Portal. Instituţii publice.ro (Print)

336 Finanțe

643. Annual Report / National Bank of Romania. - Bucharest : National

Bank of Romania, 1992- Anual. - Are ediţie şi în limba română. - Are şi ediţie online

(www.bnro.ro). - Descrierea s-a făcut după vol. pentru 2017 din 2018. ISSN 1453-3928 = Annual Report - National Bank of Romania (Print) 644. Audit financiar / Camera Auditorilor Financiari din România ; red.

şef: Cristiana Rus. - Bucureşti : Camera Auditorilor Financiari din România, 2003- Lunar. - Între 2003-2005 a apărut trimestrial. - Sumar şi în limba engleză.

- Are şi ediţie online (www.revista.cafr.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 16, nr. 4 din 2018.

ISSN 1583-5812 = Audit financiar 645. Autorităţile statului în control . - Nr. 1 (1) (2017)- . -

Bucureşti : Rezon Media Group, 2017- Bilunar. ISSN 2601-0240 = Autorităţile statului în control 646. Bursa : ziarul oamenilor de afaceri / preşed.: Make ; red. şef:

Ancuţa Stanciu. - An. 1 (1990), nr. 1- . - Bucureşti : Meta Ring, 1990- Cotidian. - Între anii 1990-1997 a apărut de 3 ori pe săptămână. -

Suplimente: "Bursa construcţiilor"=ISSN 1454-9956, "Bursa - Anul financiar"=ISSN 1454-9948, "Bursa IT"=ISSN 1454-993X, "Societăţi listate", "Bursa - Supliment de publicitate", "Bursa ofertelor de turism", "Fondurile de pensii", "Finanţarea europeană", "Cadouri de Crăciun", "Cadouri de Paşti". - Are şi ediţie online (www.bursa.ro).

ISSN 1220-7586 = Bursa (Bucureşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (124)

PUBLICAŢII SERIALE 123

647. Business arena : magazine / publish.: Madrio Paul Ţică, Constantin Stângaciu. - Bucureşti : Media Grafic, 2010-

Lunar. - Text şi în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.business-arena.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 79 din 2018.

ISSN 2069-1807 = Business arena 648. Business magazin / red. şef: Dorin Oancea. - Nr. 1 (2004)- . -

Bucureşti : Mediafax, 2004- Săptămânal. - Suplimente: "Ansambluri rezidenţiale", "Preţul luxului",

"Ansambluri comerciale", "Top 100 cei mai admiraţi CEO din România"=ISSN 2360-686X, "Cele mai puternice femei din business - 200 cele mai puternice femei din business. 100 corporate"=ISSN 2360-7017, "100 tineri manageri de top"=ISSN 2360-6851, "Cele mai inovatoare companii din România". - Nr. 130/2007 conţine suplimentul "100 tineri manageri de top". - Are şi ediţie online (www.businessmagazin.ro).

ISSN 1584-7349 = Business Magazin (Bucureşti) 649. Business Review : Romania's premiere business weekly / founding

ed.: Bill Avery ; ed.-in-chief: Anda Sebeşi. - Nr. 0 (1997)- . - Bucharest : Bloc Notes Media, 1997-

Săptămânal. - Între 1997-2000 editat de Balkan Media Group. - Are şi ediţie online (www.business-review.ro).

ISSN 1453-729X = Business Review (Bucureşti) 650. Cluj Tax Forum Journal / [Universitatea "Babeş-Bolyai".

Facultatea de Drept] ; ed.: conf. dr. Cosmin Flavius Costaş ; red. şef: asist. dr. Septimiu Ioan Puţ. - Vol. 1 (2018), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-5730 = Cluj Tax Forum Journal 651. Consilier - Fiscalitate practică : actualizat online periodic [Resursă

electronică]. - [Nr. 1] [2018]- . - Bucureşti : Rentrop & Straton, [2018]- Lunar. - Are şi ediţie online (www.rspro.ro). ISSN 2601-9361 = Fiscalitate practică (2018) 652. Conturi naţionale / Institutul Naţional de Statistică. - 1989/1991

(1994)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 1994- Anual. - Are ediţie şi în limba engleză. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1222-6343 = Conturi naţionale

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (125)

124 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

653. Conturi naţionale [Resursă electronică] / Institutul Naţional de Statistică. - 2006/2007 (2010)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2010-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2065-7145 = Conturi naţionale (CD-ROM) 654. Conturi naţionale regionale / Institutul Naţional de Statistică. -

1998/2001 (2004)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2004- Anual. - Are ediţie şi în limba engleză. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1584-7179 = Conturi naţionale regionale 655. Conturile naţionale financiare / Banca Naţională a României. -

Bucureşti : Banca Naţională a României, 2006- Anual. - Are ediţie şi în limba engleză. - Descrierea s-a făcut după vol.

pentru 2013/2017 din 2018. ISSN 2066-5547 = Conturile naţionale financiare 656. Curierul fiscal : revistă lunară de impozite şi taxe / red. şef: lect.

univ. dr. Lucian Ţâţu. - Nr. 1 (2006)- . - Bucureşti : C.H. Beck, 2006- Lunar. - Are şi ediţie online (www.curierulfiscal.ro). ISSN 1841-7779 = Curierul fiscal 657. Debizz : Deutschsprachiges Wirtschaftsmagazin in Rumänien. -

Bukarest : Debizz Magazine, 2004- Lunar. - Are şi ediţie online (www.debizz.ro). - Descrierea s-a făcut după

Nr. 145 din 2018. ISSN 2286-4482 = Debizz (Bukarest) 658. Financial Accounts / National Bank of Romania. - Bucharest :

National Bank of Romania, 2006- Anual. - Are ediţie şi în limba română. - Descrierea s-a făcut după vol.

pentru 2013/2017 din 2018. ISSN 2066-5555 = Financial Accounts 659. Financial Stability Report / National Bank of Romania. - Serie

nouă, An. 1 (2016), nr. 1- . - Bucharest : National Bank of Romania, 2006- Anual. - Are ediţie şi în limba română. ISSN 1843-3251 = Financial Stability Report - National Bank of Romania

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (126)

PUBLICAŢII SERIALE 125

660. Impozite şi taxe : revistă lunară editată de "Tribuna economică" / ed. coord.: Bogdan Pădure. - Nr. 1/2 (1995)- . - Bucureşti : Tribuna Economică, 1995-

Lunar. ISSN 1223-5180 = Impozite şi taxe (1995) 661. Inflation Report / National Bank of Romania. - Year 1 (2002), no.

1- . - Bucharest : National Bank of Romania, 2002- Semestrial. - Are ediţie şi în limba română. - Are şi ediţie online

(www.bnro.ro). ISSN 1582-2931 = Inflation Report - National Bank of Romania 662. Informaţii statistice. Seria investiţii-construcţii / Institutul

Naţional de Statistică. - Trim. 1 (2004)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2003-

Periodicitate variabilă. - Înlocuieşte din 2003 publicaţia "Informaţii statistice operative. Seria investiţii-construcţii"=ISSN 1224-306X.

ISSN 1224-306X = Informaţii statistice. Seria investiţii-construcţii 663. National Accounts / National Institute of Statistics. - 1992/1993

(1996)- . - Bucureşti : National Institute of Statistics, 1996- Anual. - Între 1996-1999 editat de Institutul Naţional de Statistică şi

Studii Economice şi Banca Naţională. - Are ediţie şi în limba română. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1224-290X = National Accounts 664. Piaţa de capital : supliment distribuit cu "Ziarul financiar" . -

Bucureşti : Mediafax, [2018]- Anual. - Descrierea s-a făcut după ed. septembrie 2018. ISSN 2360-3771 = Piaţa de capital

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (127)

126 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

665. Piaţa financiară : revistă lunară financiar-bancară / red. şef fondat.: Florin Petria ; red. şef: Norel Moise. - Bucureşti : Finmedia, 1995-

Lunar. - Suplimente: "Piaţa IT&C", "Market Watch", "E-Finance"=ISSN 1582-7224, "Fintour (Bucureşti)", "DOR", "Asigurări (Bucureşti)", "Instrumente de plată fără numerar", "Fondurile private de pensii", "Fin focus", "Investitori instituţionali", "Reforma pensiilor", "Profil BTR", "Fin-pub", "Piaţa pensiilor", "Fin-Leasing", "Carduri şi plăţi electronice", "Money & Shopping", "Bani pentru case", "Need 4 Green Economy", "Realităţi şi perspective în sectorul IMM", "Telecombat (Bucureşti)", "BankingTech (Bucureşti)"=ISSN 2457-5410, "România după 25 de ani", "România competitivă", "Femei la conducere". - Are şi ediţie online (www.piatafinanciara.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 22, nr. 1/2 din 2018.

ISSN 1224-4368 = Piaţa financiară 666. Practici de audit / Camera Auditorilor Financiari din România ;

red. şef: Cristiana Rus. - An. 1 (2012), nr. 1- . - Bucureşti : Camera Auditorilor Financiari din România, 2012-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.cafr.ro/sectiune.php?id=679). ISSN 2284-6689 = Practici de audit 667. Raport anual / Banca Naţională a României. - Bucureşti : Banca

Naţională a României, 1992- Anual. - Are ediţie şi în limba engleză. - În 2006 a apărut şi o ediţie

cumulativă "Rapoarte anuale 2001-2005". - Descrierea s-a făcut după vol. pentru 2017 din 2018.

ISSN 1453-3936 = Raport anual - Banca Naţională a României 668. Raport asupra inflaţiei / Banca Naţională a României. - An. 1

(2002), nr. 1- . - Bucureşti : Banca Naţională a României, 2002- Trimestrial. - Din aug. 2005 a apărut Serie nouă începând numerotarea de

la An. 1, nr. 1. - Are ediţie şi în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.bnro.ro).

ISSN 1582-2923 = Raport asupra inflaţiei - Banca Naţională a României 669. Raport asupra stabilităţii financiare / Banca Naţională a

României. - Serie nouă, An. 1 (2016), nr. 1- . - Bucureşti : Banca Naţională a României, 2006-

Anual. - Are ediţie şi în limba engleză. ISSN 1843-3235 = Raport asupra stabilităţii financiare - Banca Naţională

a României

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (128)

PUBLICAŢII SERIALE 127

670. Regional National Account / National Institute of Statistics. - 1998/2001 (2004)- . - Bucharest : National Institute of Statistics, 2004-

Anual. - Are ediţie şi în limba română. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1584-8485 = Regional National Account 671. Regional National Account [Resursă electronică] / Institutul

Naţional de Statistică. - 2002/2006 (2009)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2009-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2066-4249 = Regional National Account (CD-ROM) 672. Revista finanţe publice şi contabilitate / Ministerul Finanţelor

Publice ; red. şef: Gheorghe Costache. - Serie nouă, An. 13 (2002), nr. 1- . - Bucureşti : Ministerul Finanţelor Publice, 2002-

Lunar. - Titlu şi sumar şi în limba engleză. - Înlocuieşte din 2002 publicaţia "Revista finanţe, credit, contabilitate"=ISSN 1223-3927 a cărei numerotare o contină.

ISSN 1582-9774 = Revista finanţe publice şi contabilitate 673. RS Portal. Codul Fiscal / preşed.: George Straton. - An. 1 (2016),

nr. 1-[Nr.4] 2018 . - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2016-2018. Trimestrial. ISSN 2501-2592 = RS Portal. Codul Fiscal.ro (Print) 674. Tax management : ediţie specializată în domeniul fiscalităţii . - Nr.

1 (2007)- . - Bucureşti : Rezon Media Grup, 2007- Lunar. ISSN 1843-5815 = Tax management 675. Taxe şi impozite actual : noutăţi legislative şi studii de caz / coord.:

Robert Gearbă. - Serie nouă, An. 1 (2016), nr. 1- . - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2016-

Lunar. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1842-6220 = Taxe şi impozite actual 676. Tânăr antreprenor în România / Societatea Antreprenorială a

Studenţilor Universităţii "Vasile Alecsandri" ; ed. şef: Roxana Mironescu. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Bacău : Alma Mater, 2018-

Anual. ISSN 2602-0300 = Tânăr antreprenor în România

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (129)

128 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

677. Top 100 antreprenori : romanian-english version / fondat.: Bill Avery ; red. şef: Ioana Erdei ; red. şef adj.: Anda Sebeşi. - 2018- . - Bucureşti : Business Review, 2018-

Anual. ISSN 2602-2028 = Top 100 antreprenori 678. TVA. Proceduri, controale, operaţiuni / ed.: Amelia Dumitraş. -

[Nr. 1] (2018)- . - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2018- Lunar. ISSN 2601-9116 = TVA. Proceduri, controale, operaţiuni (Print) 679. TVA. Proceduri, controale, operaţiuni : varianta stick (USB) :

actualizat online periodic [Resursă electronică]. - [Nr. 1] (2018)- . - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2018-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.rspro.ro). ISSN 2602-148X = TVA. Proceduri, controale, operaţiuni (USB) 680. World Markets . - Bucureşti : EuropaProPress, 2018- Lunar. - Descrierea s-a făcut după Vol. 1, issue 4 din 2018. ISSN 2668-1552 = World Markets (Bucureşti) 681. Ziarul financiar / dir.: Cristian Hostiuc ; red. şef: Sorin Pâslaru. -

An. 1 (1998), nr. 1- . - Bucureşti : Mediafax, 1998- Cotidian. - Suplimente: "Profil", "ZF lex", "Profit", "Proprietăţi",

"Profesii", "Promenade" "Pro IT", "Ziarul de duminică", "Ziarul medical", "Piaţa asigurărilor de viaţă", "5 ani de business cu ZF", "Telecomunicaţii", "După afaceri Chronos", "Descoperă", "go4it!", "Regatta. Proprietăţi imobiliare", "D.sign", "Piaţa energiei", "Business hi-tech", "Construcţii", "Proprietăţi imobiliare Neocasa", "Autoshow", "Anuar România", "Top tranzacţii"=ISSN 2360-6886, "Focus imobiliar", "EuroMetropola", "Top cele mai valoroase companii", "Enciclopedia comunicaţiilor mobile", "Piaţa real-estate", "Piaţa IT & C", "ZF IMM - 100 de afaceri de la zero", "Cei mai importanţi 1000 oameni din business", "Anuarul caselor de avocatură", "Anuarul de business al României", "România 2015", "Top MBA", "Licitaţia", "Energie"=ISSN 2284-7251, "Piaţa auto"=ISSN 2360-6894, "Pro sport"=ISSN 1453-3707, "Logistică & transporturi", "Financiar"=ISSN 2360-6363, "Construcţii şi imobiliare"=ISSN 2360-6916, "După afaceri - Premium"=ISSN 2360-6878, "Construcţii & imobiliare"=ISSN 2360-6916, "Catalogul francizelor din România"=ISSN 2393-0330, "Zoot (Bucureşti)", "Cei mai mari jucători din economie"=ISSN 2360-6924, "Anuarul financiar (2017)", "Top 1000 cele mai mari companii din România"=ISSN 2601-4378, "MBA Insider", "Piaţa de capital". - Are şi ediţie online (www.zf.ro).

ISSN 1454-2641 = Ziarul financiar

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (130)

PUBLICAŢII SERIALE 129

338 Situație economică. Politică economică. Planificare economică

682. Activităţile privind utilitatea publică de interes local / Institutul

Naţional de Statistică. - 2003 (2004)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2004-

Anual. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1584-8175 = Activităţile privind utilitatea publică de interes local 683. Agricultural Economics and Rural Development / National

Institute of Economic Research "Costin C. Kiriţescu", Institute of Agricultural Economics ; dir.: dr. Cecilia Alexandri ; ed.-in-chief prof. dr.: Filon Toderoiu, dr. Violeta Florian. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2004-

Trimestrial. - Antetitlu: Romanian Academy. - Are ediţie şi în limba română. - Descrierea s-a făcut după An. 15, nr. 1 din 2018.

ISSN 1841-0375 = Agricultural Economics and Rural Development 684. Buletin statistic de industrie = Industry Statistical Bulletin /

Institutul Naţional de Statistică / National Institute of Statistics. - Nr. 1/2 (1994)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 1994-

Lunar. - Înlocuieşte din 1994 publicaţia "Informaţii statistice operative. Seria industrie"=ISSN 1221-0366. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1223-0502 = Buletin statistic de industrie 685. Buletin statistic de preţuri = Prices Statistical Bulletin / Institutul

Naţional de Statistică / National Institute of Statistics. - Nr. 1 (1991)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 1991-

Lunar. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1221-7050 = Buletin statistic de preţuri (Bucureşti) 686. Buletin statistic lunar = Monthly Statistical Bulletin / Institutul

Naţional de Statistică / National Institute of Statistics. - Nr. 2 (2002)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2002-

Lunar. - Rezultat din fuzionarea în 2002 a publicaţiilor "Buletin statistic lunar - Institutul Naţional de Statistică"=ISSN 1223-7507 şi "Monthly Statistical Bulletin - National Institute of Statistics"=ISSN 1221-7069. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1223-7507 = Buletin statistic lunar - Institutul Naţional de Statistică (ed. bilingvă)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (131)

130 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

687. Buletin statistic lunar = Monthly Statistical Bulletin [Resursă electronică] / Institutul Naţional de Statistică / National Institute of Statistics. - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2009-

Lunar. - Are şi ediţie tipărită. - Descrierea s-a făcut după Nr. 1 din 2014. ISSN 2065-5975 = Buletin statistic lunar - Institutul Naţional de Statistică

(ed. bilingvă)(CD-ROM) 688. Capital : investeşte în informaţie / dir. editorial: Claudiu Şerban ;

red. şef: Anca Andrei. - An. 1 (1992), nr. 1- Nr. 38 (2018) . - Bucureşti : Evenimentul şi Capital, 1992-

Lunar. - A preluat în 1993 publicaţia "Fast Business"=ISSN 1222-3581. - Suplimente: "Bună dimineaţa România!"=ISSN 1222-9342, "Fast Business"=ISSN 1222-3581, "PC Capital"=ISSN 1222-9334, "Dosar internaţional"=ISSN 1222-9381, "Capital: Supliment legislativ"=ISSN 1222-9326, "Capital: Supliment de informaţie şi publicitate"=ISSN 1222-9377, "Supliment Capital"=ISSN 1222-9350, "Elveţia-partener comercial", "Lumea în 2001", "Capital- Cariere", "Capital auto"=ISSN 1222-9369, "Capital 100 cei mai bogaţi români", "Capital 300 cei mai bogaţi români", "Bistro", "Global NET", "Lumea în 2004 + România în 2004", "Lumea în 2005 + România în 2005", "Top 50 femei de succes din România", "Top 100 cele mai bune companii pentru care să lucrezi", "Top 100 femei de succes din România", "Lumea în 2007 + România în 2007", "Francize de top din România", "SIAB 2007", "Capital: Bănci", "Capital: Construcţii", "Investiţii", "Lumea în 2011-România în 2011", "Catalogul oficial al brokerilor imobiliari", "Capital 100 cei mai valoroşi pictori români", "Capital Luxury"=ISSN 2360-2058, "Capital - Supliment bancar"=ISSN 2360-6258. - Are şi ediţie online (www.capital.ro).

ISSN 1221-3152 = Capital (Bucureşti) 689. Capital 300 cei mai bogaţi români . - Nr. 2 (2003)- . -

Bucureşti : Evenimentul şi Capital, 2003- Anual. - Înlocuieşte din 2003 publicaţia "Capital 100 cei mai bogaţi

români" a cărei numerotare o continuă. ISSN 2360-6185 = Capital 300 cei mai bogaţi români 690. Cererea turistică a rezidenţilor în România / Institutul Naţional

de Statistică. - Trim. 1 (2004)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2004-

Trimestrial. - Apare trimestrial + 1 nr. cumulativ. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1584-7268 = Cererea turistică a rezidenţilor în România

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (132)

PUBLICAŢII SERIALE 131

691. Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy :

international conference / ed. prof.: Gabriel Popescu, prof. Nicolae Istudor, prof. Dan Boboc, prof. Jean Andrei. - Ed. 1 (2012)- . - Bucureşti : Editura ASE, 2012-

Anual. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 2344-0201 = Competitiveness of Agro-Food and Environmental

Economy 692. Eastern Journal of European Studies / Centre for European

Studies "Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi ; ed.-in-chief: Gabriela Carmen Pascariu. - Vol. 1(2010), nr. 1- . - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2010-

Semestrial. ISSN 2068-651X = Eastern Journal of European Studies 693. Economia contemporană şi realităţile româneşti / Universitatea

"Vasile Alecsandri" din Bacău. Facultatea de Ştiinţe Economice ; red. şef: Laura Cătălina Ţimiraş. - Nr. 1 (2018)- . - Bacău : Alma Mater, 2018-

Anual. ISSN 2601-9493 = Economia contemporană şi realităţile româneşti 694. Economia mondială în cifre = World Economy in Figures /

Institutul Naţional de Statistică / National Institute of Statistics. - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 1992-

La 2 ani. - Are şi ediţie pe suport electronic. - Descrierea s-a făcut după vol. din 2015.

ISSN 1221-0811 = Economia mondială în cifre 695. Global Economic Observer / Institute for World Economy,

"Nicolae Titulescu" University of Bucharest ; dir.: Bogdan Oancea, Simona Moagăr-Poladian. - Vol. 1(2013), nr. 1- . - Bucureşti : "Nicolae Titulescu" University Publishing House, 2013-

Semestrial. - Are şi ediţie online (www.globeco.ro). ISSN 2343-9742 = Global Economic Observer

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (133)

132 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

696. Informaţii statistice. Seria statistica de industrie / Institutul Naţional de Statistică. Direcţia Generală de Statistică Economică ; coord.: Florica Cîrstea. - 2004 (2005)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2005-

Anual. ISSN 1841-4176 = Informaţii statistice. Seria statistica de industrie 697. Informaţii statistice. Seria statistica de turism / Institutul National

de Statistică. - Trim. 1 (2003)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2003-

Trimestrial. - Înlocuieşte din 2003 publicaţia "Informaţii statistice operative. Seria turism"=ISSN 1223-6179.

ISSN 1223-6179 = Informaţii statistice. Seria statistica de turism 698. Prodrom. Seria statistica industriei [Resursă electronică] /

Institutul Naţional de Statistică. - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2007- Anual. - Are ediţie şi în limba engleză. - Descrierea s-a făcut după vol.

pentru 2017 din 2018. ISSN 1843-7354 = Prodrom (Bucureşti) 699. Regio / Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi

Fondurilor Europene ; red.: Alice Gherman, Elena Alexa, Vlad Bârleanu. - Bucureşti : Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, 2011-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 61 din 2018. ISSN 2069-8305 = Regio (Bucureşti. Ed. română. Print) 700. Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi

construcţii / Institutul Naţional de Statistică. - 1999- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 1999-

Anual. - În 1999 a apărut cu titlul "Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie". - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1454-4490 = Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi construcţii

701. Starea economică şi socială a României : date statistice / Institutul

Naţional de Statistică. - 1991 (1992)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 1992-

Anual. - Între 1992-[2009] titlul "Starea socială şi economia României". - Are ediţii şi în limbile: engleză, franceză. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1221-7077 = Starea economică şi socială a României

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (134)

PUBLICAŢII SERIALE 133

702. Studii de conjunctură economică. Ancheta de conjunctură în comerţul cu amănuntul / Institutul Naţional de Statistică. - Nr. 1 (1994)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 1994-

Trimestrial. ISSN 1222-7684 = Studii de conjunctură economică. Ancheta de

conjunctură în comerţul cu amănuntul 703. Studii de conjunctură economică. Ancheta de conjunctură în

construcţii / Institutul Naţional de Statistică. - Nr. 1 (1994)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 1994-

Trimestrial. ISSN 1222-7668 = Studii de conjunctură economică. Ancheta de

conjunctură în construcţii 704. Studii de conjunctură economică. Ancheta de conjunctură în

industria prelucrătoare / Institutul Naţional de Statistică. - Nr. 1 (1993)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 1993-

Trimestrial. ISSN 1222-7676 = Studii de conjunctură economică. Ancheta de

conjunctură în industria prelucrătoare 705. Studii de conjunctură economică. Ancheta de conjunctură în

servicii / Institutul Naţional de Statistică. - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2004-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 4 din 2018. ISSN 1584-6695 = Studii de conjunctură economică. Ancheta de

conjunctură în servicii 706. Tranzit Van : supliment al revistei "Tranzit" : revista afacerii de

transport şi logistică . - Bucureşti : Trafic Media, 2017- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 4 din 2018. 707. Traveller Magazin : revista industriei ospitalităţii din România /

red. şef: Marian Constantinescu. - Nr. 1 (2004)- . - Bucureşti : Convexus 2000, 2004-

Lunar. - A apărut şi între 1997-2002 ca supliment al cotidianului "Ziua (Bucureşti)"=ISSN 1223-043X cu titlul "Ziua turistică". - Are şi ediţie online (www.travellermagazin.ro).

ISSN 1584-5796 = Traveller Magazin

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (135)

134 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

708. Tribuna economică : decanul presei economice româneşti : primul săptămânal economic de elită / preşed.: Bogdan Pădure ; red. şef: Gh. N. Iosif. - Nr. 1 (1990)- . - Bucureşti : Tribuna Economică, 1990-

Săptămânal. - Fondată în 1899. - Înlocuieşte din 1990 publicaţia "Revista economică"=ISSN 0251-3080. - Supliment: "Tribuna economică. Supliment"=ISSN 1220-4013. - Are şi ediţie online (www.tribunaeconomica.ro).

ISSN 1018-0451 = Tribuna economică 709. Turismul României : breviar statistic = Romanian Tourism :

statistical abstract / Institutul Naţional de Statistică / National Institute of Statistics. - 1996- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 1996-

Anual. - În 1997 a apărut cu titlul "Turismul în România". - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1224-2950 = Turismul României 710. Ţara Mehedinţului . - An. 1 (2018), nr. 1- . - Drobeta-Turnu

Severin : [s.n.], 2018- Lunar. ISSN 2602-0912 = Ţara Mehedinţului (Drobeta-Turnu Severin)

338.48 Turism

711. Capacitatea de cazare turistică existentă [Resursă electronică] /

Institutul Naţional de Statistică. - iul.(2009)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2009-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2067-0540 = Capacitatea de cazare turistică existentă (CD-ROM) 712. Călătoriile internaţionale înregistrate la frontierele României

[Resursă electronică] / Institutul Naţional de Statistică. - Trim. 1 (2009)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2009-

Periodicitate variabilă. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2066-3234 = Călătoriile internaţionale înregistrate la frontierele

României (CD-ROM) 713. Cererea turistică a rezidenţilor în România [Resursă electronică] /

Institutul Naţional de Statistică. - 2009- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2009-

Trimestrial. - Apare trimestrial + 1 nr. cumulativ. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2065-8583 = Cererea turistică a rezidenţilor în România (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (136)

PUBLICAŢII SERIALE 135

714. Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor / Institutul Naţional de Statistică. - iun.(2009)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2009-

Periodicitate variabilă. - Conţine date statistice trimestriale şi semestriale. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 2066-625X = Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor 715. Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor [Resursă electronică] /

Institutul Naţional de Statistică. - Trim. I(2010)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2010-

Periodicitate variabilă. - Conţine date statistice trimestriale şi semestriale. - Are şi ediţie tipărită.

ISSN 2065-8443 = Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor (CD-ROM) 716. Contul satelit de turism [Resursă electronică] / Institutul Naţional

de Statistică. - 2011(2013)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2013-

Anual. - Pe copertă titlul: Contul satelit în turism. ISSN 2344-6242 = Contul satelit de turism 717. Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de

cazare [Resursă electronică] / Institutul Naţional de Statistică. - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2008-

Periodicitate variabilă. - Are şi ediţie tipărită. - Descrierea s-a făcut după Trim. 1, sem. 1/2017 din 2018.

ISSN 2065-6904 = Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare (CD-ROM)

339 Comerț. Relații economice internaționale

718. Anuarul de comerţ internaţional al României = Romanian

International Trade Yearbook / National Institute of Statistics. - 2007- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2007-

Anual. - Înlocuieşte din 2007 publicaţia "Anuarul de comerţ exterior al României (CD-ROM)"=ISSN 1841-5105. - Are şi ediţie tipărită.

ISSN 1841-5105 = Anuarul de comerţ internaţional al României (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (137)

136 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

719. Biz / red. şef: Marta Uşurelu. - Nr. 1 (2000)- . - Bucureşti : Biz Age, 2000-

Bilunar. - Între 2000-[2010] editat de Business Media Group. - Supliment: "Biz imobiliar", Digital Report, Top PR România, 100 cele mai puternice branduri româneşti, 50 cele mai puternice branduri, 50 branduri inovatoare pentru români, Best Drinks, 100 + Marketing, Biz Tech. - Are şi ediţie online (www.revistabiz.ro).

ISSN 1454-8380 = Biz (Bucureşti) 720. Buletin statistic de comerţ internaţional = International Trade

Statistics / Institutul Naţional de Statistică / National Institute of Statistics. - Nr. 1 (2007)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2007-

Lunar. - Înlocuieşte din 2007 publicaţia "Buletin statistic de comerţ exterior"=ISSN 1223-0510. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1843-049X = Buletin statistic de comerţ internaţional 721. Buletin statistic de comerţ internaţional = International Trade

Statistics [Resursă electronică] / Institutul National de Statistică / National Institute of Statistics. - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, [2007]-

Lunar. - Are şi ediţie tipărită. - Descrierea s-a făcut după Nr. 9 din 2018. ISSN 2065-6610 = Buletin statistic de comerţ internaţional (CD-ROM) 722. Catalogul francizelor din România : gratuit pentru abonaţii ZF /

ed.: Cristina Roşca ; red. şef: Sorin Pâslaru. - Bucureşti : Mediafax, 2014- Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 3-a din 2018. ISSN 2393-0330 = Catalogul francizelor din România 723. Creşterea profitului prin optimizarea afacerii / preşed.: George

Straton. - 2018- . - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2018- Lunar. ISSN 2602-0548 = Creşterea profitului prin optimizarea afacerii 724. După afaceri - Premium : supliment editat de "Ziarul Financiar" /

ed. şef: Ioana Miţu. - iun. (2008)- . - Bucureşti : Mediafax, 2008- Lunar. ISSN 2360-6878 = După afaceri - Premium

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (138)

PUBLICAŢII SERIALE 137

725. Euroinfo : buletin / Institutul de Economie Mondială. Centrul de Studii Europene şi Afaceri - Piaţa Internă şi Concurenţa ; dir.: Simona Moagăr-Poladian ; red. şef: Cornel Albu. - Nr. 1 (2001)- . - Bucureşti : Editura Institutului de Economie Mondială, 2001-

Lunar. - Între 2001-2004 a apărut semestrial. ISSN 1582-9723 = Euroinfo (Bucureşti) 726. Indicii valorii unitare în comerţul internaţional / Institutul

Naţional de Statistică. - Trim. 1 (2004)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2004-

Trimestrial. - Apare trimestrial + un nr. cumulativ. - Între 2004-2006 a apărut cu titlul "Indicii valorii unitare în comerţul exterior"=ISSN 1584-7659.

ISSN 1584-7659 = Indicii valorii unitare în comerţul internaţional 727. Mercur economic : publicaţie editată de Biblioteca "Panait Istrati" şi

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila / dir. şi ed.: Dragoş Adrian Neagu ; dir. onorific: Ştefan Fusea ; red. şef: Corina Ciuraru. - Serie nouă, An. 1 (2018), nr. special- . - Brăila : Paper Print Invest, 2018-

Lunar. - Înlocuieşte din 2018 publicaţia "Financial Mercur"=ISSN 1454-9220.

ISSN 2601-5900 = Mercur economic 728. Oradea Journal of Business and Economics / University of

Oradea. Faculty of Economic Sciences. Doctoral School of Economics ; ed.-in-chief: Daniel Bădulescu. - Vol. 1 (2016), issue 1- . - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2016-

Semestrial. - Are şi ediţie online (ojbe.steconomiceuoradea.ro). ISSN 2501-1596 = Oradea Journal of Business and Economics 729. Piaţa industrială : magazin de informaţii industriale şi oportunităţi

de afaceri. - Nr. 1(2012)- . - Braşov : Europa Systems Consulting, 2012- Lunar. - Sumar şi în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.piata-

industriala.ro). ISSN 2285-875X = Piaţa industrială 730. Piaţa internaţională : informaţii din economia mondială / Institutul

de Economie Mondială ; dir.: dr. Simona Poladian. - Serie nouă, Nr. 1 (1990)- . - Bucureşti : Editura Institutului de Economie Mondială, 1990-

Bisăptămânal. - A apărut şi între anii 1970-1990. - Supliment: "Evoluţia preţurilor internaţionale"=ISSN 1222-3301.

ISSN 1222-3859 = Piaţa internaţională

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (139)

138 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

731. Progresiv / ed.: Mihaela Popescu. - An. 1 (1999), nr. 1- . -

Bucureşti : Trade Media Solution, 1999- Lunar. - Între 1999-2013 a apărut cu titlul "Magazinul Progresiv". - Nr.

182/2015 este însoţit de Harta reţelelor internaţionale din România. - Suplimente: "Autoutilitare", "Logistică şi distribuţie în FMCG", "Dotări pentru magazine", "Ghid practic pentru comercianţi". - Are şi ediţie online (www.magazinulprogresiv.ro).

ISSN 1454-5810 = Progresiv (Bucureşti) 732. Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din comerţ şi

servicii / Institutul Naţional de Statistică. - 1999- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 1999-

Anual. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1454-4482 = Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din

comerţ şi servicii 733. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Negotia / ed.-in-chief: assoc.

prof. dr. Ioan Alin Nistor. - An. 41 (1996), nr. 1/2- . - Cluj-Napoca : Cluj University Press, 1996-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Serie a publicaţiei "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" a cărei numerotare o preia. - Are şi ediţie online (www.studia.ubbcluj.ro/serii/negotia).

ISSN 1224-8738 = Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Negotia 734. Vending Inside / Patronatul Industriei de Vending din Romania ;

Ed. Corina Cîrnu. - Nr. 1(2011)- . - Bucureşti : Vending Inside, 2011- La 2 luni. - Are şi ediţie online (www.vendinginside.ro). ISSN 2069-9107 = Vending Inside

34 Drept. Legislație. Jurisprudență

735. Acta Universitatis "George Bacovia". Juridica / ed.-in-chief: Ioan

Ciochină Barbu. - Vol. 1(2012), nr. 1- . - Bacău : "George Bacovia" University Publishing House, 2012-

Semestrial. - Text, în paralel, în limbile: engleză, română. ISSN 2285-0171 = Acta Universitatis "George Bacovia". Juridica

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (140)

PUBLICAŢII SERIALE 139

736. Acta Universitatis "Lucian Blaga". Iurisprudentia / red. şef: prof. univ. dr.: Ovidiu Ungureanu. - An. 1 (2001), nr. 1/2- . - Bucureşti : Universul Juridic, 2001-

Semestrial. - Text şi în limba engleză. - Sumar şi în limbile: franceză, engleză, germană. - Între 2001-2009 a apărut la Editura Hamangiu. - Înlocuieşte din 2001 publicaţia "Acta Universitatis Cibiniensis. Seria Jurisprudentia"=ISSN 1582-4608.

ISSN 1582-4608 = Acta Universitatis "Lucian Blaga". Iurisprudentia 737. Agresorul şi victima în cultura violenţei : revista multidisciplinară

/ Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor. Secţia Română - Regiunea 1 Iaşi ; red. şef: comisar şef de poliţie. dr. Gherghel Ani-Maria. - Nr. 1 (2018)- . - Iaşi : Performantica, 2018-

Anual. ISSN 2601-7768 = Agresorul şi victima în cultura violenţei 738. Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. Ştiinţe

juridice . - Serie nouă, Tom. 35 (1989)- . - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1989-

Semestrial. - Rezumate în limbile: engleză, franceză. - Înlocuieşte din 1989 publicaţia "Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. Secţiunea III d, Ştiinţe juridice"=ISSN 0379-7872 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1221-8464 = Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. Ştiinţe juridice

739. Analele Universităţii Bucureşti. Drept / Facultatea de Drept ; red.

şef: prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu. - An. 26 (1977)- . - Bucureşti : C.H. Beck, 1977-

Anual. - Între [2004]-2012 a apărut trimestrial. - În 2013 a apărut semestrial. - Text şi în limba engleză. - Între 1977-2004 editat de Editura Universităţii din Bucureşti. - În 2005 editat de All Beck. - Rezultat din scindarea în 1977 a publicaţiei "Analele Universităţii Bucureşti. Filozofie. Istorie. Drept"=ISSN 1011-0615 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1011-0623 = Analele Universităţii Bucureşti. Drept 740. Buletin de informare legislativă / Consiliul Legislativ. - Nr. 1

(2002)- . - Bucureşti : Consiliul Legislativ, 2002- Trimestrial. - A apărut şi în perioada interbelică. ISSN 1583-3178 = Buletin de informare legislativă - Consiliul Legislativ

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (141)

140 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

741. Buletinul casaţiei : revistă oficială : jurisprudenţă, doctrină, comunicări / Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. - Nr. 1 (2005)- . - Bucureşti : C.H. Beck, 2005-

Lunar. - Între 2005-2009 a apărut trimestrial. ISSN 1584-8590 = Buletinul casaţiei 742. Buletinul Curţii Constituţionale : studii, jurisprudenţă, comunicări

. - Nr. 1 (1999)- . - Bucureşti : Universul Juridic, 2000- Semestrial. - Între 1999-2009 a apărut bilingv (română-engleză), editura

Curţii Constituţionale. - Între 2010-2013 a apărut la Regia Autonomă "Monitorul Oficial". - Din 2012 are ediţii şi în limbile: engleză, franceză.

ISSN 1454-802X = Buletinul Curţii Constituţionale 743. Buletinul Curţilor de Apel . - Nr. 1 (2007)- . - Bucureşti :

C.H. Beck, 2007- Lunar. - Între 2007-2010 a apărut trimestrial. ISSN 1842-6964 = Buletinul Curţilor de Apel 744. Caiete de drept penal / dir.: conf. dr. Florin Streteanu. - Nr. 1

(2006)- . - Bucureşti : Universul Juridic, 2006- Trimestrial. - Titlu, sumar şi în limba engleză. - Rezumate în limba

engleză. - În 2006 a apărut la editura Wolters Kluwer, între 2007-2010 a apărut la editura C.H. Beck. - Are şi ediţie online (www.law.ubbcluj.ro/revista.php).

ISSN 1841-6047 = Caiete de drept penal 745. Congresul naţional de medicină legală : volum de rezumate /

Consiliul Superior de Medicină Legală, Societatea Română de Medicină Legală, Institutul de Medicină Legală Iaşi. - Iaşi : PIM, [200-]-

Anual. - Sumar, text şi în limba engleză. - Ediţia 2014 are cota II 583414. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 18-a din 2018.

ISSN 2343-7529 = Congresul naţional de medicină legală 746. Criminologie, criminalistică şi penologie / Ministerul Public,

Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie ; red.: procuror şef Vasile Teodorescu. - Nr. 1 (1999)- . - Bucureşti : Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, 1999-

Trimestrial. - Sumar şi în limbile: engleză, franceză.

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (142)

PUBLICAŢII SERIALE 141

747. The CSR Report / The CSR Agency ; dir. editorial: Iuliana Roibu ; ed.: Alina Botezatu, Roxana Roşu. - 2016- . - Bucureşti : Telegraf Consult, 2016-

Periodicitate necunoscută. - Are şi ediţie online (www.csrreport.ro). ISSN 2537-2432 = The CSR Report 748. Curentul juridic : revistă = Juridical Current / Universitatea

"Petru Maior" din Târgu Mureş. Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Fundaţia "Pro iure" = "Petru Maior" University of Târgu Mureş. Faculty of Economics, Law and Administrative Science, "Pro Iure" Foundation ; fondat.: Lucian Chiriac, Ioan Sabău-Pop. - Serie nouă . - Târgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 1997-

Trimestrial. - Prima serie a apărut între 1924-1934. - Descrierea s-a făcut după An. 21, nr. 2 din 2018.

ISSN 1224-9173 = Curentul juridic 749. Curierul judiciar : revistă de actualitate juridică : publicată în

parteneriat cu Uniunea Naţională a Barourilor din România. - Serie nouă, An. 53 (2002), nr. 1- . - Bucureşti : C.H. Beck, 2002-

Lunar. - A apărut şi între anii 1892-1943. - Are şi ediţie online (www.curieruljudiciar.ro).

ISSN 1582-7526 = Curierul judiciar 750. Dacia Project / Pro Dezvoltare Dacia Association ; ed.-in-chief:

Cătălin Arapalea ; dep. ed.: Anca Arapalea. - No. 1 (2018)- . - Drăgăşani : [s.n.], 2018-

De 3 ori pe an. ISSN 2601-4882 = Dacia Project 751. Doctrină şi jurisprudenţă / Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de

Casaţie şi Justiţie, Asociaţia Procurorilor din România ; coord.: Camelia Sutiman ; red. şef: Vasile Teodorescu. - Nr. 1/2(2016)- . - Bucureşti : Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2016-

Trimestrial. ISSN 2501-8515 = Doctrină şi jurisprudenţă (2016)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (143)

142 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

752. Dreptul : revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" / Uniunea Juriştilor din România ; dir.: prof. univ. dr. Ovidiu Predescu ; red. şef: Şerban Beligrădeanu. - Serie nouă, An. 1 (1990), nr. 1- . - Bucureşti : Universul Juridic, 1990-

Lunar. - Sumar şi în limbile: franceză, engleză. - Are şi ediţie online (www.ujr-dreptul.ro).

ISSN 1018-0435 = Dreptul (Bucureşti) 753. Hotărâri ale Guvernului României şi alte acte normative . - Vol.

1 (1992)- . - Bucureşti : Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 1992- Lunar. ISSN 1221-1478 = Hotărâri ale Guvernului României şi alte acte

normative 754. Integritatea : buletin documentar şi de informare privind activitatea

de prevenire şi combatere a corupţiei / Ministerul Afacerilor Interne. Direcţia Generală Anticorupţie. - Serie nouă, An. 10 (2016), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Ministerului Afacerilor Interne, 2016-

Semestrial. ISSN 2537-4680 = Integritatea (Bucureşti) 755. Legislaţia României / Parlamentul României. - Vol. 1 (1991)-

. - Bucureşti : Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 1991- Trimestrial. - Rezultat din fuzionarea în 1991 a publicaţiilor "Colecţia de

legi şi decrete"=ISSN 1012-3784 şi "Colecţia de hotărîri ale Consiliului de Miniştri"=ISSN 1012-411X.

ISSN 1221-1214 = Legislaţia României 756. Lex et scientia : international journal / "Nicolae Titulescu"

University of Bucharest, "Nicolae Titulescu" Foundation for Law and International Relations ; ed.: Mircea Damaschin. - Bucureşti : "Nicolae Titulescu" University Publishing House, 1998-

Trimestrial. - În 2007 a apărut la editura Cartea studenţească. - Are şi ediţie online (http://lexetscientia.univnt.ro). - Descrierea s-a făcut după Vol. 25, nr. 2 din 2018.

ISSN 1583-039X = Lex et scientia

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (144)

PUBLICAŢII SERIALE 143

757. Lucrările Conferinţei naţionale cu participare internaţională

"Devianţă şi criminalitate. Evoluţie, tendinţe şi perspective" / Universitatea "George Bacovia" din Bacău. Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Psihologie şi Sociologie. Departamentul de Asistenţă Socială ; ed. coord.: Ovidiu Predescu, Constantin Duvac, Mihaela-Alida Tomiţă. - Bucureşti : Universul Juridic, 2015-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Vol. 3/2017 din 2018. ISSN 2559-4915 = Lucrările Conferinţei naţionale cu participare

internaţională "Devianţă şi criminalitate. Evoluţie, tendinţe şi perspective" 758. Monitorul drepturilor omului / Organizaţia pentru Apărarea

Drepturilor Omului. OADO ; dir.: Florentin Scaleţchi ; red. şef: Florin Zagoneanu. - An. 1 (1990), nr. 1- . - Bucureşti : O.A.D.O., 1990-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.oado.ro). ISSN 1582-0726 = Monitorul drepturilor omului 759. Monitorul oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud : hotărâri, ordine,

dispoziţii şi alte acte / Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud. - Ediţie nouă . - Bistriţa : Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, [2004]-

Trimestrial. - Fondat în 1991. - Înlocuieşte din 2004 publicaţia "Monitorul oficial al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud"=ISSN 1221-647X a cărei numerotare o continuă. - Descrierea s-a făcut după An. 27, Nr. 10 din 2018.

ISSN 1843-2255 = Monitorul oficial al Judeţului Bistriţa-Năsăud 760. Monitorul oficial al judeţului Botoşani / Consiliul Judeţean

Botoşani. - An. 1 (2004), nr. 1- . - Botoşani : Consiliul Judeţean Botoşani, 2004-

Lunar. ISSN 1843-2735 = Monitorul oficial al judeţului Botoşani 761. Monitorul oficial al judeţului Brăila / Consiliul Judeţean Brăila. -

Serie nouă . - Brăila : Consiliul Judeţean Brăila, [2005]- Lunar. - Înlocuieşte din [2005] publicaţia "Monitorul oficial - Consiliul

Judeţean Brăila"=ISSN 1222-9733 a cărei numerotare o continuă. - Descrierea s-a făcut după An. 27, nr. 11 din 2018.

ISSN 1222-9733 = Monitorul oficial al judeţului Brăila

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (145)

144 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

762. Monitorul oficial al judeţului Caraş-Severin : hotărâri, ordine, dispoziţii şi alte acte / Consiliul Judeţean Caraş-Severin. - An. 1 (2004), nr. 1- . - Reşiţa : Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 2004-

Periodicitate variabilă. - Înlocuieşte din 2004 publicaţia "Monitorul oficial - Consiliul Judeţean Caraş-Severin"=ISSN 1222-9598.

ISSN 1222-9598 = Monitorul oficial al judeţului Caraş-Severin 763. Monitorul oficial al judeţului Covasna : hotărâri, dispoziţii şi alte

acte = Kovásna megye Hivatalos Közlönye : határozatok, elnöki rendelkezések és más anyagok / Consiliul Judeţean Covasna ; coord.: Varga Zoltán / Kovásna Megye Tanácsa. - An. 1 (2015), nr. 1- . - Sfântu Gheorghe : Consiliul Judeţean Covasna, 2015-

Lunar. - Rezultat prin fuzionarea în 2015 a publicaţiilor "Monitorul oficial al judeţului Covasna"=ISSN 1224-4767 şi "Hivatalos közlöny - Kovászna Megyei Tanács"=ISSN 1224-9629.

ISSN 2393-5081 = Monitorul oficial al judeţului Covasna (Ed. bilingvă) 764. Monitorul oficial al judeţului Neamţ : hotărâri, dispoziţii, alte acte

administrative / Consiliul Judeţean Neamţ. - Piatra-Neamţ : Consiliul Judeţean Neamţ, 1992-

Lunar. - Supliment: "Reformatorul (Piatra Neamţ)"=ISSN 1224-5429. - Descrierea s-a făcut după Nr. 6 din 2018.

ISSN 1224-5399 = Monitorul oficial al judeţului Neamţ 765. Monitorul oficial al judeţului Satu Mare : hotărâri, dispoziţii şi

alte acte / Consiliul Judeţean Satu Mare. - Serie nouă . - Satu Mare : Consiliul Judeţean Satu Mare, [2005]-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 21 din 2018. ISSN 1843-7419 = Monitorul oficial al judeţului Satu Mare 766. Monitorul oficial al judeţului Sălaj : hotărâri, ordine, dispoziţii şi

alte acte / Consiliul Judeţean Sălaj. - Serie nouă . - Zalău : Consiliul Judeţean Sălaj, 2004-

Periodicitate variabilă. - Înlocuieşte din 2004 publicaţia "Monitorul oficial - Consiliul Judeţean Sălaj"=ISSN 1222-9601. - Descrierea s-a făcut după An. 27, nr. 53 din 2017.

ISSN 1222-9601 = Monitorul oficial al judeţului Sălaj

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (146)

PUBLICAŢII SERIALE 145

767. Monitorul oficial al judeţului Vâlcea / Consiliul Judeţean Vâlcea. - Serie nouă, An. 13, nr. 1- . - Râmnicu Vâlcea : Consiliul Judeţean Vâlcea, 2004-

Lunar. - Înlocuieşte din 2004 publicaţia "Monitorul oficial - Consiliul Judeţean Vâlcea"=ISSN 1224-6484 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1224-6484 = Monitorul oficial al judeţului Vâlcea 768. Monitorul oficial al României. Partea a II-a, Dezbateri

parlamentare / Parlamentul României. Camera Deputaţilor. - An. 1 (1990), nr. 1- . - Bucureşti : Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 1990-

Periodicitate variabilă. - În perioada ian.-mart. 1990 editat de Consiliul Frontului Salvării Naţionale. - În perioada apr.-iun. 1990 editat de Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională. - Înlocuieşte din 1990 publicaţia "Buletinul oficial al R.S.România. Partea a II-a"=ISSN 1220-4838. - Are şi ediţie online (www.monitoruloficial.ro).

ISSN 1220-4870 = Monitorul oficial al României. Partea a II-a, Dezbateri parlamentare

769. Monitorul oficial al României. Partea a II-a, Sinteza lucrărilor

comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor . - An. 1 (1994), nr. 1/C- . - Bucureşti : Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 1994-

Periodicitate variabilă. - Are şi ediţie online (www.monitoruloficial.ro). ISSN 1222-6335 = Monitorul oficial al României. Partea a II-a, Sinteza

lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 770. Monitorul oficial al României. Partea a III-a, Publicaţii şi

anunţuri / Parlamentul României. Camera Deputaţilor. - An. 1 (1990), nr. 1- . - Bucureşti : Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 1990-

Periodicitate variabilă. - Primele nr. au apărut cu titlul "Monitorul oficial al României. Publicaţii şi anunţuri". - În perioada ian.-mart. 1990 editat de Consiliul Frontului Salvării Naţionale. - În perioada apr.-iun. 1990 editat de Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională. - Rezultat din fuzionarea în 1990 publicaţiilor "Buletinul oficial al R. S. România. Partea a III-a, Publicaţii"=ISSN 0256-3371 şi "Buletinul oficial al R.S. România. Partea a III-a"=ISSN 1220-4846. - Are şi ediţie online (www.monitoruloficial.ro).

ISSN 1018-0516 = Monitorul oficial al României. Partea a III-a, Publicaţii şi anunţuri

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (147)

146 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

771. Monitorul oficial al României. Partea a IV-a, Publicaţii ale agenţilor economici / Parlamentul României. Camera Deputaţilor. - An. 1 (1991), nr. 1- . - Bucureşti : Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 1991-

Periodicitate variabilă. - Are şi ediţie online (www.monitoruloficial.ro). ISSN 1220-4889 = Monitorul oficial al României. Partea a IV-a,

Publicaţii ale agenţilor economici 772. Monitorul oficial al României. Partea a VI-a, Achiziţii publice /

Parlamentul României. Camera Deputaţilor. - An. 1 (2000), nr. 1- . - Bucureşti : Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 2000-

Periodicitate variabilă. - Are şi ediţie online (www.monitoruloficial.ro). ISSN 1582-5884 = Monitorul oficial al României. Partea a VI-a, Achiziţii

publice 773. Monitorul oficial al României. Partea a VII-a, Publicaţii ale

societăţilor cooperative / Parlamentul României. Camera Deputaţilor. - An. 1 (2005), nr. 1- . - Bucureşti : Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 2005-

Periodicitate variabilă. - Are şi ediţie online (www.monitoruloficial.ro). ISSN 1841-2718 = Monitorul oficial al României. Partea a VII-a,

Publicaţii ale societăţilor cooperative 774. Monitorul oficial al României. Partea I, Legi, decrete hotărâri şi

alte acte / Parlamentul României. Camera Deputaţilor. - An. 1 (1989), nr. 1- . - Bucureşti : Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 1989-

Periodicitate variabilă. - Primele nr. au apărut cu titlul "Monitorul oficial al României. Comunicate, decrete-lege, decrete, hotărîri ale Guvernului şi alte acte"=ISSN 1018-0524. - În perioada dec. 1989-mart. 1990 editat de Consiliul Frontului Salvării Naţionale. - În perioada apr.-iun. 1990 editat de Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională. - Înlocuieşte din 1989 publicaţia "Buletinul oficial al R.S. România. Partea I"=ISSN 0557-4501. - Are şi ediţie online (www.monitoruloficial.ro).

ISSN 1453-4495 = Monitorul oficial al României. Partea I, Legi, decrete hotărâri şi alte acte

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (148)

PUBLICAŢII SERIALE 147

775. Noua revistă de drepturile omului / Centrul de Studii Internaţionale ; dir.: Gabriel Andreescu. - Nr. 1 (2005)- . - Bucureşti : C.H. Beck, 2005-

Trimestrial. - Înlocuieşte din 2005 publicaţia "Revista română de drepturile omului"=ISSN 1221-8395. - Are şi ediţie online (www.revistadrepturileomului.ro).

ISSN 1841-4710 = Noua revistă de drepturile omului 776. Pandectele române : fondată în 1921 / Academia Română.

Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" ; fondat.: Constantin Hamangiu ; dir.: prof. univ. dr. Mircea Duţu ; red. şef: jud. Adrian Toni Neacşu. - Serie nouă . - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2001-

Lunar. - Titlu şi în limba engleză. - Descrierea s-a făcut după Nr. 45 din 2018.

ISSN 1582-4756 = Pandectele române 777. Prevenirea criminalităţii : revistă de educaţie civică şi juridică /

Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. - Nr. 1 (2010)- . - Bucureşti : Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2010-

Anual. ISSN 2067-5054 = Prevenirea criminalităţii 778. Pro jure : sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor şi

Studenţilor Masteranzi [Resursă electronică] / Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale. Specializarea Drept şi Administraţie Publică. - Nr. 1 (2017)- . - Alba Iulia : Editura Aeternitas, 2017-

Anual. ISSN 2559-222X = Pro jure (CD-ROM) 779. Pro lege / Ministerul Public. Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de

Casaţie şi Justiţie. Secţia de Resurse Umane şi Documentare. - Bucureşti : Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 1990-

Trimestrial. - Sumar şi în limbile: engleză, franceză. - Descrierea s-a făcut după An. 28, nr. 4 din 2018.

ISSN 1224-2411 = Pro lege (Bucureşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (149)

148 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

780. Raport privind starea naţiunii pe anul... / Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului. - Bucureşti : O.A.D.O., [2012]-

Anual. - Descrierea s-a făcut după vol. pentru 2017 din 2018. ISSN 2285-0414 = Raport privind starea naţiunii pe anul... 781. Războaie, lideri şi criminalitate transfrontalieră : revistă

internaţională de culturologie istorică şi psihologie politică / Fundaţia "Paul Polidor" pentru UNESCO ; dir. fondat.: Paul Polidor. - Nr. 1(2013)- . - Bucureşti : Fundaţia "Paul Polidor" pentru UNESCO, 2013- .- (Colecţia "Paul Polidor").

Trimestrial. ISSN 2344-276X = Războaie, lideri şi criminalitate transfrontalieră 782. Revista de criminologie, criminalistică şi penologie / Societatea

Română de Criminologie şi de Criminalistică, Ministerul Public. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Asociaţia Procurorilor din România ; red. şef: procuror Vasile Teodorescu ; coord.: prof. univ. dr. Mihaela Rodica Stănoiu. - Nr. 1 (1999)- . - Bucureşti : Societatea Română de Criminologie şi de Criminalistică, 1999-

Trimestrial. - Sumar şi în limbile: engleză, franceză. - Rezumate în limba engleză.

ISSN 1454-5624 = Revista de criminologie, criminalistică şi penologie 783. Revista de drept constituţional = Constitutional law review /

red.: Tudorel Toader, Marieta Safta. - Nr. 1 (2015)- . - Bucureşti : Universul Juridic, 2015-

Semestrial. - Ed. bilingvă. ISSN 2457-8754 = Revista de drept constituţional 784. Revista de drept penal = Penal Law Review / Asociaţia Română

de Ştiinţe Penale ; dir. prof. univ. dr. George Antoniu / Romanian Association of Penal Sciences ; red. şef: conf. univ. dr. Constantin Duvac. - Serie nouă, An. 1 (1994), nr. 1- . - Bucureşti : Universul Juridic, 1994-

Trimestrial. - A apărut şi între anii 1922-1943 cu titlul "Revista de drept penal şi ştiinţă penitenciară". - Titlu, sumar şi în limba franceză. - Rezumate în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.revdpenal.ro).

ISSN 1223-0790 = Revista de drept penal

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (150)

PUBLICAŢII SERIALE 149

785. Revista de drept public / Institutul de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu" Sibiu ; red. şef: prof. univ. dr. Nicolae Popa. - Serie nouă, An. 1 (19) (1995), nr. 1- . - Bucureşti : C.H. Beck, 1995-

Trimestrial. - Între 1995-2002 a apărut semestrial. - A apărut şi între anii 1926-1943. - Titlu şi în limba engleză. - Sumar şi în limba franceză. - Rezumate în limbile: engleză, franceză. - Între 1995-2001 a apărut la editura Atlas T&T, între 2002-2005 la editura All Beck, între 2006-2011 la editura C.H. Beck.

ISSN 1224-4872 = Revista de drept public (1995) 786. Revista de drept social : dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale

/ fondat.: Costel Gîlcă ; red. şef: Radu Popescu. - Nr. 1(2011)- . - Bucureşti : Rosetti International, 2011-

De 10 ori pe an. - Are şi ediţie online (www.revistadedreptsocial.ro). ISSN 2069-3621 = Revista de drept social 787. Revista de opinii şi cercetări studenţeşti / Universitatea "Dunărea

de Jos". Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice ; dir. onor.: prof. univ. dr. Florin Tudor. - An. 1 (2018)- . - Galaţi : Galaţi University Press, 2018-

Anual. ISSN 2601-9558 = Revista de opinii şi cercetări studenţeşti 788. Revista forumul judecătorilor : revistă trimestrială de atitudine şi

studii juridice / Uniunea Naţională a Judecătorilor din România ; dir.: jud. Dragoş Călin ; red. şef: jud. Ionuţ Militaru. - Nr. 1(2009)- . - Bucureşti : Editura Universitară, 2009-

Trimestrial. - Text şi în limba engleză. - Sumar şi în limbile: engleză, franceză. - Supliment: "The Romanian Judges' Forum Review"=ISSN 2069-3044.

ISSN 2065-8745 = Revista forumul judecătorilor 789. Revista română de criminalistică / Asociaţia Criminaliştilor din

România ; red. şef: Vasile Lepăduşi. - Bucureşti : Asociaţia Criminaliştilor din România, 2009-

La 2 luni. - Rezumate şi în limba engleză. - Înlocuieşte din 2009 publicaţia "Criminalistica (Bucureşti)"=ISSN 1454-3117. - Descrierea s-a făcut după Vol. 19, nr. 6 din 2018.

ISSN 2069-2625 = Revista română de criminalistică

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (151)

150 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

790. Revista română de drept privat / dir.: Marian Nicolae ; red. şef: Mircea Dan Bob. - Nr. 1 (2007)- . - Bucureşti : Universul Juridic, 2007-

La 2 luni. - Titlu şi în limbile: franceză, engleză. - Rezumate în limbile: franceză, engleză.

ISSN 1843-2646 = Revista română de drept privat 791. Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale / Asociaţia

Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Universitatea "Nicolae Titulescu" ; dir.: dr. Viorel Roş ; red. şef: dr. Ciprian Raul Romiţan. - An. 1 (2004), nr. 1- . - Bucureşti : Universul Juridic, 2004-

Trimestrial. - Între 2004-2011 titlu şi în limbile: engleză, franceză. - Rezumate în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.rrdpi.ro).

ISSN 1584-7241 = Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale 792. Revista română de studii electorale / Autoritatea Electorală

Permanentă ; red. şef: Daniel Duţă. - Vol. 6 (2018), nr. 1- . - Bucureştii : Monitorul oficial, 2018-

Semestrial. - Text şi în lb. engleză. ISSN 2601-8454 = Revista română de studii electorale 793. Revista societăţilor şi a dreptului comercial / fondat.: M.A.

Dumitrescu ; dir.: dr. Sebastian Bodu. - Nr. 1 (2018)- . - Bucureşti : Rosetti International, 2018-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.rsdc.ro). ISSN 2601-0704 = Revista societăţilor şi a dreptului comercial 794. Románia hivatalos közlönye a "Monitorul oficial al României"

kivonatos fordítása. I. Rész. Tärvények, egyedi rendeletek, határozatok és más aktusok / Románia Parlamentje-a Képviselöház. - 1. Ev. (1989), 1. sz.- . - Bucureşti : Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 1989-

Periodicitate variabilă. - Înlocuieşte din 1989 "Románia Szocialista Köztársaság hivatalos közlönyének fordítása. I. Resz".

ISSN 1453-4509 = Románia hivatalos közlönye a "Monitorul oficial al României" kivonatos fordítása. I. Rész. Tärvények, egyedi rendeletek, határozatok és más aktusok

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (152)

PUBLICAŢII SERIALE 151

795. Romanian Journal of Legal Medicine = Revista de medicină legală / Romanian Legal Medicine Society / Societatea de Medicină Legală din România. - Vol. 1 (1993), nr. 1- . - Bucureşti : Societatea de Medicină Legală din România, 1993-

Trimestrial. - A apărut şi între anii 1936-1940. - Între anii 1998-[2009] a apărut cu titlul "Revista română de medicină legală". - Text în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.rjlm.ro).

ISSN 1221-8618 = Romanian Journal of Legal Medicine 796. RS Portal. Codul muncii.ro / preşed.: George Straton. - An. 1

(2016), nr. 1-[Nr.4] 2018 . - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2016-2018. Trimestrial. ISSN 2501-2754 = RS Portal. Codul muncii.ro 797. RS Portal. Protecţia datelor.ro / senior ed.: George Straton ; dir.

gen.: Octavian Breban. - An. 1 (2018), nr. 1 . - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2018.

Trimestrial. ISSN 2601-9175 = RS Portal. Protecţia datelor.ro (Print) 798. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Iurisprudentia / red. şef:

conf. dr. Florin Streteanu. - An. 20 (1975)- . - Cluj-Napoca : Cluj University Press, 1975-

Trimestrial. - Rezumate în limbile: franceză, engleză. - Înlocuieşte din 1975 publicaţia "Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Series Jurisprudentia"=ISSN 1220-0441. - Serie a publicaţiei "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" a cărei numerotare o preia. - Are şi ediţie online (www.studia.law.ubbcluj.ro).

ISSN 1220-045X = Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Iurisprudentia 799. Studii şi cercetări juridice / Academia Română. Institutul de

Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" ; red. şef: prof. univ. dr. Mircea Duţu. - Serie nouă, an. 1 (2012), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2012-

Trimestrial. - Text şi în limba franceză. - Sumar şi în limba engleză. - Rezumate în limba engleză. - Înlocuieşte din 2012 publicaţia "Studii de drept românesc"=ISSN 1220-5427. - A apărut cu acelaşi titlu şi între 1956-1989. - Are şi ediţie online (www.racj.ro).

ISSN 2284-9394 = Studii şi cercetări juridice (2012)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (153)

152 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

800. Studii şi cercetări juridice europene : [lucrările] conferinţei

internaţionale a doctoranzilor în drept / Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice = European Legal Studies and Research : international conference of PhD students in law / Faculty of Law and Administrative Sciences West University of Timişoara, The European Center for Legal Studies and Research. - Ed. 1(2009)- . - Bucureşti : Universul Juridic, 2009-

Anual. - În 2009 a apărut în limba română, editura Wolters Kluwer. ISSN 2066-6403 = Studii şi cercetări juridice europene 801. Tribuna juridică / Departamentul de Drept al Academiei de Studii

Economice din Bucureşti = Juridical Tribune / Law Department of the Bucharest Academy of Economic Studies ; dir.: Camelia Stoica ; red. şef: Cătălin-Silviu Săraru. - Vol. 1(2011), nr. 1- . - Bucureşti : Editura ASE, 2011-

Semestrial. - În 2011 editată şi de Fundaţia Culturală "Project Events". - Are şi ediţie online (www.tribunajuridica.eu).

ISSN 2247-7195 = Tribuna juridică 802. Valahia University. Law Study / red. şef: Dan Ţop. - Vol. 17

(2011), nr. 1 . - Târgovişte : Bibliotheca, 2011- .- (Universitaria-Lex). Trimestrial. - Înlocuieşte din 2011 publicaţia "Analele Facultăţii de Ştiinţe

Juridice - Universitatea "Valahia" Târgovişte. Seria drept"=ISSN 1584-4056 a cărei numerotare o continuă. - Supliment: "Conference Paper. Supplement of Valahia University Law Study". - Are şi ediţie online (www.analefsj.ro).

ISSN 2247-9937 = Valahia University. Law Study

351/354 Administrație publică

803. Asociaţii de proprietari : actualizat online periodic [Resursă

electronică]. - [Nr. 1] (2018) . - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2018. Lunar. - Are şi ediţie online (www.rspro.ro). ISSN 2601-9582 = Asociaţii de proprietari (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (154)

PUBLICAŢII SERIALE 153

804. Buletin de informare şi documentare [Resursă electronică] / Ministerul Afacerilor Interne. Direcţia Secretariat şi Protocol. Serviciul Informare Documentare. - Bucureşti : Editura Ministerului Afacerilor Interne, [2008]-

La 2 luni. - În 2005 pe CD comun cu "Violenţa în familie" şi "Sinteză documentară". - Are şi ediţie tipărită. - Descrierea s-a făcut după Nr. 28 din 2018.

ISSN 2065-9318 = Buletin de informare şi documentare (Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. CD-ROM)

805. Buletinul Jandarmeriei Române [Resursă electronică] : publicaţie

serială de teorie şi comunicare ştiinţifică / Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. - Nr. 1(2008)- . - Bucureşti : Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, 2008-

Trimestrial. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 1843-9616 = Buletinul Jandarmeriei Române (CD-ROM) 806. Catalogul primăriilor / dir. gen.: Roxana Mastacan. - Braşov :

Human Capital Resources, 2010- Anual. - Are şi ediţie online (www.catalogulprimariilor.ro). - Descrierea

s-a făcut după Ed. a 9-a (2017/2018) din 2018. ISSN 2360-1922 = Catalogul primăriilor 807. Conferinţa internaţională "Ordinea publică în Europa, între

tradiţie şi contemporaneitate" / Şcoala de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan". - Cluj-Napoca : Risoprint, 2010-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 8-a din 2018. ISSN 2359-7135 = Conferinţa internaţională "Ordinea publică în Europa,

între tradiţie şi contemporaneitate" 808. Cronica metropolitană : publicaţie / Asociaţia pentru Dezvoltare

Intercomunitară "Zona Metropolitană Constanţa" ; red. şef: Adrian Crăciun. - An. 1 (2008), nr. 1- . - Constanţa : Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Constanţa", 2008-

Lunar. ISSN 2066-9054 = Cronica metropolitană 809. EU jandarm / Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi "Grigore

Alexandru Ghica" ; dir.: col. Dumitru Cîrjan ; red. şef: col. Ion Grigorescu. - Nr. 1 (2011)- . - Drăgăşani : Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica", 2011-

Trimestrial. ISSN 2069-9425 = EU jandarm

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (155)

154 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

810. Fondul de locuinţe / Institutul Naţional de Statistică. - 1991/1995 (1996)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 1996-

Anual. - Între 1996-[1998] a apărut bilingv (română-engleză). - Între 1999-2003 nu a apărut. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1224-2934 = Fondul de locuinţe 811. Fondul de locuinţe [Resursă electronică] / Institutul Naţional de

Statistică. - 2008(2009)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2009- Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2066-0391 = Fondul de locuinţe (CD-ROM) 812. Gazeta de Bucov / Primăria Bucov. - Ploieşti : [s.n.], 2008- Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 119 din 2018. ISSN 2360-0454 = Gazeta de Bucov 813. Gazeta de Vărbilău / Primăria Vărbilău. - Ploieşti : [s.n.], 2013- Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 69 din 2018. ISSN 2360-2007 = Gazeta de Vărbilău 814. Ghidul cenăzeanului pe anul... / Consiliul Local Cenad, Primăria

Cenad. - Cenad : [s.n.], [200-]- Anual. - Descrierea s-a făcut după nr. din 2018. ISSN 2248-3705 = Ghidul cenăzeanului pe anul... 815. Jandarmeria română : publicaţie ilustrată de analiză, cultură,

opinie şi informare : fondată la 15 decembrie 1922 sub titlul "Revista jandarmeriei" / Inspectoratul General al Jandarmeriei Române ; preşed.: g-ral mr. dr. Mircea Olaru. - Serie nouă . - Bucureşti : Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, 2007-

Lunar. - Înlocuieşte din 2007 publicaţia "Revista jandarmeriei"=ISSN 1223-4427. - Descrierea s-a făcut după An. 12, nr. 43 din 2018.

ISSN 1843-388X = Jandarmeria română 816. Pro antreprenor : revista Universităţii din Petroşani ; red. şef:

Bendea Mirabela ; coord.: conf. univ. dr. ec. Isac Claudia, cof. univ. dr. ec. Niţescu Alina. - Nr. 1 (2015)- . - Petroşani : Universitas, 2015-

Anual. ISSN 2457-3140 = Pro antreprenor

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (156)

PUBLICAŢII SERIALE 155

817. Proceedings of the Scientific Conference "Romanian Gendarmerie - Traditions and Perspectives" = Volumul Conferinţei ştiinţifice "Jandarmeria română - tradiţii şi perspective" / "Alexandru Ioan Cuza" Police Academy Gendarmes Faculty. - Vol. 6 (2018)- . - Bucureşti : Research & Science, 2018-

Anual. - Rezumate în lb. engleză. ISSN 2601-5307 = Proceedings of the Scientific Conference "Romanian

Gendarmerie - Traditions and Perspectives" 818. Revista administraţie şi management public = Administration

and Public Management Review / The Bucharest University of Economic Studies. Administration and Public Management Faculty. Administration and Public Management Department ; dir.: Armenia Androniceanu. - Nr. 1 (2003)- . - Bucureşti : Editura ASE, 2003-

Semestrial. - Între 2003-2006 a apărut cu titlul "Administraţie şi management public". - Text în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.ramp.ase.ro).

ISSN 1583-9583 = Revista administraţie şi management public 819. Sinteză documentară [Resursă electronică] / Ministerul Afacerilor

Interne. Secretariatul General şi Protocol. Serviciul Informare, Intranet şi Arhivă. - Bucureşti : Editura Ministerului Afacerilor Interne, 2008-

Trimestrial. - Are şi ediţie tipărită. - În 2005 pe CD comun cu "Violenţa în familie" şi "Buletin de informare şi documentare ". - Descrierea s-a făcut după Nr. 1 din 2018.

ISSN 1841-2998 = Sinteză documentară - Ministerul Afacerilor Interne (CD-ROM)

820. Vălenii de Munte / Primăria Vălenii de Munte. - Vălenii de Munte :

Primăria Vălenii de Munte, 2009- Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 111 din 2018. ISSN 2247-2681 = Vălenii de Munte

355/359 Armată. Artă și știință militară. Apărare. Forțe armate

821. Armata japoneză : Colecţia - Modele militare de elită . - Bucureşti :

Content Media Consulting, 2018- Bilunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 2601-9892 = Armata japoneză

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (157)

156 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

822. Artileria modernă română : fondată în anul 1887 sub denumirea

"Revista artileriei" de general Eracle Arion / Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană "Ioan Vodă" ; red. şef: lt. col. Florian Ciocan. - Serie nouă . - Bucureşti : Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2002-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 35 din 2018. ISSN 1583-4425 = Artileria modernă română 823. Buletin ştiinţific : publicaţie ştiinţifică şi de informare / Academia

Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" ; ed.-in-chief: col. prof. Bârsan Ghiţă. - Nr. 1 (1996)- . - Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 1996-

Semestrial. - Antetitlu: Ministerul Apărării Naţionale. - Text în limba engleză. - Supliment: Buletin ştiinţific. Supliment - Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"=ISSN 2501-3157. - Între anii 1996-1999 editat de Academia Trupelor de Uscat "Nicolae Bălcescu".

ISSN 1224-5178 = Buletin ştiinţific - Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"

824. Buletin ştiinţific. Supliment = The Scientific Bulletin. Addendum .

- Nr. 1 (2016)- . - Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2016-

Anual. - Are şi ediţie online (www.armyacademy.ro). - Supliment la: Buletin ştiinţific - Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"=ISSN 1224-5178.

ISSN 2501-3157 = Buletin ştiinţific. Supliment - Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"

825. Buletinul forţelor navale / Ministerul Apărării Naţionale. Statul

Major al Forţelor Navale ; preşed.: Constantin Ciorobea ; red. resp.: lt. c-dor Cornel-Marius Abagiu. - Serie nouă, Nr. 1 (2004)- . - Bucureşti : Statul Major al Forţelor Navale, 2004-

Semestrial. - Fondat în 1995 cu titlul "Buletinul Marinei Militare". ISSN 1841-4923 = Buletinul forţelor navale

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (158)

PUBLICAŢII SERIALE 157

826. Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" :

publicaţie ştiinţifică cu prestigiu recunoscut în domeniul "ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică" : publicaţie fondată în 1937 / preşed.: prof. univ. dr. Gabriel-Florin Moisescu ; red. şef: Laura Mîndrican. - Nr. 3 (2003)- . - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2003-

Trimestrial. - Antetitlu: Ministerul Apărării Naţionale. - Text şi în limba engleză. - Rezumate în limbile: engleză, franceză. - Înlocuieşte din 2003 publicaţia "Buletinul Academiei de Înalte Studii Militare"=ISSN 1453-4967. - Are şi ediţie în limba engleză. - Are şi ediţie pe suport electronic şi online (www.buletinul.unap.ro).

ISSN 1584-1928 = Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" 827. Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" [Resursă

electronică]. - Nr. 1(2012)- . - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2012-

Trimestrial. - Antetitlu: Ministerul Apărării Naţionale. - Are şi ediţie în limba engleză. - Are şi ediţie tipărită şi online (www.buletinul.unap.ro).

ISSN 2285-4797 = Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" (CD-ROM)

828. Bulletin of "Carol I" National Defence University : annual

scientific peer-reviewed publication / preşed. g-ral: Gabriel-Florin Moisescu. - Bucharest : "Carol I" National Defence University, 2012-

Anual. - Antetitlu: The Ministry of National Defence. - În 2012 a apărut trimestrial. - Fondată în 1937. - Are şi ediţie în limba română. - Are şi ediţie pe suport electronic şi online (www.buletinul.unap.ro). - Descrierea s-a făcut după nr. iunie din 2018.

ISSN 2284-936X = Bulletin of "Carol I" National Defence University 829. Bulletin of "Carol I" National Defence University [Resursă

electronică] : annual scientific peer-reviewed publication : publication founded in 1937. - Bucharest : "Carol I" National Defence University, 2012-

Anual. - Are şi ediţie în limba română. - Are şi ediţie tipărită şi online (www.buletinul.unap.ro). - Descrierea s-a făcut după nr. din 2018.

ISSN 2344-3200 = Bulletin of "Carol I" National Defence University (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (159)

158 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

830. Cer senin : revista forţelor aeriene române / Statul Major al Forţelor

Aeriene Române ; red. şef: mr. Mircea Barac. - Nr. 1 (1999)- . - Bucureşti : Statul Major al Forţelor Aeriene, 1999-

De 5 ori pe an. - Are şi ediţie online (www.roaf.ro/ro/cersenin). ISSN 1582-6317 = Cer senin 831. Curierul armatei / Corpul 1 Armată Teritorial "General Ioan

Culcer" ; red. şef: lt. col. Ion Papaleţ. - An. 1 (1997), nr. 1- . - Bucureşti : Corpul 1 Armată Teritorial "General Ioan Culcer", 1997-

Bilunar. - Are şi ediţie online (www.curierul.forter.ro). ISSN 1582-1269 = Curierul armatei 832. Defence Resources Management in the 21 st. Century [Resursă

electronică] : scientific conference with international attendance / Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare. - Braşov : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2006-

Anual. - Are ediţie şi în limba română. - Are şi ediţie tipărită. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 13-a din 2018.

ISSN 2248-2245 = Defence Resources Management in the 21 st. Century (CD-ROM)

833. Eroii rezistenţei anticomuniste : un proiect AFDPR Baia Mare în

parteneriat cu "Gazeta de Maramureş" / Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România. Filiala Baia Mare. - Baia Mare : New Media, [20--]-

Periodicitate variabilă. - Se distribuie gratuit împreună cu "Gazeta de Maramureş". - Descrierea s-a făcut după Nr. 46 din 2018.

834. Exploratory Workshop Defense Resources Management -

Trends and Opportunities [Resursă electronică] / Regional Department of Defense Resources Management Studies. - Bucureşti : National Defense University "Carol I" Publishing House, [2009]-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 15-a din 2018. ISSN 2286-2781 = Exploratory Workshop Defense Resources

Management - Trends and Opportunities (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (160)

PUBLICAŢII SERIALE 159

835. Exploratory Workshop Information Resources Management -

Issues, Challenges and Future Trends [Resursă electronică] / Regional Department of Defense Resources Management Studies. - Bucureşti : National Defense University "Carol I" Publishing House, 2010-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 9-a din 2018. ISSN 2286-3060 = Exploratory Workshop Information Resources

Management - Issues, Challenges and Future Trends (CD-ROM) 836. Exploratory Workshop Information Security Management in the

21st Centrury [Resursă electronică] / Regional Department of Defense Resources Management Studies. - Bucureşti : National Defense University "Carol I" Publishing House, 2011-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 11-a din 2018. ISSN 2286-2765 = Exploratory Workshop Information Security

Management in the 21st Centrury (CD-ROM) 837. Exploratory Workshop on Contemporary Challenges in Project

and Program Management [Resursă electronică] / Regional Department of Defense Resources Management Studies. - Bucureşti : National Defense University "Carol I" Publishing House, 2010-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 11-a din 2018. ISSN 2286-2773 = Exploratory Workshop on Contemporary Challenges

in Project and Program Management (CD-ROM) 838. Floare de colţ : revista vânătorilor de munte / Statul Major al

Forţelor Terestre. Baza de Instruire pentru Vânători de Munte "Bucegi" Predeal ; preşed.: lt. col. Răzvan Coman. - Nr. 1 (2006)- . - Bucureşti : Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2006-

Semestrial. - Are şi ediţie online (www.vanatoridemunte.ro/media.html). ISSN 1843-2352 = Floare de colţ (Bucureşti) 839. Frontiera : revistă / Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră ;

red. şef: Gabriel Crăciun. - Serie nouă . - Bucureşti : Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, 1990-

Lunar. - Fondat în 1920 cu titlul "Revista grănicerilor". - Are şi ediţie online (www.politiadefrontiera.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018.

ISSN 1220-711X = Frontiera (Bucureşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (161)

160 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

840. Infosfera : revistă de studii de securitate şi informaţii pentru apărare / Direcţia Generală de Informaţii a Apărării ; red. şef: Liviu Ciocănescu. - Bucureşti : Direcţia Generală de Informaţii a Apărării, 2009-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 10, nr. 10 din 2018. ISSN 2065-3395 = Infosfera (Bucureşti) 841. Journal of Defense Resources Management / Regional Department

of Defense Resources Management Studies ; ed.-in-chief: dr. Cezar Vasilescu. - Nr. 1(2010)- . - Braşov : Regional Department of Defense Resources Management Studies, 2010-

Semestrial. - Are şi ediţie online (www.journal.dresmara.ro). ISSN 2068-9403 = Journal of Defense Resources Management 842. Journal of Military Technology / Military Technical Academy. -

Vol. 1 (2018), nr. 1- . - Bucureşti : Military Technical Academy Publishing House, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-6613 = Journal of Military Technology 843. Monitorul apărării şi securităţii . - Nr. 1 (2018)- . - Bucureşti

: Mediafax, 2018- Trimestrial. - Text şi în lb. engleză. - Are şi ediţie online

(www.monitorulapararii.ro). ISSN 2601-9752 = Monitorul apărării şi securităţii 844. Observatorul militar : fondat la 23 iulie 1859 / Ministerul Apărării

Naţionale ; red. şef: lt. col. Florin Şperlea. - Serie nouă, An. 4 (1994), nr. 30 (241)- . - Bucureşti : Trustul de Presă al Ministerului Apărării, 1994-

Săptămânal. - Înlocuieşte din 1994 publicaţia "Armata României"=ISSN 1221-8324 a cărei numerotare o continuă. - Suplimente: "România eroică"=ISSN 1453-9659, "Steaua sport magazin"=ISSN 1223-6667. - Are şi ediţie online (www.presamil.ro).

ISSN 1223-3641 = Observatorul militar 845. Periscop / Asociaţia Cadrelor Militare şi în Retragere din Serviciul

de Informaţii Externe ; red. şef: Ioan Popa. - An. 1 (2008), nr. 1- . - Bucureşti : Asociaţia Cadrelor Militare şi în Retragere din Serviciul de Informaţii Externe, 2008-

Trimestrial. ISSN 1843-8962 = Periscop (Bucureşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (162)

PUBLICAŢII SERIALE 161

846. Pompierii români : revistă ilustrată de analiză şi sinteză, cultură tehnică şi informare publică : fondată în 1929 / Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă ; red. şef: Valentin Uban. - Serie nouă, An. 61 (1990), nr. 1- . - Bucureşti : Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 1990-

Lunar. - Între anii 1990-1995 editat de Comandamentul Trupelor de Pompieri. - Între 1996-2004 editat de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari. - Înlocuieşte din 1990 publicaţia "Paza contra incendiilor"=ISSN 1220-6814 a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.revista.pompieri.go.ro).

ISSN 1220-6806 = Pompierii români 847. Proceedings of the ... International Scientific Conference

"Strategies XXI". The complex and dynamic nature of the security environment / "Carol I" National Defence University. Centre for Defence and Security Strategies Studies ; ed.: Stan Anton. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2012- .- ("Strategies XXI" Conference Proceedings).

Anual. - Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2668-6511 = Proceedings of the ... International Scientific

Conference "Strategies XXI". The complex and dynamic nature of the security environment

848. Protecţia civilă / Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

"Dealu Spirii", Fundaţia Centrul Naţional "Apell" pentru Managementul Dezastrelor ; red. şef: col. Valentin Uban. - Seria a doua . - Bucureşti : Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 1994-

Trimestrial. - În 1994 a apărut cu titlul "Protecţia civilă în România". - Înlocuieşte din 1994 publicaţia "Buletinul apărării civile". - Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 2018.

ISSN 1223-575X = Protecţia civilă (1994) 849. Review of the Air Force Academy : the scientific informative

review / ed.-in-chief: lt. col. prof. Laurian Gherman. - Nr. 2 (2006)- . - Braşov : The Air Force Academy "Henry Coandă", 2006-

Semestrial. - Între anii 2003-2005 a apărut în limba română. ISSN 1842-9238 = Review of the Air Force Academy

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (163)

162 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

850. Revista Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale / Academia de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale ; preşed.: prof. univ. dr. Remus Pricopie. - Bucureşti : Editura Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul", 2016-

Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 4, nr. 2 din 2018. ISSN 2537-1363 = Revista Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale 851. Revista Academiei Forţelor Terestre / ed.-in-chief: col. prof. univ.

dr. Vasile Căruţaşu. - Ediţie bilingvă., Nr. 3 (2000)- . - Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2000-

Trimestrial. - Antetitlu: Ministerul Apărării Naţionale. - Text şi în limba engleză. - Vol. 1 din 2001 a apărut în două fascicole: Ştiinţe socio-umane şi Ştiinţă militară. - Înlocuieşte din 2000 publicaţia "Revista Academiei Trupelor de Uscat"=ISSN 1224-516X a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1582-6384 = Revista Academiei Forţelor Terestre 852. Revista armei geniu : fondată în 1927 sub denumirea "Revista

geniului" / Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare NBC "Panait Donici" ; red. şef: lt. col. Tiberiu Osoian. - Serie nouă . - Râmnicu Vâlcea : Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare NBC "Panait Donici", 2000-

Semestrial. - Antetitlu: Statul Major al Forţelor Terestre. Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă "General Eremia Grigorescu". - Descrierea s-a făcut după An. 18, nr. 1 din 2018.

ISSN 2066-1169 = Revista armei geniu 853. Revista de ştiinţe militare / Secţia Ştiinţe Militare a Academiei

Oamenilor de Ştiinţă din România ; red. şef: col.(r) prof. univ. dr. ing. Eugen Siteanu. - An. 1 (2001), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2001-

Trimestrial. - Are ediţie şi în limba engleză. ISSN 1582-7410 = Revista de ştiinţe militare 854. Revista forţelor terestre / Statul Major al Forţelor Terestre ; red.

şef: lt. col. Dragoş Anghelache. - Serie nouă, An. 5 (2000), nr. 3- . - Bucureşti : Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2000-

La 2 luni. - Fondată în 1954 cu titlul "Revista armelor". - Supliment: "Forţele terestre"=ISSN 2065-4022. - Înlocuieşte din 2000 publicaţia "Revista trupelor de uscat" =ISSN 1454-9271. - Are ediţie şi în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.rft.forter.ro).

ISSN 1582-1617 = Revista forţelor terestre

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (164)

PUBLICAŢII SERIALE 163

855. Revista infanteriei : revistă de specialitate militară pentru infanterie / Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte. - [Serie nouă], nr. 1(2005)- . - Făgăraş : Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte Făgăraş, 2005-

Semestrial. - Înlocuieşte din 2005 publicaţia "Revista infanteriei şi vânătorilor de munte"=ISSN 1583-4573. - A apărut cu acelaşi titlu şi între 2000-2002.

ISSN 1842-1660 = Revista infanteriei (2005) 856. Rezerva oştirii române : revistă de informare, opinie şi cultură /

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere "Alexandru Ioan Cuza" ; dir.: Mihai Iliescu ; red. şef: Gheorghe Creţu. - An. 1 (1999), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Militară, 1999-

Semestrial. ISSN 1582-2222 = Rezerva oştirii române 857. Rezervistul sibian : publicaţie trimestrială a cadrelor militare în

rezervă şi în retragere din judeţul Sibiu : revistă sibiană de istorie şi cultură / Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere. Filiala Sibiu "G-ral. Ilie Şteflea", Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.A.I. ; red. şef: col.(r) dr. Al. Bucur. - An. 1 (2014), nr. 1- . - Sibiu : Salgo, 2014-

Trimestrial. ISSN 2359-8298 = Rezervistul sibian 858. Străjer în calea furtunilor : cadran militar buzoian : magazin al

Fundaţiei "Mareşal Alexandru Averescu" / dir.: g-l. dr. Lucian Foca ; red. şef: col. Liviu Corciu. - Buzău : Fundaţia "Mareşal Alexandru Averescu", 2007-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.fundatia-averescu.ro/revista/). - Descrierea s-a făcut după An. 12, nr. 24 din 2018.

ISSN 1843-4045 = Străjer în calea furtunilor 859. Timona / Liga Maiştrilor Militari din Marină ; red. resp.: Dumitru

Mihăilescu. - Constanţa : Liga Maiştrilor Militari din Marină, 1996- Lunar. - Are şi ediţie online (www.lmmm.go.ro). - Descrierea s-a făcut

după An. 23, nr. 191 din 2018. ISSN 1453-0856 = Timona (Constanţa)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (165)

164 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

36 Asistență socială. Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață

860. Armonii de toamnă / Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a

Pensionarilor ; red. şef: Ghiţă Nazare ; red. şef adj: Violeta Ionescu. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Galaţi : Editura Muzeului de Istorie Galaţi, 2016-

Semestrial. ISSN 2537-2971 = Armonii de toamnă 861. Gazeta Armonia / Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

"Armonia". - Ploieşti : Gazeta de Prahova, 2016- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 11 din 2018. ISSN 2559-2238 = Gazeta Armonia 862. Numărul de pensionari şi pensia medie lunară / Institutul

Naţional de Statistică. - Trim. 1 (2006)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2006-

Trimestrial. - Apare trimestrial + 1 nr. cumulativ. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1842-2128 = Numărul de pensionari şi pensia medie lunară 863. Omenia : revistă trimestrială a Federaţiei Naţionale "Omenia" a

Caselor Naţionale de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România / red. şef: ec. Ilie Şopandă. - An. 1 (2009), nr. 1- . - Bucureşti : Omenia, 2009-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.fn-omenia.ro). ISSN 2065-9989 = Omenia (Bucureşti) 864. Protecţia socială a copilului : revistă de pedagogie şi asistenţă

socială = Social Protection of Child / Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative. România ; fondat: Toma Mareş, Gerd Schemeanu ; dir.: prof. univ. dr. Ioan Neacşu ; red. şef: conf. univ. dr. Sorin Ivan. - Bucureşti : Editura Universitară, 1998-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 20, nr. 4 din 2018. ISSN 1453-939X = Protecţia socială a copilului

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (166)

PUBLICAŢII SERIALE 165

865. Revista de asistenţă socială = Social Work Review / Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială ; ed.-in-chief: Doru Buzducea / Faculty of Sociology and Social Work, University of Bucharest. - Nr. 1 (2002)- . - Bucureşti : Polirom, 2002-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.revistadeasistentasociala.ro). ISSN 1583-0608 = Revista de asistenţă socială 866. Revista de cercetare şi intervenţie socială = Review of Research

and Social Intervention = Revue de Recherche et Intervention Sociale / Universitatea "Al. I. Cuza". Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Holt România-Programul pentru promovarea asistenţei sociale ; dir.: prof. dr. Vasile Miftode ; red. şef: conf. dr. Ştefan Cojocaru. - Vol. 1 (2003)- . - Iaşi : Expert Projects, 2003-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - În 2012 a apărut la editura Lumen din Iaşi. - Are şi ediţie online (www.asistentasociala.ro).

ISSN 1583-3410 = Revista de cercetare şi intervenţie socială 867. Revista de studii financiare / Institutul de Studii Financiare ; red.

şef: Ion Stancu. - Vol. 1 (2016), nr. 1- . - Bucureşti : Mustang, 2016- Semestrial. - Text şi în lb. engleză. ISSN 2537-3714 = Revista de studii financiare 868. Seniorii clujeni / Centrul de Zi al Fundaţiei pentru Îngrijirea

Vârstnicului. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2011- Trimestrial. - În 2011 a apărut la Editura Dacia XXI. - Descrierea s-a făcut

după Nr. 21 din 2018. ISSN 2247-1839 = Seniorii clujeni 869. Seniorul băimărean / Asociaţia C.A.S.P.E.V. ; red.: prof. Valeria

Marian, înv. Florica Fărcaş. - Baia Mare : [s.n.], 2015- Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 4, nr. 4 din 2018. ISSN 2601-0763 = Seniorul băimărean

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (167)

166 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor

870. Tribuna pensionarului : publicaţie de informaţie. atitudine şi

cultură / Asociaţia C.A.R.P. Nr. 1 "Seniorii" ; fondat.: Viorel Zuba, Radu Levârdă, Horaţiu Măndăşescu. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Bucureşti : [s.n.], 2017-

Lunar. ISSN 2601-0356 = Tribuna pensionarului

37 Educație. Învățământ

871. 10(zece) vertical : educaţia mea, viitorul meu / Colegiul "Mihail

Cantacuzino" ; fondat.: prof. Floricică Octavia ; coord.: prof. Cătălina Stanciu, prof. Genoveve Cerchez, prof. Lavinia Badea. - Sinaia : Colegiul Naţional "Mihail Cantacuzino", 1999-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 19, Nr. 25 din 2018. ISSN 2392-781X = 10(zece) vertical 872. 100 de ani de ştiinţă şi tehnologie în România : simpozion /

Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" ; coord.: prof. Crăciun Marius, prof. Duţă Camelia, prof. Ulici Carmen. - Nr. 1 (2018)- . - Baia Mare : Colegiul Naţional "Mihai Eminescu"Baia Mare, 2018-

Anual. ISSN 2602-1773 = 100 de ani de ştiinţă şi tehnologie în România 873. 100 de idei pentru educaţie : revista simpozionului interdisciplinar

[Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Miron Costin". - Nr. 1 (2018)- . - Bacău : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7377 = 100 de idei pentru educaţie 874. 3 DS: spiritualitate, ştiinţă, succes : revista ariei curriculare "Om şi

societate" / Liceul Tehnologic Agromontan "Romeo Constantinescu" ; coord.: prof. Cristina Sandu ; red.: prof. Laura Linieru. - Vălenii de Munte : Liceul Tehnologic Agromontan "Romeo Constantinescu", 2012-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 7, nr.8 din 2018. ISSN 2284-9963 = 3 DS: spiritualitate, ştiinţă, succes

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (168)

PUBLICAŢII SERIALE 167

875. 5 pentru viitor [Resursă electronică] / Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Inspectoratul Şcolar al Sectorului 5, Casa Corpului Didactic Bucureşti ; coord.: Cristea Florentina, Dima Alina,. - Bucureşti : Atelier didactic, 2016-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 2018. ISSN 2501-7241 = 5 pentru viitor (Bucureşti) (CD-ROM) 876. The 700's Food for Thought / Colegiul Naţional "Unirea" ; ed.-in-

chief: Monescu Alina. - Ed. 1 (2018)- . - Braşov : Colegiul Naţional "Unirea"Braşov, 2018-

Anual. - Text şi în lb. română. ISSN 2601-310X = The 700's Food for Thought 877. 9 plus / Şcoala Gimnazială "Anton Pann". - Râmnicu Vâlcea :

Editura Silviana, 2009- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 14 din 2018. ISSN 2065-8850 = 9 plus 878. A fi dascăl astăzi! [Resursă electronică] : simpozion judeţean / Casa

Corpului Didactic Alba. - Alba Iulia : Universul Şcolii, 2009- Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar al

Judeţului Alba. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 10-a din 2018. ISSN 2248-0722 = A fi dascăl astăzi! (CD-ROM) 879. A la une / Lycée Theoretique "Jean Louis Calderon". - 2018- .

- Timişoara : Waldpress, 2018- Periodicitate necunoscută. 880. A mon avis / Liceul de Artă "Hariclea Darclée". - An. 1 (2010), nr.

1- . - Brăila : Şcoala Brăileană, 2010- La 2 luni. ISSN 2068-2050 = A mon avis 881. Abordarea interdisciplinară a ştiinţelor exacte : revistă de

specialitate a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar / Liceul "Traian Vuia". - Nr. 1 (2013) . - Craiova : Else, 2013-

Anual. - În 2013 editat de Liceul "Charles Laugier". - Cuprinde lucrările prezentate în cadrul simpozionului interjudeţean "Ştiinţele exacte şi abordarea lor interdisciplinară".

ISSN 2344-2077 = Abordarea interdisciplinară a ştiinţelor exacte

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (169)

168 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

882. Abordări educaţionale şi manageriale [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" ; coord.: prof. dr. Gheorghina Liliana Bîrlădeanu, prof. Cosmin Velimirovici, Alin Florin Novac. - Nr. 1(2017)- . - Oradea : Şcoala Gimnazială "Avram Iancu"Oradea, 2017-

Anual. ISSN 2559-6691 = Abordări educaţionale şi manageriale (CD-ROM) 883. Abordări inovative în predarea disciplinelor tehnologice :

Simpozion în cadrul Târgului de Primăvară al Firmelor de Exerciţiu / Colegiul Tehnic "Napoca" ; coord.: Marinela Marc. - Vol. 1 (2018)- . - Cluj-Napoca : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-5250 = Abordări inovative în predarea disciplinelor

tehnologice 884. Abordări pedagogice . - Nr. 1 (2010)- . - Iaşi : Editura Ştef,

2010- Lunar. ISSN 2067-4171 = Abordări pedagogice 885. Abordări transdisciplinare în procesul instructiv-educativ

[Resursă electronică] / Colegiul "Ştefan Odobleja" ; coord.: prof. Daniel Alexandru Ion, prof. Adriana Ionela Călinoiu, prof. Ileana Dogaru. - Nr. 1(2017)- . - Craiova : Else, 2017-

Anual. ISSN 2559-5148 = Abordări transdisciplinare în procesul instructiv-

educativ (CD-ROM) 886. Accents francophones [Resursă electronică] / Colegiul Naţional

"Mihai Viteazul" ; professeur coordonnateur: Oana Petre. - No. 1 (2017)- . - Bucureşti : Atelier didactic, 2017-

Anual. ISSN 2559-6179 = Accents francophones (CD-ROM) 887. Acces la succes : revista Colegiului Naţional "Alexandru Dimitrie

Ghica" . - An. 1 (2018), nr. 1- . - Alexandria : Colegiul Naţional "Alexandru Dimitrie Ghica", 2018-

Semestrial. ISSN 2601-2669 = Acces la succes (Alexandria)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (170)

PUBLICAŢII SERIALE 169

888. Actived : revistă naţională de articole şi de studii privind activitatea educativă / Asociaţia "Actived 2013" ; red. şef: Gheorghe Sobec. - Nr. 1(2014)- . - Huedin : Asociaţia "Actived 2013", 2014-

Trimestrial. ISSN 2392-8689 = Actived (Huedin) 889. Activi, creativi, talentaţi, ambiţioşi, modeşti / Şcoala Gimnazială

Nr. 1. - Nr. 1 (2017)- . - Matca : [s.n.], 2017- Trimestrial. ISSN 2601-2162 = Activi, creativi, talentaţi, ambiţioşi, modeşti 890. Activităţi şi lucrări din cadrul proiectului educaţional judeţean

de creaţie "Pentru tine, Primăvară" - Festivalul Primăverii / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 24 Iaşi. - Iaşi : Stef, 2018-

Anual. ISSN 2601-7202 = Activităţi şi lucrări din cadrul proiectului educaţional

judeţean de creaţie "Pentru tine, Primăvară" 891. Activităţile de tip outdoor - modalităţi de promovare a bucuriei

de a învăţa la vârsta preşcolară [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit "Phoenix" ; coord.: prof. Raţă Iustina Fevronia, prof. Duşcă Adela, prof. Chiva Carmen. - Nr. 1 (2018)- . - Craiova : Grădiniţa cu program prelungit "Phoenix", 2018-

Anual. ISSN 2601-5188 = Activităţile de tip outdoor - modalităţi de promovare a

bucuriei de a învăţa la vârsta preşcolară (CD-ROM) 892. Actori pe scena educaţiei : revistă de cultură şi educaţie / coord.:

prof. Adina Grigore, prof. Mihaela Crivac. - Costeşti : Ars Libri, 2006- Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 13, nr. 82 din 2018. ISSN 1842-659X = Actori pe scena educaţiei 893. Actualităţi, provocări şi perspective în învăţământul special şi

special integrat / Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Alexandru Roşca" ; coord.: prof. Viorica Paraschivu, prof. Veronica Frunzea. - Nr. 1 (2016)- . - Lugoj : Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Alexandru Roşca", 2016-

Anual. ISSN 2501-6725 = Actualităţi, provocări şi perspective în învăţământul

special şi special integrat

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (171)

170 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

894. Ad - Studium / Asociaţia Naţională a Profesorilor pentru Elevi cu Deficienţe de Auz "Virgil Florea". - An. 1 (2009), nr. 1- . - Iaşi : PIM, 2009-

Anual. ISSN 2066-589X = Ad - Studium 895. Adevărul despre noi : revistă / Liceul Teoretic "Emil Racoviţă". -

Baia Mare : Liceul Teoretic "Emil Racoviţă"Baia Mare, 2002- Trimestrial. - Pe copertă titlul "ADN". - Descrierea s-a făcut după An. 15,

nr. 64 din 2018. ISSN 1843-8687 = Adevărul despre noi 896. Admiterea în învăţământul liceal de stat, în învăţământul

profesional de stat şi în învăţământul dual a absolvenţilor clasei a VIII-a / Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ ; coord.: prof. Elena Laiu, prof. Ioan Milea. - mai (2018)- . - Piatra-Neamţ : Cartex, 2018-

Anual. ISSN 2601-6591 = Admiterea în învăţământul liceal de stat, în

învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual a absolvenţilor clasei a VIII-a

897. Adolescent XXI : revista elevilor / Liceul Tehnologic Agricol

Costeşti-Argeş. - Costeşti : Liceul Tehnologic Costeşti, [2004]- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 15, nr. 2 din 2018. ISSN 2068-021X = Adolescent XXI 898. Adolescentul / Colegiul "Ion Kalinderu" ; dir. fondat.: prof.

Buruiană Petre ; coord.: prof. Petrea Constantin. - Buşteni : Colegiul "Ion Kalinderu", 1999-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 22 din 2018. ISSN 2601-3096 = Adolescentul (Buşteni) 899. Adolescenţa, fără violenţă! : revistă şcolară [Resursă electronică] ;

Liceul Tehnologic "General Magheru". - Nr. 1 (2018)- . - Râmnicu Vâlcea : [s.n.], 2018-

Anual. - Text şi în lb. română. ISSN 2601-8861 = Adolescenţa, fără violenţă!

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (172)

PUBLICAŢII SERIALE 171

900. Adolescenţii : revista Colegiului Tehnic "Raluca Ripan" ; coord.: prof. Georgeta Elena Ristoiu, Camelia Teodora Rus. - Cluj-Napoca : Colegiul Tehnic "Raluca Ripan", 2012-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 1 din 2018. ISSN 1583-1183 = Adolescenţii (Cluj-Napoca) 901. Afacerea - o artă, un joc, o atitudine! [Resursă electronică] :

revistă de specialitate pentru disciplinele economice / Liceul "Matei Basarab". - Nr. 1(2013)- . - Craiova : Else, 2013-

Anual. ISSN 2344-0902 = Afacerea - o artă, un joc, o atitudine!(CD-ROM) 902. Agora : publicaţia cadrelor didactice şi a elevilor de la Şcoala

Gimnazială Sasca Mare ; coord.: prof. Cătălina Maria Apreutesei. - Nr. 5 (2016)- . - Sasca Mare : Şcoala Gimnazială Sasca Mare, 2016

Semestrial. ISSN 2537-5075 = Agora (Sasca Mare) 903. Albatrosul nisipurilor / Liceul Teoretic Bechet. - Bechet : Liceul

Teoretic Bechet, 2001- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 39 din 2018. ISSN 2067-8835 = Albatrosul nisipurilor 904. Albinuţe hărnicuţe : revistă pentru copii, părinţi şi bunici /

Grădiniţa cu program normal Tarcău ; red.: prof. înv. preşcolar Popa Ioana-Daniela. - Nr. 1(2015)- . - Tarcău : Grădiniţa cu program normal Tarcău, 2015-

Anual. ISSN 2457-4295 = Albinuţe hărnicuţe 905. Albinuţe hărnicuţe : revistă rducativă pentru copii, părinţi, cadre

didactice / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 23 ”Step by Step” ; coord.: prof. înv. preşc. Rica Rebega. - Nr. 1 (2018)- . - Galaţi : InfoRapArt, 2018-

Anual. ISSN 2601-8942 = Albinuţe hărnicuţe (Focşani) 906. Alecu Ivan Ghilia : revistă literară / Grupul Şcolar "Al. Vlahuţă". -

Şendriceni : Grupul Şcolar "Al. Vlahuţă", 2011- Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 7, nr. 7 din 2018. ISSN 2285-3979 = Alecu Ivan Ghilia

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (173)

172 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

907. Aleinad : publicaţie editată de Şcoala Gimnazială, comuna Ioneşti cu sprijinul Organizaţiei "World Vision România" / coord.: prof. Cîrstina Daniela. - Nr. 1 (2009)- . - Râmnicu Vâlcea : Editura Silviana, 2009-

Semestrial. ISSN 2066-0502 = Aleinad (Ioneşti) 908. Alexa : revista Şcolii "Junior". - Iaşi : PIM, 2009- Semestrial. - Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". - Descrierea

s-a făcut după Nr. 17, sem. 2 din 2017/2018. ISSN 2359-8182 = Alexa (Iaşi) 909. Alfa / red. şef: ing. Ehegartner Rodica, Dumitrescu Angela, prof.

Bulz Adriana. - Timişoara : Colegiul Tehnic "Electrotimiş", 2010- Semestrial. - Titlul pe copertă "Revista Alfa a Colegiului Tehnic

Electrotimiş". - Nr. 1/2015 ediţie aniversară "40 ani". - Descrierea s-a făcut după Nr. 6 din 2018.

ISSN 2360-7041 = Alfa (Timişoara) 910. Alpha : revistă şcolară ştiinţifică / Eco-Şcoala Nr. 11 "Mihai

Eminescu". - Piteşti : Eco-Şcoala Nr. 11 "Mihai Eminescu", [2003]- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 30 din 2018. ISSN 2068-147X = Alpha (Piteşti) 911. Altfel : o revistă altfel, dedicată specialiştilor din învăţământul

special cât şi celor care se gândesc la resursa umană beneficiară copilului cu nevoi speciale / Şcoala Gimnazială Specială Nr. 1 Giurgiu ; coord.: prof. Rîureanu Carmen, prof. Manta Leontina. - Nr. 1 (2018)- . - Giurgiu : Şcoala Gimnazială Specială Nr. 1 Giurgiu, 2018-

Trimestrial. ISSN 2601-5439 = Altfel (Giurgiu) 912. Amalgam : revista şcolii / Colegiul Naţional "Traian Lalescu" ;

coord.: prof. Elena Ivan ; red. şef: Alexandra Ciobanu. - Reşiţa : Graph, 2016- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 15, nr. 29 din 2018. ISSN 1584-9767 = Amalgam (Reşiţa)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (174)

PUBLICAŢII SERIALE 173

913. Amicii educaţiei / Şcoala Gimnazială "Manolache Costache

Epureanu" ; coord.: prof. înv. primar Daniela Hreniuc. - Nr. 1 (2018)- . - Bârlad : Stef, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-4300 = Amicii educaţiei 914. Amintiri din banca mea ... / Liceul "Dr. Lazăr Chirilă" ; coord.:

Luminiţa Maria Tutuian. - Nr. 1(2014)- . - Baia de Arieş : Liceul "Dr. Lazăr Chirilă", 2014-

Semestrial. ISSN 2393-2686 = Amintiri din banca mea ... 915. Amintiri din caruselul copilăriei / Grădiniţa cu program prelungit

Nr. 2 Pucioasa. - Nr. 1 (2017)- . - Pucioasa : Grădiniţa cu program prelungit Nr. 2 Pucioasa, 2017-

Semestrial. ISSN 2559-7159 = Amintiri din caruselul copilăriei 916. Amintiri din grădiniţă . - Nr. 1 (2018)- . - Oradea : Aureo,

2018- Anual. ISSN 1844-5276 = Amintiri din grădiniţă 917. Amitié [Resursă electronică] / Liceul Teoretic "Lucian Blaga" ; red.

şef: Giulia Stan. - Nr. 1 (2018)- . - Cluj-Napoca : [s.n.], 2018- Anual. - Text şi în lb. română. ISSN 2601-9302 = Amitié (Cluj-Napoca) 918. Amprente / Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu". -

Nr. 1 (2017)- . - Deva : Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu", 2017-

Semestrial. ISSN 2559-4532 = Amprente (Deva)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (175)

174 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

919. Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi.

Ştiinţele educaţiei / red. şef: prof. univ. dr. Teodor Cozma. - Serie nouă, Tom. 1/2 (1997/1998) (1999)- . - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1999-

Anual. - Text în limba engleză. - Rezultat din scindarea în 1998 a publicaţiei "Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. Psihologie-ştiinţele educaţiei"=ISSN 1221-5325.

ISSN 1453-0775 = Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. Ştiinţele educaţiei

920. Analele Universităţii "Eftimie Murgu" Reşiţa. Fascicola de

ştiinţe social-umaniste / red. şef: lect. univ. dr. Andrade I. Bichescu. - An. 1 (2013), nr. 1- . - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2013-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei Naţionale. - Text în limba engleză.

ISSN 2286-0711 = Analele Universităţii "Eftimie Murgu" Reşiţa. Fascicola de ştiinţe social-umaniste

921. Analiza activităţilor educaţionale în unităţile şcolare din judeţul

Vrancea / Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea ; coord.: Silviu Daniel Brebuleţ. - Nr. 1 (2018)- . - Focşani : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7695 = Analiza activităţilor educaţionale în unităţile şcolare

din judeţul Vrancea 922. Anii copilăriei / Liceul Teoretic "Mihai Veliciu", Şcoala

Gimnazială Nadab ; coord.: Macovei Delia. - Nr. 1 (2018)- . - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2018-

Semestrial. ISSN 2559-6225 = Anii copilăriei 923. Anotimpul copilăriei : revista / Şcoala Gimnazială Vladimirescu. -

Serie nouă, An. 1(2015), nr. 1- . - Vladimirescu : Azbet Publishing, 2015- Semestrial. ISSN 2393-0993 = Anotimpul copilăriei (Vladimirescu)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (176)

PUBLICAŢII SERIALE 175

924. Anotimpuri : revistă şcolară / Colegiul Agricol şi de Industrie

Alimentară "Vasile Adamachi" ; red.: prof. Haitur Dorina Luminiţa, prof. Larco Carmen Elena. - Nr. 1 (2018)- . - Iaşi : Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară "Vasile Adamachi", 2018-

Semestrial. ISSN 2601-6230 = Anotimpuri (Iaşi) 925. Anotimpuri / Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" ; red. şef: prof.

Olimpia Sima. - An. 1 (1994), nr. 1- . - Piatra-Neamţ : Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu", 1994-

Trimestrial. ISSN 1454-1254 = Anotimpuri (Piatra Neamţ) 926. Anotimpurile / Şcoala Gimnazială "Ion Pilat" ; coord.: Mihaela

Crivac, Camelia Stavre, Mihaela Lina. - Nr. 1 (2017)- . - Buzoieşti : Ars Libri, 2017-

Semestrial. ISSN 2601-2502 = Anotimpurile (Piteşti) 927. Anotimpurile copilăriei : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială Nr. 13

Sibiu ; coord.: prof. Camelia Moga. - Nr. 1(2010)- . - Sibiu : Adalex, 2010- Semestrial. ISSN 2067-6689 = Anotimpurile copilăriei (Sibiu) 928. Anotimpurile copilăriei : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială

"Nicolae Bălcescu" ; red. şef: prof. dr. Constantin Nicuşan ; red.: prof. ing. Nagy Ibolya, prof. dr. Niţă Fănică. - Serie nouă, An. 9 (2017), nr. 1- . - Târgu Mureş : Şcoala Gimnazială "Nicolae Bălcescu", 2017-

Semestrial. - Text şi în lb. engleză, franceză şi maghiară. ISSN 2559-1576 = Anotimpurile copilăriei (Târgu Mureş) 929. Anotimpurile expresiei ideii : revistă de educaţie, cultură şi

civilizaţie / Asociaţia "Clubul Expresia Ideii" ; fondat. şi red. şef: Mariana Bendou. - Serie nouă, An. 1 (2018), nr. 1- . - Oneşti : [s.n.], 2018-

Trimestrial. - Fondat în anul 2013. ISSN 2601-3878 = Anotimpurile expresiei ideii

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (177)

176 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

930. Antim Ivireanul - personalitate complexă a culturii naţionale : revistă de opinie pedagogică, educaţie, metodică şi învăţământ de toate specialităţile şi gradele : revistă şcolară / Liceul Sanitar "Antim Ivireanu" ; coord.: prof. Carmen Ionela Turmacu. - Râmnicu Vâlcea : Nova Didact, 2016-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 2018. 931. Anuar . - 2014/2015 (2015)- . - Braşov : Colegiul Naţional de

Informatică "Grigore Moisil", 2015- Anual. ISSN 2501-0905 = Anuar - Colegiul Naţional de Informatică "Grigore

Moisil" din Braşov 932. Anuar / Colegiul Naţional "Octavian Goga". - Miercurea Ciuc :

EurocarpaticaMiercurea Ciuc, 1998- Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 20-a din 2018. ISSN 2066-4753 = Anuar - Colegiul Naţional "Octavian Goga" 933. Anuar / coord. de redacţie: prof. Pál Paraschiva, prof. Szalai Anca

Ramona. - Nr. 1 (2017)- . - Târgu Mureş : Edu, 2017- Anual. ISSN 2559-1002 = Anuar - Liceul Vocaţional Pedagogic "Mihai

Eminescu" 934. Anuar - Liceul Teoretic "Andrei Bârseanu" Târnăveni . -

Târnăveni : Liceul Teoretic "Andrei Bârseanu", 2000- Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 9-a (2016/2017) din 2018. ISSN 2601-5080 = Anuar - Liceul Teoretic "Andrei Bârseanu" Târnăveni 935. Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău . - An. 1

(2014), nr. 1- . - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2014- Anual. ISSN 2392-8336 = Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău 936. Anuarul Colegiului Naţional "Dr. Ioan Meşotă". - Serie nouă, nr.

1(2009)- . - Braşov : ANCRISERV, 2009- Anual. - A apărut şi între anii 1919-1936. ISSN 2065-4707 = Anuarul Colegiului Naţional "Dr. Ioan Meşotă"

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (178)

PUBLICAŢII SERIALE 177

937. Anuarul Colegiului Naţional "George Coşbuc" din Năsăud / Colegiul Naţional "George Coşbuc" ; coord.: dir. prof. Dorel Alexandru Coc. - 2013/2014 (2014)- . - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2014-

Anual. ISSN 2457-6042 = Anuarul Colegiului Naţional "George Coşbuc" din

Năsăud 938. Anuarul Colegiului Naţional "Nicu Gane" / Colegiul Naţional

"Nicu Gane" ; coord.: prof. Nechifor Elena-Cristina. - 2015/2016 (2016)- . - Fălticeni : Colegiul Naţional "Nicu Gane", 2016-

Anual. ISSN 2537-4079 = Anuarul Colegiului Naţional "Nicu Gane" 939. Anuarul Colegiului Naţional "Spiru Haret" pe anul şcolar... :

tradiţie, prestigiu, performanţă / red.: prof. Rodica Cristovici. - Tecuci : Liceul Teoretic "Spiru Haret", [2002]-

Anual. - Între 2002-2010 titlul "Anuarul Liceului Teoretic "Spiru Haret" pe anul şcolar...". - Descrierea s-a făcut după Nr. 17 din 2018.

ISSN 2069-0118 = Anuarul Colegiului Naţional "Spiru Haret" pe anul şcolar...

940. Anuarul Colegiului Naţional de Informatică Piatra Neamţ . - Nr.

1 (2004)- . - Piatra-Neamţ : Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ, 2004-

Anual. ISSN 1841-6888 = Anuarul Colegiului Naţional de Informatică Piatra-

Neamţ 941. Anuarul Concursului de creaţie literară "Octavian Goga - în

actualitate" / Liceul Teoretic "Octavian Goga" Huedin ; coord.: Horea-Dorin Matiş. - Ed. 1(2015)- . - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015-

Anual. ISSN 2457-2004 = Anuarul Concursului de creaţie literară "Octavian

Goga - în actualitate" 942. Anuarul Liceului Teoretic "Octavian Goga" Huedin : pentru anul

şcolar ... / coord.: Horea-Dorin Matiş. - 2016/2017 (2018)- . - Cluj-Napoca : Casa cărţii de ştiinţă, 2018-

Anual. ISSN 2601-470X = Anuarul Liceului Teoretic "Octavian Goga" Huedin

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (179)

178 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

943. Approches méthodologiques de la chanson en classe de FLE : simpozion judeţean / Şcoala Gimnazială "Sfânta Cuvioasă Parascheva", Şcoala Gimnazială Nr. 7. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Galaţi : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-887X = Approches méthodologiques de la chanson en classe

de FLE 944. Apró lépések : a marosvásárhelyi 2-es számú Inkluzív Iskolaközpont

Gecse Dániel Alapítványnál kihelyezett óvodás és iskolás csoportjainak folyóirata = revista grupelor preşcolare şi şcolare din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Fundaţia "Gecse Dániel". - 1. Év.(2013), 1. sz.- . - Târgu Mureş : [s.n.], 2013-

Semestrial. ISSN 2286-2382 = Apró lépések 945. Arcaşii / Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare" Vaslui. - Iaşi : PIM,

1996- Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 18 din 2017. ISSN 2360-3534 = Arcaşii (Vaslui) 946. Argument : revista / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Râmnicu Sărat ;

coord. prof.: Mariana-Angelica Grigoraş. - Râmnicu Sărat : Şcoala Gimnazială Nr. 1Râmnicu Sărat, 2000-

Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 17, nr. 21 din 2018. ISSN 1844-7910 = Argument (Râmnicu Sărat) 947. Argus : revista economică, de atitudine şi cultură [Resursă

electronică] / Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea ; coord.: Georgescu Livia, Cotar Elena, Popescu Corina. - Nr. 3 (2018)- . - Râmnicu Vâlcea : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2602-1641 = Argus (Râmnicu Vâlcea. CD-ROM) 948. ARHINAV : National Students Symposium / Naval Arhitecture

Faculty. - 2017 (2018)- . - Galaţi : Pax Aura Mundi, 2018- Anual. ISSN 2601-3681 = Arhinav (Galaţi)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (180)

PUBLICAŢII SERIALE 179

949. Aripi : publicaţie a elevilor şi cadrelor didactice / Liceul Teoretic "Ioan Buteanu" ; coord.: prof. înv. primar Grama Terezia Ildiko. - Baia Mare : Ceconi, 2015-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 2393-2368 = Aripi (Şomcuta Mare) 950. Aripi / Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu". - Breaza : Liceul Teoretic

"Aurel Vlaicu", [2000]- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 24 din 2018. ISSN 2284-5054 = Aripi (Breaza) 951. Aripi / coord.: prof. Mărgineanu Geanina, prof. Diaconu Holban

Daniela ; revista Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Hârşova. - Hârşova : [s.n.], 2016- Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 2018. ISSN 2393-5235 = Aripi (Hârşova) 952. Aripi : revista Liceului Teoretic "Radu Popescu" / coord.: Gina

Popescu. - Nr. 1 (2018)- . - Popeşti-Leordeni : [s.n.], 2018- Semestrial. ISSN 2668-0033 = Aripi (Popeşti-Leordeni) 953. Aripi / Liceul Tehnologic Topoloveni ; coord.: prof. dr. Maria

Liliana Turturoiu, prof. Silvia Ioana Mărăşoiu, Oana Boţîrcă. - Nr. 1 (2018)- . - Topoloveni : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2602-1803 = Aripi (Topoloveni) 954. Aripi 2000+ : revistă bianuală realizată de elevi şi cadre didactice /

Şcoala Nr. 5 "Elena Doamna" ; red. şef: înv. Bîra Ilinca. - Tecuci : Şcoala Gimnazială Nr. 5 "Elena Doamna", 2000-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 38 din 2018. ISSN 2067-208X = Aripi 2000+ 955. Aripi de copil : revista Şcolii Gimnaziale "Victor Jinga" / coord.

prof.: Paic Iulia. - Nr. 1 (2008)- . - Sighişoara : Şcoala Gimnazială "Victor Jinga", 2008-

Anual. ISSN 2457-2365 = Aripi de copil (Sighişoara)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (181)

180 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

956. Aripi de copil : revista Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Lazăr" / red. şef: instit. Rizescu Marilena. - Bărcăneşti : Şcoala Gimnazială "Gheorghe Lazăr", 2007-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 14 din 2018. ISSN 2247-5419 = Aripi de copil (Bărcăneşti) 957. Aripi de moisilist / Colegiul Naţional "Grigore Moisil" ; coord.

prof.: Cristina Buzatu. - Nr. 1 (2016)- . - Oneşti : karta.ro, 2016- Anual. ISSN 2558-8508 = Aripi de moisilist 958. Aripi eminesciene : revista Şcolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" /

coord.: prof. Cocuz Doina-Lauriana, prof. Nemţanu Marius-Cătălin, prof. Vătămanu Florenţa. - Nr. 1 (2018)- . - Vaslui : Media Sind, 2018-

Anual. ISSN 2601-3185 = Aripi eminesciene 959. Aripi tinere : revista / Colegiul Tehnic de Transport Feroviar

"Anghel Saligny". - Nr. 1 (1997)- . - Simeria : Fidelia, 1997- Semestrial. ISSN 2068-5262 = Aripi tinere (Simeria) 960. Ars didactica / Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, Casa

Corpului Didactic Ialomiţa, Consiliul Judeţean Ialomiţa. - An. 1 (2005), nr. 1- . - Slobozia : Casa Corpului Didactic Ialomiţa, 2005-

Trimestrial. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. - Nu a apărut între 2009-2012.

ISSN 1841-9690 = Ars didactica 961. Ars scientica : articole şi studii de specialitate / Liceul Tehnologic

"Virgil Madgearu" ; coord.: prof. Janeta-Violeta Borandă, prof. Adrian Munteanu. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Bacău : Rovimed Publishers, 2017-

Semestrial. ISSN 2559-513X = Ars scientica 962. Artă şi educaţie [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program

prelungit "Tic Pitic". - iun.(2017)- . - Mioveni : Grădiniţa cu program prelungit "Tic Pitic", 2017-

Anual. ISSN 2559-4788 = Artă şi educaţie (Mioveni)(CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (182)

PUBLICAŢII SERIALE 181

963. Les articles of Performant Students / Liceul cu Program Sportiv ; coord.: prof. Dobroghii Alina, prof. Vasiliu Aniela, prof. dr. Mititiuc Loredana. - Nr. 1 (2016)- . - Suceava : Editura George Tofan, 2016-

Anual. ISSN 2501-5575 = Les articles of Performant Students 964. ArtTeo : revista Şcolii Profesionale "Areta Teodorescu" / dir.:

Marilena Gabriela Hoinaru ; red. şef: Florina Cipu. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Slobozia : Artprint, 2018-

Trimestrial. ISSN 2602-1986 = ArtTeo (Griviţa) 965. Aspiraţii / Liceul Tehnologic "Ghenuţă Coman". - Nr. 1 (2017)-

. - Murgeni : Liceul Tehnologic "Ghenuţă Coman", 2017- Semestrial. ISSN 2559-1762 = Aspiraţii (Murgeni) 966. Aspiraţii : revista elevilor / Colegiul Tehnic Energetic Craiova ; red.

şef: Vrusie Mădălina Mihaela. - Nr. 1(2015)- . - Craiova : Colegiul Tehnic Energetic Craiova, 2015-

Semestrial. ISSN 2457-3868 = Aspiraţii (Craiova) (CD-ROM) 967. Asul elevilor : revista elevilor din Şcoala Gimnazială Nr. 3 "Ion

Creangă" / red. şef: Aramă-Păsălău Carmen. - Târgu Neamţ : Şcoala Gimnazială Nr. 3 "Ion Creangă"Târgu Neamţ, 2005-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 20, Nr. 56 din 2018. ISSN 2285-9829 = Asul elevilor 968. Autostop : revistă şcolară de cultură şi educaţie / Liceul Tehnologic

Transporturi Auto Timişoara. - Timişoara : Liceul Tehnologic Transporturi AutoTimişoara, 2007-

Semestrial. - Între [2007]-2013 a apărut la editura StudIS. - Descrierea s-a făcut după Nr. 13 din 2018.

ISSN 2246-9877 = Autostop (Timişoara) 969. Aventura cunoaşterii : revista Liceului Tehnologic "Constantin

Brâncuşi" . - Nr. 1 (2016)- . - Sfântu Gheorghe : Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuşi"Sfântu Gheorghe, 2016-

Semestrial. ISSN 2558-8117 = Aventura cunoaşterii

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (183)

182 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

970. Aventuri din pădurea de bambus / Grădiniţa cu program prelungit "Panda 2" ; red. şef: Andrada Scutaru. - Nr. 1 (2017)- . - Cluj-Napoca : [s.n.], 2017-

Semestrial. - Text şi în lb. engleză. ISSN 2601-7288 = Aventuri din pădurea de bambus 971. Axios : periodic al elevilor şi profesorilor Seminarului Teologic

"Sfântul Apostol Andrei" / preşed. de onoare: IPS. Arhiepiscop Casian Crăciun ; dir.: prof. Adrian Silvestru ; red. şef: prof. dr. Gheorghe Butuc. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Galaţi : Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2018-

Trimestrial. ISSN 2668-0017 = Axios (Galaţi) 972. Axul lumii şi spiritul locului / Şcoala Gimnazială Nr. 2 Voluntari. -

Nr. 1 (2018)- . - Voluntari : [s.n.], 2018- Semestrial. ISSN 2602-0890 = Axul lumii şi spiritul locului 973. Az Erdőhegyi Általános Iskola Évkönyve = Anuarul Şcolii

Gimnaziale Pădureni ; ed.: prof. Sime Judit. - 2017/2018 (2018)- . - Arad : Şcoala Vremii, 2018-

Anual. ISSN 2668-0386 = Az Erdőhegyi Általános Iskola Évkönyve 974. Barbilienii / Şcoala Gimnazială Nr. 28 "Dan Barbilian" ; coord.:

prof. Alina Popa. - Nr. 1 (2017)- . - Constanţa : [s.n.], 2017- Trimestrial. ISSN 2601-6435 = Barbilienii (Constanţa) 975. Beyond Language : lucrările simpozionului naţional studenţesc /

Universitatea din Craiova. Facultatea de Litere ; coord.: Melitta Szathmary. - Ed. 1 (2018)- . - Craiova : Universitaria, 2018-

Anual. - Text şi în lb. engleză şi franceză. ISSN 2601-6257 = Beyond Language 976. Bobocii aerului : revista Şcolii de Maiştri Militari şi Subofiţeri a

Forţelor Aeriene "Traian Vuia" / red. şef: Dragoe Otilia Ştefania. - Nr. 1 (2017)- . - Boboc : [s.n.], 2017-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.smmmsfa.ro). ISSN 2559-0766 = Bobocii aerului

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (184)

PUBLICAŢII SERIALE 183

977. Book of Abstracts - International Scientific Conference

"eLearning and Software for Education" / ed.: Ion Roceanu. - Bucureşti : "Carol I" National Defence University Publishing House, 2014-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 14-a din 2018. ISSN 2360-2198 = Book of Abstracts - International Scientific

Conference "eLearning and Software for Education" 978. Bravo : revista elevilor Liceului Tehnologic Special pentru

Deficienţi de Auz [Resursă electronică] / coord.: prof. Gabriela Chirteş. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2007-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 9 din 2018. ISSN 2602-1129 = Bravo (Cluj-Napoca) 979. British Essence : Methodology, Lingustics, Literature, Culture and

Civilisation : revista profesorilor de limba engleză din Banat / coord.: prof. Adriana Brebenel. - Nr. 1 (2018)- . - Timişoara : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-7857 = British Essence 980. Buburuzele isteţe : revista clasei pregătitoare / Liceul Teoretic

"Mihai Veliciu" ; coord.: Purcel Claudiu. - Nr. 1 (2018)- . - Chişineu-Criş : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2602-0610 = Buburuzele isteţe 981. Bucuriile campionilor / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Miceşti. -

Câmpulung : Editura Larisa, 2015- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 6 din 2018. ISSN 2501-5311 = Bucuriile campionilor 982. Bucuriile copilăriei noastre : revista clasei E / Şcoala Gimnazială

"Alice Voinescu". - Nr. 1 (2018)- . - Drobeta-Turnu Severin : [s.n.], 2018- Anual. ISSN 1844-6329 = Bucuriile copilăriei noastre

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (185)

184 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

983. Buletin informativ - Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă

Educaţională Gorj / red. şef: Tulpan Claudia Ofelia ; red: Istratie Mădălina. - Nr. 1 (2017)- . - Târgu Jiu : Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, 2017-

Lunar. ISSN 2601-2944 = Buletin informativ - Centrul Judeţean de Resurse şi

Asistenţă Educaţională Gorj 984. Buletinul Asociaţiei Personalului Didactic "Simion Mehedinţi" /

coord.: conf. dr. Costică Neagu. - Focşani : Editura Terra, 1997- Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 22 din 2018. ISSN 1582-9499 = Buletinul Asociaţiei Personalului Didactic "Simion

Mehedinţi" 985. Bun rămas! / Şcoala Gimnazială Slănic-Aninoasa. - Nr. 1 (2018)-

. - Slănic-Aninoasa : Muscel 2000, 2018- Anual. ISSN 2601-7393 = Bun rămas! (Slănic-Aninoasa) 986. Bune practici în domeniul asigurării serviciilor educaţionale

specializate : lucrări prezentate la sesiunea metodico-ştiinţifică de comunicări [Resursă electronică] / Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa. - Nr. 1 (2018)- . - Târgovişte : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7431 = Bune practici în domeniul asigurării serviciilor

educaţionale specializate 987. Caleidoscop : revista cadrelor didactice / Liceul Teoretic "Miron

Costin" Paşcani. - An. 1 (2009), nr. 1- . - Iaşi : PIM, 2009- Semestrial. ISSN 2065-8060 = Caleidoscop (Paşcani) 988. Caleidoscop bumbeştean : revista Şcolii Gimnaziale Nr. 1

Bumbeşti Jiu / coord. revistă: prof. Boghian Marcel Liviu ; ed. şef: prof. Constantin Loredana Vasilica ; ed.: prof. Mircescu Maria Cristina. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Bumbeşti Jiu : Academica Brâncuşi, 2018-

Anual. ISSN 2602-1072 = Caleidoscop bumbeştean

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (186)

PUBLICAŢII SERIALE 185

989. Calitatea învăţământului preuniversitar între aşteptări şi

proiecte [Resursă electronică] ; dir.: Lidia Petcan ; red. şef: Mariana Poroşanu ; red.: Daria Petcu. - Nr. 1 (2018)- . - Drăgăşani : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2602-1013 = Calitatea învăţământului preuniversitar între aşteptări

şi proiecte 990. Candoarea copilăriei / Şcoala Gimnazială "Manolache Costache

Epureanu". - An. 1 (2017), nr. 1- . - Bârlad : Şcoala Gimnazială "Manolache Costache Epureanu", 2017-

Anual. ISSN 2559-3862 = Candoarea copilăriei 991. Cariera : ghid de orientare şcolară : oferta educaţională a judeţului

Galaţi / Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi. - 2012- . - Galaţi : Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi, 2012-

Anual. - Pe copertă titlul: "Ghid de orientare şcolară". ISSN 2284-8223 = Cariera (Galaţi)(CD-ROM) 992. Cariere. MBA : ghid MBA : analiză & oportunităţi / coord.:

Eugenia Mihalcea. - Ed. 1 (2012)- . - Bucureşti : Cariere, 2012- Anual. - Pe copertă titlul: Ghid MBA. - Supliment la: "Cariere

(Bucureşti)"=ISSN 1583-5804. 993. Carol I-ştii : revista profesorilor şi a elevilor / Colegiul Naţional

Pedagogic "Carol I". - Nr. 1(2011)- . - Câmpulung Muscel : Sedna Print, 2011-

Anual. ISSN 2248-1109 = Carol I-ştii (Câmpulung Muscel) 994. Cartea schimbă viaţa [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială

"Alexandru Piru" ; coord.: prof. Burlăciuc Bogdana, prof. înv. primar Neagu Ramona, prof. Ţăranu Otilia. - Nr. 1 (2018)- . - Mărgineni : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2065-2542 = Cartea schimbă viaţa (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (187)

186 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

995. Cartea, izvor de cunoaştere şi înţelepciune : revistă pentru copii, părinţi, tutori, bunici, cadre didactice [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Sfântul Voievod Ştefan cel Mare". - Nr. 1 (2018)- . - Oneşti : Magic Print, 2018-

Anual. ISSN 2601-7865 = Cartea, izvor de cunoaştere şi înţelepciune 996. Carusel / Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare" Vaslui. - Iaşi : PIM,

2002- Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 19 din 2018. ISSN 2360-3542 = Carusel (Vaslui) 997. Cascadele copilăriei / Liceul Vocaţional de Arte Plastice "Hans

Mattis-Teutsch" ; coord.: prof. Piroska Manuela, prof. Doboş Elena, prof. Antal Maria. - Nr. 1 (2018)- . - Braşov : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2602-1404 = Cascadele copilăriei 998. Catalog Goga : revista elevilor / Colegiul Naţional "Octavian

Goga". - Nr. 1 (2008)- . - Sibiu : Colegiul Naţional "Octavian Goga"Sibiu, 2008-

Semestrial. ISSN 1844-1947 = Catalog Goga 999. Călător prin ani de şcoală : revista Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Sălişte

de Vascău . - Nr. 1 (2018)- . - Sălişte de Vascău : [s.n.], 2018- Semestrial. ISSN 1844-3079 = Călător prin ani de şcoală 1000. Călătorii matematice / Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău ; coord.:

prof. Ivu Anişoara, prof. Ghinea Iuliana. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2017-

Semestrial. ISSN 2601-2243 = Călătorii matematice 1001. Căsuţa fermecată : revistă pentru părinţi şi copii / Grădiniţa Nr.

16 Târgovişte ; coord: prof. Poamă Daniela, prof. Onea Carmen, prof. Moldovan Liliana. - Nr. 1 (2016)- . - Târgovişte : Grădiniţa Nr. 16 Târgovişte, 2016-

Anual. ISSN 2501-9686 = Căsuţa fermecată (Târgovişte)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (188)

PUBLICAŢII SERIALE 187

1002. Căsuţa piticilor : poezii, poveşti, ghicitori, proiecte educaţionale, fişe de lucru / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 1 Focşani ; coord.: prof. Vlad Camelia. - Nr. 1 (2018)- . - Focşani : Grădiniţa cu program prelungit Nr. 1 Focşani, 2018-

Anual. ISSN 1844-4342 = Căsuţa piticilor (Focşani) 1003. Căutătorii de vise : revista Cercului de lectură şi scriere creativă

pentru învăţământul primar de la Colegiul Naţional "Garabet Ibrăileanu" din Iaşi / coord: prof. înv. primar Oana Petrovici, bibl. Ines-Andreea Toader. - Nr. 1 (2018)- . - Iaşi : StudIS, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-5560 = Căutătorii de vise 1004. Căutătorii de vise : revista Cercului de lectură şi scriere creativă

pentru învăţământul primar de la Colegiul Naţional "Garabet Ibrăileanu" din Iaşi [Resursă electronică] / coord: prof. înv. primar Oana Petrovici, bibl. Ines-Andreea Toader. - Nr. 1 (2018)- . - Iaşi : StudIS, 2018-

Periodicitate necunoscută. 1005. Centenar+ / Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" ; coord.: Andrăşoae

Mariana, Moraru Emelina. - Nr. 1 (2018)- . - Brăila : Şcoala Brăileană, 2018- Anual. ISSN 2602-1412 = Centenar+ (Brăila) 1006. Cerbul cititor : revista elevilor Colegiului Silvic "Bucovina" /

coord.: prof. Dana Buburuzan. - Nr. 1 (2018)- . - Câmpulung Moldovenesc : Diastin, 2018-

Semestrial. ISSN 2602-0920 = Cerbul cititor 1007. Cercul de istorie : studii şi articole de istorie şi socio-umane :

revistă naţională de cultură şcolară pentru profesori, învăţători, educatori, elevi, părinţi / coord.: prof. dr. Nicolae Prună. - An. 1(2009), nr. 1- . - Drobeta-Turnu Severin : Agreat, 2009-

Semestrial. ISSN 2066-4990 = Cercul de istorie

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (189)

188 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1008. Cercul de română : studii şi articole de limbă şi literatură / coord.: prof. dr. Nicolae Prună. - An. 1 (2009), nr. 1- . - Drobeta-Turnu Severin : Agreat, 2009-

Semestrial. ISSN 2066-5342 = Cercul de română 1009. CertAS / Şcoala Gimnazială Măgurele ; coord.: Iliescu Claudiu. -

Măgurele : Şcoala Gimnazială Măgurele, 2012- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după nr. din ian./martie 2018. ISSN 2537-4397 = CertAS (Măgurele) 1010. Cheia succesului : revistă de idei, experienţe şi noutăţi

educaţionale / Liceul Tehnologic Topoloveni ; coord.: prof. Biculescu Florina, prof. Niţescu Antonela, prof. Stanciu Alina. - Nr. 1 (2017)- . - Buzoieşti : Ars libri, 2017-

Semestrial. ISSN 2559-642X = Cheia succesului (Topoloveni) 1011. Cine eşti tu - contează pentru mine! : şcoala mea în imagini /

Şcoala Gimnazială Bogdăneşti ; coord. prof.: Grigore Mioara. - Nr. 1 (2016)- . - Oneşti : Magic Print, 2016-

Anual. ISSN 2501-8965 = Cine eşti tu - contează pentru mine! 1012. Cine eşti tu, domnule PI? / Şcoala Gimnazială "Jean Bart" ;

coord.: Ceornodolea Gabriela, Alionte Gabriela, Ilciuc Lăcrămioara. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Suceava : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-5803 = Cine eşti tu, domnule PI? 1013. Cine învaţă ştie [Resursă electronică] : revistă şcolară / Liceul

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău ; red. şef: Rodica Daniela Pană ; red. şef: adjunct Doina Andrei ; coord.: Nela Wamsiedel. - An. 1(2016), nr. 1- . - Buzău : Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive, 2016-

Anual. ISSN 2501-8949 = Cine învaţă ştie (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (190)

PUBLICAŢII SERIALE 189

1014. Clasa prieteniei / Şcoala Gimnazială Nr. 28 Galaţi. - Nr. 1 (2018)- . - Galaţi : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2457-760X = Clasa prieteniei 1015. Clipa cea repede : revista Liceului Vocaţional Pedagogic "Mihai

Eminescu" / red.: prof. Iliescu Gabriela. - Nr. 1 (2017)- . - Târgu Mureş : Edu, 2017-

Anual. ISSN 2559-0944 = Clipa cea repede (Târgu Mureş) 1016. Clubul lui Mickey Mouse : revista grupei [Resursă electronică] /

Grădiniţa cu program prelungit Nr. 5 Piatra-Neamţ ; red.: Cristina Petraru, Tania Mihăilă, Gina Gheorghiu. - Nr. 1 (2018)- . - Piatra-Neamţ : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-3509 = Clubul lui Mickey Mouse (CD-ROM) 1017. "Codruţa" universul copilăriei / Grădiniţa cu program prelungit

"Codruţa" Galaţi ; coord.: prof. înv. preşc. Pagu Roxana, prof. înv. preşc. Sbîngu Andreea. - 2017- . - Galaţi : Grădiniţa cu program prelungit "Codruţa", 2017-

Anual. ISSN 2559-6772 = "Codruţa" universul copilăriei 1018. Colţ : foaie pentru elevii de la CNMV / Colegiul Naţional "Mihai

Viteazul". - Sfântu Gheorghe : Colegiul Naţional "Mihai Viteazul"Sfântu Gheorghe, 2009-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 27 din 2018. ISSN 2067-7529 = Colţ (Sfântu Gheorghe) 1019. Columna : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială "Nicolae Stoleru" ;

coord. prof.: Chirilă Olimpia. - Baia : Şcoala Gimnazială "Nicolae Stoleru", [200-]- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 24 din 2018. ISSN 2067-810X = Columna (Baia) 1020. Comoara nemărginită a strămoşilor noştri : Simpozion

interjudeţean / Şcoala Gimnazială "Ion Iorgulescu" ; coord.: prof. Popa Adriana Florina, prof. Ciobanu Elena Victoria. - Nr. 1 (2018)- . - Câmpulung Muscel : Editura Larisa, 2018-

Anual. ISSN 2601-8918 = Comoara nemărginită a strămoşilor noştri

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (191)

190 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1021. Comori regăsite : simpozion regional [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială Nr. 18 Baia Mare. - Nr. 1 (2018)- . - Baia Mare : Şcoala Gimnazială Nr. 18 Baia Mare, 2018-

Anual. ISSN 2601-6966 = Comori regăsite (CD-ROM) 1022. Competenţă şi profesionalism în educaţie : simpozion judeţean

"Creativitatea - premisă a performanţei şcolare" [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu" ; coord.: Şchiopu Olguţa, prof. Luca Otilia Stela, prof. Mihai Iordana Daniela. - Nr. 1 (2018)- . - Dorohoi : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7903 = Competenţă şi profesionalism în educaţie (CD-ROM) 1023. Competenţe în educaţie : învăţământ primar şi preşcolar : revista

simpozionului judeţean tranfrontalier "Competenţe în educaţie. Paşi spre lectură" / Şcoala Gimnazială "Ioan Murariu" ; coord.: prof. înv. primar Olguţa Şchiopu, prof. înv. primar Cristina Sfeclă, prof. înv. primar Elena Jitariu. - Nr. 1 (2018)- . - Cristineşti : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-6672 = Competenţe în educaţie 1024. Comunicări ştiinţifice ale simpozionului naţional "Mândru că

sunt român" / Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" ; ed. prof.: dr. Liliana Adochiţei. - An. 1 (2016), nr. 1- . - Bacău : Rovimed Publishers, 2016-

Anual. - Rezumate în lb. engleză. ISSN 2537-5954 = Comunicări ştiinţifice ale simpozionului naţional

"Mândru că sunt român" 1025. Condeie udeştene / Şcoala Gimnazială "Acad. H. Mihăescu". -

Suceava : Editura George Tofan, 2013- Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 2343-8037 = Condeie udeştene 1026. Condeiele copilăriei / Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" ; coord.:

dir. prof. Fodor Daniela, prof. înv. primar Ani Vanda. - Târnăveni : Şcoala Gimnazială "Avram Iancu", 2006-

La 2 luni. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. - Descrierea s-a făcut după Nr. 35 din 2018.

ISSN 2344-5254 = Condeiele copilăriei (Târnăveni)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (192)

PUBLICAŢII SERIALE 191

1027. Condeiele copilăriei : revista micilor scriitori [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială Preluca Veche ; coord.: prof. Pop Marilena, prof. Pop Ioan. - Preluca Veche : Şcoala Gimnazială Preluca Veche, 2017-

Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 6, nr. 6 din 2017. 1028. Conexiuni / coord.: prof. dr. Maria Postu. - Nr. 1 (2018)- . -

Bucureşti : Liceul Teoretic "C.A. Rosetti", 2018- Semestrial. ISSN 2601-3452 = Conexiuni (Bucureşti) 1029. Conexiuni didactice : revistă de matematică şi ştiinţe : revista

Colegiului Naţional Pedagogic "Ştefan cel Mare" / coord.: prof. Heisu Ancuţa ; red. şef: Zamfirescu Alice Bianca. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Bacău : Colegiul Naţional Pedagogic "Ştefan cel Mare", 2017-

Anual. ISSN 2601-2685 = Conexiuni didactice 1030. Confluenţe cantemirene : simpozionul internaţional [Resursă

electronică] / Colegiul Naţional "Dimitrie Cantemir". - Nr. 1 (2018)- . - Oneşti : Colegiul Naţional "Dimitrie Cantemir", 2018-

Anual. ISSN 2601-9922 = Confluenţe cantemirene 1031. Confluenţe educaţionale : revistă de specialitate a cadrelor

didactice din învăţământul preuniversitar / coord.: prof. Vasile Maria, prof. înv. primar Vintilescu Ştefania Denisa, prof. înv. primar Bognar Ileana. - Nr. 1 (2018)- . - Melineşti : Editura La Fontaine, 2018-

Anual. ISSN 2601-3614 = Confluenţe educaţionale 1032. Consens didactic : revistă de opinii / coord.: prof. Neagu Alina,

prof. Marinela Daniela Cristescu, înv. Dinu Anişoara. - Piteşti : Cartea Iuliei, 2009- Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 1 din 2018. ISSN 2066-9852 = Consens didactic

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (193)

192 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1033. Consilierea psihopedagogică între teorie şi practică [Resursă electronică] : conferinţa regională / Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică. - 2013- . - Galaţi : [s.n.], 2013-

Anual. ISSN 2344-0252 = Consilierea psihopedagogică între teorie şi practică

(CD-ROM) 1034. Contează! / Liceul Economic "Vasile Conta" Târgu Neamţ ; red.

şef: Alexandra Armanu. - An. 1 (2010), nr. 1- . - Bacău : Egal, 2010- Semestrial. ISSN 2069-5764 = Contează! (Târgu Neamţ) 1035. Copacul însufleţit : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială "Alexandru

Piru" Mărgineni. - Nr. 1(2015)- . - Bacău : Toma Print, 2015- Anual. ISSN 2457-6832 = Copacul însufleţit 1036. Copiii Europei : revista de studii şi articole pentru cadre didactice

: studii şi articole de specialitate / coord.: prof. Cerasela Câmpanu, prof. Herciu Maria. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Bacău : Rovimed Publishers, 2017-

Anual. ISSN 2559-4281 = Copiii Europei (Bacău) 1037. Copiii şi lumea cărţilor / Liceul Teoretic "David Voniga",

Grădiniţa cu program prelungit Giroc. - Nr. 1 (2018)- . - Timişoara : Artpress, 2018-

Periodicitate necunoscută. ISSN 2601-8519 = Copiii şi lumea cărţilor 1038. Copilăria / Grădiniţa cu program prelungit "Ion Creangă" ; red.

şef: Ciobancă Genoveva. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2017-

Semestrial. ISSN 2559-0200 = Copilăria (Moineşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (194)

PUBLICAŢII SERIALE 193

1039. Copilăria - joc, gând, culoare : lucrările concursului judeţean interdisciplinar [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu". - Nr. 1 (2018)- . - Brăila : Proilavia, 2018-

Anual. ISSN 2601-9019 = Copilăria - joc, gând, culoare 1040. Copilăria - lume de basm : simpozion regional "Suntem copii,

suntem prieteni" / Şcoala Gimnazială "I.L. Caragiale" ; red. şef: prof. Alin Vlad. - Piteşti : [s.n.], 2018-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 2018. ISSN 2601-7334 = Copilăria, lume de basm 1041. Copilărie fericită / Grădiniţa P.P. "Căsuţa Fermecată" ; coord.:

prof. înv.pres. Crăcea Maria, educatoare Niţă Paula. - Giurgiu : Grădiniţa cu program prelungit "Căsuţa fermecată", 2014-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 9 din 2018. ISSN 2559-3064 = Copilărie fericită (Giurgiu) 1042. Copilărie fericită / Grădiniţa cu program prelungit "Căsuţa

Poveştilor" ; coord.: prof. Ileana Lupşa. - Nr. 1 (2016)- . - Cluj-Napoca : Grădiniţa cu program prelungit "Căsuţa Poveştilor", 2016-

Semestrial. ISSN 2501-8078 = Copilărie fericită 1043. Copilărie în culori / Liceul Teoretic "Şerban Vodă" ; coord.:

Frăţilă Alina Mihaela, Mînzicu Simona Valentina. - 2017- . - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2017-

Anual. ISSN 2559-4583 = Copilărie în culori 1044. Copilărie, dulce minune : revistă şcolară [Resursă electronică] /

Grădiniţa cu program prelungit nr. 19 Sibiu ; coord.: Igna Anca Maria ; red. şef: Ciochină Andrada Victoria ; red.: Anghel Magdalena. - Nr. 1 (2018)- . - Sibiu : Grădiniţa cu program prelungit nr. 19 Sibiu, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-923X = Copilărie dulce minune

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (195)

194 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1045. Creativ : revista Liceului Teoretic "Nicolae Iorga" Brăila : ediţie

anuală cu ocazia zilelor festive ale liceului / coord.: prof. Doroftei Elena Simona, prof. Marin Liliana. - Nr. 1 (2014)- . - Brăila : Liceul Teoretic "Nicolae Iorga", 2014-

Anual. ISSN 2457-8401 = Creativ (Brăila) 1046. Creativitate şi inovaţie în educaţie / red.: Cighir Claudia-Florina /

Colegiul Tehnic "Ioan Ciordaş". - Nr. 1 (2018)- . - Oradea : Treira, 2018- Anual. ISSN 2601-8470 = Creativitate şi inovaţie în educaţie (Beiuş. CD-ROM) 1047. Creativitate şi inovaţie pentru mediu [Resursă electronică] /

Colegiul "Ştefan Odobleja" ; coord.: prof. Aurora Mihaela Simon, prof. Cristiana Dinu, prof. Monica Ceucă Diaconescu. - Nr. 1(2014)- . - Craiova : Colegiul "Ştefan Odobleja", 2014-

Anual. - Cuprinde lucrările mesei rotunde la nivel judeţean "Tehnică, inovaţie şi creativitate în contextul protecţiei mediului".

ISSN 2393-0942 = Creativitate şi inovaţie pentru mediu (CD-ROM) 1048. Creativitatea - componentă importantă a actului didactic

[Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială Nr. 280 Bucureşti. - Ed. 4 (2018)- . - Bucureşti : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-6281 = Lucrările Simpozionului "Creativitatea - componentă

importantă a actului didactic" 1049. Creativitatea elevilor cultivată prin diverse discipline şi metode

[Resursă electronică] : lucrările simpozionului din cadrul proiectului educaţional judeţean "Carnavalul personajelor" / Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" ; coord.: Luminiţa Mocanu, Adriana Măciucă. - An. 1(2016), nr. 1- . - Focşani : Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga", 2016-

Anual. ISSN 2501-4218 = Creativitatea elevilor cultivată prin diverse discipline

şi metode (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (196)

PUBLICAŢII SERIALE 195

1050. Creativity, Innovation and Practice in English Teaching :

Unlocking Creativity in ELT [Resursă electronică] / "Vasile Alecsandri" University of Bacău ; ed.-in-chief: Elena Bonta. - No. 1 (2018)- . - Bacău : Alma Mater, 2018-

Periodicitate necunoscută. ISSN 2601-890X = Creativity, Innovation and Practice in English

Teaching 1051. Creatorii : revistă editată de Liceul Tehnologic "Petru Rareş" / dir:

prof. Florin Chirilă ; red. şef: prof. Mirabela Scraba. - Iaşi : PIM, 2000- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 15 din 2018. ISSN 2501-5060 = Creatorii (Bârlad) 1052. Creaţia literară românească prin ochii copiilor [Resursă

electronică] / Grădiniţa cu program prelungit †�Tudor V şef: Neţoiu Anda Maria. - Nr. 1 (2018)- . - Craiova : Else, 2018-

Anual. ISSN 2601-7326 = Creaţia literară românească prin ochii copiilor (CD-

ROM) 1053. CTIC: Cultură - Tehnică - Inovaţie - Creativitate / Colegiul

Tehnic "Ioan Ciordaş" ; red.: Monenciu Rodica. - Nr. 1 (2018)- . - Oradea : Treira, 2018-

Anual. ISSN 2601-8527 = CTIC: Cultură - Tehnică - Inovaţie - Creativitate 1054. Cu inima deschisă : revista şcolii / Şcoala "Sfântul Iacob". -

Câmpulung Muscel : Editura Larisa, 2011- Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 8, nr. 15 din 2018. ISSN 2068-0481 = Cu inima deschisă 1055. Cu poluarea nu-i de joacă! [Resursă electronică] : culegere de

lucrări prezentate la Simpozionul "Ne jucăm, învăţăm" din cadrul Concursului internaţional "Cu poluarea nu-i de joacă!" / Clubul Copiilor Huşi ; coord.: Mihaela Evelina Mik. - Huşi : Clubul Copiilor Huşi, [2011]-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 8-a din 2018. ISSN 2344-0333 = Cu poluarea nu-i de joacă! (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (197)

196 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1056. Cufărul cu nestemate / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Chişlaz ; red. şef: prof. Rodica Tiriteu. - 2018- . - Chişlaz : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2602-0858 = Cufărul cu nestemate 1057. Culorile copilăriei : revista clasei / Şcoala Gimnazială "Mihail

Sadoveanu" ; coord.: Buliga Iozefina. - iun. (2018)- . - Galaţi : [s.n.], 2018- Anual. ISSN 2601-7571 = Culorile copilăriei (Galaţi) 1058. Cultura şi specificul şcolii : simpozion judeţean cu participare

naţională : cultura şcolii, modalitate de promovare a instituţiilor din învăţământul preuniversitar / Şcoala Gimnazială Ciugud ; coord.: prof. Gabriela Benchea, prof. Sorina Mărginean. - Ed. 1 (2015)- . - Ciugud : Şcoala Gimnazială Ciugud, 2015-

Anual. ISSN 2393-2872 = Cultura şi specificul şcolii 1059. Cultură şi creativitate / Şcoala Gimnazială "Radu Vodă". - Feteşti

: Şcoala Gimnazială "Radu Vodă", 2008- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 21 din 2018. ISSN 2065-3301 = Cultură şi creativitate 1060. Curcubeu / Şcoala Gimnazială Batoş ; coord.: prof. Bîrsan Ioan-

Dumitru, prof. Danciu Ana-Mihaela. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Batoş : [s.n.], 2017-

Semestrial. ISSN 2558-8427 = Curcubeu (Batoş) 1061. Curcubeul / Şcoala Gimnazială "Colonie" ; coord.: prof. Mihai

Andra Mihaela. - Nr. 1 (2018)- . - Râmnicu Vâlcea : [s.n.], 2018- Semestrial. ISSN 2601-5978 = Curcubeul (Râmnicu Vâlcea) 1062. Curcubeul : revista activităţilor educative / Clubul Copiilor

Râşnov - Zărneşti ; dir.: prof. ing. Zobea Nicolae ; coord.: prof. Săcărea Maria Alexandra. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Râşnov : Clubul Copiilor Râşnov - Zărneşti, 2017-

Semestrial. ISSN 2558-846X = Curcubeul (Râşnov)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (198)

PUBLICAŢII SERIALE 197

1063. Curcubeul copiilor : revistă pentru copii, cadre didactice şi părinţi / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 24 Iaşi. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Iaşi : Stef, 2018-

Anual. ISSN 2601-6885 = Curcubeul copiilor (Iaşi) 1064. Curcubeul elevilor curioşi : revista magazin / Colegiul Naţional

"Elena Cuza" ; coord.: prof. Nicoleta Ciobanu, prof. Irina Terecoasă. - Nr. 1 (2017)- . - Bucureşti : Colegiul Naţional "Elena Cuza", 2017-

Trimestrial. ISSN 2601-2715 = Curcubeul elevilor curioşi 1065. Curcubeul ştiinţelor : revistă de ştiinţe / Liceul Tehnologic "Ion

Bănescu". - Nr. 1(2011)- . - Mangalia : Liceul Tehnologic "Ion Bănescu", 2011-

Semestrial. ISSN 2248-2423 = Curcubeul ştiinţelor 1066. Cuvânt, copil, carte [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program

prelungit "Dumbrava minunată", Şcoala Gimnazială "Octavian Voicu" ; coord.: prof. înv. preşcolar Nicoleta-Luminiţa Gora, prof. înv. preşcolar Cristina Comănescu. - Nr. 1 (2018)- . - Bacău : Docucenter, 2018-

Anual. ISSN 2601-4858 = Cuvânt, copil, carte (CD-ROM) 1067. Cuvântul educatoarelor / red. şef: Cristina Catană. - Nr. 1 (2018)-

. - Ploieşti : Lumea cărţilor, 2018- Trimestrial. ISSN 2602-1307 = Cuvântul educatoarelor (Ploieşti) 1068. Cuvinte călătoare [Resursă electronică] : revistă şcolară / Şcoala

Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" ; red. şi Coord: prof. Paula Gavriluţă, prof. Mihaela Cătălina Olariu, prof. Alina Daniela Surdu. - An. 1(2017), nr. 1- . - Dorohoi : Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza", 2017-

Anual. ISSN 2559-7027 = Cuvinte călătoare (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (199)

198 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1069. Cuvinte meşteşugite : revista şcolară / Şcoala Gimnazială Nr. 3 Pechea ; coord.: Păun Olga Mariana, prof. Damian Mona Ionela, prof. înv. primar Mîncilă Maria. - Nr. 1 (2013)- . - Pechea : [s.n.], 2013-

Trimestrial. ISSN 2286-461X = Cuvinte meşteşugite (Pechea) 1070. Cuvinte mozaicale / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ţicleni ; coord. şi

red. şefi: prof. Blidea Corina Liliana, prof. Dungă Aritina Carmen ; red. şef adj.: prof. Lupulescu Alina-Elena. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Ţicleni : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-5420 = Cuvinte mozaicale 1071. Cuvinte potrivite : revista Liceului Tehnologic Băile Govora

[Resursă electronică] / red. şef: prof. Gheorghe-Pavelescu Camelia. - Nr. 1 (2018)- . - Băile Govora : Liceul Tehnologic Băile Govora, 2018-

Anual. ISSN 2601-5226 = Cuvinte potrivite (Băile Govora) (CD-ROM) 1072. Cuvinte şi culori : revista clasei B : revistă caleidoscop / Şcoala

Gimnazială "Ion Creangă" ; coord.: prof. Liliana Ştefan. - Nr. 1 (2018)- . - Suceava : [s.n.], 2018-

Trimestrial. ISSN 2602-1218 = Cuvinte şi culori 1073. Cuvinte, cuvinte ... : revista şcolii / Colegiul pentru Agricultură şi

Industrie Alimentară "Ţara Bârsei" ; dir.: Maria Drinovan ; red.: Camelia Săcui. - Nr. 1(2013)- . - Prejmer : Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară "Ţara Bârsei", 2013-

Trimestrial. ISSN 2359-9472 = Cuvinte, cuvinte ... 1074. D'ale LTN-ului / Liceul Teoretic Naţional. - Bucureşti : [s.n.],

2017- Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 2602-1595 = D'ale LTN-ului (Bucureşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (200)

PUBLICAŢII SERIALE 199

1075. Dascăli emeriţi : revistă educaţională care integrează activităţi distinse ale profesorilor din învăţământul preuniversitar din România / red. şefi: Dima Adriana, Nastasă Anca. - Nr. 1 (2018)- . - Bacău : Smart Academic, 2018-

Lunar. ISSN 2601-2030 = Dascăli emeriţi 1076. Dascălii azi [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "George

Poboran" ; Iniţiator si coordonator revistă: prof. înv. primar Laurenţia Popa. - Nr. 1 (2018)- . - Slatina : Edudel, 2018-

Anual. ISSN 2601-7512 = Dascălii azi 1077. Datini şi obiceiuri de sărbători : lucrări ale Simpozionului

Internaţional [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 12. - Nr. 1 (2018)- . - Zalău : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7369 = Datini şi obiceiuri de sărbători 1078. Dăruire - speranţe - împliniri : revista Centrului Şcolar pentru

Educaţie Incluzivă Nr. 1 Tîrgu Mureş / coord.: dir. prof. Moga Anişoara, prof. Murvai Cristina. - Nr. 1 (2016)- . - Târgu Mureş : Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 1, 2016-

Semestrial. ISSN 2537-432X = Dăruire - speranţe - împliniri 1079. De la grădiniţă la şcoală / Scoala Gimnazială "Ion Creangă" ;

coord.: prof. înv. primar Lazăr Mădălina Violeta, prof. înv. primar Ciobotaru Iuliana Alina. - Nr. 1 (2018)- . - Brăila : Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", 2018-

Anual. ISSN 2601-8853 = De la grădiniţă la şcoală (Brăila) 1080. De la lume adunate şi-napoi la lume date : revista proiectului

educaţional / Grădiniţa cu Program Prelungit †�Sfântul Savaâ€�. - Nr. 1 (2018)- . - Iaşi : Doxologia, 2018-

Anual. ISSN 2601-8950 = De la lume adunate şi-napoi la lume date (Iaşi)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (201)

200 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1081. De la lume adunate şi-napoi la lume date : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială Băgaciu ; red. şef: prof. Monica Popa. - Nr. 1 (2009)- . - Băgaciu : Şcoala Gimnazială Băgaciu, 2009-

Semestrial. ISSN 2065-7315 = De la lume adunate şi-napoi la lume date 1082. red. principal: prof. înv. primar Angelica Moisiuc : De la

simplu spre complex. red. şef: prof. Gheorghe Iacoviţă : revista de matematică / Şcoala Gimnazială Frătăuţii Vechi ; dir. executiv: prof. Daniela Isopescu. - [Nr. 1] (2018)- . - Frătăuţii Vechi : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-9159 = De la simplu spre complex 1083. De la tradiţional la modern în învăţământul românesc [Resursă

electronică] / Grădiniţa cu program prelungit "Piticot" ; red. şef: Niculeanu Florentina. - Nr. 1 (2018)- . - Craiova : Else, 2018-

Anual. ISSN 2668-0378 = De la tradiţional la modern în învăţământul românesc 1084. ... De-ale clasei noastre! / Şcoala Gimnazială Pribeşti ; red. şef:

înv. Rebegea Iustina. - Nr. 1(2014)- . - Pribeşti : Şcoala Gimnazială Pribeşti, 2014-

Anual. ISSN 2392-6325 = ... De-ale clasei noastre! 1085. De-aş fi artist... / Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" ; red. şef:

Maria-Isabela Nica ; coord.: prof. Ana-Larisa Pelin. - Nr. 1 (2016)- . - Galaţi : Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin", 2016-

Anual. ISSN 2537-3862 = De-aş fi artist... 1086. Demersuri creative : revistă de specialitate pentru cadre didactice

din mediul universitar şi preuniversitar / Asociaţia Activităţi Creative ; red. şef: Mihaela Albianu. - Nr. 1 (2016)- . - Iaşi : Asociaţia Activităţi Creative, 2016-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.activitaticreative.ro, www.magazincreativ.ro).

ISSN 2501-0921 = Demersuri creative

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (202)

PUBLICAŢII SERIALE 201

1087. Destine topilene / Şcoala Gimnazială Topile ; coord.: prof. Oana-Petronela Stavarache. - Iaşi : PIM, 2016-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 2602-0181 = Destine topilene 1088. Dialog târgoviştean : revista Şcolii "Tudor Vladimirescu" /

fondat.: George Badea. - An. 1 (1998), Nr. 1- . - Târgovişte : Transversal, 1998-

Periodicitate variabilă. ISSN 1454-9891 = Dialog târgoviştean 1089. Dialoguri didactice [Resursă electronică] : revistă de cultură,

ştiinţă şi educaţie / Palatul Copiilor Piteşti. - Piteşti : Palatul Copiilor Piteşti, 2015- Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 11 din 2018. ISSN 2067-7189 = Dialoguri didactice (CD-ROM) 1090. Dialoguri... despre educaţie / Centrul Judeţean de Resurse şi de

Asistenţă Educaţională Vâlcea. - Râmnicu Vâlcea : Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Vâlcea, 2015-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea. - Descrierea s-a făcut după Nr. 4 din 2018.

ISSN 2537-2416 = Dialoguri... despre educaţie 1091. Dialoguri... despre educaţie [Resursă electronică] / Centrul

Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Vâlcea ; red.: ing. Gineta Constantinescu, doc. Alexandra Marieta Bratu, as. soc. Cristina Denisa Bălţatu. - Nr. 1(2015)- . - Râmnicu Vâlcea : Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Vâlcea, 2015-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea.

ISSN 2393-5510 = Dialoguri... despre educaţie (CD-ROM) 1092. Dicere : dialogăm, colaborăm, evoluăm, reuşim : revista Asociaţiei

"ELPAR". - Nr. 1 (2016)- . - Iaşi : StudIS, 2016- Anual. ISSN 2537-2890 = Dicere (Iaşi)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (203)

202 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1093. Didactica : revistă de specialitate pentru cadrele didactice : articole, metode şi tehnici de lucru la clasă, proiecte educaţionale, parteneriate, studii / Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, Casa Corpului Didactic "Grigore Tăbăcaru", Universitatea "Petre Andrei" ; red.: Sorina Ghiurcă. - Bacău : Docucenter, 2008-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 64 din 2018. ISSN 1844-2595 = Didactica (Bacău) 1094. Didactica militans : revista Casei Corpului Didactic a Judeţului

Bihor / red. şef: prof. Carmen Bodiu. - Nr. 1 (1991)- . - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 1991-

Periodicitate variabilă. ISSN 1222-2852 = Didactica militans 1095. Didactica, între tradiţional şi modern : studii de specialitate :

simpozion local / Şcoala Gimnazială Timişeşti ; dir.: prof. Meterciuc Petru. - Ed. 1 (2015)- . - Timişeşti : Şcoala Gimnazială Timişeşti, 2015-

Anual. ISSN 2393-2783 = Didactica, între tradiţional şi modern 1096. Didakticos : revista naţională de articole, studii şi lucrări ştiinţifice

/ Asociaţia "Didakticos". - An. 1(2010), nr. 1- . - Timişoara : Didakticos, 2010-

Semestrial. ISSN 2069-0800 = Didakticos (Timişoara) 1097. Diferiţi, dar egali [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială

"Nicoale Titulescu". - Nr. 1 (2018)- . - Buzău : [s.n.], 2018- Anual. ISSN 2601-6664 = Diferiţi, dar egali 1098. Din culisele bibliotecii şcolare : revistă editată cu sprijinul elevilor

de la Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" / Biblioteca Şcolară "Iorgu Iordan" ; coord.: Maxim Odorica. - Nr. 1(2015)- . - Tecuci : Biblioteca Şcolară "Iorgu Iordan", 2015-

Semestrial. ISSN 2457-421X = Din culisele bibliotecii şcolare

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (204)

PUBLICAŢII SERIALE 203

1099. Din suflet, pentru mama! [Resursă electronică] : concurs naţional de creaţie / Şcoala Gimnazială "Silvania". - Ed. 1(2016)- . - Şimleu Silvaniei : Şcoala Gimnazială "Silvania", 2016-

Anual. ISSN 2501-4307 = Din suflet, pentru mama! 1100. Dincolo de cuvinte : revista judeţeană a profesorilor de limba şi

literatura română / Asociaţia Profesorilor "Dincolo de cuvinte" ; coord.: prof. Bahman Mihaela Dumitriţa, prof. Baciu Alina Eugenia, prof. Avram-Rusu Aniţa. - Nr. 1 (2018)- . - Iaşi : StudIS, 2018-

Anual. ISSN 2602-196X = Dincolo de cuvinte (Vaslui) 1101. Dincolo de cuvinte / Şcoala Profesională Specială "Emil

Gârleanu" cu structura Şcoala Profesională "Paul Popescu Neveanu" ; coord.: prof. Ivănescu Giulia Camelia, prof. Alaliţei Virginica, prof. Vîntdevară Elena Lăcrămioara. - Nr. 1 (2018)- . - Galaţi : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2602-0572 = Dincolo de cuvinte (Galaţi) 1102. Diversitate, integrare, acceptare : revistă şcolară / Şcoala

Gimnazială "Dimitrie Grecescu". Structură Grădiniţa cu program prelungit Nr. 2 ; coord.: prof. Duralia Luiza-Daniela, prof. Mijache Janina Iuliana, prof. Mijache Mihăiţă Marian. - An. 1 (2019), nr. 1- . - Drobeta-Turnu Severin : Profin, 2019-

Semestrial. ISSN 2668-1064 = Diversitate, integrare, acceptare 1103. Do you Speak... International? : revista limbilor moderne /

Şcoala Gimnazială Nr. 13 Timişoara ; coord.: prof. Iorgoaia Liane, prof. Bordînc Alina-Roxana, Iovănescu Gabriela. - An. 3 (2017), nr. 3- . - Timişoara : Editura Krista, 2017-

Anual. - Text în lb. engleză, franceză, germană. ISSN 1844-9263 = Do you Speak... International? 1104. Douăzeci pe val / Şcoala Gimnazială Nr. 20, Colegiul Tehnic

Electrotimiş ; red. şef: prof. Angela Dumitrescu. - Timişoara : [s.n.], [2012]- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 14 din 2018. ISSN 2344-164X = Douăzeci pe val

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (205)

204 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1105. Drumul spre succes - Micul antreprenor : revistă şcolară de specialitate / Colegiul Naţional Economic "Theodor Costescu". - Nr. 1 (2018)- . - Drobeta-Turnu Severin : Profin, 2018-

Anual. ISSN 2602-0343 = Drumul spre succes - Micul antreprenor 1106. Drumul spre şcoală trece prin centrul de documentare şi

informare din grădiniţă : simpozion judeţean / Grădiniţa cu program prelungit "Dumbrava Minunată". - Slobozia : Grădiniţa cu program prelungit "Dumbrava Minunată", 2014-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 5-a din 2018. ISSN 2457-3116 = Drumul spre şcoală trece prin centrul de documentare

şi informare din grădiniţă (CD-ROM) 1107. Dunăre, Dunăre... [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială

"Mircea cel Bătrân" ; coord.: Vlad Raluca, Stoica Ana. - Nr. 1 (2017)- . - Turnu Măgurele : Şcoala Gimnazială "Mircea cel Bătrân", 2017-

Anual. ISSN 2601-1441 = Dunăre, Dunăre... (CD-ROM) 1108. E+ creativitate şi imaginaţie : revistă preşcolară pentru

promovarea inovăriiprin dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei / Grădiniţa cu program normal Pătrăuţi ; coord.: prof. Meşteriuc Graţiela. - Nr. 1 (2018)- . - Pătrăuţi : [s.n.], 2018-

Semestrial. - Realizată în cadrul Proiectului Erasmus+ Acţiunea Cheie 2. ISSN 2601-355X = E+ creativitate şi imaginaţie 1109. e-Duca [Resursă electronică] : revista cadrelor didactice / Şcoala

Gimnazială "I.G. Duca" ; red.: prof. Avram Alina Didina, prof. Hadadea Karina, prof. Hoarcă-Codrea Alina-Loredana. - An. 1(2016), nr. 1- . - Petroşani : Şcoala Gimnazială "I.G. Duca", 2016-

Trimestrial. ISSN 2501-4722 = e-Duca (Petroşani)(CD-ROM) 1110. E-Science / Liceul Tehnologic "Teodor Diamant" ; coord.: prof.

Ristea Lidia. - Boldeşti-Scăeni : [s.n.], 2017- Anual. - Pe cop. tit. "Lucrările Simpozionului interjudeţean "E-Science"".

- Descrierea s-a făcut după Vol. 1, ed. a 2-a din 2018. ISSN 2559-1940 = E-Science (Boldeşti-Scăeni)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (206)

PUBLICAŢII SERIALE 205

1111. Echo / Liceul Teoretic "Spiru Haret" ; red. şef: Belciu Alexandru ; coord.: prof. Căzănel Adriana, prof. Belciu Simona. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2018-

Semestrial. ISSN 2602-120X = Echo (Moineşti) 1112. Eco / Colegiul Economic "Iulian Pop" ; red. coord.: Gabriela Paşc.

- Nr. 1 (2018)- . - Cluj-Napoca : [s.n.], 2018- Semestrial. - Nr. 2 din 2018, număr aniversar "Colegiul Economic "Iulian

Pop" în anul centenarului - 97 de ani Tradiţie, Istorie, Renume". ISSN 2601-6869 = Eco (Cluj-Napoca) 1113. Eco univers / Colegiul Economic "Gheorghe Dragoş" ; dir.: prof.

ec. Măgureanu Maria ; red. şef: Mezei Denisa. - Satu Mare : Colegiul Economic "Gheorghe Dragoş", 2010-

La 2 luni. - Descrierea s-a făcut după Nr. 64 din 2018. ISSN 2068-1615 = Eco univers 1114. Eco-natura [Resursă electronică] : revista simpozionului şi

concursului judeţean cuprinzând lucrările participanţilor / Şcoala Gimnazială Crasna ; red. şef: Toarnă Gabriela Maria, Dogaru Maria Mirabela. - Crasna : Şcoala Gimnazială Crasna, 2016-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 4-a din 2018. ISSN 2501-6016 = Eco-natura (Crasna)(CD-ROM) 1115. Eco-nomika : revista Colegiului Economic "George Bariţiu" /

coord.: prof. Roşca Daniela. - An. 1 (2014), nr. 1- . - Sibiu : Colegiul Economic "George Bariţiu", 2014-

Anual. ISSN 2360-624X = Eco-nomika (Sibiu) 1116. Eco-spirit [Resursă electronică] : natura şi biodiversitatea / Şcoala

Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Craiova, Grădiniţa "Luceafărul" Craiova ; coord.: prof. Turcu Crisanda, prof. Tanciu Coca, prof. Mitrică Cristina. - Nr. 1 (2017)- . - Craiova : Else, 2017-

Anual. ISSN 2559-5970 = Eco-spirit (Craiova) (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (207)

206 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1117. Ecologie în exemple simple / Colegiul Tehnic "Emanuil Ungureanu" ; coord.: prof. Putnoky Ligia Mina. - Timişoara : Editura Partoş, 2016-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 2501-9899 = Ecologie în exemple simple 1118. Ecotude : revista profilului de ecologie şi protecţia mediului /

Liceul Tehnologic "Vasile Cocea" ; coord.: prof. Rădeanu Alina, prof. Ursescu Ionela. - Nr. 1 (2017)- . - Suceava : Editura Muşatinii, 2017-

Anual. ISSN 2559-0340 = Ecotude (Moldoviţa) 1119. Ecou / Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte ; coord.: Şimoniak

Ocsana, Chimşac Ancuţa Rodica, Pop Loredana. - Nr. 1 (2017)- . - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2017-

Semestrial. ISSN 2601-1980 = Ecou (Poienile de sub Munte) 1120. Ecouri [Resursă electronică] / Colegiul "Aurel Vijoli" ; red. şef:

Pleşa Elena ; red. şef adj.: Barbănouă Doina ; red.: Spiridon Liliana Daniela. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Făgăraş : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7121 = Ecouri (Făgăraş) (CD-ROM) 1121. Ecouri peste timp / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Schitu Goleşti. - Nr.

1 (2018)- . - Câmpulung : Editura Larisa, 2018- Anual. ISSN 2602-1919 = Ecouri peste timp 1122. Ecouri şcolare / Şcoala Gimnazială Drăgoteşti, Casa Corpului

Didactic Gorj ; dir.: prof. Necşulea Cosmin, prof. Vîlceanu Valeria ; red. şef.: Necşulea Angelica. - Nr. 1 (2018)- . - Craiova : Contrafort, 2018-

Anual. ISSN 2601-8462 = Ecouri şcolare (Drăgoteşti) 1123. Ecrivains en herbe : création littéraires françaises lauréates à de

divers concours pour les élèves de lycée / Liceul Teoretic "Nicolae Tonitza" ; coord.: Ionica Stupariu. - Nr. 1 (2018)- . - Brăila : Edmunt Media Serv, 2018-

Anual. ISSN 2601-9167 = Ecrivains en herbe

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (208)

PUBLICAŢII SERIALE 207

1124. Educarea copiilor cu cerinţe educative speciale / Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţii de Auz ; red. fondat.: prof. Adriana Stoica. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2000

Anual. - Antetitlu: Consiliul Judeţean Cluj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj. - Descrierea s-a făcut după Nr. 22 din 2018.

ISSN 2068-5785 = Educarea copiilor cu cerinţe educative speciale 1125. Education and Culture through Europe / Cultural Association

"Branart" ; coord.: Ana-Maria Drăgoi, Zafer Orkun Ongan. - Nr. 1 (2016)- . - Craiova : [s.n.], 2016-

Semestrial. ISSN 2537-4435 = Education and Culture through Europe 1126. Educaţia = creativitate, implicare, profesionalism [Resursă

electronică] : simpozion municipal / Şcoala Gimnazială Nr. 81 Bucureşti ; coord.: prof. Lixandru Ionel Florian, prof. Vrînceanu Gabriel Narcis, prof. Ciho Mihaela. - Nr. 1(2016)- . - Bucureşti : Atelier didactic, 2016-

Anual. ISSN 2501-2916 = Educaţia = creativitate, implicare, profesionalism (CD-

ROM) 1127. Educaţia... o artă : revista elevilor, studenţilor, părinţilor şi

cadrelor didactice : revistă de specialitate pentru toate ariile curriculare şi management educaţional / red. şef: prof. Claudiu-Marcel Gavrilă. - Nr. 1 (2009)- . - Craiova : Else, 2009-

Semestrial. ISSN 2067-2748 = Educaţia... o artă 1128. Educaţie creativă şi inovatoare : revistă anuală de teorie, practică

şi inovaţie educaţională . - An. 1 (2018), nr. 1- . - Iaşi : PIM, 2018- Anual. ISSN 2601-7954 = Educaţie creativă şi inovatoare 1129. Educaţie pentru protecţia mediului [Resursă electronică] :

lucrările simpozionului naţional "Tehnologii nepoluate şi mediul înconjurător" / Liceul Tehnologic "Dimitrie Filişanu" ; coord.: prof. Mihaela Dana Marinescu, prof. Emilia Mădălina Picu. - Nr. 1(2017)- . - Craiova : Else, 2017-

Anual. ISSN 2559-5725 = Educaţie pentru protecţia mediului (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (209)

208 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1130. Educaţie pentru sănătate [Resursă electronică] : lucrări ştiinţifice ale participanţilor la Simpozionul Interjudeţean "Vise care ucid" / Liceul Teoretic "Al. I. Cuza". - Alexandria : Liceul Teoretic "Al. I. Cuza", 2013-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 6-a din 2018. ISSN 2457-4732 = Educaţie pentru sănătate (CD-ROM) 1131. Educaţie şi terapie pentru copiii cu dificultăţi de învăţare.

Abordare holistică şi funcţională [Resursă electronică] : simpozion naţional de didactică specială / Grădiniţa Specială Fălticeni. - Ed. 1 (2016)- . - Fălticeni : Grădiniţa Specială Fălticeni, 2016-

Anual. ISSN 2537-2734 = Educaţie şi terapie pentru copiii cu dificultăţi de

învăţare. Abordare holistică şi funcţională (CD-ROM) 1132. Educaţie tehnologică : revista elevilor / Şcoala Gimnazială "Titu

Maiorescu". - Nr. 1(2008)- . - Iaşi : Performantica, 2008- Anual. ISSN 1844-5802 = Educaţie tehnologică 1133. EFL Teachers' Magazine / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ardeoani. -

Issue 1 (2018)- . - Bacău : Docucenter, 2018- Anual. ISSN 2601-369X = EFL Teachers' Magazine 1134. Egalitate de şanse [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială

Specială "Sf. Mina" ; coord.: prof. Pascu Eugenia, prof. Jiroveanu Elisaveta Veronica, prof. Velica Emilia Gabriela. - 2014- . - Craiova : Şcoala Gimnazială Specială "Sf. Mina", 2014-

Anual. ISSN 2392-9243 = Egalitate de şanse (CD-ROM) 1135. EgyMásÉrt : a kolozsvári "Bátory István" Elméleti Liceum

Pszichopedagógia catedrájnák gyermekfolyóirata . - Cluj-Napoca : "Bátory István" Elméleti Liceum, 2009-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 14 din 2018. ISSN 2343-9424 = EgyMásÉrt (Cluj-Napoca)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (210)

PUBLICAŢII SERIALE 209

1136. Elev în Ţara Loviştei : revistă magazin oglindind întreaga

activitate a Liceului "Gheorghe Surdu" / red. şef: Dincă Laurenţiu Gabriel ; coord.: prof. înv. primar Dincă Lavinia Aura, prof. Preduşel Diana Ioana. - Nr. 1 (2016)- . - Brezoi : Liceul "Gheorghe Surdu", 2016-

Trimestrial. ISSN 2537-4087 = Elev în Ţara Loviştei 1137. Elevii de azi, specialiştii de mâine / Colegiul Economic Buzău ;

red. şef: Elena Andrei. - An. 1 (2015), nr. 1- . - Buzău : Omega, 2015- Anual. - Conţine lucrările concursului interjudeţean " Vrei să fii prietenul

meu?/Do You Want to Be My Friend?". ISSN 2457-7138 = Elevii de azi, specialiştii de mâine (Buzău) 1138. Elixirul cunoaşterii / Liceul Tehnologic "Justinian Marina" ;

coord.: dir. Berbece Anca ; red. şef: prof. Berbeca Anca. - Nr. 1/2 (2018)- . - Olăneşti : Liceul Tehnologic "Justinian Marina", 2018-

Anual. ISSN 2601-6206 = Elixirul cunoaşterii 1139. Ellipsis : restul e imaginaţie... : revistă culturală şi artistică / Şcoala

Gimnazială "Horea" ; dir.: prof. dr. Cosmin Florian Porcar ; red. şef: prof. Larisa Pop. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Şimleu Silvaniei : [s.n.], 2018-

Semestrial. - Text şi în lb. engleză. ISSN 2601-3282 = Ellipsis (Şimleu Silvaniei) 1140. Emoţii şi cuvinte : revistă editată de clasa B, Şcoala Gimnazială

"Gheorghe Manu" Budeşti / coord.: prof. Dumitraşcu Mihaela. - Nr. 1 (2017)- . - Budeşti : Şcoala Gimnazială "Gheorghe Manu", 2017-

Semestrial. - Text şi în lb.: franceză, engleză. ISSN 2559-0693 = Emoţii şi cuvinte 1141. Emoţii şi sentimente în lumea poveştilor [Resursă electronică] /

Grădiniţa Nr. 210 Bucureşti ; coord.: prof. Nica Mihaela Carmen, prof. Bădescu Daniela, prof Lazlo Ioana. - Nr. 1 (2018), ed. 1- . - Bucureşti : Grădiniţa Nr. 210 Bucureşti, 2018-

Anual. - Conţine lucrările Simpozionului Municipal cu acelaşi nume. ISSN 2601-8233 = Emoţii şi sentimente în lumea poveştilor (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (211)

210 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1142. Emoţii şi sentimente în lumea poveştilor / Grădiniţa Nr. 210 Bucureşti ; coord.: prof. Nica Mihaela Carmen, prof. Bădescu Daniela, prof Lazlo Ioana. - Nr. 1 (2018), ed. 1- . - Bucureşti : Grădiniţa Nr. 210 Bucureşti, 2018-

Anual. - Conţine lucrările Simpozionului Municipal cu acelaşi nume. ISSN 2601-8241 = Emoţii şi sentimente în lumea poveştilor (Print) 1143. Energetic@ / Colegiul Tehnic Energetic Sibiu ; dir.: Sorin Dan

Volosciuc ; red. şef: Daniela Rotărescu. - An. 1 (2010), nr. 1- . - Sibiu : Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, 2009-

Semestrial. ISSN 2065-6645 = Energetic@ (Sibiu) 1144. Energia : revistă de cultură şi informare / Liceul Tehnologic

Energetic Câmpina. - Serie nouă, Nr. 1 (2010)- . - Câmpina : Etnous, 2010- Trimestrial. - Prima serie a apărut în anul şcolar 2008/2009. ISSN 2069-458X = Energia (Câmpina) 1145. Epigonii : revistă de literatură şi educaţie culturală / Liceul de

Muzică "Tudor Jarda" ; fondat.: Rodica Moruţan ; coord.: Ştefan Radu Muşat. - An. 1 (2016), nr. 1- . - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2016-

Lunar. ISSN 2501-661X = Epigonii (Bistriţa) 1146. Esenţe : revista culturală trimestrială / Centrul Cultural "Alexandru

Marghiloman" ; dir.: Elena Isbăşoiu ; red. şef: prof. Paul Andone ; red.: prof. Oana Paraipan. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Buzău : Teocora, 2018-

Trimestrial. ISSN 2601-8012 = Esenţe (Buzău) 1147. Esenţial în chimie : studii de specialitate : revistă şcolară / coord.:

Ene Simona Elena, Henţ Daniela, Ilie Claudia. - Nr. 1 (2016)- . - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016-

Anual. ISSN 2537-2025 = Esenţial în chimie

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (212)

PUBLICAŢII SERIALE 211

1148. Esenţial în discipline tehnice : studii de specialitate : revistă şcolară / coord.: Andrei Adela, Badea Dorina, ing. Lucia Bărbulescu. - Nr. 1(2016)- . - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016-

Anual. ISSN 2537-2033 = Esenţial în discipline tehnice 1149. Esenţial în educaţie fizică : studii de specialitate : revistă şcolară /

coord.: Bondar Delia, Bondar Emil, Chindea Anca. - Nr. 1 (2016)- . - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016-

Anual. ISSN 2537-205X = Esenţial în educaţie fizică 1150. Esenţial în fizică : studii de specialitate : revistă şcolară / coord.:

Greabu Maria, Băltoiu Doina, Burci Adriana. - Nr. 1 (2018)- . - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2018-

Anual. ISSN 2537-2068 = Esenţial în fizică 1151. Esenţial în geografie : studii de specialitate : revistă şcolară /

coord.: Buga Ionela Mădălina, Chirvăsuţă Loredana, Ciurezu Anca. - Nr. 1 (2016)- . - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016-

Anual. ISSN 2537-2076 = Esenţial în geografie 1152. Esenţial în istorie : studii de specialitate : revistă şcolară / coord.:

Albu Luminiţa, Dincă Daniel Victoraş, Liviu Groşanu. - Nr. 1 (2016)- . - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016-

Anual. ISSN 2537-2106 = Esenţial în istorie 1153. Esenţial în limbi străine : studii de specialitate : revistă şcolară /

coord.: Bazbanela Aurelia, Bejan Medana Teodora, Cărămizoiu Anca. - Nr. 1 (2016)- . - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016-

Anual. - Text şi în lb. engleză şi franceză. ISSN 2537-2092 = Esenţial în limbi străine 1154. Esenţial în management educaţional : studii de specialitate :

revistă şcolară / coord.: Balogh Gabriela Monica, Barbu Eduard, Bulc Mirela. - Nr. 1 (2016)- . - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016-

Anual. ISSN 2537-2114 = Esenţial în management educaţional

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (213)

212 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1155. Esenţial în matematică : studii de specialitate : revistă şcolară / coord.: Antonie Cristian Daniel, Avganţi Carmen, Bărbulescu Carmen. - Nr. 1 (2016)- . - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016-

Anual. ISSN 2537-2122 = Esenţial în matematică 1156. Esenţial la limba română : studii de specialitate : revistă şcolară /

coord.: Albu Maria, Anescu Ana-Valentina, Bărbulescu Cosmin. - Nr. 1 (2016)- . - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016-

Anual. ISSN 2537-2165 = Esenţial la limba română 1157. Esenţial la preşcolar : studii de specialitate : revistă şcolară pentru

învăţământul primar / coord.: Alexandru Doina Rodica, Amăzăroaie Lăcrămioara, Andrei Maria. - Nr. 1 (2016)- . - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016-

Anual. ISSN 2537-2211 = Esenţial la preşcolar 1158. Euromentor Journal : studies about education / "Dimitrie

Cantemir" Christian University ; ed.-in-chief: Gabriela Pohoaţă. - Bucharest : Pro Universitaria, 2010-

Trimestrial. - Are ediţie şi în limba română. - Descrierea s-a făcut după Vol. 9, nr. 1 din 2018.

ISSN 2068-780X = Euromentor Journal 1159. Europa şi noi : concurs regional / Colegiul Economic "Virgil

Madgearu" Târgu Jiu ; coord.: Adriana Richiter ; red.: prof. Oana-Alina Voinea. - Iaşi : PIM, 2010-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 7-a din 2018. 1160. Evaluarea iniţială - punct de referinţă în realizarea unui

demers didactic modern : simpozion judeţean [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 3 Caransebeş. - Ed. 1 (2015)- . - Caransebeş : Grădiniţa cu program prelungit Nr. 3, 2015-

Anual. - Antetitlu: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin, Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, Seminarul Teologic Liceal "Episcop Ioan Popasu" Caransebeş.

ISSN 2457-4406 = Evaluarea iniţială - punct de referinţă în realizarea unui demers didactic modern (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (214)

PUBLICAŢII SERIALE 213

1161. Evantai : revista Şcolii Gimnaziale Tureac. - Tureac : Şcoala Gimnazială Tureac, 2017-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 2601-193X = Evantai (Tureac) 1162. Eveniment / Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" ; coord.: prof.

Elena Ignat, prof. Mirela Ianc. - Nr. 1 (2018)- . - Alba Iulia : [s.n.], 2018- Anual. ISSN 2602-1544 = Eveniment (Alba Iulia. 2018) 1163. Ex libris meis [Resursă electronică] / Centrul de Documentare şi

Informare [al] Liceului Teoretic Brezoi-Vâlcea ; red. şef: Cătălina Jianu. - Nr. 1(2010)- . - Brezoi : Centrul de Documentare şi Informare al Liceului Teoretic Brezoi, 2010-

Anual. ISSN 2069-413X = Ex libris meis (CD-ROM) 1164. Excelsior : revista Colegiului Economic "Viilor" / red.: prof. Ioniţă

Olimpia. - An. 1 (2015), nr. 1- . - Bucureşti : Scrib, 2015- Anual. ISSN 2457-4392 = Excelsior (Bucureşti. 2015) 1165. Excelsior CNEC : revistă magazin / Colegiul Naţional "Elena

Cuza" ; coord.: dir. prof. Tică Carmen / red. şef: prof. dr. Lascăr Marilena, drd. Mirea Gabriela. - Nr. 1 (2017)- . - Bucureşti : Colegiul Naţional "Elena Cuza", 2017-

Semestrial. ISSN 2601-6176 = Excelsior CNEC 1166. Fairplay / Liceul cu Program Sportiv Târgu Jiu. - An. 1 (2009), nr.

1- . - Târgu Jiu : Liceul cu Program Sportiv Târgu Jiu, 2009- Trimestrial. ISSN 2065-7986 = Fairplay (Târgu Jiu) 1167. Familia - portretul societăţii : simpozion naţional [Resursă

electronică] / Liceul Teoretic Special "Iris". - Ed. I(2014)- . - Timişoara : Liceul Teoretic Special "Iris", 2014-

Anual. ISSN 2360-3305 = Familia portretul societăţii (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (215)

214 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1168. Familia, comoara sufletului : simpozion judeţean [Resursă electronică] / Liceul Vocaţional Pedagogic "Nicoale Bolcaş" ; coord.: Uşvat Ioana Maria. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Braşov : Etnous, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-8578 = Familia - comoara sufletului 1169. Ferestre deschise / Liceul Tehnologic "Nicolae Oncescu". - Ianca :

Liceul Tehnologic "Nicolae Oncescu", 2005- Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 12, Nr. 14 din 2018. ISSN 2457-1792 = Ferestre deschise (Ianca) 1170. Festivalul naţional al şanselor tale "Formarea continuă -

experinţe şi opinii" [Resursă electronică] / Casa Corpului Didactic Botoşani. - Nr. 1(2010)- . - Botoşani : Luceafărul - C.C.D. Botoşani, 2010-

Semestrial. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei Naţionale. ISSN 2067-8142 = Festivalul naţional al şanselor tale "Formarea continuă

- experinţe şi opinii" (CD-ROM) 1171. Fii activ, fii performant! : revistă naţională bianuală de informare,

documentare profesională, comunicare didactică şi ştiinţifică : educaţie, cultură, literatură, artă, sport / Colegiul Economic "Anghel Rugină" ; fondat.: prof. Popescu Daniela, prof. Anuşca-Doglan Cristian. - An. 1 (2015), nr. 1/2- . - Iaşi : PIM, 2015-

Semestrial. - Antetitlu: Federaţia Română Sportul Pentru Toţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui.

ISSN 2457-6735 = Fii activ, fii performant! 1172. Fii antreprenor / Colegiul Tehnic "Mediensis" ; red. şef: prof.

Corina Tănasă ; red. şef adj.: prof. Delia Crişan. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2018-

Anual. ISSN 2601-4483 = Fii antreprenor 1173. File din cartea şcolii / Şcoala Gimnazială Scorţoasa ; red. şef:

prof. Tudor Luminiţa ; red.: Olteanu Florina-Minodora. - Nr. 1 (2018)- . - Buzău : Teocora, 2018-

Anual. ISSN 2457-7995 = File din cartea şcolii

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (216)

PUBLICAŢII SERIALE 215

1174. File din povestea noastră / Şcoala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu" ; coord.: prof. psihopedagog Doruş Iuliana. - Tecuci : Şcoala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu", 2016-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 3, nr. 5 din 2018. ISSN 2068-3413 = File din povestea noastră 1175. Firul Ariadnei : revistă şcolară / Liceul Teoretic "Şcoala Mea". -

Bucureşti : Liceul Teoretic "Şcoala Mea", 2007- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 20 din 2018. ISSN 2601-3711 = Firul Ariadnei (Bucureşti. 2007. Print) 1176. Fizica, chimia, biologia - ştiinţe ale naturii / Liceul Teoretic

"Nicolae Iorga" ; coord.: prof. Lumperdean Cornelia, prof. Sisea Mioara, prof. Marin Liliana. - Nr. 1 (2017)- . - Brăila : Liceul Teoretic "Nicolae Iorga", 2017-

Anual. ISSN 2601-0399 = Fizica, chimia, biologia - ştiinţe ale naturii 1177. Flam(m)es : bilingual school magazine / "Emil Racovita" High

School = revue bilingue / Lycée Théorique "Emil Racovita". - Baia Mare : Liceul Teoretic "Emil Racoviţă", 2008-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018. ISSN 2068-4347 = Flam(m)es (Baia Mare) 1178. FLExpériences : revue des Professeurs de FLE . - Nr. 1 (2016)-

. - Târgovişte : Colegiul Economic "Ion Ghica", 2016- Semestrial. ISSN 2501-9082 = FLExpériences (Târgovişte) 1179. Florile lui Luchian : revistă de educaţie, cultură şi divertisment /

Şcoala Gimnazială "Ştefan Luchian". - An. 1 (2013), nr. 1- . - Moineşti : Şcoala Gimnazială "Ştefan Luchian", 2013-

Semestrial. ISSN 2343-712X = Florile lui Luchian (Moineşti) 1180. Foaie de istorie naţională : revistă şcolară de specialitate / Şcoala

Gimnazială "Ion Agârbiceanu" ; coord.: Aneta Creţu. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Risoprint, 2018-

Anual. ISSN 2602-1536 = Foaie de istorie naţională

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (217)

216 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1181. Foaie de suflet românesc : revistă şcolară / Colegiul Tehnic de

Transporturi şi Construcţii Iaşi ; coord.: prof. Eugenia Baciu, prof. Viorel Bejan. - An. 1 (2008), nr. 1- . - Iaşi : PIM, 2008-

Anual. ISSN 1844-4911 = Foaie de suflet românesc 1182. Foaie literară : în lumea demodată a scrisului(?) : revista Catedrei

de Limba şi Literatura Română / Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" ; coord.: prof. Elena-Mirela Nuţu, prof. Mihaela Olariu. - Târgu Neamţ : Ars Libri, 2016-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 3, nr. 7 din 2018. ISSN 2458-1003 = Foaie literară 1183. Foaie pentru minte, suflet şi trup : revista / Şcoala Gimnazială

Nr. 3 Voluntari ; coord.: Popescu Mona-Ştefania. - Voluntari : Şcoala Gimnazială Nr. 3 Voluntari, 2018-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 2018. ISSN 2601-4602 = Foaie pentru minte, suflet şi trup 1184. Focus : revista elevilor / Colegiul Naţional "Octavian Goga". -

Miercurea Ciuc : EurocarpaticaMiercurea Ciuc, 1991- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 40-a din 2018. ISSN 2066-4710 = Focus (Miercurea Ciuc) 1185. La Fourmi / Collège National "Mihai Eminescu" ; dir. fondat.:

Jean Paul Noury ; réd. en chef Ioana-Francesca Ungureanu. - Botoşani : Luceafărul - C.C.D. Botoşani, 2006-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 15 din 2018. ISSN 2393-557X = La Fourmi (Botoşani) 1186. Franglais : revista catedrei de limbi moderne / Liceul Teoretic

"Miron Costin". - Nr. 1 (2018)- . - Paşcani : [s.n.], 2018- Anual. ISSN 2601-4432 = Franglais (Paşcani) 1187. Frângurele : revista Liceului Tehnologic "Al. Vlahuţă". -

Şendriceni : Liceul Tehnologic "Al. Vlahuţă", [1999]- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 20, nr. 28 din 2018. ISSN 2247-675X = Frângurele (Şendriceni)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (218)

PUBLICAŢII SERIALE 217

1188. Freamăt de codru / Colegiul Tehnic Forestier Câmpina ; red. şef: prof. Abăluţă Gabriela-Simona. - Câmpina : Colegiul Tehnic Forestier Câmpina, 2018-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 14 din anul 2018. ISSN 2601-6753 = Freamăt de codru (Câmpina) 1189. Freamătul : publicaţie pentru elevi şi cadre didactice / Liceul

Tehnologic Bustuchin ; dir. fondat.: prof. Haralambie Bodescu. - An. 1 (2006), nr. 1- . - Târgu Jiu : Măiastra, 2006-

Semestrial. ISSN 1842-1237 = Freamătul (Bustuchin) 1190. Frumos şi urât în natură şi viaţă : revistă şcolară / Colegiul

Naţional "Petru Rareş" ; coord.: Rus Alexandrina-Corina, Câmpean Marika Emese, Măierean Ovidiu Grigore. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Beclean : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-4742 = Frumos şi urât în natură şi viaţă 1191. Frumuseţi ale naturii văzute prin ochi de copil [Resursă

electronică] : concurs judeţean / Liceul Tehnologic Sebeş, Asociaţia "Petit Peti". - Ed. 1(2011)- . - Alba Iulia : Universul Şcolii, 2011-

Anual. - Antetitlu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Casa Corpului Didactic Alba.

ISSN 2247-3378 = Frumuseţi ale naturii văzute prin ochi de copil (CD-ROM)

1192. Galactic Magazine / Şcoala Generală "Mircea Eliade". - An. 1

(2018), nr. 1- . - Craiova : Contrafort, 2018- Anual. ISSN 2601-7709 = Galactic Magazine 1193. Gazeta învăţătorilor : revistă de cultură şi educaţie pedagogică /

Asociaţia Învăţătorilor Sălăjeni ; red. şef: prof. dr. Teodor Sărăcuţ-Comănescu. - An. 1(2010), nr. 1- . - Zalău : Şcoala noastră, 2010-

Semestrial. ISSN 2069-2293 = Gazeta învăţătorilor

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (219)

218 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1194. Gazeta şcolii : revista Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România - Sucursala Dolj / coord.: prof. Ghinea Mihaela, prof. Tanciu Coca Constanţa, prof. Petre Irina Simona. - An. 1 (2018), nr. 1/3- . - Melineşti : Editura La Fontaine, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-9078 = Gazeta şcolii (Melineşti) 1195. Gazeta tinerilor economişti / Colegiul Economic "Virgil

Madgearu" Ploieşti ; coord.: Simona Lupu, prof. Iuliana Nicolae. - Nr. 1 (2018)- . - Ploieşti : Editura Casei Corpului Didactic Prahova, 2018-

Semestrial. ISSN 2602-1757 = Gazeta tinerilor economişti 1196. Gânduri / Şcoala Gimnazială "Gheorghe Săvinescu" ; red.: prof.

Savin Dionisie, prof. Raclariu Adina. - Crăcăoani : Şcoala Gimnazială "Gheorghe Săvinescu", 2010-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 15, sem. 2 din 2018. ISSN 2602-0637 = Gânduri (Crăcăoani) 1197. Gânduri în rânduri : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială Nr. 1

Băneasa ; red.: prof. Mădălina Abainet. - Nr. 1 (2018)- . - Iaşi : [s.n.], 2018- Anual. ISSN 2668-0165 = Gânduri în rânduri 1198. Gânduri pentru mama : simpozion naţional : auxiliar pentru

părinţi / Grădiniţa cu program normal Nr. 10 "Pinochio" ; coord.: insp. Mocanu Silvia, prof. Popa Georgeta, prof. Rizea Aurora. - Ed. I(2013)- . - Buzău : Teocora, 2013-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Casa Corpului Didactic Buzău.

ISSN 2344-0457 = Gânduri pentru mama (Buzău) 1199. Gânduri, vise şi cuvinte : revista Şcolii Gimnaziale Zvoriştea . -

An. 1 (2018), nr. 1- . - Zvoriştea : [s.n.], 2018- Anual. ISSN 2601-6834 = Gânduri, vise şi cuvinte

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (220)

PUBLICAŢII SERIALE 219

1200. Gânduri... : revista Şcolii Gimnaziale "Porolissum" / coord.: prof. Brumar Simona, prof. Cosma Camelia, prof. Cozac Emil. - Zalău : Şcoala Gimnazială "Porolissum", 2000-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 30/31 din 2017. ISSN 2457-1601 = Gânduri... (Zalău) 1201. Gânduri... pe rânduri / Şcoala Gimnazială Horodniceni ; coord.:

prof. Iacob Ionela, prof. Nica Aura. - Nr. 1 (2018)- . - Horodniceni : Şcoala Gimnazială Horodniceni, 2018-

Semestrial. ISSN 2602-1145 = Gânduri... pe rânduri 1202. Gândurile unui şcolar [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială

Nr. 1 Orbeasca ; coord.: prof. Ciurea Alina, prof. Zamfir Laura, prof. Neaţu Iulica. - Nr. 1 (2018)- . - Orbeasca : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-3177 = Gândurile unui şcolar (CD-ROM) 1203. Generaţia XXI / Liceul Teoretic "Emil Racoviţă". - Techirghiol :

Liceul Teoretic "Emil Racoviţă", 2011- Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 8, nr. 8 din 2018. ISSN 2286-4806 = Generaţia XXI 1204. Generaţia Z : revista şcolii / Şcoala Gimnazială Crizbav ; red. şef:

prof. Trîmbiţaş Ioana-Anca. - Nr. 1 (2018)- . - Crizbav : [s.n.], 2018- Semestrial. ISSN 2559-7744 = Generaţia Z 1205. Ghid de studii : programul de licenţă în farmacie / Universitatea

de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Facultatea de Farmacie. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", [2000]-

Anual. - Are şi ediţii în lb.: engleză, franceză. - Descrierea s-a făcut după vol. pentru 2017/2018 din 2018.

ISSN 2359-9073 = Ghid de studii - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Facultatea de Farmacie

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (221)

220 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1206. Glas râmnicean / Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" ; dir. fondat.: şi coord. Constantin Marafet ; red. şef: Gina Nechifor. - Serie nouă, An. 1 (2016), nr. 1- . - Rafet : Râmnicu Sărat, 2016-

Lunar. ISSN 2537-4559 = Glas râmnicean 1207. Glasul copilăriei / Şcoala "Sf. Stelian" ; coord.: prof. Monica

Babeş, prof. Aramă Nicoleta. - Umbrăreşti-Deal : Şcoala Gimnazială "Sf. Stelian", 2017-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 5, Nr. 5 din 2018. ISSN 2559-3692 = Glasul şcolii (Umbrăreşti) 1208. Glasul copilăriei : revistă şcolară a elevilor, pentru elevi şi... nu

numai! / Şcoala Gimnazială "Luca Solomon" ; dir.: prof. Valentin Grigorescu ; red. şefi: înv. Florina Antoană, prof. Pantelimon Felicia. - Râmnicu Vâlcea : Editura Silviana, 2002-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 20, nr. 24 din 2018. ISSN 2066-2130 = Glasul copilăriei (Vaideeni) 1209. Glasul copilăriei / Şcoala Gimnazială Teasc ; coord.: Preda

Monica. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Craiova : Sitech, 2018- Anual. ISSN 2601-6346 = Glasul copilăriei (Teasc) 1210. Glasul şcolii : publicaţie pentru cadrele didactice şi nu numai... /

Şcoala Gimnazială Urecheşti ; coord.: prof. înv. primar Luminiţa-Erna Alexe, prof. Maria-Cristina Dincă. - Nr. 1 (2016)- . - Oneşti : Magic Print, 2016-

Semestrial. ISSN 2501-9635 = Glasul şcolii (Urecheşti) 1211. Glasuri de clopoţei : publicaţie semestrială a elevilor clasei B /

Şcoala Gimnazială "Andrei Mureşanu" ; coord.: prof. înv. primar Muth Dorina Ancuţa. - Nr. 1 (2015)- . - Cehu Silvaniei : Şcoala Gimnazială "Andrei Mureşanu", 2015-

Semestrial. ISSN 2457-4546 = Glasuri de clopoţei (Cehu Silvaniei)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (222)

PUBLICAŢII SERIALE 221

1212. Glasuri de elevi / Şcoala Gimnazială Horgeşti ; coord.: prof. Mihai Imbrişcă. - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău,, 2014-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 1 din 2018. ISSN 2359-8328 = Glasuri de elevi 1213. Grădi - nouă : revistă caleidoscop bianuală / Grădiniţa cu program

prelungit "Ştefan cel Mare şi Sfânt" ; dir.: prof. Anişoara Doiniţa Dupu ; red. şef: prof. Corneliu Descaru. - Nr. 1(2011)- . - Dorohoi : Grădiniţa cu program prelungit "Ştefan cel Mare şi Sfânt", 2011-

Semestrial. ISSN 2069-9549 = Grădi - nouă 1214. Guide des études : programme de licence en pharmacie /

Université de Médecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu" de Cluj-Napoca. Faculté de Pharmacie. - 2015/2016 (2015)- . - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2015-

Anual. - Are şi ediţii în lb.: română, engleză. ISSN 2501-076X = Guide des études - Université de Médecine et

Pharmacie "Iuliu Haţieganu" de Cluj-Napoca. Faculté de Pharmacie 1215. Hai la drum mici pietoni! [Resursă electronică] : revista

simpozionului şi concursului judeţean cuprinzând lucrările participanţilor / Şcoala Gimnazială Cărpiniş ; coord.: prof. Toarnă Gabriela-Maria, prof. Dogaru Maria-Mirabela, prof. Frăţilă Mihaela. - Ed. 2 (2017)- . - Cărpiniş : Şcoala Gimnazială Cărpiniş, 2017-

Anual. ISSN 2559-2394 = Hai la drum mici pietoni! (Cărpiniş) (CD-ROM) 1216. Historia Universitatis Iassiensis / Universitatea "Alexandru Ioan

Cuza" din Iaşi. Muzeul Universităţii ; red. şef: Florea Ioncioaia. - Vol. 1(2010)- . - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2010-

Anual. - Text, sumar şi în limba engleză. ISSN 2285-9071 = Historia Universitatis Iassiensis 1217. Holograme : revistă şcolară / Liceul Tehnologic "Ion Căian

Românul" ; coord.: prof. Teodor Cotuţiu, prof. Ioan Sălăjan, dir. Boca Ovidiu Ionel. - Nr. 1(2015)- . - Căianu Mic : Liceul Tehnologic "Ion Căian Românul", 2015-

Trimestrial. ISSN 2393-3038 = Holograme (Căianu Mic)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (223)

222 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1218. Hotarul copilăriei : revista Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Pietroasa / dir.: prof. Cristea Dacian-Ionel ; coord.: prof. Coste Estera-Maria. - Nr. 1 (2018)- . - Beiuş : Buna vestire, 2018-

Anual. ISSN 2601-8721 = Hotarul copilăriei 1219. Huniade : revista de creaţie şi cultură a elevilor / Colegiul Naţional

"Iancu de Hunedoara" ; red. şef: Reinerth Raluca. - Serie nouă, Nr. 1 (2017)- . - Hunedoara : [s.n.], 2017-

Semestrial. ISSN 2558-8494 = Huniade (Hunedoara) 1220. IÁJkold! : az "Arany János" Iskolaközpont diaklapja. - 1.

Év.(2012). 1 sz.- . - Nagyszalonta : "Arany János" Iskola, 2012- Lunar. ISSN 2284-564X = IÁJkold! (Nagyszalonta) 1221. Idealuri / Şcoala Gimnazială Comuna Pietrari ; red. şi coord.: prof.

Săndulescu Anamaria Ramona. - Nr. 1 (2018)- . - Pietrari : [s.n.], 2018- Trimestrial. ISSN 2601-4734 = Idealuri (Pietrari) 1222. Imaginaţie şi creativitate în demersul instructiv-educativ

[Resursă electronică] : [simpozion naţional] / Liceul Tehnologic Oglinzi. - Oglinzi : [s.n.], 2011-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, Casa Corpului Didactic Neamţ. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 6-a din 2018.

ISSN 2285-7885 = Imaginaţie şi creativitate în demersul instructiv-educativ (CD-ROM)

1223. Imersiune în conştiinţa unor liceeni : revista Colegiului Naţional

"Alexandru Dimitrie Ghica" / coord.: prof. Daniela Ioana Tătaru, prof. dr. Mirela Mircea. - Nr. 1 (2018)- . - Alexandria : Tele Media Pres, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-3843 = Imersiune în conştiinţa unor liceeni

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (224)

PUBLICAŢII SERIALE 223

1224. In-extenso [Resursă electronică] / Universitatea "1 Decembrie 1918". Facultatea de Ştiinţe ; red. şef: Iuliana Cenar. - Nr. 1(2014)- . - Alba Iulia : Universitatea "1 Decembrie 1918", 2014-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. ISSN 2360-0675 = In-extenso (CD-ROM) 1225. Incluziune şi diversitate în şcoala românească de azi : simpozion

interjudeţean : practici, abordări, politici actuale în domeniul educaţiei / Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 4 Râmnicu Vâlcea, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni. - Ed. I(2013)- . - Râmnicu Vâlcea : [s.n.], 2013-

Anual. - Antetitlu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea. ISSN 2344-1402 = Incluziune şi diversitate în şcoala românească de azi

(CD-ROM) 1226. Incursiuni pedagogice : revista de specialitate pentru cadrele

didactice / dir.: Edi Apostu. - Nr. 1 (2008)- . - Iaşi : 3D Arte, 2008- Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.incursiuni-pedagogice.3darte.ro). ISSN 2065-1325 = Incursiuni pedagogice 1227. Info didactica : revista cadrelor didactice din învăţământul

preuniversitar din România : revista metodico-ştiinţifică în domeniul educaţional / red.: prof. Deaconu Simona Mirela. - An. 1 (2009), nr. 1- . - Craiova : Revers, 2009-

Bilunar. - Între 2009-[2011] editat de SITECH. ISSN 2066-2149 = Info didactica 1228. Info-expres : publicaţie a Colegiului Tehnic de Transporturi şi

Telecomunicaţii "Ion I.C. Brătianu" / coord.: Techer Gina. - Satu Mare : Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicaţii "Ion I.C. Brătianu", 2003-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 14 din 2018. ISSN 2344-5335 = Info-expres (Satu Mare. 2003) 1229. Infoltea : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială "Oltea Doamna" ;

red. şef: prof. Faur Patricia. - An. 1 (2016), nr. 1- . - Oradea : Şcoala Gimnazială "Oltea Doamna", 2016-

Semestrial. ISSN 2501-8051 = Infoltea (Oradea)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (225)

224 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1230. Infopuls : revista elevilor / Colegiul Naţional de Informatică din Piatra Neamţ. - Piatra-Neamţ : Alfa, [2004]-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 18, nr. 29 din 2018. ISSN 2065-7854 = Infopuls (Piatra Neamţ) 1231. InfoTech : revistă şcolară / Liceul Tehnologic Special pentru Copii

cu Deficienţe Auditive Buzău ; red. şef: prof. Doina Andrei. - An. 1 (2015), nr. 1- . - Buzău : Omega, 2015-

Anual. - Conţine lucrările concursului naţional "Şi eu sunt copil ca tine/I am a Child Just Like You!".

ISSN 2457-712X = InfoTech (Buzău) 1232. Inimi sub drapel / Colegiul Naţional Militar Liceal "Mihai

Viteazul". - Nr. 1 (1991)- . - Alba Iulia : Liceul Naţional Militar "Mihai Viteazul", 1991-

Anual. ISSN 1844-4857 = Inimi sub drapel 1233. Intercultural Education in European School [Resursă

electronică] : knowdlege, methods, didactic skills : international symposium = Comunicarea interculturală în situaţii educaţionale : cunoaştere, metode, competenţe didactice : simpozion internaţional / Şcoala Gimnazială "Nicolae Bălcescu". - Nr. 1(2012)- . - Craiova : Else, 2012-

Anual. - Între 2012-2013 a apărut cu titlul "Educaţia interculturală în şcoala europeană". - Simpozion desfăşurat în cadrul proiectului Comenius "Cultural co*ckteil".

ISSN 2285-1917 = Intercultural Education in European School (CD-ROM)

1234. Interferenţe didactice : periodic pentru iniţiativă şi dezvoltare

profesională în educaţie : studii de specialitate / red.: Ileana-Sorinela Teodorescu. - An. 1 (2004), nr. 1- . - Bacău : Corgal Press, 2004-

Trimestrial. ISSN 1584-3777 = Interferenţe didactice 1235. International Conference Edu-World : Book of Abstracts

[Resursă electronică] / University of Bucharest, University of Piteşti. - No. 1 (2018)- . - Piteşti : University of Piteşti Publishing House, 2018-

La 2 ani. ISSN 2602-0904 = Education Facing Contemporary World

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (226)

PUBLICAŢII SERIALE 225

1236. International Scientific Conference "E-learning and Software for Education" : proceedings / "Carol I" National Defence University ; ed.: Ion Roceanu. - Bucharest : "Carol I" National Defence University, 2005-

Anual. - Are şi ediţie pe suport electronic. - Are şi ediţie online (www.elseconference.eu/). - Descrierea s-a făcut după Ed. a 14-a din 2018.

ISSN 2066-026X = eLearning and Software for Education (Print) 1237. International Scientific Conference "E-learning and Software

for Education". eLse : international scientific conference [Resursă electronică] / "Carol I" National Defence University. - Bucharest : "Carol I" National Defence University, 2005-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. - Are şi ediţie online (www.elseconference.eu). - Descrierea s-a făcut după Ed. a 14-a din 2018.

ISSN 2343-7669 = International Scientific Conference "E-learning and Software for Education" (CD-ROM)

1238. Invenţii de-a lungul timpului : Lucrări ale simpozionului

municipal "Invenţii de-a lungul timpului" [Resursă electronică] / Liceul Tehnologic de Metrologie "Traian Vuia" ; coord.: prof. Graţiela Georgescu, prof. Raluca Popa. - Nr. 1 (2018)- . - Bucureşti : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2602-0327 = Invenţii de-a lungul timpului 1239. Itinerarii rosettiene / Liceul Tehnologic "C.A. Rosetti" ; coord.:

prof. Nicoleta Ghidarcea, prof. Irina Anca Anton. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Constanţa : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-5463 = Itinerarii rosettiene 1240. Împreună pe aripile educaţiei : revista cadrelor didactice şi a

elevilor / Şcoala Gimnazială Dobreşti ; coord.: Toboiu Daiana-Nicoleta, Barbu Eduard, Ducu Andreea. - Nr. 1 (2018)- . - Călineşti : Delta Cart Educaţional, 2018-

Trimestrial. - Text şi în lb. franceză. ISSN 1844-6310 = Împreună pe aripile educaţiei

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (227)

226 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1241. Împreună pentru educaţie : lucrări ale simpozionului "Împreună pentru educaţie" [Resursă electronică] / coord.: Moţa Ionela Mariana, Pueţu Giorgiana Elena. - Nr. 1 (2018)- . - Horezu : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-792X = Împreună pentru educaţie (Horezu) 1242. Împreună prin meandrele Universului [Resursă electronică] /

Şcoala Gimnazială Nr. 112 Bucureşti ; coord.: prof. dr. Carmen Cristescu. - Nr. 1 (2018)- . - Bucureşti : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-5684 = Împreună prin meandrele Universului (CD-ROM) 1243. Împreună protejăm natura! : volum cu articole prezentate în

cadrul simpozionului naţional "Ne jucăm, învăţăm, natura o protejăm!" [Resursă electronică] / Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Grădiniţa cu program prelungit Nr. 12 Tulcea, Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Ioan Casian" ; coord red. şefi: inspector prof. Mincu Steliana, pr. prof. Neculai Justinian Aurelian, prof. Nichitov Cornelia. - Nr. 1 (2018)- . - Tulcea : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-9205 = Împreună protejăm natura! 1244. În lumea cărţilor / Asociaţia "Împreună suntem viitorul" ; red. şef:

prof. Kuschausen Cristina. - Livada : Asociaţia "Împreună suntem viitorul", 2011- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 8 din 2018. ISSN 2248-163X = În lumea cărţilor 1245. În lumea minunată a Lizucăi / Şcoala Gimnazială "Ion Creangă",

Grădiniţa cu Program Prelungit "Lizuca" ; coord.: prof. Oana Adam, prof. Matei Roxana, prof. Rusu Anca Monalisa. - An. 1 (2016), nr. 1- . - Bacău : Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", 2016-

Anual. ISSN 2501-9333 = În lumea minunată a Lizucăi 1246. În lumea poveştilor / Grădiniţa cu program prelungit "Dumbrava

Minunată" ; coord. prof. Gugeanu Laura Daniela. - Nr. 1 (2016)- . - Reşiţa : Grădiniţa cu program prelungit "Dumbrava Minunată", 2016-

Anual. ISSN 2501-7438 = În lumea poveştilor (Reşiţa)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (228)

PUBLICAŢII SERIALE 227

1247. În lumea steluţelor / Grădiniţa cu program normal Chintelnic ; coord.: prof. înv. preşcolar Cucuiet Mariana. - Nr. 1 (2018)- . - Chintelnic : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2066-2327 = În lumea steluţelor 1248. În oglindă / Şcoala Gimnazială "George Coşbuc" ; coord.: prof.

Gabriela Comănici, prof. Diana Darabană, prof. Nicoleta Dăriescu. - Nr. 1 (2018)- . - Iaşi : Şcoala Gimnazială "George Coşbuc", 2018-

Trimestrial. ISSN 2601-3991 = În oglindă 1249. În vacanţă, la ţară : lucrările simpozionului judeţean "Activităţi

extracurriculare din vacanţă-exemple de bună practică" [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Aron Vodă" ; coord.: Tăbăcaru Maricela, Chiochiu Loredana, Lupu Irina. - Ed. 1 (2018)- . - Iaşi : PIM, 2018-

Anual. ISSN 2602-084X = În vacanţă, la ţară 1250. Începuturi / Şcoala Gimnazială "Ovidiu Drimba". - An. 1 (2017),

nr. 1- . - Lugaşu de Jos : Şcoala Gimnazială "Ovidiu Drimba", 2017- Semestrial. ISSN 2601-3320 = Începuturi (Lugaşu de Jos) 1251. Încercări şi... reuşite : revistă şcolară / Liceul Tehnologic "Petru

Rareş". - Bacău : Liceul Tehnologic "Petru Rareş", 2007- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 16 din 2018. ISSN 2067-3140 = Încercări şi... reuşite 1252. Întru lumina lui Veniamin Costachi : revistă de teologie şi cultură

a Seminarului Teologic Ortodox "Veniamin Costachi" - Mânăstirea Neamţ / preşed.: pr. prof. Viorel Romus Laiu ; red. coord.: arhim. prof. Mihail Daniliuc ; red.: pr. prof. Ioan Mihoc. - Nr. 1 (2019)- . - Vânători-Neamţ : [s.n.], 1990-2018.

Semestrial. ISSN 1222-8044 = Întru lumina lui Veniamin Costachi

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (229)

228 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1253. Învăţământ primar esenţial : studii de specialitate : revistă şcolară pentru învăţământul primar / coord.: Mihăilă Simona Elena, Militaru Ileana, Mircescu Angelica. - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 2537-2556 = Învăţământ primar esenţial 1254. Învăţământ românesc integrat european : proiect metodico-

ştiinţific pentru cadre didactice din învăţământul preuniversitar / dir.: dr. Mariana Irimia ; red. şef.: prof. Carmen Rusu ; red. şef.: adjunct prof. Doru Călin Bodriheic. - An. 1 (2016), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Editura Karuna, 2016-

Semestrial. ISSN 2537-2866 = Învăţământ românesc integrat european 1255. Învăţământul preşcolar şi primar : revistă naţională de profil

psihopedagogic pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar / red. şef: Anca Bulboacă. - Bucureşti : Arlequin, 2012-

Trimestrial. - Rezumate şi sumar şi în limba engleză. - Descrierea s-a făcut după Nr. 4 din 2018.

ISSN 2285-553X = Învăţământul preşcolar şi primar 1256. Învăţând în Europa! : Erasmus+ Cunoştinţe, Abilităţi, Competenţe

pentru Profesie şi Viaţă / coord.: Kiş Marinela. - Nr. 1 (2018)- . - Timişoara : Eurobit, 2018-

Anual. ISSN 2601-7849 = Învăţând în Europa! 1257. Jeunes francophones : ....Bonjour! Ça va? : revistă şcolară /

Colegiul Naţional de Informatică "Matei Basarab" ; coord.: Împăratu Lăcrămioara, prof. dr. Veţeleanu Alina Nicoleta, prof. Dorobanţu Simona Cristina. - Nr. 1 (2018)- . - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2018-

Anual. - Text şi în lb. română. ISSN 2601-9256 = Jeunes francophones 1258. Joc de creion : revista elevului / Şcoala Gimnazială "Mihai

Viteazul". - Pucioasa : Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul"Pucioasa, [2009]- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 21 din 2018. ISSN 2248-3268 = Joc de creion (Pucioasa)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (230)

PUBLICAŢII SERIALE 229

1259. Jocurile vârstelor : revistă pentru elevi şi profesori / Şcoala Gimnazială "Teodor Medeleanu" ; coord.: prof. Galan Roxana. - Ciocani : Şcoala Gimnazială "Teodor Medeleanu", 2003-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 20 din 2018. ISSN 2285-3413 = Jocurile vârstelor 1260. Journal of Abstracts - International Scientific Conference

"Education, Sport and Health" [Resursă electronică] / University of Bucharest. Department of Physical Education and Sport ; coord.: Ph.D. prof. Remus Dumitrescu. - Ed. 11 (2018)- . - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2018-

Anual. ISSN 2601-498X = Journal of Abstracts (International Scientific

Conference "Education, Sport and Health". CD-ROM) 1261. Jurnal : Activităţi extracurriculare şi extraşcolare ale Liceului cu

Program Sportiv Nr. 1 Clinceni . - Nr. 1 (2018)- . - Clinceni : [s.n.], 2018- Anual. ISSN 2602-0513 = Jurnal (Clinceni) 1262. Jurnal cu zâmbete de soare : revista clasei B / Şcoala Gimnazială

Nr. 11 Buzău ; coord.: înv. primar Zecheru Carmen Fausta. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Buzău : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2602-0688 = Jurnal cu zâmbete de soare 1263. Jurnal de elev : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială "Friedrich

Schiller" ; red. şef: prof. Adriana Ujică ; red.: prof. Dana Maria Bendrié, prof. Hoffmann Tilda. - Târgu Mureş : S.C. Apostrof Tipo S.R.L., 2007-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 6 din 2018. ISSN 2601-7172 = Jurnal de elev 1264. Jurnal de liceu : revista Colegiului Tehnic "Carol I" . - Nr. 1

(2016)- . - Bucureşti : Printech, 2016- Semestrial. ISSN 2501-417X = Jurnal de liceu (Bucureşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (231)

230 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1265. Jurnal eco Câmpineanu / Eco Şcoala Gimnazială "Ion Câmpineanu" ; coord.: prof. Văsii Aura Doina, prof. Baltag Mihaela. - An. 1 (2009), nr. 1- . - Câmpina : Şcoala Gimnazială "Ion Câmpineanu", 2009-

Anual. ISSN 2067-1490 = Jurnal eco Câmpineanu 1266. Jurnalul albinuţelor / Şcoala Gimnazială "Iorgu Radu". - Bârlad :

Şcoala Gimnazială "Iorgu Radu", 2018- Semestrial. ISSN 2601-3827 = Jurnalul albinuţelor 1267. Jurnalul clasei / Şcoala Gimnazială Nr. 280 Bucureşti ; red.:

Haritache Angelica. - [Nr. 1] (2013)- . - Bucureşti : Şcoala Gimnazială Nr. 280 Bucureşti, 2013-

Anual. ISSN 2344-6145 = Jurnalul clasei (Bucureşti) 1268. Jurnalul copilăriei / Grădiniţa cu program prelungit Hârlău ;

coord.: prof. Filimon Georgiana, inspector ed. timpurie prof. Simion Mihaela. - Hârlău : [s.n.], 2010-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 5 din 2018. ISSN 2668-005X = Jurnalul copilăriei 1269. Jurnalul genialilor : revista elevilor şi profesorilor Şcolii

Gimnaziale Nr. 2 Codlea . - Nr. 1 (2017)- . - Braşov : Ars Libri, 2017- Semestrial. ISSN 2601-2324 = Jurnalul genialilor (Codlea) 1270. Jurnalul unui C.D.I. dinamic şi inovator / Colegiul Tehnic

"George Bariţiu". Centrul de Documentare şi Informare. - Nr. 1(2012)- . - Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2012-

Anual. ISSN 2285-0376 = Jurnalul unui C.D.I. dinamic şi inovator 1271. Juventute : revista Colegiului Economic Arad / coord.: prof.

Monica Băltăreţu, prof. Neli Tomi. - Arad : Colegiul Economic Arad, 1982- Periodicitate variabilă. - Are şi ediţie pe suport electronic. - Descrierea s-a

făcut după Nr. 57 din 2018. ISSN 1842-5763 = Juventute (Arad)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (232)

PUBLICAŢII SERIALE 231

1272. Kájonisok lapja / Liceul Tehnologic "Joannes Kajoni" Szakközépiskola ; szerkesztő: Negru Réka. - Csíkszereda [Miercurea-Ciuc] : [s.n.], 2014-

Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 11, nr. 4 din 2018. ISSN 2601-0534 = Kájonisok lapja (Print) 1273. Kompetencia-és tudástraszfer az oktatásban : tudományos

ülésszak elődásai / Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2011-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Vol. 9 din 2018. ISSN 2247-5907 = Kompetencia-és tudástraszfer az oktatásban 1274. Körösközi Diakszó = Vocea elevului dintre Crişuri / Erdőhegyi

Iskola ; ed.: prof. Sime Judit. - 1 Év. (2018), 1 szá.- . - Arad : Şcoala vremii, 2018-

Semestrial. ISSN 2602-1994 = Körösközi Diakszó 1275. La ce visează mugurii ... : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială

"Ştefan Ciobotăraşu" ; red. şef: înv. Dorin Pînzariu. - Lipovăţ : Şcoala Gimnazială "Ştefan Ciobotăraşu", 2002-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 24 din 2018. ISSN 2344-5661 = La ce visează mugurii ... 1276. La vremuri vechi, oameni noi! : revista elevilor Club Impact

"Salve" [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Tiberiu Morariu". - Nr. 1 (2018)- . - Salva : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-6184 = La vremuri vechi, oameni noi! (CD-ROM) 1277. Labirint / Liceul Tehnologic "Constantin Brâncoveanu". -

Târgovişte : Liceul Tehnologic "Constantin Brâncoveanu", [2000]- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 2018. ISSN 2286-1785 = Labirint (Târgovişte)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (233)

232 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1278. Labirint : revistă caleidoscop / Şcoala Gimnazială Nr. 4 Mediaş ; fondat.: Viorella Manolache ; red. şef: prof. Daniela-Graţiana Vasiu ; red.: Estera Negrea. - An. 23 (2018), nr. 41/42- . - Mediaş : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-8896 = Labirint (Mediaş) 1279. Laboratorul de idei : revista elevilor de gimnaziu din Colegiul

Naţional "Gheorghe Lazăr" / coord.: bibl. Marinela Rusu. - Nr. 1(2010)- . - Sibiu : Armanis, 2010-

Semestrial. ISSN 2068-4258 = Laboratorul de idei 1280. Laboremus / Colegiul Naţional "Moise Nicoară". - Serie nouă

. - Arad : Editura Fundaţiei "Moise Nicoară", 1994- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 15 din 2018. ISSN 1222-6394 = Laboremus (Arad) 1281. Lăzărici : revista elevilor Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Lăzăreni / dir.:

prof. Arvai Elena. - Lăzăreni : Şcoala Gimnazială Nr. 1 Lăzăreni, 2008- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018. ISSN 2067-4961 = Lăzărici (Lăzăreni) 1282. Leadership educaţional : revista directorilor de şcoli din zona

Rădăuţi, Suceava / Şcoala Gimnazială "Regina Elisabeta". - Nr. 1 (2018)- . - Suceava : Editura George Tofan, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-4211 = Leadership educaţional 1283. Lectura de plăcere, de la teorie la exemple de bune practici

[Resursă electronică] / Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", Casa Corpului Didactic Cluj. - Nr. 1 (2018)- . - Cluj-Napoca : Editura Casei Corpului Didactic Cluj, 2018-

Anual. ISSN 2601-9914 = Lectura de plăcere, de la teorie la exemple de bune

practici

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (234)

PUBLICAŢII SERIALE 233

1284. Lecţii de viaţă : revistă caleidoscop / Şcoala Gimnazială Nr. 7 Târgu Ocna ; coord.: Grozescu Maria Alina, Frăţilă Cornelia. - Bacău : Casa Corpului Didactic Bacău, 2018-

Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 2, nr. 4 din 2018. ISSN 2601-8179 = Lecţii de viaţă 1285. Licăriri : revista elevilor / Colegiul Naţional "Dr. Ioan Meşotă" ;

dir.: prof. Aurel Bârsan ; red.: şef Cristina Păcurar. - Serie nouă, An. 28(2012), nr. 1- . - Braşov : Colegiul Naţional "Dr. Ioan Meşotă", 2012-

Anual. - Fondat în 1966 cu acelaşi titlu. - Între 2008-2009 a apărut cu titlul "Valenţe (Braşov)"=ISSN 2066-3560.

ISSN 2285-049X = Licăriri (Braşov. 2012) 1286. Liceenii : revistă şcolară / Grupul Şcolar Industrial de Petrol Ţicleni

; dir.: prof. dr. Istrate Mihai ; red. şef: prof. Ciulavu George ; red. şef adj.: prof. Burlacu Melania. - An. 1 (2010), nr. 1- . - Târgu Jiu : Măiastra, 2010-

Anual. - Text şi în lb. engleză. ISSN 2067-7847 = Liceenii (Ţicleni) 1287. Liceul în oglindă / Liceul Tehnologic Auto Câmpulung ; coord.:

prof. Bîlcan Diana Ioana, prof. Puiu Mihaela Lorena, prof. Ciobanu Liliana Roxana. - Nr. 1 (2017)- . - Câmpulung : Editura Larisa, 2017-

Semestrial. ISSN 2601-2235 = Liceul în oglindă 1288. Licurici / Liceul Teoretic "Anastasie Başotă" ; red.: Alexandra

Aciobăniţei, Natalia-Victoriţa Puşcaşu. - Serie nouă, Nr. 1 (2016)- . - Pomârla : Liceul Teoretic "Anastasie Başotă", 2016-

Anual. ISSN 2501-9996 = Licurici (Pomârla) 1289. Licurici : revista celor mici, revista pentru pitici! / Şcoala

Gimnazială Nr. 3 Giurgiu. - Nr. 1 (2017)- . - Giurgiu : Şcoala Gimnazială Nr. 3 Giurgiu, 2017-

Lunar. ISSN 2559-3897 = Licurici (Giurgiu)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (235)

234 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1290. Like / Şcoala Gimnazială "Alexandru Vlahuţă" ; dir.: prof. Valy Ţigănuş ; coord.: prof. Mocanu Veronica, prof. Foarfecă Liliana. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Caracal : Editura Hoffman, 2017-

Semestrial. ISSN 2559-2157 = Like (Focşani) 1291. LiterArt : revista profesorilor de limba şi literatura română /

Inspectoratul Şcolar Judeţean ; coord.: prof. dr. Natalia Boloş. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Satu Mare : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-4793 = LiterArt (Satu Mare) 1292. Loc pentru... scris : din activitatea noastră : revistă pentru cadrele

didactice din învăţământul preuniversitar / coord.: prof. Felicia Neaga Mitroiu. - Nr. 1 (2018)- . - Piteşti : [s.n.], 2018-

Trimestrial. ISSN 2285-7907 = Loc pentru... scris 1293. Logopedica : revista de logopedie / Centrul Şcolar pentru Educaţie

Incluzivă "Alexandru Roşca". Comisia Metodică a Profesorilor Psihopedagogi ; coord.: prof. Munteanu Alina. - Nr. 1(2010)- . - Lugoj : Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Alexandru Roşca", 2010-

Anual. ISSN 2068-5068 = Logopedica (Lugoj) 1294. Logopedica : revista profesorilor logopezi / Centrul Logopedic

Interşcolar ; red. şef: prof. logoped Toma Dorotheea Luchiana. - Nr. 1 (2018)- . - Timişoara : Solness, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-2634 = Logopedica (Timişoara) 1295. Logoterapia : revista de logopedie a Centrului Logopedic

Interşcolar Bacău. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău ; coord.: Diaconu Amalia, Hussar Elena, Petrea Ramona. - An. 1 (2016), nr. 1- . - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2016-

Semestrial. ISSN 2501-1774 = Logoterapia (Bacău)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (236)

PUBLICAŢII SERIALE 235

1296. Luceafărul : revista bibliotecii / Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci ; coord.: bibliotecar Ignatovici Daniela. - Nr. 1 (2016)- . - Tecuci : Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie, 2016-

Semestrial. ISSN 2501-5419 = Luceafărul (Tecuci) 1297. Luceafărul şcolii : revistă magazin / Şcoala Gimnazială "Gheorghe

Şincai". - Floreşti : Şcoala Gimnazială "Gheorghe Şincai", 2006- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 25 din 2018. ISSN 2067-6174 = Luceafărul şcolii 1298. Luceafărul şi noi : publicaţie a Colegiului Naţional "Mihai

Eminescu" . - Satu Mare : Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", 1992- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2065-0507 = Luceafărul şi noi 1299. Lucrări ale Simpozionului "Învăţarea experienţială -

Creativitate şi inovaţie în procesul de învăţământ" [Resursă electronică] / Liceul Tehnologic de Transporturi. - Ploieşti : Liceul Tehnologic de Transporturi, 2017-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 2-a din 2018. ISSN 2601-6737 = Lucrările Simpozionului "Învăţarea experienţală -

creativitate şi inovaţie în procesul de învăţământ" 1300. Lucrările Concursului "Colorează-ţi viaţa!" / Centrul Judeţean

de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, Şcoala Gimnazială "George Călinescu". - Vol. 1 (2018)- . - Iaşi : PIM, 2018-

Anual. ISSN 2601-9280 = Lucrările Concursului "Colorează-ţi viaţa!" 1301. Lucrările Concursului "Soli ai păcii" / Liceul Tehnologic

Agromontan "Romeo Constantinescu" ; red. şef: Creţu Melania. - Nr. 1 (2016)- . - Vălenii de Munte : Liceul Tehnologic Agromontan "Romeo Constantinescu", 2016-

Anual. ISSN 2501-9031 = Lucrările Concursului "Soli ai păcii"

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (237)

236 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1302. Lucrările Concursului interdisciplinar "Tudor Arghezi" [Resursă electronică] / Colegiul Naţional "Tudor Arghezi". - Nr. 1 (2018)- . - Târgu Cărbuneşti : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-6893 = Lucrările Concursului interdisciplinar "Tudor

Arghezi" (CD-ROM) 1303. Lucrările Concursului Simpozion Judeţean "Friends &

Friendship" [Resursă electronică] / Liceul "Regina Maria". - Nr. 1 (2018), ed. 1- . - Dorohoi : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7563 = Lucrările Concursului Simpozion Judeţean "Friends &

Friendship" 1304. Lucrările conferinţei naţionale de învăţământ virtual :

tehnologii moderne în educaţie şi cercetare = models & methodologies, technologies, software solution / ed.: Marin Vlada, Grigore Albeanu, Adrian Adăscăliţei, Dorin Mircea Popovici. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2003-

Anual. - Are ediţie şi în limba engleză. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 16-a din 2018.

ISSN 1842-4708 = Lucrările conferinţei naţionale de învăţământ virtual 1305. Lucrările sesiunii de comunicări "Eco-România - în contextul

european" [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit "Lumea poveştilor". - Vol. 1(2017)- . - Constanţa : Grădiniţa cu program prelungit "Lumea poveştilor", 2017-

Anual. ISSN 2558-9873 = Lucrările sesiunii de comunicări "Eco-România - în

contextul european" (CD-ROM) 1306. Lucrările Simpozionului "Alternative educaţionale viabile în

recuperarea copiilor cu CES" [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială Nr. 10 ; red. şef: prof. Dicu Sevastia Lizuca, prof. Maria Georgescu. - Vol. 1(2017)- . - Râmnicu Vâlcea : Şcoala Gimnazială Nr. 10 Râmnicu Vâlcea, 2017-

Anual. ISSN 2559-4079 = Lucrările Simpozionului "Alternative educaţionale

viabile în recuperarea copiilor cu CES" (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (238)

PUBLICAŢII SERIALE 237

1307. Lucrările Simpozionului "Aproape de voi" [Resursă electronică] / Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" ; coord.: prof. Şerban Gina-Elena. - Nr. 1(2016)- . - Medgidia : Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu", 2016-

Anual. ISSN 2501-708X = Lucrările Simpozionului "Aproape de voi" (CD-

ROM) 1308. Lucrările Simpozionului "Copilăria de ieri şi de azi. Valenţe

educative" [Resursă electronică] ; coord.: Paizan Daniela, Roman Florentina, Iorgulis Elena Magdalena. - Bucureşti : Şcoala Gimnazială Nr. 178 Bucureşti, 2016-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Vol. 3 din 2018. ISSN 2559-4125 = Lucrările Simpozionului "Copilăria de ieri şi de azi.

Valenţe educative" (CD-ROM) 1309. Lucrările Simpozionului "Dascăl şi Discipol" [Resursă

electronică] / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 3 Petroşani. - Nr. 1 (2018)- . - Petroşani : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-856X = Lucrările Simpozionului "Dascăl şi Discipol" 1310. Lucrările Simpozionului "Innovation and creativity in writing

skills" [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Octavian Goga" ; coord: prof. Lidia Monica Boje, prof. Antoaneta Boje, lect. univ. dr. Ligia Tomoiagă. - Nr. 1 (2018)- . - Baia Mare : Şcoala Gimnazială "Octavian Goga", 2018-

Anual. ISSN 2601-8845 = Lucrările Simpozionului "Innovation and creativity in

writing skills" 1311. Lucrările Simpozionului "Integrarea copiilor cu cerinţe

educative speciale în învăţământul preuniversitar" / Grădiniţa cu program normal Nr. 1 Balş, Colegiul Tehnic Balş ; red. şef: Ciurez Geta Mirela. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Balş : [s.n.], 2018-

Anual. ISS 2601-6621 = Lucrările Simpozionului "Integrarea copiilor cu cerinţe

educative speciale în învăţământul preuniversitar"

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (239)

238 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1312. Lucrările Simpozionului "Împreună, pentru un stil de viaţă sănătos" [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit "Arici Pogonici" ; coord.: Apahidean Sanda. - Vol. 1 (2018), ed. 1- . - Gherla : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-6214 = Lucrările Simpozionului " Împreună, pentru un stil de

viaţă sănătos" (CD-ROM) 1313. Lucrările Simpozionului "Luceafărul poeziei româneşti" /

Colegiul Economic "Petre S. Aurelian" ; coord.: Dumitra Elena, Urdeş Jenica, Matei Mariana. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Slatina : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-4866 = Lucrările Simpozionului "Luceafărul poeziei

româneşti" 1314. Lucrările Simpozionului "Mândria de a fi român" [Resursă

electronică] / Grădiniţa cu program prelungit "Veseliei" ; coord.: Chiorean Măriuca. - Vol. 1 (2017), ed. 1- . - Gherla : [s.n.], 2017-

Anual. ISSN 2601-2308 = Lucrările Simpozionului "Mândria de a fi român" 1315. Lucrările Simpozionului "Perspective moderne în didactica

învăţământului preuniversitar" / Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" ; coord.: prof. dr. Mircea Cosmina. - Alba Iulia : Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul", 2013-

Periodicitate necunoscută. - Descrierea s-a făcut după Vol. 4 din 2018. ISSN 2601-6338 = Lucrările Simpozionului "Perspective moderne în

didactica învăţământului preuniversitar" 1316. Lucrările Simpozionului "Şcoala incluzivă - o şcoală deschisă

pentru toţi" / Şcoala Gimnazială Fărcaşele ; red. şef: Ghenea Mihaela ; red.: Boruz Cristina Ionela, Boruz Aurel. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Fărcaşele : Şcoala Gimnazială Fărcaşele, 2018-

Anual. ISSN 2601-9728 = Lucrările Simpozionului "Şcoala incluzivă - o şcoală

deschisă pentru toţi"

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (240)

PUBLICAŢII SERIALE 239

1317. Lucrările Simpozionului "Tendinţe actuale şi viitoare în educaţie şi societate" / Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. - Vol. 1/2017 (2018), ed. 1- . - Iaşi : PIM, 2018-

La 2 ani. ISSN 2601-3010 = Lucrările Simpozionului "Tendinţe actuale şi viitoare

în educaţie şi societate" 1318. Lucrările Simpozionului "Tradiţii şi obiceiuri la români" /

Liceul Teoretic "Petre Pandrea", Grădiniţa cu program normal Nr. 1 Balş ; red. şef: Olteanu Cristina. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Balş : Liceul Teoretic "Petre Pandrea", 2018-

Anual. ISSN 2601-5315 = Lucrările Simpozionului "Tradiţii şi obiceiuri la

români" 1319. Lucrările Simpozionului interdisciplinar local "Împreună,

pentru o educaţie de calitate" [Resursă electronică] / Colegiul Naţional "Spiru Haret" ; coord.: prof. Olariu Eugenia, prof. Munteanu Mihaela-Nina. - Vol. 1 (2017), ed. 1- . - Tecuci : [s.n.], 2017-

Anual. ISSN 2559-1967 = Lucrările Simpozionului interdisciplinar local

"Împreună, pentru o educaţie de calitate" (CD-ROM) 1320. Lucrările Simpozionului interjudeţean "De vorbă cu iarna"

[Resursă electronică]. - Târgu Jiu : [s.n.], 2017- Anual. - Descrierea s-a făcut după Vol. 1, ed. a 2-a din 2018. ISSN 2601-3541 = Lucrările Simpozionului interjudeţean "De vorbă cu

iarna" (CD-ROM) 1321. Lucrările Simpozionului Interjudeţean "Importanţa

intervenţiei timpurii în prevenirea tulburărilor de limbaj" [Resursă electronică] / Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Cluj. - Ed. 1 (2018)- . - Cluj-Napoca : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7458 = Lucrările Simpozionului Interjudeţean "Importanţa

intervenţiei timpurii în prevenirea tulburărilor de limbaj"

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (241)

240 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1322. Lucrările Simpozionului interjudeţean "Istoria locală integrată în modernism" [Resursă electronică] / Casa Corpului Didactic Timiş, Şcoala Gimnazială Dumbrava, Clubul Copiilor Lugoj ; coord.: prof. Ladislau Domolki, prof. Alina Deak, prof. Ştefan Tiberiu Deak. - Vol. 1 (2017), ed. 1- . - Timişoara : Acces, 2017-

Anual. ISSN 2559-2939 = Lucrările Simpozionului interjudeţean "Istoria locală

integrată în modernism "(CD-ROM) 1323. Lucrările Simpozionului Interjudeţean "Nicolae Macarovici"

[Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Mihai David". - Nr. 1 (2018)- . - Negreşti : PIM, 2018-

Anual. ISSN 2601-8039 = Lucrările Simpozionului interjudeţean "Nicolae

Macarovici" 1324. Lucrările Simpozionului Interjudeţean "Un viitor sănătos prin

educaţie ecologică" [Resursă electronică] / Colegiul Tehnic "Ion Mincu" ; coord.: Mădălina Cucăilă Ciulică. - Nr. 1 (2018), ed. 1- . - Târgu Jiu : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7407 = Un viitor sănătos prin educaţie ecologică (Târgu Jiu) 1325. Lucrările Simpozionului interregional "Elevul VET în context

internaţional. Actualitate şi perspective" [Resursă electronică] / Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi". - Vol. 1 (2018), ed. 1- . - Focşani : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-5285 = Lucrările Simpozionului interregional "Elevul VET în

context internaţional. Actualitate şi perspective" (CD-ROM) 1326. Lucrările Simpozionului judeţean "Bucuros că respir un aer

sănătos" : revistă de specialitate a cadrelor didactice pentru toate ariile curriculare din învăţământul preuniversitar [Resursă electronică] / Liceul "Gheorghe Surdu" ; coord.: Adrian Luca, insp. şcolar educaţie permanentă Gabriela Trăistaru, prof. Ilie Diaconescu. - Brezoi : [s.n.], 2017-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Vol. 2 din 2018. ISSN 2601-5544 = Lucrările Simpozionului judeţean "Bucuros că respir

un aer sănătos" (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (242)

PUBLICAŢII SERIALE 241

1327. Lucrările simpozionului judeţean "Despre oameni" [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" ; red. şef: prof. Iuliana Boloş. - Ed. 1(2016)- . - Zalău : Şcoala noastră, 2016-

Anual. - Antetitlu: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj, Casa Corpului Didactic Sălaj, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj.

ISSN 2501-0441 = Lucrările simpozionului judeţean "Despre oameni" (CD-ROM)

1328. Lucrările Simpozionului judeţean "Educaţia incluzivă, un start

mai bun în viaţă" [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 7 Slatina. - Vol. 1 (2017)- . - Slatina : Grădiniţa cu program prelungit Nr. 7 Slatina, 2017-

Anual. ISSN 2559-2270 = Lucrările Simpozionului judeţean "Educaţia incluzivă,

un start mai bun în viaţă" (CD-ROM) 1329. Lucrările Simpozionului judeţean "Fiţi şi voi EcoAmici"

[Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Spiru Haret" ; red.: prof. Ionel Ursea Baciu, prof. Doina Cozma, prof. Angelica Rotariu. - Vol. 1(2017)- . - Dorohoi : Şcoala Gimnazială "Spiru Haret", 2017-

Anual. ISSN 2559-3447 = Lucrările Simpozionului judeţean "Fiţi şi voi

EcoAmici" (CD-ROM) 1330. Lucrările Simpozionului judeţean "Importanţa activităţilor

educative/extracurriculare în grădiniţă" [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 33. - Nr. 1 (2018)- . - Timişoara : Eurobit, 2018-

Anual. ISSN 2602-1854 = Lucrările Simpozionului judeţean "Importanţa

activităţilor educative/extracurriculare în grădiniţă" 1331. Lucrările Simpozionului Judeţean "Integrarea poeziei în

disciplina predată" [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Mihu Dragomir" ; coord.: prof. Durbacă Valentina, prof. înv. primar Tulumis Violeta. - Nr. 1 (2018)- . - Brăila : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-2952 = Lucrările Simpozionului Judeţean "Integrarea poeziei

în disciplina predată"

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (243)

242 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1332. Lucrările Simpozionului Judeţean "Ion Creangă - un mărţişor pentru sufletul românilor" : sinteze şi creaţii artistice [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit "Lumea copilăriei" ; coord.: Ursică Fănica, Simoc Corina. - Nr. 1 (2018)- . - Râmnicu Sărat : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-8373 = Lucrările Simpozionului Judeţean "Ion Creangă - un

mărţişor pentru sufletul românilor" 1333. Lucrările Simpozionului Judeţean "Metodele interactive -

mijloc de stimulare a creativităţii" [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 1 "Căsuţa Piticilor" ; coord.: Pureca Emanuela, Nicolaescu Luminiţa. - Ed. 1 (2018)- . - Horezu : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7873 = Lucrările Simpozionului Judeţean "Metodele

interactive - mijloc de stimulare a creativităţii" 1334. Lucrările Simpozionului judeţean "Venirea primăverii - prilej

de sărbătoare" [Resursă electronică] / Liceul Tehnologic "Dimitrie Filişanu" ; coord.: prof. Ioana Bianka Bebu, prof. Mihaela Dana Marinescu, prof. Emilia Mădălina Picu. - Vol. 1(2017), nr. 1- . - Craiova : Else, 2017-

Anual. ISSN 2559-0960 = Lucrările Simpozionului judeţean "Venirea primăverii

- prilej de sărbătoare" (CD-ROM) 1335. Lucrările Simpozionului local "Prin joc şi joacă pe tărâmul

copilăriei" [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 8 Târgu-Jiu ; coord.: prof. Rusu Afronia-Gabriela, prof. Popescu Daniela, prof. Ionescu Sina. - Vol. 1(2017), ed. 1- . - Târgu Jiu : Grădiniţa cu program prelungit Nr. 8, 2017-

Anual. ISSN 2559-5563 = Lucrările Simpozionului local "Prin joc şi joacă pe

tărâmul copilăriei" (CD-ROM) 1336. Lucrările Simpozionului Municipal "Dezvoltarea socio-

emoţională a copiilor prin activităţi şcolare şi extraşcolare" [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Adrian Păunescu" ; coord.: prof. dr. Ion Pîrvu, prof. Emilia Mihaela Micloi, prof. Silvia Benoia Rujoiu. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Bucureşti : Grapho, 2018-

Anual. ISSN 2601-7229 = Lucrările Simpozionului Municipal "Dezvoltarea

socio-emoţională a copiilor prin activităţi şcolare şi extraşcolare" (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (244)

PUBLICAŢII SERIALE 243

1337. Lucrările Simpozionului Municipal "Dezvoltarea socio-

emoţională a copiilor prin activităţi şcolare şi extraşcolare" / Şcoala Gimnazială "Adrian Păunescu" ; coord.: prof. dr. Ion Pîrvu, prof. Emilia Mihaela Micloi, prof. Silvia Benoia Rujoiu. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Bucureşti : Grapho, 2018-

Anual. ISSN 2601-7210 = Lucrările Simpozionului Municipal "Dezvoltarea

socio-emoţională a copiilor prin activităţi şcolare şi extraşcolare" (Print) 1338. Lucrările Simpozionului Naţional "Copilăria, o lume

minunată" [Resursă electronică]. - Nr. 1 (2018)- . - Bârlad : [s.n.], 2018- Anual. ISSN 2601-7547 = Lucrările Simpozionului Naţional "Copilăria, o lume

minunată" (CD-ROM) 1339. Lucrările Simpozionului naţional "Creativitatea - un demers

necesar în activitatea cu copiii" [Resursă electronică] ; coord.: Constantin Săndica, Stanciu Cristina, Didă-Vlădulescu Carmen. - Vol. 1(2017), ed. 1- . - Slobozia : Grădiniţa cu program prelungit "Junior", 2017-

Anual. ISSN 2559-1428 = Lucrările Simpozionului naţional "Creativitatea - un

demers necesar în activitatea cu copiii" (CD-ROM) 1340. Lucrările Simpozionului Naţional "Dezvoltarea aptitudinilor

artistice la copiii cu C.E.S." [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială Giulvăz ; coord.: prof. Iulia Ienea, prof. Tania-Gabriela Iuga. - Nr. 1 (2018)- . - Giulvăz : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7504 = Lucrările Simpozionului Naţional "Dezvoltarea

aptitudinilor artistice la copiii cu C.E.S." 1341. Lucrările simpozionului naţional "Educaţia în zona rurală şi

urbană - exemple de bună practică în planul activităţii extraşcolare" [Resursă electronică] / Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Casa Corpului Didactic Timiş, Şcoala Gimnazială Dumbrava ; coord.: prof. Deak Alina, prof. Deak Ştefan Tiberiu. - Nr. 1 (2018)- . - Timişoara : Acces, 2018-

Anual. ISSN 2602-1501 = Lucrările Simpozionului Naţional "Educaţia în zona

rurală şi urbană"

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (245)

244 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1342. Lucrările Simpozionului naţional "Eficient şi modern în

învăţământul românesc actual" [Resursă electronică] / Colegiul tehnic "Alexandru Ioan Cuza". - Vol. 1(2017)- . - Bârlad : Colegiul Tehnic "Al.I. Cuza", 2017-

Periodicitate necunoscută. ISSN 2558-9865 = Lucrările Simpozionului naţional "Eficient şi modern

în învăţământul românesc actual" (CD-ROM) 1343. Lucrările Simpozionului naţional "Experienţe didactice"

[Resursă electronică] / Liceul Teoretic "Axente Sever" ; coord.: prof. Agîrbiceanu Ana-Maria, prof. Voicea Loredana-Mihaela, prof. dr. Streza Diana. - Vol. 1(2017), ed. 1- . - Mediaş : Liceul Teoretic "Axente Sever", 2017-

Anual. ISSN 2559-463X = Lucrările Simpozionului naţional "Experienţe

didactice"(CD-ROM) 1344. Lucrările Simpozionului naţional "Schimbarea prin mişcare"

[Resursă electronică] : sport, mişcare, sănătate / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 2 Şimleu Silvaniei, Grădiniţa cu program prelungit Nr. 3 Şimleu Silvaniei, ; coord.: prof. Souca Valentina, prof. Chichişan Nadia, prof. Csatari Ioana. - Nr. 1(2016)- . - Şimleu Silvaniei : [s.n.], 2016-

Anual. ISSN 2501-8833 = Lucrările Simpozionului naţional "Schimbarea prin

mişcare" (CD-ROM) 1345. Lucrările Simpozionului Naţional "Şcoala şi familia mereu

împreună" [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" ; coord.: Iana Tatiana-Irina. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Slatina : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-761X = Lucrările Simpozionului Naţional "Şcoala şi familia

mereu împreună" (Slatina) 1346. Lucrările Simpozionului naţional studenţesc "Zilele tehnicii

studenţeşti" [Resursă electronică] / Universitatea din Petroşani. - Nr. 1 (2016)- . - Petroşani : Universitas, 2016-

Anual. ISSN 2501-7969 = Lucrările Simpozionului naţional studenţesc "Zilele

tehnicii studenţeşti" (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (246)

PUBLICAŢII SERIALE 245

1347. Lucrările Simpozionului Regional "Educaţia ecologică - o necesitate" [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială Nr. 150 Bucureşti ; coord.: Cristea Florentina, Dima Alina Florentina, Bordei Nicoleta. - Nr. 2 (2018)- . - Bucureşti : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7199 = Lucrările Simpozionului regional "Educaţia ecologică

- o necesitate" 1348. Lucrările Simpozionului regional "Rolul echipamentelor în

educaţia incluzivă" [Resursă electronică] / Liceul Teoretic Teiuş ; coord.: prof. ing. Ioana Kosztandi. - Vol. 1 (2018), ed. 1- . - Teiuş : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-5692 = Lucrările Simpozionului regional "Rolul

echipamentelor în educaţia incluzivă" 1349. Lucrările simpozionului regional cu participare naţională:

"Natura - Prietena mea !" [Resursă electronică] / Clubul Copiilor Nr. 1 Olteniţa. - Vol. 1 (2017)- . - Olteniţa : Clubul Copiilor Nr. 1 Olteniţa, 2017-

Anual. ISSN 2558-9792 = Lucrările Simpozionului regional cu participare

naţională "Natura - prietena mea!" (CD-ROM) 1350. Lucrările Simpozionului şi concursului regional "Minunata

lume a copilăriei" [Resursă electronică] : creaţii literare / Şcoala Gimnazială ”Lucian Blaga” ; coord.: prof. Cătălin Păcurar, prof. înv. primar Ligia Dobrinean, prof. Adela-Elena Daróczi. - Nr. 1(2016)- . - Jibou : Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga", 2016-

Anual. ISSN 2501-7985 = Lucrările Simpozionului şi concursului regional

"Minunata lume a copilăriei" (CD-ROM) 1351. Lucrările Simpozionului Ştiinţific Regional "Colaborare în

domeniul serviciilor la nivel european" / Colegiul Economic "George Bariţiu" ; coord.: prof. Bădilă Iuliana, prof. Gruia Florentina, prof. Deaconescu Rodica-Ana. - Sibiu : Colegiul Economic "George Bariţiu", 2017-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Vol. 1, ed. 2 din 2018. ISSN 2601-2693 = Lucrările Simpozionului Ştiinţific Regional

"Colaborare în domeniul serviciilor la nivel european"

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (247)

246 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1352. Lumea copiilor : revista / Grădiniţa Nr. 5, Grădiniţa Nr. 3 şi Grădiniţa Nr. 6, Şcoala "Radu cel Mare" ; coord.: prof. Stan Ana Maria, prof. Anghel Daniela, ed. Stoica Loredana. - Nr. 1 (2014)- . - Găeşti : [s.n.], 2014-

Anual. - Între 2014 şi 2018 apare semestrial. ISSN 2360-4298 = Lumea copiilor (Găeşti) 1353. Lumea copilăriei : revista şcolii / Şcoala Gimnazială "Mihail

Drumeş" ; coord.: prof. Petcu Aurelia, prof. înv. primar Elena Cîrceanu. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Balş : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-8071 = Lumea copilăriei (Balş) 1354. Lumea văzută în ochi de copil : revista activităţilor educative

interdisciplinare / Palatul Copiilor Braşov ; coord.: prof. Camelia Teodorescu, prof. Mihaela Lautar. - An. 1 (2016), nr. 1- . - Braşov : Palatul Copiilor Braşov, 2016-

Trimestrial. ISSN 2501-8566 = Lumea văzută în ochi de copil 1355. Lyceum T - supliment ştiinţific" / Colegiul Tehnic "Al.I. Cuza". -

Bârlad : Colegiul Tehnic "Al.I. Cuza", 2009- Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 10, nr. 14 din 2018. 1356. Magazin şcolar : revista Şcolii "Ion Luca Caragiale" ; red. şef:

prof. Roxana Nedelcu ; coord.: prof. Alin Vlad, prof. Laurenţiu Mustaţă. - Nr. 1 (2017)- . - Bradu : Tiparg, 2017-

Semestrial. ISSN 2559-4222 = Magazin şcolar (Bradu) 1357. Magheraşii : revistă şcolară [Resursă electronică] / Liceul

Tehnologic "General Magheru". - Nr. 1 (2018)- . - Râmnicu Vâlcea : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-6494 = Magheraşii (Râmnicu Vâlcea) (CD-ROM) 1358. Magia copilăriei / Şcoala Gimnazială Căiuţi ; red.: prof. Gabriela

Toşa. - Nr. 1 (2018)- . - Oneşti : Magic Print, 2018- Semestrial. ISSN 2066-8139 = Magia copilăriei (Căiuţi. Print)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (248)

PUBLICAŢII SERIALE 247

1359. Magia cuvintelor : revista claselor primare / Şcoala Gimnazială "Episcop Iacov Antonovici" ; coord.: Lucia Păun, Gabriela Guzgan. - Nr. 1(2014)- . - Bârlad : Dacri, 2014-

Trimestrial. ISSN 2359-8964 = Magia cuvintelor (Bârlad) 1360. Mama, primavara mea [Resursă electronică] / Grădiniţa cu

program prelungit Nr. 4 Caransebeş ; coord: Boda Maria Florina. - 2018- . - Caransebeş : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7520 = Mama, primavara mea (CD-ROM) 1361. Masă critică pentru o educaţie de calitate [Resursă electronică] :

acţiuni mici care contează - ordinul linguriţelor : conferinţa internaţională / Asociaţia "Learn & Vision". - Cluj-Napoca : Asociaţia "Learn & Vision", 2013-

Anual. - Text şi în lb. engleză. - Descrierea s-a făcut după ed. a 6-a din 2018.

ISSN 2343-8754 = Masă critică pentru o educaţie de calitate 1362. Mate & Rom : revista concursului "Mate & Rom" / Colegiul

Agricol "Dr. C. Anghelescu" ; coord.: Barbu Roxana Iosefina. - Nr. 1 (2018)- . - Buzău : Colegiul Agricol "Dr. C. Anghelescu", 2018-

Anual. ISSN 2601-8756 = Mate & Rom 1363. Mate.rom.ştii? : revistă şcolară / coord.: prof. Florina Teodora

Biculescu, prof. Cristina Cergan, prof. Ligia Surugiu. - Nr. 1 (2018)- . - Piteşti : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-3436 = Mate.rom.ştii? 1364. Matinf : publicaţie bianuală de matematică şi informatică pentru

elevi şi profesori / Universitatea din Piteşti. Departamentul Matematică-Informatică. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-8829 = Matinf (Piteşti. Print)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (249)

248 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1365. Măiestria dascălilor - reper important în formarea personalităţii elevilor [Resursă electronică] : simpozion interjudeţean / Şcoala Gimnazială "Adrian V. Rădulescu" ; coord.: prof. Popa Gafia, prof. înv. primar Neş Daniela, prof. înv. primar Păscălin Daniela Ionica. - Ed. 1 (2017)- . - Murfatlar : Şcoala Gimnazială "Adrian V. Rădulescu", 2017-

Anual. ISSN 2559-4060 = Lucrările Simpozionului interjudeţean "Măiestria

dascălilor - reper important în formarea personalităţii elevilor" (CD-ROM) 1366. Mărgăritare : revistă interculturală semestrială / Şcoala

Profesională Poiana Turda ; red.: prof. Dragomir Marioara, prof. Conţiu Claudiu Dan. - Poiana Turda : Şcoala Profesională Poiana Turda, 2011-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 8, nr. 2 din 2018. ISSN 2068-3340 = Mărgăritare (Poiana Turda) 1367. MBA Insider . - iunie (2018)- . - Bucureşti : Mediafax Group,

2018- Periodicitate necunoscută. - Supliment la: "Ziarul financiar"=ISSN 1454-

2641. 1368. Messenger cultural / Colegiul Tehnic "George Bariţiu". - Nr. 1

(2006)- . - Baia Mare : Colegiul Tehnic "George Bariţiu", 2006- Semestrial. - Text şi în limbile: engleză, franceză. ISSN 1843-2328 = Messenger cultural 1369. Metode moderne de predare, învăţare, evaluare : revista

concursului judeţean de creaţie literară şi plastică "Simfonia Anotimpurilor" / red. şef: prof. Giurea-Stănescu Mariana-Cristina, prof. Pîrîianu Liliana-Daniela. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Balş : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2602-0645 = Metode moderne de predare, învăţare, evaluare 1370. Metode moderne de predare-evaluare şi terapie a copiilor cu

C.E.S. : revista interjudeţeană : conferinţa interjudeţeană [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială Specială "Sf. Vasile" ; red. şef: prof. dr. kinetoterapie Budeancă-Babolea Oana Bianca ; ed.: prof. univ. dr. Ligia Rusu, prof. Dobre Raluca Monica. - Nr. 1 (2018), ed. 1- . - Craiova : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2602-1552 = Metode moderne de predare-evaluare şi terapie a

copiilor cu C.E.S.

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (250)

PUBLICAŢII SERIALE 249

1371. MI újság, Ady? / Ady Endre Elméleti Líceum Nagyvárad ; főszerkesztő: Farcas Réka. - mar.(2016)- . - Oradea : Liceul Teoretic "Ady Endre", 2016-

Trimestrial. ISSN 2501-4064 = MI újság, Ady? 1372. Micii campioni / Liceul Tehnologic "Ştefan Hell" ; red.: prof. Emil

Arsa, prof. Silviu Cătălin Puia. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Şiria : Azbest, 2018- Anual. ISSN 2066-0308 = Micii campioni (Sântana) 1373. Micii redactori / Şcoala Gimnazială Loamneş. - Nr. 1 (2018)-

. - Loamneş : [s.n.], 2018- Semestrial. ISSN 2601-4165 = Micii redactori (Loamneş) 1374. Micii stejărei / Şcoala Gimnazială Vadu Izei - Valea Stejarului ;

coord.: prof. Filimon Daniela Nadia. - Nr. 1 (2018)- . - Vadu Izei : Şcoala Gimnazială Vadu Izei - Valea Stejarului, 2018-

Lunar. ISSN 2601-8047 = Micii stejărei 1375. Micul Gauss în era digitală : revistă cu probleme şi exerciţii

matematice pentru clasele I-VIII [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială Nr. 11 Buzău ; coord.: prof. Carmen Zecheru, prof. Romica Andrei, prof. Mirela Lupşan. - Buzău : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-6060 = Micul Gauss în era digitală 1376. Miracolul copilăriei / Şcoala Gimnazială Nr. 30 Braşov ; coord.:

prof. Urs Ştefan, prof. Rodica Robu. - Nr. 1 (2006)- . - Bucureşti : Sigma, 2006-

Anual. ISSN 1842-5836 = Miracolul copilăriei

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (251)

250 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1377. Mirajul cuvintelor : revistă semestrială pentru elevi şi cadre didactice / Şcoala Gimnazială Păuneşti ; dir.: prof. Mihaela Enache ; red. şefi: prof. Neagu C. Elena, prof. Maricica Stroia, prof. Andra Savin. - An. 1(2011), nr. 1- . - Păuneşti : Şcoala Gimnazială Păuneşti, 2011-

Semestrial. ISSN 2069-5691 = Mirajul cuvintelor 1378. Miride [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Constantin

Negreanu" ; red. şef: Simona Necşoiu ; red.: prof. Simona Neacşu, prof. Ani-Lavinia Bîrlă. - Nr. 1 (2018)- . - Drobeta-Turnu Severin : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-5455 = Miride (Drobeta-Turnu Severin) 1379. Misterele ştiinţei : revistă şcolară semestrială / Şcoala Gimnazială

"Iustin Pârvu", Şcoala Gimnazială "Constantin Panţiru" ; [ed.]: Maria Diaconu, Gabriela Ţifui, Dumitrina Erhan. - Nr. 1 (2018)- . - Piatra-Neamţ : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2668-0025 = Misterele ştiinţei (Grinţieş) 1380. Misterele ştiinţei : revistă de abordare interdisciplinară Chimie-

Fizică / Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" ; red. coord.: Liliana Diana Dumitrescu. - Nr. 1 (2018)- . - Vaslui : Media Sind, 2018-

Anual. ISSN 2601-3533 = Misterele ştiinţei 1381. MIT : revistă pentru elevi şi cadre didactice / red. şefi: prof. Petru

Bâzu, prof. Angelica Păuc. - An. 1 (2012), nr. 1- . - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2012-

Anual. ISSN 2285-0465 = MIT (Bacău) 1382. Mlădiţe CNRV-iste : revista învăţământului primar / Colegiul

Naţional "Roman-Vodă" ; coord.: prof. Mihaela Tanovici, prof. Camelia Manea, prof. Mihaela Huci. - An. 1(2014), nr. 1- . - Roman : Colegiul Naţional "Roman-Vodă", 2014-

Semestrial. - În 2014 a apărut trimestrial. ISSN 2392-8964 = Mlădiţe CNRV-iste

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (252)

PUBLICAŢII SERIALE 251

1383. Mlădiţe somovene : revistă de creaţie şi divertisment / Şcoala Gimnazială "Traian Coşovei" ; dir. onor.: Ion Frumosu ; dir.: Mariana Dumitrescu. - An. 1(2013), nr. 1- . - Somova : Şcoala Gimnazială "Traian Coşovei", 2013-

Semestrial. ISSN 2343-7235 = Mlădiţe somovene 1384. Modalităţi de dezvoltare a practicilor incluzive [Resursă

electronică] / Liceul Tehnologic Special Drobeta ; coord.: prof. Daniela-Constanţa Săftoiu, prof. Claudia Pîrvuţ, prof. Ionela Borungă. - 2019- . - Drobeta-Turnu Severin : [s.n.], 2019-

Anual. 1385. Molecula de ştiinţă : revista catedrei de ştiinţe / Colegiul Naţional

"Unirea" ; red. şef: prof. Ciprian Doka. - Nr. 1 (2016)- . - Braşov : Colegiul Naţional "Unirea", 2016-

Anual. ISSN 2501-8728 = Molecula de ştiinţă 1386. Mozaic : revistă semestrială / Şcoala Gimnazială Siliştea ; coord.

prof. Călin Gianina-Mariana. - Siliştea : Şcoala Gimnazială Siliştea, 2004- Semestrial. - Are şi ediţie pe suport electronic. - Descrierea s-a făcut după

Nr. 28 din 2018. ISSN 2344-648X = Mozaic (Siliştea) 1387. Mozaic / Şcoala Gimnazială "Vasile Cristoforeanu" ; coord.: prof.

Meiroşu Ionel, prof. Lazăr Ştefan, prof. Moise Alina. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Buzău : Omega, 2017-

Semestrial. - Text şi în lb. engleză. ISSN 2601-2456 = Mozaic (Râmnicu Sărat) 1388. Mozaic : revista Şcolii Gimnaziale "Ioan Opriş" / coord.: Gabriela

Aurora Russu, Daniela Incze, Elena Boştenaru. - Nr. 1 (2018)- . - Turda : Şcoala Gimnazială "Ioan Opriş", 2018-

Semestrial. ISSN 2601-3495 = Mozaic (Turda)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (253)

252 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1389. Mozaic de experienţe inedite prin teaching şi coaching cu ajutorul educaţiei nonformale : revista European Club Buzău : revistă în domeniul educaţiei şi dezvoltării personale a elevilor / Liceul Tehnologic "Henri Coandă". Cabinetul Interşcolar de Asistenţă Psihopedagogică, European Club Buzău. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Buzău : Editgraph, 2018-

Periodicitate necunoscută. ISSN 2601-9108 = Mozaic de experienţe inedite prin teaching şi coaching

cu ajutorul educaţiei nonformale 1390. Mozaic şcolar : revista Comisiei Metodice a Învăţătorilor / Şcoala

Gimnazială nr. 2 Boldeşti-Scăeni ; coord.: Ghiţă Marcela, Manea Florica ; red. şef: Dinu Elena-Mihaela. - Boldeşti-Scăeni : Else, 2015-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după nr. 2 din 2018. ISSN 2457-1970 = Mozaic şcolar (Boldeşti-Scăeni) 1391. Mozaic şcolar : revista Comisiei Metodice a Învăţătorilor [Resursă

electronică] / Şcoala Gimnazială Nr. 2 Boldeşti-Scăieni ; coord.: Ghiţă Marcela, Manea Florica ; red. şef: Dinu Elena-Mihaela. - Nr. 1 (2017)- . - Boldeşti-Scăieni : Else, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-386X = Mozaic şcolar (Boldeşti-Scăieni) (CD-ROM) 1392. Mozaic şcolar / Şcoala Gimnazială Şieu ; red.: prof. Diana

Sălăgean, prof. Andrea Cătinean, prof. Simona German. - Nr. 1 (2018)- . - Şieu : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-4548 = Mozaic şcolar (Şieu) 1393. Mugur alb : revistă despre, cu, pentru elevi / Şcoala "Al.I. Cuza" ;

coord.: Dâlcu-Năstase Elena-Tatiana, Filip Rodica. - [Nr. 1] (2004) . - Bacău : Şcoala "Al.I. Cuza", 2004-

Anual. ISSN 1584-4374 = Mugur alb 1394. Muguraşi de Moldoveni / Şcoala Gimnazială Moldoveni. - An. 1

(2016), nr. 1- . - Roman : Serafica, 2016- Anual. ISSN 2501-6946 = Muguraşi de Moldoveni

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (254)

PUBLICAŢII SERIALE 253

1395. Muguraşi de pe Ţibleş : revista Şcolii Gimnaziale Spermezeu / coord: prof. Mureşan Nastasia-Maria, prof. Moisil Octavia, prof. înv. primar Boca Eleonora-Delia. - Nr. 1 (2018)- . - Spermezeu : Şcoala Gimnazială Spermezeu, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-1239 = Muguraşi de pe Ţibleş 1396. Muguraşii / Liceul Tehnologic "Anghel Saligny". - Nr. 1 (2014)-

. - Feteşti : Liceul Tehnologic "Anghel Saligny", 2014- De 3 ori pe an. ISSN 2360-1175 = Muguraşii (Feteşti) 1397. Muguraşii : revistă şcolară de informaţie, cultură şi educaţie a

clasei A / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Răuceşti ; coord.: înv. Elena Zavaliche. - Răuceşti : Şcoala Gimnazială Nr. 1 Răuceşti, 2003-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după ed. ian. din 2018. ISSN 2065-4472 = Muguraşii (Răuceşti) 1398. Muguraşii, minunile vieţii / Grădiniţa cu program prelungit Nr.

30 "Mugurel", Asociaţia "Mugurel". - Nr. 1 (2018)- . - Oradea : Aureo, 2018- Anual. ISSN 2602-1234 = Muguraşii, minunile vieţii 1399. Mugurel : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială Nr. 18 Sibiu ; red.

şef: prof. Coman Teodora. - Nr. 1 (2014)- . - Sibiu : Şcoala Gimnazială Nr. 18 Sibiu, 2004-

Semestrial. - Antetitlu: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu. ISSN 2360-4492 = Mugurel (Sibiu) 1400. Muguri : revista Şcolii Gimnaziale "Ion Haralmabie" Valea Lungă

Gorgota ; coord.: prof. înv. primar Florescu Cristina, prof. Panţuroiu Anamaria. - Nr. 1 (2018)- . - Valea Lungă Gorgota : Şcoala Gimnazială "Ion Haralmabie", 2018-

Semestrial. ISSN 2601-5595 = Muguri (Valea Lungă Gorgota)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (255)

254 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1401. Muguri / Colegiul Naţional "Andrei Şaguna" ; red. şef: Alexandru Tudor Fodor. - Braşov : Colegiul Naţional "Andrei Şaguna", 1990-

Periodicitate variabilă. - Fondat în anul 1967. - Descrierea s-a făcut după Nr. 44(72) din 2018.

ISSN 2069-1181 = Muguri (Braşov) 1402. Muguri / Colegiul Naţional "Victor Babeş" ; coord.: prof. Rodica

Kirsteuer, prof. Mădălina Dobre. - Bucureşti : Colegiul Naţional "Victor Babeş", 2000-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 19 din 2017. ISSN 2501-4870 = Muguri (Bucureşti) 1403. Muguri / Colegiul Naţional "Gheorghe Ţiţeica" ; coord.: prof.

Mihaela Ştefan, prof. Mihaela Roman, prof. Merima Moacă. - Drobeta-Turnu Severin : Colegiul Naţional "Gheorghe Ţiţeica", 2017-

Anual. ISSN 1842-1164 = Muguri (Drobeta-Turnu Severin) 1404. Muguri : revista / Colegiul Naţional "Ioan Slavici" ; red. şef: prof.

Florica Suciu. - Serie nouă . - Satu Mare : Colegiul Naţional "Ioan Slavici", 1991-

Anual. - A apărut şi între 1969-1973. - Descrierea s-a făcut după Nr. 39 din 2018.

ISSN 2359-9995 = Muguri (Satu Mare. 1991) 1405. Muguri de gând : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială "Mircea

Eliade" ; coord.: prof. Adriana Briceag, prof. Lenuţa Ţintoiu, prof. Loredana Corbescu. - Nr. 1 (2016)- . - Bascov : Elicart, 2016-

Anual. ISSN 2501-5052 = Muguri de gând (Piteşti) 1406. Muguri de lumină / Şcoala Gimnazială "Gheorghe Coman" ; red.

şi coord.: Aniculăesei Simona. - Ed. 1 (2017)- . - Brăeşti : Quadrat, 2017- Anual. ISSN 2559-2378 = Muguri de lumină (Brăeşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (256)

PUBLICAŢII SERIALE 255

1407. Muguri şi flori : revistă de creaţie şi cultură / Şcoala Gimnazială "Duiliu Zamfirescu". - An. 1 (2008), nr. 1- . - Focşani : Editura Terra, 2008-

Semestrial. ISSN 1844-2544 = Muguri şi flori 1408. Mugurii recuperării [Resursă electronică] / Centrul Şcolar de

Educaţie Incluzivă Nr. 1 ; red. şefi: prof. Pantazi Teodora, prof. Codoban-Luca Felicia. - Oradea : Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2018-

Semestrial. ISSN 2602-1102 = Mugurii recuperării 1409. Mugurii Vlădesei : revistă de opinie şi atitudine a elevilor şi

profesorilor / Liceul Tehnologic "Vlădeasa" ; dir.: prof. Creţu Gabriel-Mircea. - An. 1(2014), nr. 1- . - Huedin : Liceul Tehnologic "Vlădeasa", 2014-

Semestrial. ISSN 2360-5170 = Mugurii Vlădesei 1410. Művészi sajtó : a nagyvárad Művészeti Líceum / főszerkesztő:

Nagy Béla-Zsolt. - 1 évf. (2018), 1 szá- . - Oradea : [s.n.], 2018- Semestrial. ISSN 2601-615X = Művészi sajtó 1411. Muzica raţiunii / Colegiul Naţional "Gheorghe Ţiţeica" ; red. şef:

prof. Ştefan Mihaela. - Craiova : Info, 2014- - Descrierea s-a făcut după An. 5, nr. 1 din 2018. ISSN 2501-6431 = Muzica raţiunii 1412. Natură şi viaţă / Colegiul Naţional "Petru Rareş" ; coord.:

Alexandrina-Corina Rus, Marika Emese Cîmpean. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Beclean : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-4173 = Natură şi viaţă 1413. Năstureii : revista Liceului "Udrişte Năsturel", Hotarele / coord.:

dir. Neagu Ionel. - Nr. 1 (2018)- . - Buzoieşti : Ars Libri, 2018- Semestrial. ISSN 2601-3215 = Năstureii (Hotarele)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (257)

256 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1414. Năzuinţe : revistă pentru elevi şi profesori / Colegiul Tehnic "Grigore Cobălcescu" Moineşti. - An. 1 (2008), nr. 1- . - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2008-

Semestrial. - Antetitlu: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău. ISSN 1843-8873 = Năzuinţe (Moineşti) 1415. Ne jucăm şi împreună învăţăm [Resursă electronică] : un altfel de

jurnal / Şcoala Gimnazială Nr. 4. Structură Grădiniţa Dumbrava Minunată. - Râmnicu Vâlcea : Şcoala Gimnazială Nr. 4 Râmnicul Vâlcea, 2013-

Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 6 din 2018. ISSN 2559-6829 = Ne jucăm şi împreună învăţăm (CD-ROM) 1416. Ne jucăm, ne distrăm şi... chimie învăţăm! / Colegiul Naţional

"Ioniţă Asan" ; coord.: prof. Cristea Ines. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Iaşi : PIM, 2017-

Periodicitate necunoscută. ISSN 2559-7787 = Ne jucăm, ne distrăm şi ... chimie învăţăm! 1417. Nézőpontok : az Arany János Elméleti Líceum Diáklapja = Puncte

de vedere : revista elevilor Liceului Teoretic "Arany János" / red. şef: Oláh Zsỡfia ; red. Darvasi Hajnalka ; coord.: prof. Kiss Mária. - 1 Évf. (2018), 1 sz.- . - Salonta : Liceul Teoretic "Arany János", 2018-

Semestrial. - Text şi în lb. română. ISSN 2601-5072 = Nézőpontok (Salonta) 1418. Nike : revistă cultural-sportivă / Liceul Teoretic "Grigore Antipa",

Asociaţia sportivă "Nike-2008" ; coord.: colectiv redacţional prof. Măntăluţă Alin. - 2015/2016 (2016)- . - Botoşani : Liceul Teoretic "Grigore Antipa", 2016-

Anual. ISSN 2537-3234 = Nike (Botoşani) 1419. Noi : creaţii literare : creaţii plastice / Şcoala Gimnazială "Mihail

Sadoveanu" ; coord.: prof. Leu Angelica : lucrări de specialitate. - Nr. 1 (2017)- . - Întorsura Buzăului : Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", 2017-

Semestrial. ISSN 2537-4524 = Noi (Întorsura Buzăului)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (258)

PUBLICAŢII SERIALE 257

1420. Noi : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială "Teodor Murăşanu" ; coord.: prof. Camelia Vesa. - apr. (2008)- . - Turda : Şcoala Gimnazială "Teodor Murăşanu", 2008-

Semestrial. ISSN 1844-1408 = Noi (Turda) 1421. Noile educaţii, orientări şi perspective [Resursă electronică] :

simpozion naţional / Colegiul "Ştefan Odobleja" ; coord.: prof. Aurora Mihaela Simon, prof. Rodica Codoban, prof. Tatiana Bălăşoiu. - Nr. 1(2014)- . - Craiova : Colegiul "Ştefan Odobleja", 2014-

Anual. ISSN 2392-9359 = Noile educaţii, orientări şi perspective (CD-ROM) 1422. Note... [Resursă electronică] / Colegiul Tehnic de Poştă şi

Telecomunicaţii "Gh. Airinei" ; red. şef: prof. Mădălina Bondoc. - Nr. 1(2013)- . - Bucureşti : Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii "Gheorghe Airinei", 2013-

Anual. ISSN 2286-2811 = Note... (Bucureşti)(CD-ROM) 1423. Nouă ne pasă! : revistă de informaţie şi atitudine / Şcoala

Gimnazială Nr. 1 Independenţa ; red. şef: prof. Brânză Cristina. - Nr. 1 (2012)- . - Independenţa : Şcoala Gimnazială Nr. 1 Independenţa, 2012-

Trimestrial. ISSN 2285-634X = Nouă ne pasă! 1424. Number 1 : publicaţie semestrială a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Carei /

coord.: prof. Sălăjan Lenuţa. - Carei : Şcoala Gimnazială Nr. 1 Carei, 2004- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 16, nr. 30 din 2018. ISSN 2248-3063 = Number 1 1425. Number One : revista Şcoalii Gimnaziale Nr. 1 Hunedoara . - Deva

: Cetate Deva, 2017- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 2, nr. 3 din 2018. ISSN 2602-0971 = Number One (Deva) 1426. O altă lume - lumea poveştilor [Resursă electronică] / Şcoala

Gimnazială Sâmbureşti ; coord. şi red.: Maria-Viorica Călugăroiu, Valeria Diaconu. - Ed. 4 (2018)- . - Caracal : Edudel, 2018-

Anual. ISSN 2601-9213 = O altă lume - lumea poveştilor (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (259)

258 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1427. O planetă sănătoasă : simpozionul regional [Resursă electronică] ; Şcoala Gimnazială "Mihail Drumeş". - Ed. 6 (2018)- . - Craiova : Revers, 2018-

Anual. 1428. O poveste cu şi despre flori / Şcoala Gimnazială "Ştefan

Bârsănescu" ; coord.: prof. Iulia Munteanu. - Nr. 1 (2016)- . - Iaşi : PIM, 2016-

Anual. ISSN 2501-8264 = O poveste cu şi despre flori 1429. O şansă pentru toţi, o şansă pentru fiecare : revista concursului şi

simpozionului judeţean "Magia copilăriei" / Grădiniţa cu program prelungit "Voinicelul", Liceul Tehnologic Special "Ion Teodorescu". - Nr. 1 (2018)- . - Slobozia : Artprint, 2018-

Trimestrial. ISSN 2602-005X = O şansă pentru toţi, o şansă pentru fiecare 1430. Oameni şi fapte - Marea Unire / Şcoala Gimnazială "Alexandru

Ştefulescu" ; dir.: prof. Popescu Aurel ; red.: prof. înv. primar Bouleanu Anca Maria, prof. înv. primar Sanda Marinela. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Târgu Jiu : Măiastra, 2018-

Trimestrial. ISSN 2601-8810 = Oameni şi fapte - Marea Unire 1431. Ochi de vultur(eni) : revistă a Şcolii Gimnaziale Vultureni / red.

şef: Daniela Dascălu. - An. 1 (2015), nr. 1- . - Bacău : Alma Mater, 2015- Semestrial. ISSN 2393-283X = Ochi de vultur(eni) 1432. Open Doors : magazine for all curricular areas / "Marin Sorescu"

High School of Arts. - 2017- . - Craiova : Liceul de Arte "Marin Sorescu", 2017-

Anual. - Conţine lucrările Conferinţei Internaţionale "e-LIVE - Education and Learning in Virtual Enviroment".

ISSN 2559-0294 = Open Doors (Craiova)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (260)

PUBLICAŢII SERIALE 259

1433. Open Doors [Resursă electronică] : international conference / "Marin Sorescu" High School of Arts. - Nr. 1(2017)- . - Craiova : Liceul de Arte "Marin Sorescu", 2017-

Anual. ISSN 2558-9814 = Open Doors (Craiova)(CD-ROM) 1434. Orizont : revista / Şcoala Gimnazială "Gheorghe Bulgăr" ; coord.:

prof. Saitos Maria Rodica, prof. Engsli Helga, prof. înv primar Trif Georgeta. - Serie nouă, Nr. 1 (2016)- . - Sanislău : Şcoala Gimnazială "Gheorghe Bulgăr", 2016-

Lunar. - Text şi în limba maghiară. ISSN 1842-0958 = Orizont (Sanislău) 1435. Orizont psihoeducaţional / Centrul Judeţean de Resurse şi

Asistenţă Educaţională Botoşani ; red. şef: Adriana Iuliana Chiriac. - Nr. 1 (2015)- . - Iaşi : PIM, 2015-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani.

ISSN 2457-516X = Orizont psihoeducaţional 1436. Orizonturi de lumină : revista clasei C / Şcoala Gimnazială Nr. 1

Râmnicu Sărat ; coord.: Luminiţa Răileanu. - Nr. 1 (2018)- . - Râmnicu Sărat : Editura Rafet, 2018-

Trimestrial. ISSN 2602-1471 = Orizonturi de lumină 1437. Orizonturi didactice : revistă de specialitate pentru toate ariile

curriculare, dedicată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar / coord.: prof. înv. primar Săftoiu Maria. - Nr. 1 (2018)- . - Craiova : [s.n.], 2018-

Periodicitate necunoscută. 1438. Orizonturi Prelucane [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială

Preluca Nouă ; coord.: Miclean Mariana. - Nr. 1 (2018)- . - Preluca Nouă : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-4955 = Orizonturi Prelucane (Preluca Nouă) (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (261)

260 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1439. Orizonturi şcolare / Şcoala Gimnazială Malovăţ ; red.: prof. Colibănaşu Monica, prof. Liliana Picu. - Nr. 1 (2007)- . - Craiova : Sitech, 2007-

Semestrial. ISSN 1843-0368 = Orizonturi şcolare (Malovăţ) 1440. Orizonturi ştiinţifice : revistă interdisciplinară cu conţinut ştiinţific

. - An. 1 (2016), nr. 1- . - Zalău : Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian", 2016-

Anual. ISSN 2537-5296 = Orizonturi ştiinţifice 1441. Otopeanu : revistă şcolară / Liceul Teoretic "Ioan Petruş". -

Otopeni : Liceul Teoretic "Ioan Petruş", [2009]- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 26 din 2018. ISSN 2066-6217 = Otopeanu (Otopeni) 1442. Óvónők lapja : romániai magyar óvónők országos szaklapja . - Nr.

1 (2012)- . - Odorheiu Secuiesc : Novum Impex, 2012- Trimestrial. ISSN 2285-3561 = Óvónők lapja 1443. Pagina copilăriei : caleidoscop / Şcoala Gimnazială Timişeşti.

Structura Dumbrava. - Nr. 1 (2014)- . - Dumbrava : Şcoala Gimnazială Timişeşti. Structura Dumbrava, 2014-

Semestrial. ISSN 2359-7151 = Pagina copilăriei 1444. Pantazi / Şcoala Gimnazială Băiseşti ; dir.: prof. Pohoaţă Vasile ;

coord.: prof. Ilica Paula. - Nr. 1 (2018)- . - Băiseşti : Editura Teba, 2018- Anual. ISSN 2601-9868 = Pantazi (Băiseşti) 1445. Papillon : revue francophone / Colegiul Naţional "Silvania" ; prof.

coord.: Turcu Mihaela-Anca. - No. 1 (2018)- . - Zalău : [s.n.], 2018- Anual. ISSN 2601-8063 = Papillon (Zalău)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (262)

PUBLICAŢII SERIALE 261

1446. Pas cu pas / Şcoala Gimnazială Andrid ; coord.: prof. Duţescu Ligia Diana. - Nr. 1 (2018)- . - Andrid : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2668-0823 = Pas cu pas (Andrid) 1447. Pas cu pas în lumea copilăriei : revista învăţământului preşcolar şi

primar din Valea Jiului / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 3 ; red. şefi: prof. Munteanu Lucica Dina, prof. Durlă Maria-Mirela, prof. Epure Mariana. - Nr. 1 (2017)- . - Petroşani : Genesis, 2017-

Semestrial. ISSN 2601-1816 = Pas cu pas în lumea copilăriei 1448. Passepartout : revistă dedicată limbii franceze / Liceul Tehnologic

"Anghel Saligny" ; coord.: prof. State Nora Florenţa, prof. Beli Ion Gabriela, prof. Pâslaru Adriana. - Nr. 1 (2016)- . - Feteşti : Liceul Tehnologic "Anghel Saligny", 2016-

Semestrial. - Text şi în lb. franceză. ISSN 2501-8485 = Passepartout (Feteşti) 1449. Paşi de copil ... pe strada lui Luchi : revistă educativă pentru copii

şi părinţi / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 9 ; coord.: prof. înv. preşcolar Anca Roman, prof. înv. preşcolar Carmen Tiron. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Iaşi : Taida, 2017-

Anual. ISSN 2559-382X = Paşi de copil ... pe strada lui Luchi 1450. Paşi spre creativitate : revista proiectului "Imaginaţie şi

creativitate" Centrul Nr. 5 / Şcoala Gimnazială "Ştefan Bârsănescu". - Piteşti : Carminis, [2006]-

Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 13, nr. 16 din 2018. ISSN 1844-4954 = Paşi spre creativitate 1451. Paşi spre infinit / Liceul Tehnologic Meserii şi Servicii ; coord.:

Aura Neacşu, Cristina Olteanu, Elena Iordache. - Buzău : Teocora, 2015- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 5 din 2018. ISSN 2457-8029 = Paşi spre infinit (Buzău)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (263)

262 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1452. Paşi spre viitor / Şcoala Gimnazială "Georgiu Popa" ; coord.: prof. Boldor Alexandra-Anca, prof. Ilieş Angela Florentina. - Nr. 1 (2018)- . - Beiuş : Buna Vestire, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-6486 = Paşi spre viitor (Cîmpani) 1453. Pe aripi de vis / Şcoala "Elena Doamna" ; coord.: prof. înv. primar

Arghire Oana. - Nr. 1 (2016)- . - Tecuci : Şcoala "Elena Doamna" Tecuci, 2016-

Anual. ISSN 2501-1812 = Pe aripi de vis (Tecuci) 1454. Pe aripile copilăriei : revistă anuală pentru copilul din noi / Şcoala

Gimnazială Nr. 1 Braşov ; coord.: prof. Pintea Mihaela, prof. Laurenţiu Lucia, prof. Sandu Maria. - Nr. 1(2015)- . - Braşov : Şcoala Gimnazială Nr. 1 Braşov, 2015-

Anual. ISSN 2457-192X = Pe aripile copilăriei (Braşov) 1455. Pe aripile copilăriei : revista Şcolii Profesionale Scânteia . - Nr. 1

(2016)- . - Scânteia : Şcoala Profesională Scânteia, 2016- Semestrial. ISSN 2558-9091 = Pe aripile copilăriei (Scânteia) 1456. Pe aripile copilăriei : revista clasei C / Şcoala Gimnazială

"Episcop Iacov Antonovici" ; coord.: Geanina Ştefănică. - Nr. 1 (2018)- . - Bârlad : Şcoala Gimnazială "Episcop Iacov Antonovici", 2018-

Semestrial. ISSN 2601-4416 = Pe aripile copilăriei (Bârlad) 1457. Pe aripile creaţiei / Şcoala Gimnazială "Ion Creangă". - Nr. 1

(2018)- . - Brăila : Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", 2018- Anual. ISSN 2601-954X = Pe aripile creaţiei 1458. Pe aripile cunoaşterii : revista Liceului Teoretic "Lucian Blaga" /

Liceul Teoretic "Lucian Blaga" ; red. coord.: prof. Mihael Mihalcea. - Nr. 1(2016)- . - Bucureşti : Liceul Teoretic "Lucian Blaga", 2016-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.ltlb.ro). ISSN 2501-4986 = Pe aripile cunoaşterii

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (264)

PUBLICAŢII SERIALE 263

1459. Pedagogul : revistă de informare metodică şi pedagogică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar / Şcoala Gimnazială "Ion Câmpineanu" ; coord.: prof. Aura Doina Văsii. - Nr. 1 (2009)- . - Câmpina : Şcoala Gimnazială "Ion Câmpineanu", 2009-

Anual. - Între 2009-2013 a apărut trimestrial. ISSN 2065-524X = Pedagogul (Câmpina) 1460. Perspective : revista se adresează educatorilor, părinţilor şi tinerilor

/ Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Brăila. - Brăila : Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Brăila, 2003-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 16 din 2018. ISSN 1841-2319 = Perspective (Brăila) 1461. Perspective : revista Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Lunca Cetăţuii :

revistă semestrială. - Iaşi : PIM, 2005- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 1(21) din 2018. ISSN 2457-3345 = Perspective (Lunca Cetăţuii) 1462. Perspective didactice [Resursă electronică] : revista de specialitate

pentru cadrele didactice / Liceul Tehnologic Costeşti ; coord: prof. Maria Anca, prof. Ion Anca, prof. Claudia Cozlosche. - Nr. 1 (2017)- . - Costeşti : Liceul Tehnologic Costeşti, 2017-

Anual. ISSN 2601-0224 = Perspective didactice (Costeşti) (CD-ROM) 1463. Perspective didactice : revista / coord.: prof. Pop Loredana, prof.

Măhălean Ioana Maria, prof. Şimoniak Ocsana. - Nr. 1 (2018)- . - Baia Mare : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2065-1279 = Perspective didactice (Print) 1464. Petale de copil : revista Şcolii Gimnaziale Bălăceanu / red.:

Tăpălagă Marcel. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Râmnicu Sărat : Editura Rafet, 2018-

Anual. ISSN 2601-3460 = Petale de copil

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (265)

264 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1465. Petale de gând : revista Şcolii Gimnaziale "Ion Grigore Teodorescu" Ruseni-Borleşti-Neamţ. - An. 1(2012), nr. 1- . - Ruseni : Şcoala Gimnazială "Ion Grigore Teodorescu", 2012-

Semestrial. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 2285-228X = Petale de gând (Ruseni) 1466. Petale de lumină / Şcoala Gimnazială Nr. 16 "M.I. Dobrogianu" ;

red. coord.: Cristina Tirla. - Nr. 1 (2016)- . - Constanţa : Şcoala Gimnazială Nr. 16 "M.I. Dobrogianu", 2016-

Trimestrial. ISSN 2537-4788 = Petale de lumină (Constanţa) 1467. Picătura de cerneală : publicaţie a elevilor şi profesorilor Şcolii

Gimnaziale Răcoasa / coord.: prof. înv. primar Loredana Obreja, prof. înv. primar Cristina Baniţă. - Nr. 1 (2017)- . - Răcoasa : Şcoala Gimnazială Răcoasa, 2017-

Anual. ISSN 2559-3129 = Picătura de cerneală (Răcoasa) 1468. Pici cu lipici în universul copilăriei : revistă şcolară / coord.:

Ioana Butoi, Camelia Nicoleta Chirchiboi. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Brăila : Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri", 2017-

Anual. ISSN 2559-6292 = Pici cu lipici în universul copilăriei 1469. Piticii din cetate : revistă caleidoscop a grădiniţelor din cadrul

şcolii "Gheorghe Şincai" Floreşti ; coord.: prof. Violeta Ortensia Ilea-Bonda. - An. 1 (2010), nr. 1- . - Floreşti : Şcoala Gimnazială "Gheorghe Şincai", 2010-

Semestrial. ISSN 2068-2441 = Piticii din cetate 1470. Piticii isteţi : revista Grădiniţei cu program normal Nr. 51

Constanţa / coord.: Botnaru Liuba. - Buzău : Teocora, 2014- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 5 din 2018. ISSN 2360-5642 = Piticii isteţi

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (266)

PUBLICAŢII SERIALE 265

1471. Plaiuri ardudene : revistă şcolară / Liceul Tehnologic Ardud ; coord.: prof. Ştefan Mazilu. - An. 1(2015). nr. 1- . - Ardud : Liceul Tehnologic Ardud, 2015-

Anual. ISSN 2457-1598 = Plaiuri ardudene 1472. Ploaie de litere : revistă periodică realizată de elevi şi profesori /

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ghidiceni ; coord.: prof. Ghiţă Daniela Aurora. - Ghidigeni : Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ghidiceni, 2013-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 10, Sem. 2 din 2018. ISSN 2360-5766 = Ploaie de litere (Ghidigeni) 1473. Plus ± minus : revistă semestrială de matematică = félévente

megjelenő matematikai iskolaújság / Liceul Tehnologic Nr. 1 Nuşfalău ; szerkestők tanáry: Márkus Viola-Éva / "Petri Mór" Általános Iskola. - Nr. 1 (2015)- . - Nuşfalău : Liceul Tehnologic Nr. 1 Nuşfalău, 2015-

Semestrial. - Text şi în lb. română. ISSN 2457-7596 = Plus ± minus (Nuşfalău) 1474. Poeniţa copilăriei : revista învăţământ primar / Şcoala Gimnazială

"Lascăr Catargiu" ; coord.: prof. înv. primar Gîrleanu Ramona. - Nr. 1 (2018)- . - Galaţi : Opanis, 2018-

Trimestrial. ISSN 2601-7741 = Poeniţa copilăriei 1475. Porţi deschise : revista Liceului Teoretic "Onisifor Ghibu" / red.

şef: prof. Laura Lazăr, prof. Lilla-Adél Sándor ; red.: prof. Alexandru Popoviciu. - Oradea : Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"Oradea, 2006-

La 2 luni. - Descrierea s-a făcut după Nr. 1 din 2018. ISSN 1841-9984 = Porţi deschise (Oradea) 1476. Poveşti de la grădiniţă / Grădiniţa cu program prelungit "Tudor

Vladimirescu" ; coord.: prof. Anda-Maria Neţoiu, prof. Georgeta Puiu. - Nr. 1 (2018)- . - Craiova : Else, 2017-

Anual. ISSN 2601-5579 = Poveşti de la grădiniţă

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (267)

266 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1477. Poveşti despre copii şi litere : revista clasei C / coord.: prof. înv. primar Balaci Otilia. - Nr. 1 (2018)- . - Arad : Editura Rebeca, 2018-

Anual. ISSN 2065-7781 = Poveşti despre copii şi litere 1478. Poveştile copilăriei / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 2 ; red.

şef: prof. Mariana Carcea. - Nr. 1 (2018)- . - Iaşi : PIM, 2018- Anual. ISSN 2602-1668 = Poveştile copilăriei 1479. Practici inovative în activitatea didactică : simpozion naţional /

coala Gimnazială "Şerban Cioculescu" ; coord.: prof. înv. primar Bauer Ramona-Oana, prof. înv. primar Coman Simona-Roxana, prof. Turcu Adrian. - Nr. 1 (2018)- . - Găeşti : Zven, 2018-

Anual. ISSN 2601-8322 = Practici inovative în activitatea didactică 1480. Preocupări : revista liceenilor pre(a)ocupaţi... / Colegiul Tehnic

"Edmond Nicolau" ; coord.: prof. dr. Alexandra Tătaru. - [Serie nouă], nr. 7 (2008)- . - Focşani : Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau", 2008-

Anual. - Fondat în 1980. - Are şi ediţie online (www.ctehen.ro). ISSN 1844-5438 = Preocupări (Focşani) 1481. Preprimar XXI : revista cercurilor pedagogice ale învăţământului

preprimar / Casa Corpului Didactic Alba ; dir.: insp. Ignat Eugenia Floare ; red. şef: inst. Mureşan Doina Maria. - An. 1 (2009), nr. 1- . - Alba Iulia : Universul Şcolii, 2009-

Semestrial. ISSN 2065-7307 = Preprimar XXI 1482. Prichindel : revista Grupei "Floricelele" / Grădiniţa cu program

normal Nr. 51 Constanţa ; coord.: Botnaru Liuba, Caracota Sultana. - Nr. 1 (2013)- . - Buzău : Teocora, 2013-

Semestrial. ISSN 2344-6684 = Prichindel (Constanţa)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (268)

PUBLICAŢII SERIALE 267

1483. Prichindel ; Grădiniţa cu program prelungit Nr. 9 Bârlad. - Bârlad : Grădiniţa cu program prelungit Nr. 9 Bârlad, 2006-

Anual. - Pe cop. tit. "Revista Prichindel". - Descrierea s-a făcut după Nr. 10 din 2018.

ISSN 2067-1881 = Prichindel (Bârlad) 1484. Prichindel ecologist : revistă reprezentativă - tip magazin /

Grădiniţa cu program prelungit Nr. 6 Dorohoi ; red. şef: prof. Mariela Dupu. - An. 1(2012), nr. 1- . - Dorohoi : Grădiniţa cu program prelungit Nr. 6 Dorohoi, 2012-

Semestrial. ISSN 2285-861X = Prichindel ecologist 1485. Prichindel în lumea piticilor / Grădiniţa cu program prelungit Nr.

18 "Căsuţa Piticilor" ; red. resp.: prof. Alina Cotocea. - Arad : [s.n.], [2015]- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 8 din 2018. ISSN 2601-3487 = Prichindel în lumea piticilor 1486. Prietena mea matematica : revista centrului de excelenţă :

concursul judeţean de matematică "Minimath-Tm - 2016" / Colegiul Tehnic "Ion Mincu". - An. 1 (2016), nr. 1- . - Timişoara : Colegiul Tehnic "Ion Mincu", 2016-

Anual. ISSN 2501-5753 = Prietena mea matematica (Timişoara) 1487. Prieteni mereu : revista Şcolii Gimnaziale Budila. - Budila :

Şcoala Gimnazială Budila, 2010- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 18 din 2018. ISSN 2068-7443 = Prieteni mereu 1488. Prieteni necuvântători : simpozion şi concurs judeţean [Resursă

electronică] ; coord.: prof. înv. preşc. Popescu Maria, prof. înv. preşc. Aramă Elena Adela. - Novaci : [s.n.], 2017-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 2-a din 2018. ISSN 2601-6826 = Prieteni necuvântători 1489. Prietenii chimiei / fondat.: prof. Veronica Moraru, prof. Moise

Bistra. - Nr. 1 (2016)- . - Câmpina : Edit-Tip, 2016- Anual. ISSN 2501-4714 = Prietenii chimiei (Câmpina)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (269)

268 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1490. Prietenii lui Mickey Mouse : revistă pentru pici, părinţi şi bunici / Grădiniţa cu program prelungit "Piticot". - Nr. 1 (2018)- . - Dej : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-8128 = Prietenii lui Mickey Mouse 1491. Prietenii mei : revistă elaborată în cadrul Grădiniţei cu program

prelungit "Prietenii mei" . - Nr. 1 (2016)- . - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2016-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.gradinitaprieteniimei.ro). ISSN 2501-5397 = Prietenii mei 1492. Prietenii naturii / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 22 Sibiu ;

red. şef: prof. Angela-Lăcrămioara Teodorescu. - Nr. 1 (2018)- . - Sibiu : Editura Armanis, 2018-

Periodicitate necunoscută. ISSN 2601-8365 = Prietenii naturii (Sibiu) 1493. Primăvara - miracolul naturii [Resursă electronică] / Şcoala

Gimnazială Izbiceni ; coord.: prof. Sprîncenatu Florica Felicia ; red.: prof. Nica Elena Mădălina, prof. Streche Stelian Marius. - 2018- . - Izbiceni : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-5757 = Primăvara - miracolul naturii 1494. Primăvara copiilor / Liceul Teoretic "Şerban Vodă" ; coord.:

Alionte Lavinia, Peneş Loredana. - 2017- . - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2017-

Anual. ISSN 2559-4206 = Primăvara copiilor 1495. Primăvara în ochii copiilor [Resursă electronică] : publicaţie

pentru copii / Şcoala Gimnazială "Silvania" ; coord.: prof. înv. primar Teieru Cristina-Georgeta. - Nr. 1(2016)- . - Şimleu Silvaniei : Şcoala Gimnazială "Silvania", 2016-

Anual. ISSN 2501-2673 = Primăvara în ochii copiilor (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (270)

PUBLICAŢII SERIALE 269

1496. Primii paşi spre cunoaştere / Grădiniţa cu program normal Nr. 1 ; red. şef: prof. Ioana Ileana Raluca. - 2018- . - Ocniţa : [s.n.], 2018-

Periodicitate necunoscută. ISSN 2601-3959 = Primii paşi spre cunoaştere 1497. Primitivius inteligentus / Şcoala Gimnazială Nr. 21 ; coord.: prof.

Marius Sorin Filea, prof. Daniela Măran, prof. Liliana Boiţiu. - Timişoara : Eurobit, 2011-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 1 din 2018. ISSN 2247-2088 = Primitivius inteligentus 1498. Primul în toate : revistă pentru copii, părinţi, cadre didactice /

Grădiniţa cu program prelungit Nr. 1 ; coord.: prof. Dăscălescu Tinica. - Târgovişte : Grădiniţa cu program prelungit Nr. 1, 2008-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 21 din 2018. ISSN 2393-2562 = Primul în toate 1499. Prin ochi de copil : revista Şcolii Gimnaziale Răzvad / coord.:

prof. înv. primar Terteleac Mirela, prof. Gica Denisa. - Nr. 1 (2017)- . - Târgovişte : Editura Zven, 2017-

Trimestrial. ISSN 2601-2480 = Prin ochi de copil (Răzvad) 1500. Printre generaţii / Şcoala Gimnazială "Grigore Moisil" ; red. şef:

Sima Alin. - Nr. 1 (2016)- . - Galaţi : Şcoala Gimnazială "Grigore Moisil", 2016-

Anual. ISSN 2501-8620 = Printre generaţii (Galaţi) 1501. Privind spre integrare : educaţie pentru dezvoltare şi integrare :

revistă destinată tuturor celor care susţin elevii/copiii aflaţi în dificultate : revista învăţământului special şi special integrat din judeţul Prahova / Centrul Şcolar Special Ploieşti ; red.: prof. Adelina Cheşcă. - Ploieşti : Perloliv, 2011-

Semestrial. - Nr. 10/2015 este destinat Simpozionului naţional "Individualizare şi personalizare în procesul instructiv-educativ al elevilor aflaţi în dificultate", organizat de Şcoala Gimnazială Specială Nr. 1, Ploieşti. - Descrierea s-a făcut după Nr. 17 din 2018.

ISSN 2246-9540 = Privind spre integrare

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (271)

270 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1502. Pro economic : revistă de informare, atitudine şi divertisment a elevilor şi profesorilor de specialitate / Colegiul Economic "Ion Ghica" ; red. şef: prof. Ciuchi Mihaela Liliana. - An. 1 (2009), nr. 1- . - Bacău : Academia de Resurse Didactice, 2009-

Anual. ISSN 2065-3751 = Pro economic 1503. Pro educaţia : revistă de specialitate a învăţământului mehedinţean

/ coord.: prof. Nicolae Veronica, insp. şc. prof. Ghimeş Daniela. - An. 1 (2005), nr. 1- . - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2005-

Lunar. ISSN 1841-5733 = Pro educaţia (Drobeta-Turnu Severin) 1504. Proceedings of the International Conference on Virtual

Learning - Virtual Reality : models & methodologies, technilogies, software solution / ed.: Marin Vlada, Grigore Albeanu, Dorin Mircea Popovici. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2006-

Anual. - Are ediţie şi în limba română. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 13-a din 2018.

ISSN 1844-8933 = Proceedings of the International Conference on Virtual Learning

1505. Proeco : revista / Colegiul Economic "Petre S. Aurelian" Slatina. -

Caracal : Editura Hoffman, [2003]- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 21 din 2018. ISSN 2068-3995 = Proeco (Slatina) 1506. Profesorul, liant între şcoală şi societate [Resursă electronică] :

sesiune de comunicări pe tele de didactică : educaţia formală şi nonformală, modalitate de dezvoltare socio-profesională / Şcoala Gimnazială Specială "Emil Gârleanu". - Ed. I(2015)- . - Galaţi : Şcoala Gimnazială Specială "Emil Gârleanu", 2015-

Anual. ISSN 2393-5650 = Profesorul, liant între şcoală şi societate (CD-ROM) 1507. Proiect XXI : revista Colegiului Economic "Ion Ghica" / red. şef:

prof. Tatiana Coşeraru. - Bacău : Academia de Resurse Didactice, 1998- Anual. - Între 1998-2014 a apărut cu titlul "Proiect XXI". - Din 2015

apare cu titlul "Proiect 21". - Descrierea s-a făcut după Nr. 21 din 2018. ISSN 2284-9017 = Proiect XXI

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (272)

PUBLICAŢII SERIALE 271

1508. Protejăm natura pentru viitor [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială Rugineşti ; coord.: prof. Lungu Mariana, prof. Matei Ancuţa. - Rugineşti : Şcoala Gimnazială Rugineşti, 2017-

Anual. - Descrierea s-a făcut dupa Ed. a 5-a din 2018. ISSN 2601-4556 = Protejăm natura pentru viitor (CD-ROM) 1509. Pui de Crişan / Liceul Tehnologic "Crişan". - An. 1(2015), nr. 1-

. - Crişcior : Liceul Tehnologic "Crişan", 2015- Anual. ISSN 2393-5774 = Pui de Crişan 1510. Punct şi de la... 7 : revista Şcolii Gimnaziale "Aurel Vlaicu" :

revistă şcolară informativ-educativă / coord.: Stoian Valentin, Stoian Maria, bibl. Gheorghiu Gabriela. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Borcea : Premier uman, 2017-

Semestrial. ISSN 2559-1096 = Punct şi de la... 7 1511. Puncte de vedere : revistă metodico-ştiinţifică / coord.: prof. înv.

Adriana Briceag, prof. înv. Daniela Oprea. - Nr. 1 (2014)- . - Bascov : Elicart, 2014-

Trimestrial. ISSN 2360-302X = Puncte de vedere (Bascov) 1512. Punctul pe info / Colegiul Naţional de Informatică "Grigore

Moisil" Braşov ; red. şef: Claudiu Dragomir. - Nr. 1 (2009)- . - Bucureşti : Sigma, 2009-

Semestrial. ISSN 2066-4060 = Punctul pe info 1513. Puterea cuvântului / Şcoala Gimnazială "Constantin Brâncuşi" ;

fondat.: Alina Brihac. - An. 1 (2006), nr. 1- . - Târgu Jiu : Măiastra, 2006- Anual. ISSN 1842-1784 = Puterea cuvântului

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (273)

272 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1514. Quality Assurance Review for Higher Education = Revista pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior / Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. - Vol. 1 (2009), nr. 1- . - Bucureşti : ARACIS, 2009-

Semestrial. ISSN 2066-9119 = Quality Assurance Review for Higher Education 1515. Rapsodii / Şcoala Gimnazială Nr. 2 Dracşani ; coord.: prof. dr.

Ana-Valencia Lăbuşcă, prof. Mirela-Petronela Huţanu. - Dracşani : Şcoala Gimnazială Nr. 2 Dracşani, 2016-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 2559-074X = Rapsodii (Dracşani) 1516. Raza soarelui [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială Ceanu

Mare ; coord.: prof. drd. ing. Nicolae-Leontin Petruţa, prof. înv. preşc. Gabriela Feşnic, prof. înv. primar Ştefan Szekely. - Nr. 1 (2018)- . - Ceanu Mare : Şcoala Gimnazială Ceanu Mare, 2018-

Anual. ISSN 2601-3916 = Raza soarelui (Ceanu Mare)(CD-ROM) 1517. Re-creaţia : revista Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă

Educaţională Argeş / coord.: prof. psiholog Nadia Pavel, prof. psiholog Emilia Rodica Ciucă. - Nr. 1 (2018)- . - Câmpulung : Editura Larisa, 2018-

Anual. ISSN 2601-9124 = Re-creaţia (Câmpulung) 1518. Recreaţia [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială Nr. 5

Râmnicu-Vâlcea. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Râmnicu Vâlcea : Şcoala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu-Vâlcea, 2018-

Anual. ISSN 2601-3584 = Recreaţia (Râmnicu Vâlcea) (CD-ROM) 1519. Reflecţii eminesciene : buletin informativ al Colegiului Naţional

"Miahai Eminescu" . - An. 1 (2018), nr. 1- . - Iaşi : Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", 2018-

Semestrial. ISSN 2601-2278 = Reflecţii eminesciene

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (274)

PUBLICAŢII SERIALE 273

1520. Reflexii silvane : revistă pentru educaţie şi cultură pedagogică / Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc ; red.: prof. drd. Mădălina-Ioana Rus, prof. Ioan Dîngă. - Nr. 1(2014)- . - Zalău : Şcoala noastră, 2014-

Anual. ISSN 2344-505X = Reflexii silvane 1521. Resurse metodice pentru învăţământul primar : revista Cercului

Pedagogic Nr. 22 / red. şef: prof. Oltea Hriţcu. - Nr. 1 (2018)- . - Suceava : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-4939 = Resurse metodice pentru învăţământul primar 1522. Reuşim împreună / Şcoala Gimnazială Câmpeni. - Câmpeni :

[s.n.], 2002- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 31 din 2018. ISSN 2343-9327 = Reuşim împreună (Câmpeni) 1523. Revimath [Resursă electronică] : Revista judeţeană de matematică

cu apariţie bianuală / Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism "Dumitru Moţoc". - Nr. 1(2017)- . - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2017-

Semestrial. ISSN 2559-5938 = Revimath (Galaţi) (CD-ROM) 1524. Revista "Spiriduşilor poveştilor" / Grădiniţa cu program

prelungit "Junior" ; coord.: Ciceu Adriana Claudia. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Dej : Grădiniţa cu program prelungit "Junior", 2018-

Semestrial. ISSN 2601-4092 = Revista "Spiriduşilor poveştilor" 1525. Revista Ad Mediam [Resursă electronică] / Liceul Tehnologic

"Nicolae Stoica de Haţeg" ; coord.: prof. Panduru Maria. - Nr. 1 (2018)- . - Mehadia : [s.n.], 2018-

Semestrial. 1526. Revista buburuzelor isteţe : revista Grupei buburuzelor /

Grădiniţa Junior ; coord.: Moncea Elena. - An. 1 (2012), nr. 1- . - Dej : Grădiniţa Junior, 2012-

Anual. ISSN 2284-9645 = Revista buburuzelor isteţe

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (275)

274 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1527. Revista cadrelor didactice din România : revistă internaţională de manageriat : publicaţie periodică apărută sub egida Editurii Cadrelor Didactice din România / Fundaţia "Paul Polidor" ; dir. fondat.: prof. Paul Polidor. - An. 1 (2015), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Fundaţiei "Paul Polidor", 2015-

Trimestrial. ISSN 2501-0697 = Revista cadrelor didactice din România 1528. Revista Cercului pedagogic al învăţământului special şi special

integrat / Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Râmnicu Sărat. - Nr. 1 (2018)- . - Râmnicu Sărat : Rafet, 2018-

Anual. ISSN 2602-1161 = Revista Cercului pedagogic al învăţământului special

şi special integrat 1529. Revista Concursului "Din tainele iernii" [Resursă electronică] /

Liceul Teoretic "Ioan Buteanu" ; coord.: prof. înv. primar Grama Terezia Ildiko. - An. 1 (2018)- . - Baia Mare : Ceconi, 2018-

Anual. ISSN 2601-5536 = Revista Concursului "Din tainele iernii" (CD-ROM) 1530. Revista Concursului regional de limba engleză "Open Doors for

Future" / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Zorleni ; coord.: prof. Stoica Ana Maria. - Nr. 1 (2017)- . - Bârlad : Sfera, 2017-

Anual. - Text şi în lb. engleză. ISSN 2559-0618 = Revista Concursului regional de limba engleză "Open

Doors for Future" 1531. Revista copiilor ; Grădiniţa cu program prelungit "Riki-Priki". -

Nr. 1 (2018)- . - Reşiţa : Grădiniţa cu program prelungit "Riki-Priki", 2018- Anual. ISSN 2601-6524 = Revista copiilor (Reşiţa) 1532. Revista copilăriei... în 100 de pagini : simpozion judeţean

[Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" ; coord.: prof. Bahman Dumitriţa Mihaela, prof. Cristinel Popa, prof. Zota Elena. - Ed. 1 (2018)- . - Vaslui : Editura Casei Corpului Didactic Vaslui, 2018-

Anual. ISSN 2601-7555 = Revista copilăriei... în 100 de pagini

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (276)

PUBLICAŢII SERIALE 275

1533. Revista cu poveşti [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 12 ; coord.: prof. Bode Karina, prof. Sabău Daniela. - Nr. 1 (2018)- . - Zalău : [s.n.], 2018-

Anual. - În anul 2018 conţine Lucrările Concursului Naţional de Creaţie "În lumea poveştilor", Ed. a 3-a.

ISSN 2601-7296 = Revista cu poveşti (Zalău) (CD-ROM) 1534. Revista de educaţie tehnologică / red. şef: prof. dr. ing. prof.

Lenuţa Nedelcu. - An. 1 (2003), nr. 1- . - Iaşi : Performantica, 2003- Trimestrial. - Titlu, rezumate şi sumar şi în limba engleză. ISSN 1583-9222 = Revista de educaţie tehnologică 1535. Revista de filosofie şcolară / Colegiul Naţional "Ion C. Brătianu" ;

red. şef: prof. Turcescu Alina Elena. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Piteşti : Colegiul Naţional "Ion C. Brătianu", 2017-

Anual. ISSN 2559-4672 = Revista de filosofie şcolară 1536. Revista de pedagogie / Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. - An. 1

(1952), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 1952- Lunar. - Între anii 1952-1955 a apărut trimestrial. - Sumar şi în limba

engleză. - Suplimente: "Învăţământul primar"=ISSN 1220-6431, "Tehnologii educaţionale moderne"=ISSN 1221-1680. - Între anii 1969-1988 a apărut ediţie şi în limba franceză.

ISSN 0034-8678 = Revista de pedagogie 1537. Revista de psihologie altfel / Colegiul Naţional "Ion C. Brătianu" ;

red. şef: prof. Turcescu Alina Elena. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Piteşti : Colegiul Naţional "Ion C. Brătianu", 2017-

Anual. ISSN 2559-4664 = Revista de psihologie altfel 1538. Revista de repere didactice şi pedagogice pentru învăţământul

primar şi preşcolar / coord.: prof. Maftei Veluţa, prof. înv. primar Dima Adriana, prof. înv. preşcolar Nastasă Anca. - Nr. 1 (2017)- . - Bacău : Smart Academic, 2017-

Lunar. ISSN 2601-0151 = Revista de repere didactice şi pedagogice pentru

învăţământul primar şi preşcolar

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (277)

276 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1539. Revista Fluturaşii / Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" ; coord.: Hădărău Dorina ; red.: Cioncan Vasilică, Bofă Maria. - Nr. 1 (2018)- . - Maieru : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2602-098X = Revista Fluturaşii 1540. Revista gărgăriţelor isteţe : revistă interactivă pentru copii /

Grădiniţa cu program prelungit Nr. 8 Buzău ; coord.: prof. Ivan Cristina, prof. Mocanu Silvia, prof. Toader Ionelia. - Nr. 1 (2018)- . - Buzău : Editgraph, 2018-

Anual. ISSN 2601-7652 = Revista gărgăriţelor isteţe 1541. Revista Grupei "Iepuraşilor" / Grădiniţa cu program prelungit

Nr. 9 Buzău ; coord.: prof. pentru învăţământ preşcolar Matache Mădălina, prof. pentru învăţământ preşcolar Oprea Oana Maria. - Nr. 1 (2017)- . - Buzău : Grădiniţa cu program prelungit Nr. 9, 2017-

Semestrial. ISSN 2559-0650 = Revista Grupei "Iepuraşilor" 1542. Revista Grupei Puişorilor / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 7

Focşani ; coord.: Elena Daniela Baneş. - An. 1 (2016), nr. 1- . - Focşani : Grădiniţa cu program prelungit Nr. 7 Focşani, 2016-

Anual. ISSN 2537-4176 = Revista Grupei Puişorilor 1543. Revista Jurnalul fluturaşilor / Şcoala Gimnazială "Gheorghe

Lazăr" ; [ed.]: prof. înv. primar Pintican Alina. - Nr. 1 (2018)- . - Zalău : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2602-1927 = Revista Jurnalul fluturaşilor 1544. Revista Liceului Teoretic "Ion Neculce" Târgu Frumos /

coord.: prof. dr. Sergiu-Constantin Enea. - Nr. 1 (2018)- . - Târgu Frumos : Editura "Spiru Haret", 2018-

Semestrial. ISSN 2602-1730 = Revista Liceului Teoretic "Ion Neculce" Târgu Frumos

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (278)

PUBLICAŢII SERIALE 277

1545. Revista noastră : publicaţie a elevilor şi profesorilor Colegiului Naţional "Unirea" . - Seria a 3-a, nr. 1 (1993)- . - Focşani : Colegiul Naţional "Unirea", 1993-

Anual. - Fondat în 1912. ISSN 1221-3535 = Revista noastră (Focşani) 1546. Revista noastră / Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu". - Baia

Mare : Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", 2003- Semestrial. - Între 2003-2011 editat de Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 13

Baia Mare. - Descrierea s-a făcut după Nr. 21 din 2018. ISSN 2068-603X = Revista noastră (Baia Mare) 1547. Revista Orizonturi / Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare. -

Nr. 1 (2018)- . - Ştefan cel Mare : [s.n.], 2018- Semestrial. ISSN 2602-0831 = Revista Orizonturi 1548. Revista piticilor : Revista semestrială pentru copii, părinşi şi cadre

didactice [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit "Paradisul Copiilor" ; coord: Meseşan Viorica, Prodan Luminiţa. - Nr. 1 (2018)- . - Dej : Grădiniţa cu program prelungit "Paradisul Copiilor", 2018-

Semestrial. ISSN 2601-3800 = Revista piticilor (CD-ROM) 1549. Revista Prichindelul / Grădiniţa "Dumbrava Minunată". Structura

"Prichindelul". - An. 1 (2019), nr. 1- . - Hunedoara : [s.n.], 2018- Anual. ISSN 2601-7490 = Revista Prichindelul 1550. Revista Primo de cultură generală. - Nr. 1(2013)- . -

Bucureşti : Editura Primo, 2013- Semestrial. - Publicaţie a concursurilor şcolare Primo. ISSN 2344-5505 = Revista Primo de cultură generală 1551. Revista Primo de matematică. - Nr. 1(2013)- . - Bucureşti :

Editura Primo, 2013- Semestrial. - Publicaţie a concursurilor şcolare Primo. ISSN 2344-5483 = Revista Primo de matematică

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (279)

278 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1552. Revista Simpozionului "Carmen Sylva" / Colegiul Naţional "Mihai Eminescu". - Nr. 1 (2017)- . - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2017-

Anual. ISSN 2559-7337 = Revista Simpozionului "Carmen Sylva" 1553. Revista Simpozionului interjudeţean "Copiii în armonie cu

mediul înconjurător" [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 9 Buzău ; coord.: prof. înv. preşc. Toader Nicoleta Daniela, prof. înv. preşc. Hoarţă Minodora Nicoleta. - Nr. 1 (2018)- . - Buzău : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-6052 = Revista Simpozionului interjudeţean "Copiii în

armonie cu mediul înconjurător" 1554. Revista Simpozionului judeţean "Sclipiri de argint" [Resursă

electronică] / Liceul Tehnologic Băile Govora ; coord.: prof. Gheorghe-Pavelescu Camelia, prof. Împăratu Lăcrămioara. - Nr. 1 (2018)- . - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2018-

Anual. ISSN 2559-6322 = Revista Simpozionului judeţean "Sclipiri de argint"

(CD-ROM) 1555. Revista Simpozionului Naţional "Se plimbă toamna prin

grădini" [Resursă electronică] / Liceul Tehnologic Băile Govora ; coord: prof. Gheorghe-Pavelescu Camelia, prof. Împăratu Lăcrămioara. - Nr. 1 (2018)- . - Băile Govora : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7156 = Revista Simpozionului Naţional "Se plimbă toamna

prin grădini" (CD-ROM) 1556. Revista Simpozionului Naţional "Vis de copil" [Resursă

electronică] / Liceul Tehnologic Băile Govora ; coord: prof. Gheorghe-Pavelescu Camelia, prof. Împăratu Lăcrămioara. - Nr. 1 (2018)- . - Băile Govora : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-727X = Revista Simpozionului Naţional "Vis de copil" (CD-

ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (280)

PUBLICAŢII SERIALE 279

1557. Revista Simpozionului şi Concursului judeţean "Un secol de onoare şi demnitate românească" [Resursă electronică] / Casa Corpului Didactic Vaslui ; coord.: prof. Gabriela Plăcintă, prof. Cristiana Botan, prof. Cristinel Popa. - Nr. 1 (2018), ed. 1- . - Vaslui : Editura Casei Corpului Didactic Vaslui, 2018-

Anual. ISSN 2602-0947 = Revista Simpozionului şi Concursului judeţean "Un

secol de onoare şi demnitate românească" 1558. Revista şcolară "Florile Tarcăului" / Şcoala Gimnazială "Iulia

Hălăucescu" ; coord.: prof. Mîţu Daniela, prof. Macovei Cristina Elena, prof. Cosma Iuliana. - Nr. 1 (2018)- . - Tarcău : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2285-4673 = Revista şcolară "Florile Tarcăului" 1559. Revista Şcolii Gimnaziale "Aron Pumnul" Cuciulata / coord.:

prof. înv. primar Chiţia Elena Viorica. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Cuciulata : Şcoala Gimnazială "Aron Pumnul", 2017-

Anual. ISSN 2559-5717 = Revista Şcolii Gimnaziale "Aron Pumnul" Cuciulata 1560. Rezonanţe / Şcoala Gimnazială Holbav. - Nr. 1 (2017)- . -

Holbav : Şcoala Gimnazială Holbav, 2017- Trimestrial. ISSN 2559-3617 = Rezonanţe (Holbav) 1561. Rolul educativ al poveştilor în activităţile instructiv-educative :

masă rotundă naţională : simpozion internaţional [Resursă electronică] / Grădiniţa cu Program Prelungit "Voiniceii" ; red. şef: Ciocoiu Cristina, Cilibiu Lavinia Nadia, Pătraşcu Mădălina. - Nr. 1 (2015)- . - Craiova : Grădiniţa cu Program Prelungit "Voiniceii", 2015-

Anual. ISSN 2457-3418 = Rolul educativ al poveştilor în activităţile instructiv-

educative

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (281)

280 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1562. Rolul educaţiei în comportamentul copiilor din medii dezavantajate şi cu cerinţe educative speciale : simpozionul judeţean [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Pan M. Vizirescu". - Ed. 1 (2018), nr. 1- . - Craiova : Revers, 2018-

Anual. ISSN 2601-9434 = Rolul educaţiei în comportamentul copiilor din medii

dezavantajate şi cu cerinţe educative speciale 1563. Românaşii / Şcoala Gimnazială "Aurel Vlaicu" ; coord.: prof. înv.

primar Malinchi Mariana, prof. înv. primar Novac Alexandra. - Brăila : Şcoala Gimnazială "Aurel Vlaicu", 2018-

Anual. ISSN 2602-0793 = Românaşii (Brăila) 1564. România între tradiţie şi modernitate [Resursă electronică] /

Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Bucureşti ; coord.: prof. Cristina Drăgan. - Nr. 1 (2018)- . - Bucureşti : [s.n.], 2018-

Anual. - Conţine lucrările simpozionului cu tema "100 de ani de la Marea Unire".

ISSN 2601-8306 = România între tradiţie şi modernitate 1565. Ropot : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială Berchişeşti ; coord.:

prof. Loredana Dura, prof. Marinela Vîntu ; red. şef: Otilia Corniciuc. - Nr. 1 (2018)- . - Berchişeşti : Editura Moldova, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-6761 = Ropot (Berchişeşti) 1566. S.O.S. for European Education [Resursă electronică] / Coţofenii

din Dos Secondary School ; coord: prof. Sîrbu Maria, prof. Voicu Mirela Livia, prof. Flori Adriana. - Nr. 1 (2017)- . - Coţofenii din Dos : Şcoala Gimnazială Coţofenii din Dos, 2017-

Anual. - Text şi în lb. engleză. ISSN 2559-0871 = S.O.S. for European Education (CD-ROM) 1567. Sac à dos : revue de langue française du Collège National "Mihail

Sadoveanu" / coord.: prof. Anca Aparaschivei. - Nr. 1 (2015)- . - Paşcani : Colegiul Naţional "Mihail Sadoveanu", 2015-

Semestrial. ISSN 2393-0357 = Sac à dos

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (282)

PUBLICAŢII SERIALE 281

1568. Salt în viitor - intersecţie între formal şi nonformal [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit "Tudor Vladimirescu" ; red. şef: Neţoiu Anda Maria. - Nr. 1 (2018)- . - Craiova : Else, 2018-

Anual. ISSN 2601-4041 = Salt în viitor - intersecţie între formal şi nonformal

(CD-ROM) 1569. Salve : revista Colegiului Tehnic "Independenţa" . - Nr. 1 (1993)-

. - Sibiu : Psihomedia, 1993- Semestrial. ISSN 1844-3974 = Salve (Sibiu) 1570. Să împărtăşim din experienţa noastră didactică [Resursă

electronică] : concurs judeţean : revistă de specialitate pentru toate ariile curriculare, dedicată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar / Clubul Copiilor "Spiru Haret" Bârlad. Filiala Huşi ; coord.: prof. Mihaela Evelina Mik. - Nr. 1(2014)- . - Huşi : Clubul Copiilor "Spiru Haret", 2014-

Anual. ISSN 2360-0845 = Să împărtăşim din experienţa noastră didactică (CD-

ROM) 1571. Să învăţăm despre sănătate : simpozion interjudeţean cu sesiune

de comunicări ştiinţifice [Resursă electronică] / Liceul Tehnologic "G.G. Longinescu", Grădiniţa cu program prelungit Nr. 15 ; coord.: prof. Elena Kviatcoschi, prof. Virginia Dorobăţ, prof. Oana Alexe. - Nr. 1 (2018)- . - Focşani : Opanis, 2018-

Anual. ISSN 2601-9671 = Să învăţăm despre sănătate 1572. Să ne amuzăm în stil matematic : revistă de matematică / Şcoala

Gimnazială "Episcop Iacov Antonovici" ; coord.: prof. Profir Adrian. - Nr. 1 (2018)- . - Bârlad : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-9086 = Să ne amuzăm în stil matematic 1573. Să nu uităm cei şapte ani de acasă! [Resursă electronică] /

Grădiniţa cu program prelungit Nr. 25 Baia Mare. - 2018- . - Baia Mare : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2067-1075 = Să nu uităm cei şapte ani de acasă!

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (283)

282 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1574. Să ocrotim natura : lucrările simpozionului naţional "Copiii, prietenii pădurii!" / C.S.E.I. "C-tin Pufan" ; coord.: prof. Tăbăcaru Gabriela, prof. Daria Anca. - Nr. 1 (2018)- . - Vaslui : Media Sind, 2018-

Anual. ISSN 2601-7482 = Să ocrotim natura 1575. Să vorbim despre violenţă : publicaţie a Simpozionului din cadrul

Proiectului Educaţional Judeţean "Toleranţa versus Violenţa" [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială Merei ; coord.: Ionescu Daniela, Ignătescu Alina, Lazăr Aurelia. - 2018- . - Buzău : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-8004 = Să vorbim despre violenţă 1576. Sănătatea creşte odată cu mine : simpozion [Resursă electronică]

/ Grădiniţa cu program prelungit "Amicii". - Ed. a 4-a (2018)- . - Constanţa : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7024 = Sănătatea creşte odată cu mine (CD-ROM) 1577. Sănătatea în alb / Şcoala Postliceală Sanitară "Moldova" ; preşed.

fondat.: Hoştinaru Popovici, Petru Mircea ; vicepreş.: Buga Mariana ; dir.: Diaconu Olga. - An. 1 (2018)- . - Roman : Şcoala Postliceală Sanitară "Moldova", 2018-

Periodicitate necunoscută. ISSN 2601-565X = Sănătatea în alb 1578. Sănătatea în culori : revista Proiectului Educativ "Lanţul

Mânuţelor Fericite" / Asociaţia Logopezilor din România. Filiala Constanţa ; red. şef: Manuela Vaseliu ; coord.: Ana-Maria Brăteanu. - Nr. 1 (2018)- . - Constanţa : Asociaţia Logopezilor din România, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-985X = Sănătatea în culori 1579. Scântei de lumină / Şcoala Gimnazială "Matei Basarab" ; ed.:

prof. Stănciucu Tudoriţa, prof. Ilie Liliana Luminiţa. - Nr. 1 (2017)- . - Piteşti : Cartea Iuliei, 2017-

Semestrial. ISSN 2559-6195 = Scântei de lumină

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (284)

PUBLICAŢII SERIALE 283

1580. Scântei de suflet : revista Şcolii Gimnaziale "Nicolae Bălcescu" / coord.: prof. Antip Crina-Ramona, prof. înv. primar Săndulache Daniela-Maria. - Bacău : [s.n.], 2006-

Anual. ISSN 2065-6564 = Scântei de suflet 1581. School Nyuuz / Liceul Teoretic "Brassai Sámuel" ; ed.: Vorzsák

Milán, Dani Kinga. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2002- De 3 ori pe an. - Descrierea s-a făcut după Nr. 46 din 2018. ISSN 2501-2150 = School Nyuuz 1582. School Rocks / "Şcoala Mea" High School ; coord.: Ciprian-Petre

Bibic. - Bucureşti : Liceul Teoretic "Şcoala Mea", 2012- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018. ISSN 2601-3398 = School Rocks (Print) 1583. Science 4 you [Resursă electronică] / Liceul Teoretic "Marin

Preda". - Bucureşti : Liceul Teoretic "Marin Preda", 2014- Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed.5 din 2018. ISSN 2360-3267 = Science 4 you (CD-ROM) 1584. Scientific Annals of Economics and Business / Alexandru Ioan

Cuza University of Iaşi ; ed.-in-chief: Ovidiu Stoica. - Vol. 63 (2016), nr. 1- . - Iaşi : Editura Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi, 2016-

De 3 ori pe an. ISSN 2501-1960 = Scientific Annals of Economics and Business 1585. Semnal : revista / Colegiul Tehnic "Apulum" ; coord.: prof. Maria

Hodor, prof. Mariana Oţelea, prof. Genoveva Teişan. - Alba Iulia : Colegiul Tehnic "Apulum", 2006-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 12, nr. 24 din 2018. ISSN 2065-5436 = Semnal (Alba Iulia) 1586. Semnal : revistă anuală a centrului de cercetări / Academia

Română. Centrul de Cercetări "Cultură şi civilizaţie românească" ; dir. onor.: acad. Alex. Surdu ; red. şef: prof. Simion Iuga ; red.: prof. dr. Ion Petrovai. - Serie nouă, An 1 (7) (2018), nr. 1 (7)- . - Săliştea de Sus : Risoprint, 1969-

Anual. - Între 1969 şi 1994 editat de "Şcoala Generală Săliştea de Sus-Maramureş" la editura "Cybela".

ISSN 1223-9178 = Semnal (Săliştea de Sus)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (285)

284 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1587. Semne şi cuvinte / Liceul Tehnologic Special Nr. 3 ; coord.: prof. Costache Cosmin Claudiu, prof. ing. Costache Daniela, prof. pr. Radu Cătălin-Cristian. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Bucureşti : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2457-8053 = Semne şi cuvinte 1588. Sesiune de comunicări ştiinţifice "Educaţia fizică şi sportul,

factori de promovare a unui stil de viaţă sănătos" . - Vol. 1 (2018), ed. 1- . - Bucureşti : Printech, 2018-

Anual. ISSN 2601-596X = Sesiune de comunicări ştiinţifice "Educaţia fizică şi

sportul, factori de promovare a unui stil de viaţă sănătos" 1589. Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice "Remedii pentru

om şi natură" [Resursă electronică] / Colegiul Economic "Ion Ghica". - An. 1 (2018), nr. 1- . - Bacău : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-6362 = Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice "Remedii

pentru om şi natură" 1590. Sfera / Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" ; coord.: prof. Viorel

Ilea, prof. Şarlota Băican, prof. Ana Mihaela Cadleţ. - Nr. 1 (2017)- . - Aleşd : Colegiul Tehnic "Alexandru Roman", 2017-

Trimestrial. ISSN 2558-9601 = Sfera (Aleşd) 1591. SGS - Şcoala Altfel [Resursă electronică] : revistă dedicată

programului "Să ştii mai multe, să fii mai bun" / Şcoala Gimnazială Stroieşti ; coord.: prof. înv. primar Toader Rusu, prof. Maria Ciuc, prof. Lilioara-Mariana Rusu. - An. 1(2015), nr. 1- . - Stroieşti : Şcoala Gimnazială Stroieşti, 2015-

Anual. - Antetitlu: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava. ISSN 2457-1741 = SGS - Şcoala Altfel (CD-ROM) 1592. Simfonia cuvintelor : revista Simpozionului judeţean "Pe valurile

limbii române" / Şcoala Gimnazială Mădulari ; coord.: insp. Ioniţă Isabella-Elena, prof. Popescu Anicuţa, prof. înv. primar Stanca Cristina. - Nr. 1(2015)- . - Craiova : Revers, 2015-

Anual. - Antetitlu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea. ISSN 2457-5941 = Simfonia cuvintelor (Mădulari)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (286)

PUBLICAŢII SERIALE 285

1593. Simfonia iernii [Resursă electronică] : proiect educaţional interjudeţean : concurs interjudeţean / Gradiniţa PP3 Caransebeş ; coord. prof. Peia Codruţa. - Caransebeş : [s.n.], 2013-

Anual. - Descrierea s-a făcut după ediţia a 6-a din 2018. ISSN 2393-5073 = Simfonia iernii (CD-ROM) 1594. Simpozioanele ştiinţelor : matematică, fizică, chimie, biologie :

revistă anuală a ariei curriculare "ştiinţe" / Colegiul Naţional "Radu Negru" ; red. şef: prof. Ion Bogdan. - Nr. 1 (2010)- . - Făgăraş : Colegiul Naţional "Radu Negru", 2010-

Anual. ISSN 2068-1518 = Simpozioanele ştiinţelor 1595. Simpozion interjudeţean "Matematică în context european" :

revistă de specialitate / Şcoala Gimnazială Nr. 13 Râmnicu Vâlcea ; coord.: prof. Buşuroi Daniela, Gherghinaru Ion, Mischiu Ileana. - Vol. 1 (2018), ed. a 2-a . - Râmnicu Vâlcea : Editura Silviana, 2018-

Anual. ISSN 2601-5927 = Lucrările Simpozionului "Matematică în context

european" 1596. Simpozion judeţean "Facem sport încă de mici ca să creştem

mari voinici" [Resursă electronică] : proiect educaţional în cadrul Programului Naţional Kalokagathya / Grădiniţa cu program prelungit "Dumbrava Minunată" ; coord.: prof. Turcea Nicoleta-Cristina, prof. Mihalache Lenuţa, prof. Ghebă Claudiţa-Florentina. - Slobozia : Grădiniţa cu program prelungit "Dumbrava Minunată", 2016-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 4-a din 2018. ISSN 2501-4293 = Simpozion judeţean "Facem sport încă de mici ca să

creştem mari voinici"(CD-ROM) 1597. Simpozion regional: "Tradiţie, creativitate şi inovaţie în

activitatea didactică" [Resursă electronică] / Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Grădiniţa cu program prelungit "Veseliei" Gherla ; coord.: Chiorean Măriuca. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2013-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 6-a din 2018. ISSN 2537-4540 = Simpozion regional: "Tradiţie, creativitate şi inovaţie

în activitatea didactică" (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (287)

286 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1598. Simpozionul interjudeţean "Aripi de poveste" [Resursă electronică] / Liceul Teoretic "Emil Racoviţă". - Baia Mare : Liceul Teoretic "Emil Racoviţă", 2014-

Anual. - Antetitlu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Asociaţia "Comunicaţi prin noi" Baia Mare. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 5-a din 2018.

ISSN 2360-1035 = Simpozionul interjudeţean "Aripi de poveste" (CD-ROM)

1599. Simpozionul judeţean "Primăvara şcolii - Convorbiri didactice

la Alba Iulia" [Resursă electronică] / Casa Corpului Didactic Alba Iulia. - Alba Iulia : Universul Şcolii, 2010-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 9-a din 2018. ISSN 2069-9093 = Simpozionul judeţean "Primăvara şcolii - Convorbiri

didactice la Alba Iulia" 1600. Simpozionul naţional "Calitate şi creativitate prin

interdisciplinaritate" [Resursă electronică] / Liceul Tehnologic Agromontan "Romeo Constantinescu". - Ed. 1 (2013)- . - Vălenii de Munte : Liceul Tehnologic Agromontan "Romeo Constantinescu", 2013-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei Naţionale, I.S.J. Prahova, C.C.D Prahova.

ISSN 2343-7626 = Simpozionul naţional "Calitate şi creativitate prin interdisciplinaritate" (CD-ROM)

1601. Simpozionul naţional "Cercetător în devenire" : referate

ştiinţifice [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Constantin Brâncuşi" ; coord.: prof. înv. primar Cornelia Bătăuş. - Bucureşti : Şcoala Gimnazială "Constantin Brâncuşi", 2012-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 8-a din 2019. ISSN 2501-4013 = Cercetător în devenire 1602. Simpozionul naţional "Ex libris" : revista concursului naţional de

creaţie literară "Ex libris" : articole, studii şi cercetări de specialitate şi metodică / Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, Colegiul Tehnic Energetic Râmnicu Vâlcea, Casa Corpului Didactic Vâlcea, Centrul Judeţean de Creaţie Vâlcea. - Nr. 1 (2012)- . - Râmnicu Vâlcea : [s.n.], 2012-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei Naţionale. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 2069-9883 = Simpozionul naţional "Ex libris"

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (288)

PUBLICAŢII SERIALE 287

1603. Simpozionul naţional "Exemple de bune practici din procesul instructiv-educativ la copiii cu CES". : lucrările participanţilor / Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Balş ; red. şef: prof. Căluianu Mariana, prof. Pîrîianu Liliana-Daniela. - Ed. 1/2017-2018 (2018), nr. 1- . - Balş : Revers, 2018-

Anual. ISSN 2602-0777 = Simpozionul naţional "Exemple de bune practici din

procesul instructiv-educativ la copiii cu CES" 1604. Simpozionul naţional de comunicări ştiinţifice "Dacia" / Liceul

Tehnologic "Dacia" ; red.: prof. ing. Olimpia Sima. - Bucureşti : Scrib, 2014- Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 3-a din 2018. ISSN 2601-4807 = Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 1605. Sistemul educaţional în România - Date sintetice / Institutul

Naţional de Statistică. - 2002/2003 (2004)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2004-

Anual. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1584-8477 = Sistemul educaţional în România - Date sintetice 1606. Slatina, trecut şi prezent / Colegiul Naţional "Radu Greceanu" ;

red. şef: prof. Larisa Natalia Nicola ; red.: prof. Daniela Iancu, prof. Flavius Popescu. - Slatina : Edudel, 2018-

Anual. ISSN 2601-7881 = Slatina, trecut şi prezent 1607. Slova făurită : revista Liceului Teoretic "Tudor Vladimirescu",

Aria curriculară limbă şi comunicare / red. şef: prof. Firică Niculina ; coord.: prof. Grecuţu Alexandrina, prof. Gheorghiţă Valentina. - Slatina : Edudel, 2018-

Anual. - Descrierea s-a făcut după ed. din anul 2018. ISSN 2601-4149 = Slova făurită 1608. Smarte / Liceul de Arte "Aurel Popp" ; red. şef: Nichita Sulyok

Juliána. - An. 1 (2015), nr. 1- . - Satu Mare : Liceul de Arte "Aurel Popp", 2015-

Semestrial. - Text şi in lb. maghiară. ISSN 2458-0147 = Smarte (Satu Mare)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (289)

288 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1609. SMS Magazin : revista Şcolii Gimnaziale "Mihail Sadoveanu" / coord.: prof. Cristina Anca Stoleriu ; red. şef: elev Theodora Ştefănescu ; red. şef adjunct: Nona Gheorghieşi. - Fălticeni : Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", 2013-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Serie nouă, nr. 12 din 2018. ISSN 2537-5822 = SMS Magazin 1610. SOS planeta / Liceul Teoretic "Marin Preda" ; red. şef: Cristina

Ciobanu. - Nr. 1(2010)- . - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2010- Anual. ISSN 2285-7753 = SOS planeta 1611. Speranţa / Şcoala Gimnazială "Ion Creangă" ; coord.: prof. Ionica

Chele, prof. Dorina Oancea. - Nr. 1 (2017)- . - Tălpigi : Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", 2017-

Semestrial. ISSN 2559-0855 = Speranţa (Tălpigi) 1612. Speranţa / Liceul Tehnologic "Simion Mehedinţi" ; red. şef: prof.

Mădălina Mişcalencu ; red.: prof. Lucica Dumitrache, prof. Diana Manuela Vieru. - Nr. 1 (2017)- . - Galaţi : Liceul Tehnologic "Simion Mehedinţi", 2017-

Semestrial. ISSN 2559-5504 = Speranţa (Galaţi) 1613. Speranţe : revista Şcolii Gimnaziale "Dimitrie Pompeiu" / red.

coord.: prof. Apostol Iuliana-Andreea. - Broscăuţi : Şcoala Gimnazială "Dimitrie Pompeiu", 2009-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018. ISSN 2068-0767 = Speranţe (Broscăuţi) 1614. Speranţe : revista Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Nucet . - Nr. 1 (2018)-

. - Nucet : [s.n.], 2018- Bilunar. ISSN 2601-5382 = Speranţe (Nucet) 1615. Sportul buzeştean : revistă şcolară / Colegiul Naţional "Fraţii

Buzeşti" ; coord.: prof. dr. Cotescu Diana-Victoria, prof. Elena Marina. - Nr. 1 (2017)- . - Craiova : Printgolden Media Design, 2017-

Semestrial. ISSN 2559-0278 = Sportul buzeştean

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (290)

PUBLICAŢII SERIALE 289

1616. Spre lumină : revista Colegiului Naţional Iaşi / red. şef: Cristina Teşu ; coord.: prof. dr. Lavinia Ungureanu, prof. Mihaela Calabalic. - Serie nouă . - Iaşi : Colegiul Naţional Iaşi, 2004-

Semestrial. - Fondat în anul 1903. - Descrierea s-a făcut după An. 14, nr. 38-39 din 2018.

ISSN 2501-0948 = Spre lumină 1617. Spriana / Şcoala Gimnazială Baia Sprie ; red.: prof. Mihaela

Cătană. - Baia Sprie : Şcoala Gimnazială Baia Sprie, 2017 Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 17, nr. 5 din 2018. ISSN 2559-267X = Spriana (Baia Sprie) 1618. Start : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dascălu ; coord.:

Teodora Curea ; red. şef: State Filofteia. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Dascălu : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-9817 = Start (Dascălu) 1619. Start 7 : revistă cu tematică sportivă / Şcoala Gimnazială Nr. 7

Buzău. - Nr. 1 (2018)- . - Buzău : [s.n.], 2018- Anual. ISSN 2601-3622 = Start 7 1620. Startup for Lyceum : revistă de specialitate pentru elevii şi cadrele

didactice participante la concursul-simpozion interjudeţean "Cine ştie câştigă!" [Resursă electronică] / Colegiul Tehnic "Costin D. Neniţescu" ; coord.: Elena Bostan. - Nr. 4/5 (2017)- . - Braşov : Etnous, 2017-

Anual. - Are şi ediţie în format tipărit. 1621. Steaua polară : revista / Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Sfânta Maria". -

Timişoara : Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Sfânta Maria", [2000]- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 39 din 2018. ISSN 1584-5966 = Steaua polară (Timişoara) 1622. Steluţe europene / Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir

Hurmuzescu" ; coord.: Luncan Viorica Petronela. - Nr. 1 (2018)- . - Buzoieşti : Ars Libri, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-4270 = Steluţe europene (Deva)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (291)

290 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1623. Strategii de stimulare a interesului pentru lectură în predarea simultană şi interdisciplinară [Resursă electronică] / Fundaţia "Andrei Mureşanu". - Nr. 1 (2018)- . - Deva : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2457-2497 = Strategii de stimulare a interesului pentru lectură în

predarea simultană şi interdisciplinară 1624. Stropi de gânduri / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bicazu Ardelean ;

coord.: prof. Husari Dan-Ioan, prof. Arsene Elena-Crinuţa. - Nr. 1 (2018)- . - Bicazu Ardelean : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-4823 = Stropi de gânduri 1625. Stropi din curcubeu : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială "Mihai

Sadoveanu". Grădiniţa cu program prelungit "Crai nou" ; coord.: Isop Mariana-Carmen, prof. Potoschi Daniela. - Nr. 1 (2018)- . - Bacău : Docucenter, 2018-

Anual. ISSN 2601-5609 = Stropi din curcubeu (CD-ROM) 1626. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Philosophia / ed.-in-chief:

Ion Copoeru. - An. 20 (1975)- . - Cluj-Napoca : Cluj University Press, 1975- De 3 ori pe an. - Text în limbile: engleză, franceză, germană. - Înlocuieşte

din 1975 publicaţia "Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Series Philosophia"=ISSN 0578-5480 a cărei numerotare o continuă. - Serie a publicaţiei "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" a cărei numerotare o preia. - Are şi ediţie online (www.studiaphilosophia.wordpress.com).

ISSN 1221-8138 = Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Philosophia 1627. Studii şi articole. Istorie, Educaţie, Cultură / Asociaţia

Profesională "Şcoala Gălăţeană" ; red. şef: prof. Ghiţă Nazare ; ed.: prof. dr. Sorin Langu. - Galaţi : Editura Muzeului de Istorie Galaţi, 2016-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 2018. ISSN 2559-2823 = Studii şi articole. Istorie, Educaţie, Cultură 1628. Studium / Colegiul Naţional "Ecaterina Teodoroiu" Târgu Jiu ;

coord.: prof. dr. Zenovie Cârlugea. - An. 1/2 (1971)- . - Târgu Jiu : Măiastra, 1971-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 47, nr. 1/2 din 2018. ISSN 1843-1119 = Studium (Târgu-Jiu)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (292)

PUBLICAŢII SERIALE 291

1629. Study Guide / "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca. Faculty of Pharmacy. - 2015/2016(2015)- . - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2015-

Anual. - Are şi ediţii în lb.: română, franceză. ISSN 2501-0751 = Study guide - "Iuliu Haţieganu" University of

Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca. Faculty of Pharmacy 1630. Suflet de cititor [Resursă electronică] : simpozion judeţean : creaţii

literare şi plastice / Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" ; coord.: prof. Leu Angelica. - Ed. 1(2016)- . - Întorsura Buzăului : Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", 2016-

Anual. ISSN 2537-4532 = Suflet de cititor (CD-ROM) 1631. Suflet de copil : parteneriatul grădiniţă-familie / Grădiniţa cu

program prelungit Nr. 20 Iaşi. - Nr. 1 (2008)- . - Iaşi : PIM, 2008- Anual. ISSN 2065-989X = Suflet de copil (Iaşi) 1632. Suflet de rouă / Şcoala Gimnazială Corbu Nou ; red. şef: prof.

Surdeanu Vasilica. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Corbu Nou : Şcoala Gimnazială Corbu Nou, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-4068 = Suflet de rouă 1633. Suflete drag, îţi mulţumim : concurs judeţean de creaţie pentru

elevi şi simpozion judeţean [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Porolissum". - Ed. 1 (2018)- . - Zalău : Şcoala Gimnazială "Porolissum", 2018-

Anual. ISSN 2601-4467 = Suflete drag, îţi mulţumim (CD-ROM) 1634. Suli-fecsegő / Liceul Tehnologic Petőfi Sándor ; főszerkesztő:

Török Enikő-Lázári. - Nr. 1 (2016)- . - Lazuri : Liceul Tehnologic Lazuri, 2016-

Trimestrial. ISSN 2559-1045 = Suli-fecsegő (Lazuri)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (293)

292 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1635. Szikla / "Gróf Majláth Gusztáv Károly" Római Katolikus Teológiai Líceum. - iun. (2008)- . - Alba Iulia : "Gróf Majláth Gusztáv Károly" Római Katolikus Teológiai Líceum, 2008-

Semestrial. ISSN 1844-6671 = Szikla (Alba Iulia) 1636. Sziporka : ismeretterjesztő és szórakoztató flyóirat kisiskolásoknak

/ felelős kiadó: Timár András. - 1 évf. (2018)- . - Târgu Mureş : Kreativ, 2018-

Lunar. - Text şi în lb. română. ISSN 2601-9000 = Sziporka (Târgu Mureş) 1637. Şcoala argeşeană : publicaţie lunară / red. şef: Monica Popa. - An.

1(2013), nr. 1- . - Bascov : Media Set Gold, 2013- Lunar. - Are şi ediţie online (www.scoalaargeseana.ro). ISSN 2344-4517 = Şcoala argeşeană 1638. Şcoala bucovineană / Casa Corpului Didactic "George Tofan". -

Nr. 1(1997)- . - Suceava : Editura George Tofan, 1997- Trimestrial. ISSN 1841-8066 = Şcoala bucovineană 1639. Şcoala de la răscruce : publicaţia Liceului Tehnologic "Sfântul

Ioan de La Salle" / coord.: prof. Florin Dorcu, Vicenţiu Ghiurca, Martişcă Daniela. - Pildeşti : Liceul Tehnologic "Sfântul Ioan de La Salle", 2001-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 16, nr. 49 din 2018. ISSN 2537-5903 = Şcoala de la răscruce 1640. Şcoala dintre stejari / Şcoala Gimnazială "Carol I" ; coord.: Ionel

Brabeceanu, Ana Anton, Oana Tudor. - Nr. 1 (2018)- . - Plopeni : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2602-182X = Şcoala dintre stejari 1641. Şcoala Domnească / Şcoala Gimnazială "Nicolae Popoviciu" ;

coord.: prof. înv. primar Bărcaş Laura, prof. înv. primar Bonchiş Marcela, prof. înv. primar Iovan Florina. - Nr. 1 (2018)- . - Beiuş : Buna vestire, 2018-

Anual. ISSN 2602-1269 = Şcoala Domnească

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (294)

PUBLICAŢII SERIALE 293

1642. Şcoala Dumbrava : revista Şcolii Gimnaziale Dumbrava / coord.: prof. Alina Deak, prof. Ştefan Tiberiu Deak. - Nr. 1 (2018)- . - Timişoara : Acces, 2018-

Anual. - Text şi în lb. maghiară. ISSN 2065-2925 = Şcoala Dumbrava 1643. Şcoala europeană : revistă de specialitate / red. şef: Dragon Mihai

Nedelcu. - Nr. 1 (2008)- . - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2008- Lunar. ISSN 1844-0347 = Şcoala europeană 1644. Şcoala filişană : revistă ştiinţifică şi de promovare culturală ce se

adresează cadrelor didactice şi elevilor / Şcoala Gimnazială Filiaşi ; preşed.: prof. Mondescu Alin Ion ; vicepreşed.: prof. Dinu Dănuţ, prof. dr. Tereche-Bărbuleanu Ana-Maria. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Filiaşi : Şcoala Gimnazială Filiaşi, 2017-

Semestrial. ISSN 2601-1387 = Şcoala filişană 1645. Şcoala Gimnazială Nr. 77 : revistă şcolară / red. şef: Ioniţă

Dragoş-Ioan ; red. adj.: Preda Anca. - Nr. 1 (2018)- . - Bucureşti : [s.n.], 2018-

Lunar. ISSN 2602-067X = Şcoala Gimnazială Nr. 77 1646. Şcoala în societatea modernă [Resursă electronică] / Liceul

Tehnologic "Dimitrie Filişanu" ; coord.: prof. Mihaela Dana Marinescu, prof. Emilia Mădălina Picu. - Nr. 1 (2018)- . - Craiova : Else, 2018-

Anual. ISSN 2668-0351 = Şcoala în societatea modernă 1647. Şcoala noastră : revistă pentru educaţie şi cultură pedagogică,

fondată în 1924 / Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic Sălaj. - Seria a 4 a- . - Zalău : Casa Corpului Didactic Sălaj, 1991-

Trimestrial. - Nu a apărut între 2000-2002 şi 2005-2010. - Descrierea s-a făcut după An. 17, nr. 32 din 2018.

ISSN 1223-8449 = Şcoala noastră (Zalău)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (295)

294 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1648. Şcoala şi familia, parteneri în educaţie [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu". - Nr. 1 (2018)- . - Dorohoi : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7245 = Şcoala şi familia, parteneri în educaţie 1649. Şcoala şi învăţătorul / Asociaţia Învăţătorilor Teleormăneni ;

coord.: prof. Camelia Râcu, prof. Cristina Rădiţă, inspector şcolar prof. Sorin Ilie. - Costeşti : Ars Libri, 2010-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Serie nouă, An. 12, nr. 18 din 2018. ISSN 2067-8312 = Şcoala şi învăţătorul (Roşiorii de Vede) 1650. Şcoala, furnizor de calitate în educaţie : simpozion regional :

culegere de materiale prezentate în cadrul simpozionului / Colegiul Economic Buzău. - Buzău : Teocora, 2010-

Anual. - Între 2010-2011 organizat de Şcoala cu clasele I-VIII Săpoca. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 8-a din 2018.

ISSN 2248-325X = Şcoala, furnizor de calitate în educaţie 1651. Şcoala, oglinda satului / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mircea Vodă ;

coord.: prof. Anton Lorena, prof. Măimăscu Mihaela. - Nr. 1 (2018)- . - Mircea Vodă : Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mircea Vodă, 2018-

Semestrial. ISSN 2602-1153 = Şcoala, oglinda satului 1652. Şcoală de poveste / Şcoala Gimnazială "Ion Creangă" ; coord.:

prof. Elena-Livica Băcanu, prof. Doiniţa Rădoi, prof. Daniela Urse. - Nr. 1 (2018)- . - Brăila : Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", 2018-

Semestrial. ISSN 2601-3886 = Şcoală de poveste 1653. Şcoală pentru viaţă : revistă semestrială de promovare a activităţii

ştiinţifice şi de cercetare în învăţământul mehedinţean / Liceul Tehnologic Halînga ; coord.: prof. Ciută Elena, prof. Vasilescu Liliana. - Nr. 1(2016)- . - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2016-

Semestrial. ISSN 2501-272X = Şcoală pentru viaţă

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (296)

PUBLICAŢII SERIALE 295

1654. Şcolărei şi şcolăriţe : revista Şcoalii Gimnaziale "Iacob şi Ioachim Mureşanu" / coord.: prof. Hoha Adela Mihaela. - Nr. 1 (2016)- . - Rebrişoara : Şcoala Gimnazială "Iacob şi Ioachim Mureşanu", 2016-

Anual. ISSN 2537-4729 = Şcolărei şi şcolăriţe (Rebrişoara) 1655. Şcolărei şi şcolăriţe : revistă interjudeţeană : revistă şcolară /

Şcoala Gimnazială Pomi ; fondat.: Oana Alexandra Tămăian. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Pomi : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2602-1099 = Şcolărei şi şcolăriţe (Pomi) 1656. Şi eu sunt copil ca tine! [Resursă electronică] : revistă şcolară ;

red. şef: prof. Doina Andrei ; red. şef: adjunct prof. Elena Andrei ; red. prof.: Georgeta Oprea. - An. 1(2016), nr. 1- . - Buzău : Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive, 2016-

Anual. ISSN 2501-9589 = Şi eu sunt copil ca tine! (CD-ROM) 1657. Şi noi suntem flori : simpozion regional [Resursă electronică] /

Şcoala Gimnazială "Constantin Sandu-Aldea" ; coord.: prof. Mariana Constantinescu, prof. Carmen Moise, inst. Camelia Pantazi. - Ed. 1 (2015)- . - Brăila : Şcoala Brăileană, 2015-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila.

ISSN 2457-4422 = Şi noi suntem flori (CD-ROM) 1658. Şoaptele copilăriei / Şcoala Gimnazială Nr. 143 Bucureşti ;

coord.: prof. Staicu Ionelia ; red. şef: prof. Puncioiu Ana. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Bucureşti : Şcoala Gimnazială Nr. 143 Bucureşti, 2017-

Trimestrial. ISSN 2558-8540 = Şoaptele copilăriei 1659. Ştefăneşti - dincolo de cuvinte... : pentru cadre didactice, elevi,

părinţi, comunitate / Şcoala Gimnazială "Teodor Bălăşel" ; red. şef: prof. Beldiman Alina. - An. 1 (2016), nr. 1- . - Râmnicu Vâlcea : Bibliostar, 2016-

Semestrial. ISSN 2501-8108 = Ştefăneşti - dincolo de cuvinte...

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (297)

296 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1660. Ştiinţa & tehnica altfel [Resursă electronică] : concurs / Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri". - Săbăoani : Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", 2012-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar Neamţ, Casa Corpului Didactic Neamţ. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 7-a din 2018.

ISSN 2286-4237 = Ştiinţa & tehnica altfel (CD-ROM) 1661. Ştiinţa la puterea 45 / Şcoala Gimnazială "Titu Maiorescu" ; red.

şef: Angeluşiu Mădălina. - Nr. 1 (2018)- . - Bucureşti : [s.n.], 2018- Semestrial. ISSN 2248-342X = Ştiinţa la puterea 45 1662. Ştiinţă şi pasiune : simpozion judeţean / Colegiul Tehnic de

Electronică şi Telecomunicaţii "Gheorghe Mârzescu" ; coord.: prof. dr. ing. Lăcrămioara Alexandrescu, prof. Doina-Iuliana Gavriloaiei. - Iaşi : PIM, 2012-

Anual. - Antetitlu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de Fizică. Facultatea de Geografie-Geologie, Universitatea "Petru Andrei". Facultatea de Asistenţă Socială, Complexul Muzeal Naţional "Moldova", Muzeul de Istorie Naturală Iaşi. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 6-a din 2017.

ISSN 2343-9866 = Ştiinţă şi pasiune 1663. Ştiinţe şi tehnologii / Liceul "Traian Vuia" ; coord.: prof. Ileana

Daniela Moculescu, prof. Luminiţa Elena Lazăr, prof. Rodica Dreşcă. - Nr. 1 (2017)- . - Craiova : Arves, 2017-

Anual. ISSN 2559-6837 = Ştiinţe şi tehnologii (Craiova) 1664. Ştiu să zâmbesc : revistă şcolară pentru elevii de la domiciliu şi

cadrele didactice itinerante / Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava ; red. şef: prof. Liliana Troană. - An. 1(2015)- . - Suceava : Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava, 2015-

Anual. ISSN 2393-4921 = Ştiu să zâmbesc

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (298)

PUBLICAŢII SERIALE 297

1665. Ştrumfii şcolari / Şcoala Gimnazială Nr. 43 "Ferdinand" ; dir.: prof. Fătu Oana Magdalena. - An. 1(2013), nr. 1- . - Constanţa : Şcoala Gimnazială Nr. 43 "Ferdinand", 2013-

Semestrial. ISSN 2343-886X = Ştrumfii şcolari (Constanţa) 1666. Tainele cuvântului / Şcoala Gimnazială "Smaranda Dumitru

Roman" Vizureşti ; coord.: prof. Sandu Nicoleta, prof. Matei Camelia. - Vizureşti : [s.n.], 2018-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 4 din 2018. ISSN 2601-8772 = Tainele cuvântului 1667. Talent, imaginaţie şi creativitate în suflet de copil şi dascăl /

Şcoala Gimnazială Panticeu ; coord.: prof. Daniela Marcu. - Nr. 1 (2017)- . - Cluj-Napoca : Ecou transilvan, 2017-

Anual. - Text şi în lb. engleză. ISSN 2559-3803 = Talent, imaginaţie şi creativitate în suflet de copil şi

dascăl 1668. Tarisznya / "Mihai Eminescu" Pedagógiai Liceum ; szerkesztők:

Farkas Judit, Sándor Emőke. - Târgu Mureş : Edu, 2010- Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 9, nr. 2 din 2018. ISSN 2559-0928 = Tarisznya (Târgu Mureş) 1669. Tărâmul pasiunilor / Palatul Copiilor Slobozia ; red. şef: Vasile

Alexandru. - Nr. 1(2012)- . - Slobozia : Palatul Copiilor Slobozia, 2011- Semestrial. ISSN 2248-2873 = Tărâmul pasiunilor 1670. Tempus / Liceul Tehnologic "Petru Rareş" ; coord.: dir. Dumitru

Tudosă, prof. Mihaela Artin, prof. Andreea Salariu. - Botoşani : Liceul Tehnologic "Petru Rareş", 2007-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 7 din 2018. ISSN 2068-7222 = Tempus (Botoşani) 1671. Tendinţe ; Şcoala Gimnazială Ciurea. - Nr. 1 (2018)- . - Iaşi :

Editura Spiru Haret, 2018- Anual. ISSN 2065-4634 = Tendinţe (Ciurea)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (299)

298 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1672. Terra Community and Ethics of the Future / Liceul cu Program Sportiv Bistriţa. - Nr. 1 (2017)- . - Bistriţa : Născut liber, 2017-

Anual. ISSN 2559-589X = Terra Community and Ethics of the Future 1673. Terra in our eyes! : revistă şcolară : concurs judeţean "Să păstrăm

natura vie!" [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Arghireş ; red.: prof. Santavan Simona Mihaela, prof. Duma Ioana-Bianca, prof. înv. primar Chiş Diana-Rodica. - aug. (2018)- . - Zalău : Şcoala noastră, 2018-

Anual. ISSN 2601-940X = Terra in our eyes! 1674. The Offspring / Colegiul Naţional "Spiru Haret" ; coord.: Dorina

Enciu, Ana Maria Georgiana Muşat. - Bucureşti : Colegiul Naţional "Spiru Haret", 2017-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după No. 5 din 2018. ISSN 2601-9450 = The Offspring (Bucureşti. Print) 1675. Think outside the box! / Colegiul Economic "Hermes" ; coord.:

prof. Petrescu Florentina, prof. Pascal Rodica, prof. Ioniţoaei Mihaela-Viorica. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Petroşani : Colegiul Economic "Hermes", 2017-

Semestrial. - Text şi în lb. engleză. ISSN 2537-6063 = Think outside the box! 1676. Thinking Minds : school magazine / Şcoala Gimnazială

"Alexandru Ioan Cuza" ; coord.: prof. Brînduşa Nisioi. - No. 1 (2018)- . - Suceava : Editura George Tofan, 2018-

Anual. ISSN 2601-338X = Thinking Minds 1677. TIC în învăţământul preuniversitar : revista Simpozionului

interjudeţean "TIC în învăţământul preuniversitar" [Resursă electronică] / Colegiul Naţional "Alexandru Lahovari". - Nr. 1 (2018)- . - Râmnicu Vâlcea : Colegiul Naţional "Alexandru Lahovari", 2018-

Anual. ISSN 2668-0092 = TIC în învăţământul preuniversitar

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (300)

PUBLICAŢII SERIALE 299

1678. Timpuri vechi şi noi marca "Bălcescu" : revista şcolară semestrială / Catedra de Educaţie fizică şi sport. Şcoala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" ; red. şef: prof. Dragoş Daniel. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Arad : Azbest Publishing, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-5587 = Timpuri vechi şi noi marca "Bălcescu" 1679. Tinere condeie / Colegiul Naţional "I.C. Brătianu" ; coord.: prof.

Rodica Badea, prof. Liliana Sbuchea, prof. Iuga Aniela-Lavinia. - An. 1 (2015), nr. 1- . - Timişoara : Eurobit, 2015-

Semestrial. ISSN 2458-021X = Tinere condeie (Haţeg) 1680. Tinere vlăstare : revistă şcolară a ciclului primar / Liceul Teoretic

"William Shakespeare" ; fondat.: prof. Drai Adriana. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Timişoara : Eurobit, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-8608 = Tinere vlăstare (Timişoara) 1681. TNT : revista de ştiinţe / Colegiul Naţional de Informatică Piatra

Neamţ. - Piatra-Neamţ : Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ, 2008- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 12, nr. 13 din 2018. ISSN 2067-5011 = TNT (Piatra-Neamţ) 1682. Toamna se numără bobocii : revistă şcolară / Colegiul Naţional

"Fraţii Buzeşti". - 2017/2018- . - Craiova : Arves, 2018- Anual. ISSN 2601-7180 = Toamna se numără bobocii 1683. Toleranţa, atributul umanităţii [Resursă electronică] / Şcoala

Gimnazială "Elena Farago" Craiova ; coord.: prof. Marian Vlad, prof. Ana-Iulia Chiva, prof. Cristina Iuliana Drăcea. - Nr. 1(2017)- . - Craiova : Else, 2017-

Anual. ISSN 2559-5814 = Toleranţa, atributul umanităţii (CD-ROM) 1684. Totul despre mine : activităţi de investigare pentru nivel preşcolar

şi primar [Resursă electronică] / Grădiniţa "Happy Kids", Şcoala Primară "Discovery Kids". - Nr. 1 (2018)- . - Râmnicu Vâlcea : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-6117 = Totul despre mine (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (301)

300 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1685. Totul despre mine : activităţi de investigare pentru nivel preşcolar şi primar / Grădiniţa "Happy Kids", Şcoala Primară "Discovery Kids". - Nr. 1 (2018)- . - Râmnicu Vâlcea : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-6109 = Totul despre mine (Print) 1686. Totuşi / Colegiul Naţional "Tudor Vladimirescu" ; coord.: Anca

Cristina Bîrnoiu, Daniel Murăriţa, Cristina Goanţă. - Nr. 1 (2018)- . - Târgu Jiu : [s.n.], 2017-

Lunar. ISSN 2601-3444 = Totuşi (Târgu Jiu) 1687. Tradiţii / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pungeşti ; coord.: prof. Ionela-

Mihaela Dănciug. - Nr. 1 (2018)- . - Iaşi : Stef, 2018- Trimestrial. ISSN 1844-2447 = Tradiţii (Pungeşti) 1688. Tradiţii în secolul XXI : lucrările simpozionului judeţean cu

participare naţională [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială Merei ; coord.: Anton Maria, Gramer Elena, Ignătescu Alina. - Iaşi : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2016-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 2601-8292 = Tradiţii în secolul XXI (CD-ROM) 1689. Tradiţii şi cultură : revista profesorilor şi a elevilor de la Şcoala

Gimnazială "Constantin Bălăceanu-Stolnici" / coord.: Chiriţă Mădălin, prof. Pisican Nicoleta, prof. Voinea Eugen. - An. 1 (2018), nr. 1/2- . - Stolnici : Şcoala Gimnazială "Constantin Bălăceanu-Stolnici", 2018-

Anual. ISSN 2601-1026 = Tradiţii şi cultură 1690. Tradiţii şi obiceiuri pascale : revista şcolară : sesiunea de referate

şi comunicări ştiinţifice : simpozion / Liceul Tehnologic "I.C. Petrescu". - Nr. 1 (2018)- . - Câmpulung : Editura Larisa, 2018-

Anual. - Text şi în lb. engleză şi franceză. ISSN 2602-0882 = Tradiţii şi obiceiuri pascale

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (302)

PUBLICAŢII SERIALE 301

1691. Trafic de informaţii / Şcoala Gimnazială Moeciu de Jos ; coord.: prof. ing. Marius Olteanu, prof. Alexandra Săcărea. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Moeciu de Jos : Şcoala Gimnazială Moeciu de Jos, 2017-

Anual. ISSN 2559-4109 = Trafic de informaţii 1692. Transalutania : revista Simpozionului judeţean de referate şi

comunicări ştiinţifice pentru profesori (Istorie, Religie, Arte) / Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea ; coord.: Simion Mihăiţă-Constantin. - Ed. 1/2017-2018 (2018)- . - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2018-

Anual. ISSN 2602-1021 = Transalutania (Râmnicu Vâlcea) 1693. Trecut. Prezent. Viitor : revistă aniversară / Liceul de Arte

"Sigismund Toduţă" ; coord.: prof. Ligia Lac, prof. Lenuţa Armean, prof. Daciana Leahu. - Nr. 1 (2016)- . - Deva : Liceul de Arte "Sigismund Toduţă", 2016-

Anual. ISSN 2501-9724 = Trecut. Prezent. Viitor 1694. Trei culori pentru o singură ţară : proiect educaţional [Resursă

electronică] / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 25 Baia Mare ; coord: prof. Georgeta Tania Pop, prof. înv. preşcolar Laura Dorca. - Ed. 1 (2018)- . - Baia Mare : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2067-8460 = Trei culori pentru o singură ţară 1695. Trepte peste timp / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bilieşti ; coord.: prof.

Grigorică Violeta-Mariana. - ian. (2018)- . - Bilieşti : Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bilieşti, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-2847 = Trepte peste timp 1696. Trepte spre Podul Înalt : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială

"Adrian Porumboiu". - Nr. 1 (2018)- . - Muntenii de Jos : [s.n.], 2018- Periodicitate necunoscută. ISSN 2602-1560 = Trepte spre Podul Înalt

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (303)

302 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1697. Tribuna învăţămîntului : revistă naţională de ştiinţă, educaţie şi cultură : fondată în 1949 / dir.: Sorin Ivan. - An. 1 (1990), nr. 1- . - Bucureşti : Tribuna Învăţământului, 1990-

Săptămânal. - Înlocuieşte din 1990 publicaţiile "Tribuna şcolii"=ISSN 1220-4072 şi "Învăţămîntul liceal şi tehnic profesional"=ISSN 1220-4048. - Suplimente: "Bac'...", "Admiterea în liceu şi şcoli profesionale", "Admiterea la liceu"=ISSN 1221-7301, "Tribuna învăţământului: Supliment legislativ". - Are şi ediţie online (www.tribunainvatamantului.ro).

ISSN 1017-5385 = Tribuna învăţămîntului 1698. Tribuna sportivului / Liceul cu Program Sportiv Arad. - Nr.

1(2010)- . - Arad : Liceul cu Program Sportiv Arad, 2010- Semestrial. ISSN 2067-5143 = Tribuna sportivului 1699. U.N.A.T.C. Journal of Drama Teaching / coord.: dr. Bogdana

Darie, PhD student Romina Sehlanec, PhD student Andreea Jicman. - Nr. 1 (2017)- . - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2017-

Semestrial. ISSN 2601-209X = U.N.A.T.C. Journal of Drama Teaching 1700. Un altfel de educaţie - educaţia prin proiecte şi activităţi

extracurriculare : simpozion judeţean [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "I.G. Duca". - Ed. 1 (2014)- . - Petroşani : Şcoala Gimnazială "I.G. Duca", 2014-

Anual. - Vol. din 2014 cuprinde şi Nr. 2/2009, Nr. 3/2011 al revistei "Sunt cetăţean, am drepturi!".

ISSN 2359-7224 = Un altfel de educaţie - educaţia prin proiecte şi activităţi extracurriculare

1701. Univers gimnazial / Şcoala Gimnazială "Ion Minulescu" ; coord.:

prof. Dinculescu Daniela, prof. Gheorghe Mariana, prof. Oneci Iulia. - Nr. 1 (2017)- . - Piteşti : Şcoala Gimnazială "Ion Minulescu", 2017-

Semestrial. ISSN 2559-4761 = Univers gimnazial

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (304)

PUBLICAŢII SERIALE 303

1702. Univers şcolar / Şcoala Gimnazială "Matei Basarab" ; coord.: prof. dr. Odă Elena, prof. Dobre Maria Camelia, ec. Grecu Marilena Adriana. - Nr. 1 (2017)- . - Piteşti : Şcoala Gimnazială "Matei Basarab", 2017-

Semestrial. ISSN 2559-4826 = Univers şcolar (Piteşti) 1703. Universalis : revistă de bio-geografie / Şcoala Gimnazială "Ion

Pillat" Piteşti. - Nr. 1(2011)- . - Bascov : Elicart, 2011- Trimestrial. ISSN 2248-2946 = Universalis (Piteşti) 1704. Universul copilăriei : revistă pentru copii, părinţi şi eucatoare /

Grădiniţa cu program prelungit "Lumea copiilor" ; coord.: Bălănescu Camelia. - Nr. 1 (2017)- . - Târgu Jiu : Grădiniţa cu program prelungit "Lumea copiilor", 2017-

Anual. ISSN 2559-298X = Universul copilăriei (Târgu Jiu) 1705. Universul copilăriei : revista Palatului Copiilor Ploieşti . - Nr. 1

(2017)- . - Ploieşti : Palatul Copiilor Ploieşti, 2017- Trimestrial. ISSN 2559-5482 = Universul copilăriei (Ploieşti) 1706. Universul copilăriei (Terebeşti) : revista elevilor şi profesorilor de

la Şcoala Gimnazială Terebeşti / coord.: înv. Denisa Pintea ; red.: prof. Ramona Ştiop, prof. Sergiu Săvianu. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Terebeşti : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-937X = Universul copilăriei (Terebeşti) 1707. Universul cunoaşterii noastre : revista şcolii / Şcoala Gimnazială

Bârnova. - Bârnova : Şcoala Gimnazială Bârnova, 2017- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 2601-3908 = Universul cunoaşterii noastre 1708. Universul didactic : revistă naţională de articole, studii şi lucrări de

specialitate ale cadrelor didactice [Resursă electronică]. - Nr. 1 (2018)- . - Craiova : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2458-0309 = Universul didactic (Daneţi)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (305)

304 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1709. Universul elevului ecologist : revistă redactată şi editată de către elevi / Şcoala Gimnazială Pişcolt ; coord.: prof. Chiş Maria. - Pişcolt : Şcoala Gimnazială Pişcolt, 2017-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 4 din 2018. ISSN 2559-0731 = Universul elevului ecologist (Pişcolt) 1710. Universul micilor şcolari / Şcoala Gimnazială Uriu ; coord.: prof.

înv. primar Muntean Maria-Timea, prof. înv. primar Mate Elisabeta. - Nr. 1 (2017)- . - Uriu : Şcoala Gimnazială Uriu, 2017-

Anual. ISSN 2559-432X = Universul micilor şcolari (Uriu) 1711. Universul nostru : revista Şcolii Gimnaziale "Lucreţia Suciu" ;

red. şef: dir. prof. Bocşan Mariana Simona ; red.: prof. înv. primar Kiss Claudia Loredana Adelia, prof. Luca Nicoleta Doina. - Nr. 1 (2017)- . - Oradea : Şcoala Gimnazială "Lucreţia Suciu", 2017-

Anual. ISSN 2559-4729 = Universul nostru (Oradea) 1712. Universul special : revistă anuală a elevilor şi a cadrelor didactice

/ Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sfânta Filofteia" Ştefăneşti-Argeş ; coord.: prof. Aurelia Dimcea, prof. ing. Daniela Vîlcu. - Ştefăneşti : Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sfânta Filofteia", 2009-

Anual. - Între 2009-2011 a apărut semestrial. - În iun. 2015 apare seria a II-a. - Descrierea s-a făcut după Nr. 13 din 2018.

ISSN 2065-6548 = Universul special 1713. Universul şcolar / Şcoala Gimnazială "Nicolae Petrescu" ; red.:

Mirică Georgiana. - Crivăţ : [s.n.], 2018- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 2018. ISSN 2668-0602 = Universul şcolar 1714. Urmaşii lui Lucaciu : revista Şcolii Gimnaziale "Vasile Lucaciu" -

Lucăceni / ed. coord.: prof. Maria Mărneanu ; red.: prof. Eva Munteanu. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Lucăceni : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2248-0595 = Urmaşii lui Lucaciu

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (306)

PUBLICAŢII SERIALE 305

1715. Urme de gând : revistă de specialitate a cadrelor didactice / Şcoala Gimnazială "Voievod Litovoi" ; red. şef: prof. Cristian Florescu ; red.: prof. Adriana-Mihaela Popescu, prof. Luiza Văduva. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Târgu Jiu : Şcoala Gimnazială "Voievod Litovoi", 2018-

Trimestrial. ISSN 2601-3797 = Urme de gând 1716. Urmele paşilor noştri / Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Constantin

Brâncoveanu". - Nr. 1 (2009)- . - Galaţi : Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Constantin Brâncoveanu", 2009-

Semestrial. ISSN 2067-1946 = Urmele paşilor noştri (Galaţi) 1717. Valenţe formative în aplicarea strategiilor didactice interactive

la clasă : sesiunea judeţeană de comunicări ştiinţifice / Şcoala Gimnazială Nr. 12 Braşov. - Braşov : Pastel, 2015-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 4-a din 2018. ISSN 2537-3250 = Valenţe formative în aplicarea strategiilor didactice

interactive la clasă 1718. Valorificarea mijloacelor IT în cadrul lecţiei : simpozion

judeţean [Resursă electronică] / Colegiul Naţional "Gheorghe Asachi" ; coord.: Olaru Cleopatra, Chelaru Constanţa, Sava Daniel. - Piatra-Neamţ : Colegiul Naţional "Gheorghe Asachi", 2018-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 2018. ISSN 2602-0823 = Valorificarea mijloacelor IT în cadrul lecţiei 1719. Vară de decembrie / coord.: prof. Flitan Alina Diana. - Craiova :

Arves, 2016- Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 2537-5032 = Vară de decembrie 1720. Vânătorii de carte : revistă pentru elevi, profesori şi părinţi /

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vânătorii Mici ; coord.: prof. Ioana Radu, prof. Panseluţa Gabriela Codreanu. - Nr. 1 (2018)- . - Piteşti : Cartea Iuliei, 2018-

Anual. ISSN 2066-1649 = Vânătorii de carte

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (307)

306 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1721. Vectori spre orizont / Şcoala Gimnazială "Nicolae Russu". - Ed. 1 (2016)- . - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2016-

Semestrial. ISSN 2558-9539 = Vectori spre orizont 1722. Vestitorul / Liceul Tehnologic "Crişan" ; dir.: prof. Nicolaie Popa.

- Nr. 1(2010)- . - Crişcior : Liceul Tehnologic "Crişan", 2010- Trimestrial. ISSN 2069-3133 = Vestitorul (Crişcior) 1723. Via - Veritas - Vita / Liceul Teologic Penticostal Arad. - Nr. 1

(2018)- . - Arad : Flacăra Rusaliilor, 2018- Semestrial. ISSN 2601-7636 = Via - Veritas - Vita (Arad) 1724. Via cuvintelor : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială Fîrţăneşti,

Şcoala Gimnazială Viile ; coord.: prof. Huhulea Daniela, prof. Diaconu Angelica. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Fîrţăneşti : [s.n.], 2018-

Semestrial. ISSN 2601-3606 = Via cuvintelor 1725. Vianews / Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" ; red.

şef: Andreea Elena Istrate ; coord.: prof. Lavinia Mihaela Elisabeta Dumitrescu, prof. Elena Iulia Manicea. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Bucureşti : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2602-1293 = Vianews (Bucureşti) 1726. Viitor pentru educaţie / red. şef: Cătălina Dan ; red. adj.: Nicolae

Bold. - An. 1 (2016), nr. 1- . - Caracal : Editura Hoffman, 2016- Trimestrial. ISSN 2537-1576 = Viitor pentru educaţie 1727. Viitorul argeşean : ghid metodic de educaţie, informare, cultură şi

cercetare ştiinţifică în domeniul didacticii, specialităţii şi managementuului educaţional cu tema: "Românitate, cultură, educaţie, cercetare, management" : ghid metodic pentru cadre didactice şi părinţi / Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" ; red. şi coord.: prof. Stănescu Monica Liana, prof. Ghiold Mihaela. - Nr. 1 (2015)- . - Câmpulung Muscel : Editura Larisa, 2015-

Semestrial. ISSN 2501-1308 = Viitorul argeşean

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (308)

PUBLICAŢII SERIALE 307

1728. Viitorul planetei începe cu noi! [Resursă electronică] : lucrările primului simpozion şi concurs judeţean de educaţie ecologică / Liceul Tehnologic "Spiru Haret" ; coord.: Ionela Bucăloiu. - Nr. 1(2015)- . - Târgovişte : Liceul Tehnologic "Spiru Haret", 2015-

Anual. ISSN 2393-4832 = Viitorul planetei începe cu noi! (CD-ROM) 1729. Visele copilăriei / Şcoala Gimnazială "Vasile Mitru" ; coord.: prof.

înv. primar Lazăr Liliana, prof. Ciotău Andreea, prof. Bârsan Son Gabirela Mădplina. - Nr. 1 (2018)- . - Taşca : Şcoala Gimnazială "Vasile Mitru", 2018-

Anual. ISSN 2601-7598 = Visele copilăriei 1730. Vitralii : revistă şcolară / Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu

Ilarian" ; coord.: prof. Rusan Monica. - Nr. 1 (2016)- . - Zalău : Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian", 2016-

Trimestrial. ISSN 2537-4591 = Vitralii (Zalău) 1731. Vocea a treia : revistă / Clubul Seniorilor din Învăţământ Brăila

"Corneliu Gh. Caranica" ; red. şef: Gheorghe Calotă. - Brăila : Clubul Seniorilor din Învăţământ Brăila, 2005-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 15, Nr. 30 din 2018. ISSN 2066-2882 = Vocea a treia 1732. Vocea elevilor : revista Şcolii Gimnaziale "Sfântul Silvestru" /

coord.: prof. Monica Voicu. - Bucureşti : Editura www.Coresi.net, 2017- Semestrial. - Text şi în lb. engleză. - Descrierea s-a făcut după An. 2, nr. 1

din 2018. ISSN 2065-6440 = Vocea elevilor 1733. Vocea Muşatinilor / Şcoala Gimnazială "Petru Muşat" ; coord.:

prof. Dumitru Băncescu, prof. Ecaterina Liliana Mocrei. - Nr. 1 (2018)- . - Siret : Editura George Tofan, 2018-

Anual. ISSN 2601-6915 = Vocea Muşatinilor

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (309)

308 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1734. Vocea şcolii / Şcoala Gimnazială "Gabriel Drăgan" ; coord.: prof. Ţuchel Nicuţa, prof. înv. primar Andronic Gina, prof. înv. primar Boghiu Cătălina Ioana. - Nr. 1 (2018)- . - Nicoreşti : Şcoala Gimnazială "Gabriel Drăgan", 2018-

Periodicitate necunoscută. ISSN 2602-0378 = Vocea şcolii (Nicoreşti) 1735. Voci tinere / Şcoala Gimnazială "Alexandru Costescu" ; coord.:

Nicola Maria, Grădinaru Cristian, Niţă Mihaela Alina. - Bucureşti : Şcoala Gimnazială "Alexandru Costescu", 2017-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Serie nouă, An. 2, nr. 3 din 2018. ISSN 2601-2820 = Voci tinere 1736. Voiniceii : revista grupei combinate / Grădiniţa cu program normal

Nr. 2 Berezeni ; coord.: ed. Nedelcu Ioana. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Vaslui : Editura Casei Corpului Didactic Vaslui, 2018-

Trimestrial. ISSN 2601-9337 = Voiniceii (Berezeni) 1737. Voinicelul : revistăpentru copii şi părinţi / Grădiniţa cu program

prelungit "Voinicelul" ; coord.: Bîrsan Mihaela, Jugravu Norica, Frâncu Alina. - Slobozia : [s.n.], 2017-

Bilunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 2 din 2018. ISSN 2559-4982 = Voinicelul (Slobozia) 1738. Vox schola : revista Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Turluianu. - Nr.

1(2011)- . - Turluianu : Şcoala Gimnazială Nr. 1 Turluianu, 2011- Semestrial. ISSN 2247-3947 = Vox schola 1739. Vrei să fii prietenul meu? [Resursă electronică] : revistă şcolară ;

red. şef: Elena Andrei ; red. şef adjunct: prof. Doina Andrei ; red.: prof. Georgeta Oprea. - An. 1(2016), nr. 1- . - Buzău : Colegiul Economic Buzău, 2016-

Anual. ISSN 2501-9856 = Vrei să fii prietenul meu? (CD-ROM) 1740. Work together : revistă naţională a cadrelor didactice din

învăţământul preuniversitar / red.: prof. Bumbaru Mihaela Marilena, prof. Nicolae Loredana. - Nr. 1 (2015)- . - Craiova : [s.n.], 2015-

Trimestrial. ISSN 2393-204X = Work together

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (310)

PUBLICAŢII SERIALE 309

1741. World Alumni Magazine / American International School of Bucharest. Alumni Association ; ed.: Dorothea Achim, Alex Calcan, Alex Cristescu. - Voluntari : Design Works Publishing, 2011-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Vol. 1, nr. 1 din 2018. ISSN 2537-3978 = World Alumni Magazine 1742. World School of Excellence = Lumea şcolii de excelenţă / Şcoala

Gimnazială de Excelenţă "Sfânta Muceniţă Filoteea" ; coord.: prof. dr. Mirela Vasilica Oanea. - Nr. 1 (2013)- . - Câmpulung Muscel : Editura Larisa, 2013-

Semestrial. - Text în limba română. ISSN 2286-4601 = World School of Excellence 1743. Zâmbet de copil / Liceul Teoretic "Lucian Blaga". Structură -

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 20 ; coord.: Lidia Bortoş, Alexandra Berghian, Melania Sonea. - Nr. 1 (2016)- . - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2016-

Anual. ISSN 2501-4668 = Zâmbet de copil (Oradea) 1744. Zâmbet şi culoare : revistă şcolară pentru elevi şi cadre didactice /

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Suceava ; red. şef: prof. Cocari Dorina. - An. 1 (2009), nr. 1- . - Suceava : Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Suceava, 2009-

Semestrial. ISSN 2065-3581 = Zâmbet şi culoare 1745. Zâmbete din Balcani / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Balcani ; red. şef:

Găboreanu Oana-Maria. - Nr. 1 (2015)- . - Balcani : Editura Şcolii Balcani, 2015-

Semestrial. ISSN 2458-0317 = Zâmbete din Balcani 1746. Zâmbete în soare : revista elevilor din clasa C [Resursă

electronică] / Şcoala Gimnazială "Avram Iancu". - 2017/2018 (2017)- . - Alba Iulia : Universul şcolii, 2017-

Periodicitate necunoscută.

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (311)

310 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1747. Zâmbete şi pe chipul lor : simpozion judeţean - Integrarea copiilor cu probleme socio emoţionale şi CES în mediul educaţional! [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit "Palatul fericirii" ; coord.: prof. Emilia Soriţeu, prof. Camelia Moler, prof. Amalia Cojocariu. - Nr. 1 (2018)- . - Arad : Şcoala Vremii, 2018-

Anual. ISSN 2601-680X = Zâmbete şi pe chipul lor (CD-ROM) 1748. Zbor : revistă şcolară / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ghergheşti ;

coord.: prof. înv. primar Stoica Ramona-Lenuţa. - Ghergheşti : [s.n.], 2012- Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 1(7) din 2018. ISSN 2559-429X = Zbor (Ghergheşti) 1749. Zbor de fluturi / Liceul Tehnologic Special "Ion Teodorescu" ;

coord.: prof. Neagu Ioana Mădălina, prof. Dima Valentina. - Nr. 1 (2017)- . - Slobozia : Liceul Tehnologic Special "Ion Teodorescu", 2017-

Anual. ISSN 2559-2262 = Zbor de fluturi (Slobozia) 1750. Zburlici / Grădiniţa Nr. 1 Voluntari ; coord.: Savu Maria. - Nr. 1

(2018)- . - Voluntari : Editura Larisa, 2018- Semestrial. ISSN 2601-730X = Zburlici (Voluntari) 1751. Zett : die Zeitschrift für Lehrerinnen und Lehrer / Zentrum für

Lehrerfortbildung in Deutscher Sprache. - Nr. 1 (2001)- . - Mediaş : Zentrum für Lehrerfortbildung in Deutscher Sprache, 2001-

Semestrial. - Între 2001-[2009] a apărut cu titlul "Die ZfL des ZfL". - Are şi ediţie online (www.zfl.ro).

ISSN 1582-4357 = Zett (Mediaş) 1752. Zig-Zig : revistă semestrială a Liceului Tehnologic "Victor

Slăvescu" / coord.: prof. Nicolescu Manuela Dana, prof. Pestriţiu Virginia, prof. Hernest Adrian. - Nr. 1 (2017)- . - Câmpulung : Editura Larisa, 2017-

Semestrial. ISSN 2601-4696 = Zig-Zig (Rucăr)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (312)

PUBLICAŢII SERIALE 311

1753. Zilele şcolii Albei : simpozion naţional [Resursă electronică] / Casa Corpului Didactic Alba. - Alba Iulia : Universul Şcolii, 2000-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 18-a din 2018. ISSN 1844-8313 = Zilele Şcolii Albei 1754. Ziua eroului - jertfă şi înălţare : revistă realizată de elevii claselor

V-VIII / Şcoala Gimnazială Nr. 1 Adunaţii Copăceni ; coord.: prof. Aurelia Ţintea. - Nr. 1 (2014)- . - Adunaţii Copăceni : Şcoala Gimnazială Nr. 1 Adunaţii Copăceni, 2014-

Anual. ISSN 2360-5456 = Ziua eroului - jertfă şi înălţare 1755. Zoom Magazine : revista Colegiului Tehnic "Petru Maior" / coord.

ed.: prof. Alexandra Pârvucică ; ed.: prof. Lavinia Amza, prof. Alina Ardeleanu. - Nr. 1 (2017)- . - Bucureşti : Colegiul Tehnic "Petru Maior", 2017-

Semestrial. ISSN 2601-5986 = Zoom Magazine (Bucureşti. Print) 1756. Zori : revista învăţământului primar / Şcoala Gimnazială Nr. 2

"Diaconu Coresi" ; red.: prof. Popa Maria, prof. Dîrstariu Maria-Cristina. - 2015- . - Braşov : Pastel, 2015-

Anual. ISSN 2393-5480 = Zori (Braşov) 1757. Zorile / Şcoala Gimnazială Produleşti. - Produleşti : Şcoala

Gimnazială Produleşti, 2006- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 10, nr. 5 din 2018. ISSN 2065-1589 = Zorile (Produleşti) 1758. @round : revista / Liceul Teoretic "I.L. Caragiale". - Moreni :

Liceul Teoretic "I.L. Caragiale"Moreni, 2011- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 14 din 2018. ISSN 2285-2808 = @round (Moreni)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (313)

312 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor

1759. Almanahul "Povestea mea" . - Nr. 1 (2005)- . - Bucureşti :

Edipresse As România, [2005]- Anual. ISSN 1842-175X = Almanahul "Povestea mea" 1760. Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei / Complexul Naţional

Muzeal "Moldova", Muzeul Etnografic al Moldovei ; red. coord.: Vasile Munteanu. - Nr. 1 (2001)- . - Iaşi : Palatul Culturii, 2001-

Anual. - Iniţiat şi coordonat de Vasile Munteanu. - Vol. 12/2012: "In memoriam Vasile Munteanu".

ISSN 1583-6819 = Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei 1761. Avantaje / red. şef: Daniela Palade Teodorescu. - Nr. 1 (1995)-

. - Bucureşti : Ringier România, 1995- Lunar. - Între 1995-2004 editat de Romanian Publishing Group. - Între

2005-2010 editat de Edipresse As România. - Între 1996-2000 supliment: "Estetica (Bucureşti)"=ISSN 1224-8169. - Supliment: "Avantaje pentru casa ta". - Are şi ediţie online (www.avantaje.ro).

ISSN 1224-4376 = Avantaje (Bucureşti) 1762. Aviaţia ilustrată / red. şef: Loreman Cristinel Taşcău. - Nr. 1

(2018)- . - Bucureşti : [s.n.], 2018- Periodicitate necunoscută. ISSN 2065-7013 = Aviaţia ilustrată 1763. Beau Monde Mirese : revista care vă împlineşte visul / red. şef:

Mara Wagner. - Bucureşti : Burda Media, 2014- Periodicitate variabilă. - Descrierea s-a făcut după Nr. 3 din 2018. ISSN 2360-0373 = Beau Monde Mirese 1764. Brâul / Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea

Culturii Tradiţionale Cluj ; red. coord.: Adriana Andrei. - Nr. 1 (2016)- . - Cluj-Napoca : Tradiţii clujene, 2016-

Trimestrial. ISSN 2501-7322 = Brâul (Cluj-Napoca)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (314)

PUBLICAŢII SERIALE 313

1765. Cadouri de Crăciun : revistă publicată de "Bursa" : se distribuie gratuit împreună cu ziarul / red. şef: Ancuţa Stanciu. - dec. (2014)- . - Bucureşti : MetaRing, 2014-

Anual. 1766. Cadouri de Paşti : revistă publicată de "Bursa" / preşed.: Make ;

red. şef: Ancuţa Stanciu. - apr. (2018)- . - Bucureşti : MetaRing, 2018- Anual. 1767. Caiete folclorice Argeş : comunicări şi materiale pe teme de

folclor, etnografie şi etnologie / Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş, Asociaţia Folcloriştilor Argeşeni "C. Rădulescu-Codin" ; red.: lect. univ. dr. Alexandru Mărchidan. - Piteşti : Alean, 1997-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Vol. 21 din 2018. ISSN 1584-2126 = Caiete folclorice Argeş 1768. Caietele ASER / Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România. -

Bucureşti : Editura Etnologică, 2006- Anual. - Rezumate în limbile: engleză, franceză. - Între 2006-2010 a

apărut la Editura Muzeului Ţării Crişurilor. - Descrierea s-a făcut după Nr. 14/2017 din 2018.

ISSN 1842-4279 = Caietele ASER 1769. Click! pentru femei special . - Bucureşti : Adevărul Holding,

2014- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după nr. din 2018. ISSN 2457-2551 = Click! pentru femei special 1770. Concursul Judeţean "În aşteptarea Paştelui - Tradiţii Pascale"

[Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială Nanov. - Nr. 1 (2018)- . - Nanov : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-8357 = Tradiţii pascale - În aşteptarea Paştelui

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (315)

314 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1771. Cosmopolitan / red. şef: Diana Colcer. - Bucureşti : Burda Media, 2000-

Lunar. - În 2005 a apărut o ed. specială "Cosmopolitan Style". - Supliment: "Cosmopolitan Man"=ISSN 2392-9324. - Are şi ediţie online (www.cosmopolitan.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2017.

ISSN 1583-6509 = Cosmopolitan (Bucureşti) 1772. După datini colindăm : revistă de specialitate [Resursă

electronică] / Şcoala Gimnazială †�Pompiliu prof. înv. primar Gogelescu-Bădiţa Ana-Maria. - Nr. 2 (2018)- . - Târgu-Jiu : [s.n.], 2018-

Periodicitate necunoscută. 1773. Elle / red. şef: Roxana Voloşeniuc. - Nr. 1 (1997)- . -

Bucureşti : Ringier România, 1997- Lunar. - Între 1997-2004 editat de Romanian Publishing Group, 2005-

2010 editat de Edipresse As România. - Suplimente: "Elle Man", "Elle mariaj", "Elle kids"=ISSN 2239-9887. - Are şi ediţie online (www.elle.ro).

ISSN 1453-6145 = Elle (Bucureşti) 1774. Etnografie şi folclor românesc [Resursă electronică] / coord.: prof.

Chirea Iulia Clemence, prof. Şerban Aurora. - Nr. 1 (2018)- . - Feteşti : [s.n], 2018-

Anual. - Conţine lucrările festivalului †� concurs "Iubirea de ie, iubirea de glie".

ISSN 2601-842X = Etnografie şi folclor românesc 1775. Farmecul Crăciunului - obiceiuri şi tradiţii : simpozion

internaţional [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit Nr. 2 Şimleu Silvaniei ; coord.: prof. Souca Valentina, prof. Ildiana Jurcă, prof. Csatari Ioana. - Şimleu Silvaniei : Grădiniţa cu program prelungit Nr. 2 Şimleu Silvaniei, 2015-

Anual. - Antetitlu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 4-a din 2018.

ISSN 2501-1588 = Farmecul Crăciunului - obiceiuri şi tradiţii (CD-ROM) 1776. Gazeta pentru doamne cu rafinament şi atitudine : se distribuie

împreună cu "Gazeta de Maramureş". - Baia Mare : New Media, 2012- Săptămânal. - Descrierea s-a făcut după Nr. 7 din 2018.

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (316)

PUBLICAŢII SERIALE 315

1777. Glamour / red. şef: Diana Tofan. - Nr. 1 (2006)- . - Bucureşti : Ringier România, 2006-

Lunar. - Între 2006-[2011] editat de Liberis Publications România, între 2012-2014 editat de Mediafax. - Editat sub licenţă Condé Nast Publications. - Are şi ediţie online (www.glamourmagazine.ro).

ISSN 1842-399X = Glamour (Bucureşti) 1778. Hristos a înviat! [Resursă electronică] : simpozion local / [Şcoala

Gimnazială Săcelu] ; coord.: prof. Docuţă Elena Loredana, inst. Aramă Elena Adela, prof. înv. primar Bărbuţ Ileana. - Ed. I(2014)- . - Săcelu : [s.n.], 2014-

Anual. ISSN 2360-512X = Hristos a înviat! (Săcelu)(CD-ROM) 1779. Ioana Fit & Care / red. şef: Ada Oprea. - Nr. 1 (2016)- . -

Bucureşti : Burda România, 2016- Anual. ISSN 2501-3912 = Ioana Fit & Care 1780. Ioana Special. Relaxare & distracţie pentru toată familia / red.

şef: Mara Wagner. - Nr. 1 (2018)- . - Bucureşti : Burda România, 2018- Lunar. - Supliment la: Ioana (Bucureşti)=ISSN 1453-2417. ISSN 2601-8500 = Ioana Special. Relaxare & distracţie pentru toată

familia 1781. Întâmplări adevărate / red.: Oana Enache. - An. 1 (1997), nr. 1-

. - Bucureşti : Ringier România, 1997- Bilunar. - Între 1997-2005 editat de Romanian Publishing Group. - Între

2006-2010 editat de Edipresse As România. ISSN 1222-1775 = Întâmplări adevărate 1782. Lacrimă de dor : revista cercului de folclor / Liceul Vocaţional

Pedagogic "Mihai Eminescu" ; coord.: prof. Standavid Beatrice. - Tîrgu Mureş : Tipomur, 2018-

De 3 ori pe an. - Descrierea s-a făcut după An. 6, nr. 2 din 2018. ISSN 2601-6702 = Lacrimă de dor

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (317)

316 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1783. Lucrările Simpozionului judeţean "Fantezie şi culoare la Sfânta sărbătoare de Paşti". [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program prelungit "Ion Creangă". Structura Grădiniţa cu program prelungit Nr. 10 Alexandria ; coord.: prof. Valeria Gherghe, prof. Violeta Damian, prof. Estera Ligia Stancu. - Vol. 1(2017). ed. 1- . - Alexandria : Grădiniţa cu program prelungit "Ion Creangă"Alexandria, 2017-

Anual. ISSN 2559-4133 = Lucrările Simpozionului judeţean "Fantezie şi culoare

la Sfânta sărbătoare de Paşti" (CD-ROM) 1784. Lucrările Simpozionului Judeţean "Tradiţii şi obiceiuri de

Paşti" [Resursă electronică] / Grădiniţa cu program normal Nr. 1 Răzvad. - Nr. 1 (2018)- . - Răzvad : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-789X = Lucrările Simpozionului Judeţean "Tradiţii şi

obiceiuri de Paşti" 1785. Marie Claire / red. şef: Mara Coman. - Bucureşti : Burda Media,

2008- Lunar. - Între 2008-2012 editat de Sanoma-Hearst România. - Supliment:

"Marie Claire Fashion Shows (Bucureşti)"=ISSN 2393-4883. - Are şi ediţie online (www.sanomahearst.ro/RO/reviste_glossy_marie_claire.htm). - Descrierea s-a făcut după Nr. 12/1 din 2018.

ISSN 2247-9031 = Marie Claire (Bucureşti) 1786. Memoria ethnologica : revistă de patrimoniu ethnologic şi

memorie culturală / Consiliul Judeţean Maramureş, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş ; red. şef: Ştefan Mariş. - An. 1 (2001), nr. 1- . - Baia Mare : Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, 2001-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.memoria-ethnologica.ro). ISSN 1582-8573 = Memoria ethnologica 1787. Nunta : revistă de cultură nupţială / ed.: Carmen Ioniţă ; red. şef:

Anca Ciuciulin. - Nr. 1(2015) . - Bucureşti : Events by Ioniţă, 2015- Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.revistanunta.ro). ISSN 2393-2589 = Nunta (Bucureşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (318)

PUBLICAŢII SERIALE 317

1788. Nunta ta : ghidul de colecţie / red.: Daniela Bogdan. - Galaţi : Addcity O.R., [2014]-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 10 din 2018. ISSN 2537-3927 = Nunta ta 1789. OK! / red. şef: Elena Stoichiţă. - Bucureşti : Adevărul Holding,

2010- Bilunar. - Supliment: "Extra OK!": supliment internaţional, "OK! Kids"

(în interiorul publicaţiei), Ok! Special (Bucureşti)=ISSN 2457-5054. - Are şi ediţie online (www.okmagazine.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 26 din 2018.

ISSN 2068-8059 = Ok! (Bucureşti. Print) 1790. Ok! Special ; dir. editorial: Carmen Eberhat ; red. şef: Elena

Stoichiţă ; red. şef adj.: Ioana Alina Avram. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2013- Semestrial. - Supliment la: Ok! (Bucureşti. Print)=ISSN 2068-8059. -

Descrierea s-a făcut după ed. din iulie 2018. ISSN 2457-5054 = Ok! Special (Bucureşti) 1791. Paştele românilor în tradiţii şi obiceiuri : lucrările Simpozionului

Naţional "Paştele-obiceiuri şi tradiţii" / Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" ; coord.: Liliana Ionaşcu. - Nr. 1 (2018)- . - Brăila : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-9884 = Paştele românilor în tradiţii şi obiceiuri 1792. Povestea mea . - An. 1 (1996), nr. 1- . - Bucureşti : Ringier

România, 1996- Săptămânal. - Între 1996-2005 editat de Romanian Publishing Group. -

Între 2006-2010 editat de Edipresse As România. - Supliment: "Noroc la joc". ISSN 1224-8134 = Povestea mea 1793. Poveşti de viaţă. - An. 1(2010), nr. 1- . - Bucureşti : Ringier

România, 2010- Lunar. - Pe copertă titlul "Poveşti de viaţă - povestea mea". - În 2010

editat de Edipresse As România. ISSN 2068-2549 = Poveşti de viaţă

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (319)

318 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1794. Revista de etnografie şi folclor = Journal of Ethnography and Folklore / Institutul de Etnografie şi Folclor "C. Brăiloiu" ; dir.: prof. dr. Marius Porumb ; red. şef: prof. dr. Sabina Ispas. - Serie nouă, Tom. 9 (1964), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1964-

Semestrial. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 1964 publicaţia "Revista de folclor"=ISSN 1015-4779 a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.academiaromana.ro/ief/ief_pubREF.htm).

ISSN 0034-8198 = Revista de etnografie şi folclor 1795. Revista festivalului-concurs "Cultură şi tradiţie, în murmur de

colinde" [Resursă electronică] / Colegiul Economic "George Bariţiu" ; red. şef: prof. Laura Cruceat. - An. 1(2017), nr. 1- . - Sibiu : Colegiul Economic "George Bariţiu", 2017-

Anual. ISSN 2558-8265 = Revista festivalului-concurs "Cultură şi tradiţie, în

murmur de colinde" (CD-ROM) 1796. Studii şi comunicări de etnologie / Academia Română. Institutul

de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Sibiu ; red. şef: prof. univ. dr. Ilie Moise. - Serie nouă, tom. 5 (1990)- . - Sibiu : Astra Museum, 1992-

Anual. - Sumar şi în limba germană. - Text şi în limbile: germană, spaniolă. - Rezumate în limba engleză. - Înlocuieşte din 1990 publicaţia "Studii şi comunicări - Asociaţia Folcloriştilor şi Etnografilor Sibiu" a cărei numerotare o continuă. - Tom. 6(1992) a apărut cu titlul: "Studii şi comunicări. Etnologie".

ISSN 1221-6518 = Studii şi comunicări de etnologie 1797. Stylished the Magazine / red. şef: Andreea Siliman. - Nr. 1

(2017)- . - Timişoara : [s.n.], 2017- Bilunar. ISSN 2559-1444 = Stylished the Magazine 1798. Traditiones : zbornik = acta / Inštituta Slovensko Narodopisje in

Glasbenonarodopisnega Inštituta ZRC Sazu / Instituti Ethnographiae, Instituti Ethnomusicologiae Slovenorum. - Ljubljana : Inštitut za Slovensko Narodopisje, 1972-

Anual. - Text în limba engleză. - Are şi ediţie online (http://isn.zrc-sazu.si/traditiones). - Descrierea s-a făcut după Vol. 47, Nr. 3 din 2018.

ISSN 0352-0447 = Traditiones (Ljubljana)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (320)

PUBLICAŢII SERIALE 319

1799. Tradiţii şi obiceiuri de Sfintele Paşti [resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Silvania" ; red.: Florica Bodea. - Nr. 1 (2018)- . - Şimleu Silvaniei : Şcoala Gimnazială "Silvania", 2018-

Anual. ISSN 2601-8594 = Tradiţii şi obiceiuri de Sfintele Paşti 1800. Tradiţii şi obiceiuri din străbuni [Resursă electronică] :

simpozion şi concurs local / Şcoala Gimnazială Novaci ; coord.: prof. Popescu Maria, prof. Popescu Dorin. - Ed. 1(2014)- . - Novaci : Şcoala Gimnazială Novaci, 2014-

Anual. ISSN 2360-509X = Tradiţii şi obiceiuri din străbuni (CD-ROM) 1801. Tradiţii, obiceiuri : revistă de specialitate la nivel naţional / Şcoala

Gimnazială "Mihai Eminescu". - Nr. 1(2011)- . - Vaslui : Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu", 2011-

Anual. ISSN 2247-7373 = Tradiţii, obiceiuri 1802. Viva! / red. şef: Luana Dăneţ. - Nr. 1 (1999)- . - Bucureşti :

Ringier România, 1999- Lunar. - Suplimente: "Viva! auto", "Viva! Style Book". - Are şi ediţie

online (www.viva.ro). ISSN 1454-6922 = Viva! (Bucureşti)

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE

502/504 Știința mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale

1803. Advances in Environmental Sciences : international journal of the

Bioflux Society / ed.-in-chief: Gavriloaie Ionel-Claudiu. - Vol. pilot (2007)- . - Cluj-Napoca : Bioflux, 2007-

De 3 ori pe an. - Pe copertă titlul "AES Bioflux". ISSN 2066-7620 = Advances in Environmental Sciences

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (321)

320 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1804. Chimia verde - chimia durabilă / Colegiul Tehnic "Alexe Marin" ; coord.: prof. Bădoi Maria ; red. şef: prof. Zamfirache Nicoleta Ela. - An. 1 (2016), nr. 1- . - Caracal : Editura Hoffman, 2016-

Anual. ISSN 2501-4005 = Chimia verde - chimia durabilă 1805. Comunicări ştiinţifice ale simpozionului naţional "Terra plânge

- salvaţi-o!" / Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" ; coord.: prof. dr. Valeria Purcărea-Ciulacu, prof. Daniela Tănăsescu. - An. 1 (2015), nr. 1- . - Bucureşti : Rovimed Publishers, 2015-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Primăria Sectorului 5.

ISSN 2457-6174 = Comunicări ştiinţifice ale simpozionului naţional "Terra plânge - salvaţi-o!"

1806. Deltas and Wetlands : book of abstracts / Ministry of Research

and Innovation. "Danube Delta" National Institute for Research and Development. - Tulcea : Danube Delta Tehnological Information Center Publishing House, 2013-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 5 din 2018. ISSN 2344-3766 = Deltas and Wetlands 1807. Eco rev : revista programului internaţional Eco-şcoala / Liceul

Teoretic "Miron Costin". - Iaşi : PIM, [2007]- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 26 din 2018. ISSN 1844-4253 = Eco rev 1808. Eco sănătatea : revistă pentru toate ariile curriculare : masă

rotundă naţională "Impactul factorilor de mediu asupra sănătăţii oamenilor" [Resursă electronică] / Şcoala Postliceală Ecologică "Sfântul Ştefan". - Nr. 1 (2013)- . - Craiova : Else, 2013-

Anual. ISSN 2344-5742 = Eco sănătatea (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (322)

PUBLICAŢII SERIALE 321

1809. Eco Terra : journal of environmental research and protection / National Society of Environmental Science and Engineering, University "Babeş-Bolyai" from Cluj-Napoca. Faculty of Environmental Sciences and Engineering ; ed. şef: Ozunu Alexandru, Vlad Grigore. - An. 1 (2004), nr. 1/2- . - Bistriţa : I.C.P.E. Bistriţa, 2004-

Trimestrial. - În 2004 a apărut lunar. - Între 2004-2008 a apărut în limba română. - Între 2004-2010 a apărut la editura Bioflux. - Are şi ediţie online (www.ecoterra-online.ro).

ISSN 1584-7071 = Eco Terra (Cluj-Napoca) 1810. Environmental Engineering and Management Journal : an

international journal / "Gh. Asachi" Technical University of Iasi ; fondat. ed.: Matei Macoveanu ; ed.-in-chief: Maria Gavrilescu. - Vol. 1 (2002), nr. 1- . - Iaşi : Publishing House ECOZONE, 2002-

Lunar. ISSN 1582-9596 = Environmental Engineering and Management Journal 1811. Infomediu Europa : revista de mediu şi ecologie / red. şef: Ivanca

Petre. - Bucureşti : Infomediu Europa & Partener's, 2007- Lunar. - Text şi în limba engleză. - Are şi ediţie online

(www.infomediu.eu). - Descrierea s-a făcut după An. 13, nr. 12 din 2018. ISSN 2065-1511 = Infomediu Europa 1812. Noi şi pământul pentru o viaţă mai bună [Resursă electronică] :

simpozion naţional / Colegiul Tehnic "Costin D. Neniţescu". - Brăila : Colegiul Tehnic "Costin D. Neniţescu", 2013-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 6-a din 2018.

ISSN 2457-4724 = Noi şi pământul pentru o viaţă mai bună (CD-ROM) 1813. Oradea noastră : publicaţie bilunară : publicaţie de educaţie şi

cultură ecologică : se distribuie numai împreună cu săptămânalul "Bihoreanul". - An. 1(2010), nr. 1- . - Oradea : Bihor Media, 2010-

Bilunar. ISSN 2457-1563 = Oradea noastră

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (323)

322 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1814. Salvează mediul şi fii eco! [Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza", Colegiul Tehnic "Transilvania" ; coord.: Nagy Laura Magdalena, Dumitraşcu Doina, Baban Iuliana. - Nr. 1 (2018)- . - Baia Mare : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-9655 = Salvează mediul şi fii eco! 1815. Simpozionul interjudeţean "Terra - trecut, prezent şi viitor"

[Resursă electronică] / Şcoala Gimnazială "Alexandra Nechita" ; coord.: prof. Năstase Petronela, prof. Baban Vladimir, prof. Moraru Alina-Emanuela. - Ed. 1 (2016)- . - Vaslui : Şcoala Gimnazială "Alexandra Nechita", 2016-

Anual. ISSN 2501-5214 = Simpozionul interjudeţean "Terra - trecut, prezent şi

viitor" (CD-ROM) 1816. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Ambientum / ed.-in-chief:

Cristina Roşu. - An. 1 (2007), nr. 1/2- . - Cluj-Napoca : Cluj University Press, 2007-

Semestrial. - Text în limba engleză. ISSN 1843-3855 = Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Ambientum 1817. Ştiinţe exacte şi ştiinţe ale naturii / Universitatea din Oradea.

Facultatea de Ştiinţe ; ed. şef: Filip Sanda Monica. - Vol. 1 (2009)- . - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009-

Anual. ISSN 2066-3250 = Ştiinţe exacte şi ştiinţe ale naturii

51 Matematică

1818. Acta Technica Napocensis. Series Applied Mathematics,

Mechanics and Engineering / Technical University of Cluj-Napoca ; red. şef: prof. dr. ing.: Mariana Arghir. - Vol. 35 (1992)- . - Cluj-Napoca : U.T. Press, 1992-

Trimestrial. - Titlu şi sumar şi în limba română. - Între 1992-2013 titlul seriei: Series Applied Mathematics and Mechanics. - Înlocuieşte din 1992 publicaţia "Buletinul ştiinţific al Institutului Politehnic Cluj-Napoca. Seria matematică - mecanică aplicată"=ISSN 1221-5880 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1221-5872 = Acta Technica Napocensis. Series Applied Mathematics and Mechanics

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (324)

PUBLICAŢII SERIALE 323

1819. Acta Universitatis Sapientiae. Mathematica : scientific journal / ed.-in-chief: László Dávid. - Vol. 1 (2009), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Scientia, 2009-

Semestrial. - Are şi ediţie online (www.acta.sapientia.ro). ISSN 1844-6094 = Acta Universitatis Sapientiae. Mathematica 1820. Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi.

Matematică / ed.-in-chief: C. Oniciuc. - Serie nouă, Tom. 35 (1989), fasc. 1- . - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1989-

De 3 ori pe an. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 1989 publicaţia "Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. Secţiunea I a. Matematică"=ISSN 0041-9109 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1221-8421 = Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. Matematică

1821. Analele Universităţii din Oradea. Fascicula matematică . - Tom.

1 (1991)- . - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 1991- Semestrial. - Text în limba engleză. ISSN 1221-1265 = Analele Universităţii din Oradea. Fascicula

matematică 1822. Annals. Series on Mathematics and ITS Applications /

Academy of Romanian Scientists ; found. ed.-in-chief: gen.(r) prof. dr. Vasile Cândea. - Vol. 1 (2009), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2009-

Semestrial. ISSN 2066-5997 = Annals - Academy of Romanian Scientists. Series on

Mathematics and ITS Applications 1823. Anuar / Societatea de Ştiinţe Matematice din România. Filiala

Maramureş. - Vol. 1 (2012)- . - Baia Mare : Societatea de Ştiinţe Matematice din România. Filiala Maramureş, 2012-

Anual. - Antetitlu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş. ISSN 2285-5467 = Anuar - Societatea de Ştiinţe Matematice din

România. Filiala Maramureş

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (325)

324 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1824. Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia Matematică,

mecanică teoretică, fizică / Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" ; ed-in-chief: prof. dr. Maricel Agop. - Tom. 37 (1991), fasc. 1/4- . - Iaşi : Politehnium, 1991-

Trimestrial. - Titlu şi sumar şi în limba engleză. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 1991 publicaţia "Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia I. Mecanică. Matematică"=ISSN 1011-6532 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1224-7863 = Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia matematică, mecanică teoretică, fizică

1825. Buletinul ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara.

Seria matematică-fizică = Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timişoara. Transactions on Mathematics & Physics / ed.-in-chief: Vorislav Crstici. - Tom. 41 (55) (1996), fasc. 1- . - Timişoara : Editura Politehnica, 1996-

Semestrial. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 1996 publicaţia "Buletinul ştiinţific şi tehnic al Universităţii Tehnice din Timişoara. Seria matematică-fizică"=ISSN 1222-4030 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1224-6069 = Buletinul ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara. Seria matematică-fizică

1826. Bulletin mathématique de la Société des Sciences

Mathématiques de Roumanie / ed.-in-chief: I. Tomescu. - Nouvelle série . - Bucureşti : Societatea de Ştiinţe Matematice din România, 1957-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 1957 publicaţia "Bulletin mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de la République Socialiste de Roumanie"=ISSN 0373-2908. - Descrierea s-a făcut după Tom 61, nr. 4 din 2018.

ISSN 1220-3874 = Bulletin mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de Roumanie

1827. Creative Mathematics & Informatics / North University of Baia

Mare, SINUS Association ; ed.-in.-chief: Vasile Berinde. - Vol. 15 (2006)- . - Baia Mare : North University of Baia Mare, 2006-

Semestrial. - Înlocuieşte din 2006 publicaţia "Creative Mathematics"=ISSN 1584-286X a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.creative-mathematics.ubm.ro).

ISSN 1584-286X = Creative Mathematics & Informatics

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (326)

PUBLICAŢII SERIALE 325

1828. Cygnus : revistă de fizică şi matematică aplicată pentru

învăţământul preuniversitar / Societatea Ştiinţifică "Cygnus" ; dir.: prof. Victor Şutac ; red. şef: prof. Romulus Sfichi. - An. 1 (2004), nr. 1- . - Suceava : Cygnus, 2004-

Semestrial. ISSN 1584-403X = Cygnus (Suceava) 1829. Didactica matematică : supliment al publicaţiei "Gazeta

matematică" / Societatea de Ştiinţe Matematice din România ; red. şef: Doru Ştefănescu. - An. 1 (2011), nr. 1- . - Bucureşti : Societatea de Ştiinţe Matematice din România, 2011-

Semestrial. - Are şi ediţie online (www.didactica.ssmr.ro). ISSN 2247-5060 = Didactica matematică 1830. Fixed Point Theory : an international journal on fixed point theory,

computation and application / "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca. Faculty of Mathematics and Informatics. Department of Applied Mathematics ; found. edit.: Ioan A. Rus ; ed.-in-chief: Adrian Petruşel. - Vol. 1 (2000)- . - Cluj-Napoca : House of the Book of Science, 2000-

Anual. - Fondat în 2000 cu titlul "Seminar on Fixed Point Theory Cluj-Napoca". - Are şi ediţie online (www.math.ubbcluj.ro/~nodeacj).

ISSN 1583-5022 = Fixed Point Theory 1831. Gazeta matematică. Seria A : fondată în anul 1895 / Societatea de

Ştiinţe Matematice din România ; red. şef onor.: Dan Radu ; red. şef: Cornel Băeţică. - Bucureşti : Societatea de Ştiinţe Matematice din România, 1980-

Trimestrial. - Între anii 1980-1992 titlul seriei: pentru perfecţionarea metodică şi metodologică în matematică şi informatică. - Text şi sumar şi în limba engleză. - Înlocuieşte din 1980 publicaţia "Gazeta matematică. Seria A [Perfecţionare metodică şi metodologică în matematică şi informatică]"=ISSN 0016-5433 a cărei numerotare o continuă. - Nu a apărut între anii 1993-1995. - Descrierea s-a făcut după An. 36, nr. 2 din 2018.

ISSN 1584-9325 = Gazeta matematică. Seria A

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (327)

326 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1832. Gazeta matematică. Seria B : publicaţie lunară pentru tineret : fondată în 1895 / Societatea de Ştiinţe Matematice din România ; red. şef: Marcel Ţena. - An. 85 (1980), nr. 1- . - Bucureşti : Societatea de Ştiinţe Matematice din România, 1980-

Lunar. - Supliment: "Didactica Matematică"=ISSN 2247-5060. - Înlocuieşte din 1980 publicaţia "Gazeta matematică. Seria B"=ISSN 1220-4269 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1584-9333 = Gazeta matematică. Seria B : publicaţie lunară pentru tineret

1833. Journal of Advanced Mathematical Studies / Fair Partners Team

for the Promotion of Science ; ed.-in-chief: Yonghong Yao, Tianjin. - Vol. 1 (2008), nr. 1/2- . - Bucharest : Fair Partners Team for the Promotion of Science, 2008-

Semestrial. - Are şi ediţie online (www.journal.fairparteners.ro). ISSN 2065-3506 = Journal of Advanced Mathematical Studies 1834. Journal of Numerical Analysis and Approximation Theory /

Romanian Academy. "Tiberiu Popoviciu" Institute of Numerical Analysis ; ed.-in-chief: Octavian Agratini, Emil Cătinaş. - Vol. 44 (2015), no. 1- . - Bucureşti : Publishing House of the Romanian Academy, 2015-

Semestrial. - Text şi în limba germană. - Are şi ediţie online (www.ictp.acad.ro/jnaat/journal).

ISSN 2457-6794 = Journal of Numerical Analysis and Approximation Theory

1835. Mathematica : fondée en 1929 / Académie Roumaine. Filiale de

Cluj-Napoca ; réd. en chief: Petru T. Mocanu. - Tom. 34 (1992), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Editura Academiei Române, 1992-

Semestrial. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 1992 publicaţia "Mathematica-Revue d'analyse numérique et de théorie de l'approximation. Mathematica"=ISSN 1220-6016 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1222-9016 = Mathematica (Cluj-Napoca. 1992) 1836. Mathematical Reports / Romanian Academy ; ed.-in-chief: Vasile

Brînzănescu, Mihai Putinar. - Vol. 1 (51) (1999), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1999-

Trimestrial. - Între anii 1950-1998 a apărut în limba română cu titlul "Studii şi cercetări matematice"=ISSN 0039-4068.

ISSN 1582-3067 = Mathematical Reports (Bucharest)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (328)

PUBLICAŢII SERIALE 327

1837. MatLap : ifjúsági matematikai lapok / Radó Ferenc Matematikaművelä Társaság. - An. 1 (45) (1997), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Radó Ferenc Matematikaművelä Társaság, 1997-

De 10 ori pe an. - Înlocuieşte din 1997 publicaţia "Matematikai lapok"=ISSN 1220-4293 a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.matlap.org).

ISSN 1224-3140 = MatLap (Cluj-Napoca) 1838. MI API : revistă de matematică şi informatică / Colegiul Tehnic

"Alesandru Papiu Ilarian" ; coord.: prof. Mirel Matyas. - Serie nouă . - Zalău : Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian", 2009-

Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 10, nr. 13 din 2018. ISSN 2248-339X = MI API 1839. Octogon : mathematical magazin / "Jozsef Wildt" Mathematical

Association ; ed.-in-chief: Mihály Bencze. - Braşov : Fulgur, 1993- Semestrial. - Înlocuieşte publicaţia "Gamma Mathematical Magazine"

apărută între 1978-1989. - Are şi ediţie online (www.uni-miskolc.hu/~matsefi/Octogon/index.php?menu=contacts). - Descrierea s-a făcut după Vol. 26, nr. 2 din 2018.

ISSN 1222-5657 = Octogon (Braşov) 1840. Pro Şincai. Matematică : teste pentru admiterea în clasa a V-a /

Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" ; coord.: Cristian Heuberger. - Baia Mare : Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai"Baia Mare, 2018-

Anual. - Descrierea s-a făcut după An. 9, nr. 9 din 2018. ISSN 2601-4157 = Pro Şincai. Matematică 1841. Proceedings of the ... Workshop on mathematics, computer

science and technical education / Technical University of Civil Engineering. Department of Mathematics and Computer Science ; ed.: Ion Mierluş-Mazilu, Daniel Tudor, Mariana Zamfir. - Vol. 1 (2018)- . - Bucureşti : Matrix Rom, 2018-

Anual. ISSN 2601-9299 = Proceedings of the ... Workshop on mathematics,

computer science and technical education

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (329)

328 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1842. Recreaţii matematice : revistă de matematică pentru elevi şi profesori / Asociaţia "Recreaţii matematice" ; red. şef: Temistocle Bîrsan. - An. 1 (1999), nr. 1- . - Iaşi : Recreaţii Matematice, 1999-

Semestrial. - Între 1999-2005 a apărut la Editura "Crenguţa Gâldău". - Supliment: "Concursul de matematică "Alexandru Myller"- prima ediţie, Iaşi, 4-6 apr. 2003".

ISSN 1582-1765 = Recreaţii matematice (Iaşi) 1843. Revue roumaine de mathématiques pures et appliques /

Académie Roumaine ; réd en chef: Vasile Brînzănescu, Mihai Putinar. - Tom. 9 (1964), no. 1- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1964-

La 2 luni. - Titlu, text şi în limba engleză. - Înlocuieşte din 1964 publicaţia "Revue de mathématiques pures et appliques"=ISSN 0370-6052 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 0035-3965 = Revue roumaine de mathématiques pures et appliques 1844. Romanian Mathematical Competitions / Romanian

Mathematical Society. - Bucureşti : Societatea de Ştiinţe Matematice din România, 1997-

Anual. - În 2011 au apărut 2 nr.: primul nr. conţine Romanian mathematical olympiad - district round, al doilea nr. conţine Romanian mathematical olympiad - district round + final round. - Descrierea s-a făcut după vol. din 2018.

ISSN 2066-6446 = Romanian Mathematical Competitions 1845. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Mathematica / ed.-in-

chief: Radu Precup. - An. 20 (1975), fasc. 1- . - Cluj-Napoca : Cluj University Press, 1975-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 1975 publicaţia "Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Series Mathematica-Mechanica"=ISSN 0373-1227. - Serie a publicaţiei "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" a cărei numerotare o preia. - Are şi ediţie online (www.studia.ubbcluj.ro/serii/mathematica).

ISSN 0252-1938 = Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Mathematica 1846. Transylvanian Journal of Mathematics and Mechanics / ed.-in-

chief: Wilhelm W. Kecs. - Vol. 1 (2009), nr. 1- . - Petroşani : Edyro Press, 2009-

Semestrial. ISSN 2067-239X = Transylvanian Journal of Mathematics and Mechanics

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (330)

PUBLICAŢII SERIALE 329

52 Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spațiului

1847. Anuarul astronomic / Academia Română. Institutul Astronomic. -

1978(1979)- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1979- Anual. - Înlocuieşte din 1979 publicaţia "Anuarul Observatorului din

Bucureşti"=ISSN 0068-3086. ISSN 0256-5277 = Anuarul astronomic 1848. Lucrările Simpozionului internaţional "Fereastră către stele" .

- Vol. 1 (2017), ed. 1- . - Iaşi : PIM, 2017- Anual. ISSN 2559-2416 = Lucrările Simpozionului internaţional "Fereastră către

stele" 1849. Sesiunea Naţională de Comunicări a Societăţii Române pentru

Astronomie Culturală : lucrări în extenso / Societatea Română pentru Astronomie Culturală / red.: Marc Eduard Frîncu. - An. 1 (2018)- . - Timişoara : Eurobit, 2018-

Anual. ISSN 2601-5021 = Sesiunea Naţională de Comunicări a Societăţii

Române pentru Astronomie Culturală 1850. Visător prin Univers : simpozion regional / Colegiul Tehnic

"Mihai Bravu" ; coord.: prof. dr. Stancu Iulian. - Ed. 1(2015)- . - Bucureşti : Colegiul Tehnic "Mihai Bravu", 2015-

Anual. - Antetitlu: Institutul Astronomic Bucureşti. ISSN 2393-0217 = Visător prin Univers (CD-ROM)

53 Fizică. Mecanică. Optică. Termodinamică. Electricitate. Magnetism

1851. Evrika! : revista de fizică / red. şef: prof. Emilian Micu. - An. 1

(1990), nr. 1- . - Brăila : Evrika, 1990- Lunar. ISSN 1220-4935 = Evrika! (Brăila)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (331)

330 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1852. Fiabilitate şi durabilitate = Fiability & Durability / Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu ; ed. şef: prof. dr. ing. Ştefan Ghimişi / "Constantin Brâncuşi" University of Târgu Jiu. - Nr. 1 (2008)- . - Târgu Jiu : Universitatea "Constantin Brâncuşi", 2008-

Semestrial. ISSN 1844-640X = Fiabilitate şi durabilitate 1853. FIRKA : fizika, informatika, kémia, alapok / Erdélyi Magyar

Müszaki Tudományos Társaság. - An. 1 (1995), nr. 1- . - Kolozsvár : Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 1995-

La 2 luni. ISSN 1224-371X = FIRKA (Kolozsvár) 1854. Fizică for all : revista de fizică a Şcolii Gimnaziale "Ion

Câmpineanu" / coord.: prof. Aura Doina Văsii. - Nr. 1 (2009)- . - Câmpina : Şcoala Gimnazială "Ion Câmpineanu", 2009-

Anual. ISSN 2066-0669 = Fizică for all 1855. GDF Data Banks Bulletin / ed.: Gheorghe Drăgan. - Vol. 1

(1997), nr. 1- . - Bucharest : GDF Databanks, 1997- Trimestrial. - Suplimente: "Ghid de bună practică în metrologie", "Curs

practic de metrologie", "Discussions on Applied Metrology". - Are şi ediţie online (www.gdfdatabanks.ro).

ISSN 1453-1674 = GDF Data Banks Bulletin 1856. Journal of Nuclear Research and Development / Institute for

Nuclear Research ; ed.-in-chief: Marin Constantin. - Nr. 1 (2011)- . - Piteşti : Institute for Nuclear Research, 2011-

Semestrial. - Are şi ediţie online (www.jnrd-nuclear.ro). ISSN 2247-191X = Journal of Nuclear Research and Development 1857. Proceedings of the "Caius Iacob" National Conference on Fluid

Mechanics and its Technical Applications / "Elie Carafoli" National Institute for Aerospace Research. INCAS. - Bucharest : "Elie Carafoli" National Institute for Aerospace Research, [2009]-

La 2 ani. - Are şi ediţie pe suport electronic. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 36-a din 2016.

ISSN 2067-4414 = Proceedings of the "Caius Iacob" National Conference on Fluid Mechanics and its Technical Applications

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (332)

PUBLICAŢII SERIALE 331

1858. Romanian Journal of Physics / Romanian Academy ; ed.-in-chief: Aureliu Săndulescu. - Tom. 37 (1992), no. 1- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1992-

De 10 ori pe an. - Înlocuieşte din 1992 publicaţia "Revue roumaine de physique"=ISSN 0035-4090 a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.nipne.ro/rjp).

ISSN 1221-146X = Romanian Journal of Physics 1859. Romanian Journal of Technical Sciences. Applied Mechanics =

Revue roumaine des sciences techniques. Série de mécanique appliqué / Romanian Academy ; réd. en chef: Dorel Banabic. - Tom. 9 (1964), no. 1- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1964-

La 2 luni. - Înlocuieşte din 1964 publicaţia "Revue de mécanique appliqué"=ISSN 0370-6060 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 2601-5811 = Romanian Journal of Technical Sciences. Applied Mechanics

1860. Romanian Reports in Physics / Romanian Academy ; ed.-in-

chief: Valentin I. Vlad. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1992- Trimestrial. - Între anii 1995-2002 a apărut de 10 ori pe an. - Înlocuieşte

din 1992 publicaţia "Studii şi cercetări de fizică"=ISSN 0039-3940 a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.infim.ro/rrp). - Descrierea s-a făcut după Vol. 70, nr. 2 din 2018.

ISSN 1221-1451 = Romanian Reports in Physics 1861. Sinteze de mecanică teoretică şi aplicată / red. şef: prof. dr. ing.

Polidor Bratu. - Nr. 1(2010)- . - Bucureşti : Matrix Rom, 2010- Semestrial. - Are şi ediţie online (www.smta.ro). ISSN 2068-6331 = Sinteze de mecanică teoretică şi aplicată

54 Chimie

1862. Acta chemica Iaşi / "Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi ;

ed.-in-chief: Aurel Pui. - Vol. 17 (2009), nr. 1- . - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009-

Semestrial. - Înlocuieşte din 2009 publicaţia "Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. Chimie"=ISSN 1221-5341 a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.aci.chem.uaic.ro).

ISSN 2067-2438 = Acta chemica Iaşi

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (333)

332 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1863. Book of abstracts - Romanian International Conference on Analytical Chemistry . - Bucureşti : Politehnica Press, 2018-

Periodicitate necunoscută. - Descrierea s-a făcut după Nr. 4 din 2018. ISSN 2601-9248 = Book of abstracts (Romanian International Conference

on Analytical Chemistry) 1864. Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia chimie şi

inginerie chimică = Bulletin of the Polytechnic Institute of Iaşi. Chemistry and Chemical Engineering / Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" ; ed.-in-chief: prof. dr. eng. Teodor Măluţan / "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi. - Tom. 37 (1991), fasc. 1/4- . - Iaşi : Politehnium, 1991-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 1991 publicaţia "Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia II. Chimie şi inginerie tehnică"=ISSN 0254-7104 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 0254-7104 = Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia chimie şi inginerie chimică

1865. Buletinul Societăţii de Chimie din România : fondată în 1919 . -

Bucureşti : Societatea de Chimie din România, [2008]- Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 25, nr. 3 din 2018. ISSN 2066-2971 = Buletinul Societăţii de Chimie din România 1866. Chimia : revistă pentru elevi / Societatea de Chimie din România. -

Nr. 1 (2002)-[2016] . - Bucureşti : Sedachim, 2002-2016. Semestrial. - Între 2002 şi 2016 a apărut trimestrial. ISSN 1583-6274 = Chimia (Bucureşti) 1867. E-chim / coord.: prof. Gavriloaiei Doina-Iuliana. - An. 1(2010), nr.

1- . - Iaşi : PIM, 2010- Semestrial. ISSN 2068-522X = E-chim (Iaşi) 1868. Nemzetközi vegyészkonferencia = International Conference of

Chemistry / Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság / Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. - Kolozsvár : Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 1995-

Anual. - Ed. 1-16 a avut titlu şi sumar în limbile: maghiară, română, engleză. - De la Ed. a 17-a: titlu, rezumate şi sumar în limbile: maghiară, engleză. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 24-a din 2018.

ISSN 1843-6293 = Nemzetközi vegyészkonferencia

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (334)

PUBLICAŢII SERIALE 333

1869. Proceedings of the Romanian Academy. Series B, Chemistry, Life Sciences and Geosciences / ed.-in-chief: Constantin Ionescu-Tîrgovişte. - Vol. 1 (1999), nr. 1- . - Bucharest : Editura Academiei Române, 1999-

De 3 ori pe an. ISSN 1454-8267 = Proceedings of the Romanian Academy. Series B,

Chemistry, Life Sciences and Geosciences 1870. Revue roumaine de chimie = Roumanian Journal of Chemistry

/ Académie Roumaine ; ed.-in-chief: Marius Andruh / Roumanian Academy. - Tom. 9 (1964), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1964-

Lunar. - Înlocuieşte din 1964 publicaţia "Revue de chimie"=ISSN 0370-3991 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 0035-3930 = Revue roumaine de chimie 1871. SICHEM Conference : Book of Abstracts / Romanian Chemical

Engineering Society. - Ed. 1 (2016)- . - Bucureşti : Matrix Rom, 2016- La 2 ani. ISSN 2537-2254 = SICHEM Conference 1872. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Chemia / Onorary ed.

Ionel Haiduc ; ed.-in-chief: prof. dr. Luminiţa Silaghi-Dumitrescu. - An. 20 (1975), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Cluj University Press, 1975-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Serie a publicaţiei "Studia Universitatis Babeş Bolyai" a cărei numerotare o preia. - Înlocuieşte din 1975 "Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Series Chemia"=ISSN 0039-3401. - Are şi ediţie online (www.studia.ubbcluj.ro/serii/chemia).

ISSN 1224-7154 = Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Chemia 1873. Studii şi cercetări ştiinţifice. Chimie şi inginerie chimică,

biotehnologii, industrie alimentară = Scientific Study & Research. Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry / Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău ; ed.-in-chief: Lucian Gavrilă. - Serie nouă, Vol. 1 (2000), nr. 1/2- . - Bacău : Alma Mater, 2000-

Trimestrial. - Text în limbile: engleză, franceză. - Înlocuieşte din 2000 publicaţia "Studii şi cercetări ştiinţifice. Chimie şi inginerie chimică".

ISSN 1582-540X = Studii şi cercetări ştiinţifice - Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău. Chimie şi inginerie chimică, biotehnologii, industrie alimentară

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (335)

334 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1874. Volume of Summaries (The International Symposium "Priorities of Chemistry for a Sustainable Development - PRIOCHEM") ; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti. - Bucureşti : ICECHIM, 2018-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 14-a din 2018. ISSN 2601-4181 = Volume of Summaries (The International Symposium

"Priorities of Chemistry for a Sustainable Development - PRIOCHEM". Print) 1875. Volume of Summaries (The International Symposium

"Priorities of Chemistry for a Sustainable Development - PRIOCHEM") [Resursă electronică] ; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti. - Bucureşti : ICECHIM, 2018-

Anual. ISSN 2601-419X = Volume of Summaries (The International Symposium

"Priorities of Chemistry for a Sustainable Development - PRIOCHEM". CD-ROM)

55 Științele pământului. Științe geologice

1876. Anexă la ediţia specială a Avizului pentru navigatori : publicaţie

anuală : mijloace de semnalizare maritimă şi reglementări de navigaţie în zona de litoral a României / Direcţia Hidrografică Maritimă. - Constanţa : Direcţia Hidrografică Maritimă, [200-]-

Anual. - Are ediţie şi în limba engleză. - Descrierea s-a făcut după nr. din 2018.

1877. Annex to Special Edition of Notices to Mariners : annual

publications : Maritime Buoyage and Routeing Measures in the Romanian Sea Side / Maritime Hydrographic Directorate. - Constanţa : Maritime Hydrographic Directorate, [20--]-

Anual. - Are ediţie şi în limba română. - Descrierea s-a făcut după nr. din 2018.

1878. Apa - un miracol : simpozion internaţional / Liceul Pedagogic

"Spiru Haret". - Buzău : Teocora, 2006- Anual. - Între 2006-2009 subtitlul: simpozion naţional. - Din 2010 reia

numerotarea de la Ed. 1. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 9-a din 2018. ISSN 2067-8193 = Apa - un miracol

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (336)

PUBLICAŢII SERIALE 335

1879. Aviz pentru navigatori : publicaţie anuală / Direcţia Hidrografică Maritimă. - Ed. specială. - Constanţa : Direcţia Hidrografică Maritimă, [20--]-

Anual. - Supliment al publicaţiei lunare cu acelaşi titlu. - Supliment: "Anexă la ediţia specială a Avizului pentru navigatori". - Are ediţie şi în limba engleză. - Descrierea s-a făcut după Nr. 1/10 din 2018.

ISSN 2285-4746 = Aviz pentru navigatori (Ed. specială) 1880. Avize pentru navigatori : publicaţie lunară / Direcţia Hidrografică

Maritimă. - Constanţa : Direcţia Hidrografică Maritimă, 1957- Lunar. - Suplimente: "Mijloace de semnalizare maritimă şi reglementări în

zona de litoral a României", "Aviz pentru navigatori (Ed. specială)"=ISSN 2285-4746. - Are ediţie şi în limba engleză. - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018.

ISSN 2285-4231 = Avize pentru navigatori 1881. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences /

North University Center of Baia Mare ; chief ed.: prof. univ. dr. Gheorghe Ştefan Damian. - Vol. 1 (2006), nr. 1- . - Baia Mare : North University Center of Baia Mare, 2006-

Semestrial. - Are şi ediţie online (www.ubm.ro/site/CJEES/). ISSN 1842-4090 = Carpathian Journal of Earth and Environmental

Sciences 1882. Cumulative List of Notice to Mariners : Annual Notices to

Mariners Temporary and Preliminary Notices / Maritime Hydrographic Directorate. - Constanţa : Maritime Hydrographic Directorate, [200-]-

Anual. - Are ediţie şi în limba română. - Descrierea s-a făcut după nr. din 2018.

1883. Fenomene atmosferice şi evoluţia vremii pe glob [Resursă

electronică] : simpozion regional / Colegiul Tehnic "Mihai Bravu", Societatea Meteorologică Română ; coord.: prof. dr. Stancu Iulian. - Ed. 1 (2014)- . - Bucureşti : [s.n.], 2014-

Anual. ISSN 2359-8085 = Fenomene atmosferice şi evoluţia vremii pe glob (CD-

ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (337)

336 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1884. Lista recapitulativă a avizelor pentru navigatori / Direcţia Hidrografică Maritimă. - Constanţa : Direcţia Hidrografică Maritimă, [200-]-

Anual. - Are ediţie şi în limba engleză. - Descrierea s-a făcut după nr. din 2018.

1885. The Miracle of Water International Symposium : abstracts . -

Vol. 1 (2018)- . - Buzău : Teocora, 2018- Anual. ISSN 2601-5161 = Abstracts (The Miracle of Water International

Symposium) 1886. Notices to mariners : monthly publication / Maritime

Hydrographic Directorate. - Constanţa : Maritime Hydrographic Directorate, 2011- Periodicitate necunoscută. - Are ediţie şi în limba română. - Suplimente:

"Annex to Special Edition of Notices to Mariners", "Notice to mariners (Special ed.)"=ISSN 2285-9659. - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018.

ISSN 2285-4738 = Notices to mariners 1887. Notices to mariners : annual publication / Maritime Hydrographic

Directorate. - Special ed. - Constanţa : Direcţia Hidrografică Maritimă, [2013]- Anual. - Supliment al publicaţiei lunare cu acelaşi titlu. - Are ediţie şi în

limba română. - Descrierea s-a făcut după Nr. 1/10, ed. specială din 2018. ISSN 2285-9659 = Notices to mariners (Special ed.) 1888. Romanian Journal of Mineral Deposit / Geological Institute of

Romania, Society of Economic Geology of Romania ; dir.: dr. Marcel Mărunţiu, dr. Gheorghe Damian ; ed.-in-chief: Sorin Silviu Udubaşa. - Vol. 75 (1992)- . - Bucureşti : Institutul Geologic al României, 1992-

Semestrial. - Înlocuieşte din 1992 publicaţia "Dări de seamă ale şedinţelor Institutului de Geologie şi Geofizică. 2. Zăcăminte, Geochimie"=ISSN 1221-468X a cărei numerotare o continuă. - Din 1994 editat de Institutul Geologic al României. - Vol. 84, nr. special conţine Seventh National Symposium on Economic Geology "Mineral Resources of Carpathian Area".

ISSN 1220-5648 = Romanian Journal of Mineral Deposit

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (338)

PUBLICAŢII SERIALE 337

1889. Scientific Annals of the Danube Delta Institute = Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" / "Danube Delta" National Institute for Research and Development ; chief ed.: dr. Zsolt Török. - 2000/2001 (2002)- . - Tulcea : Editura C.I.T.D.D., [2002]-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei Naţionale. - Între [2002]-2006 a apărut bilingv (română-engleză) cu ISSN 1583-6932. - Înlocuieşte din 2002 publicaţia "Analele ştiinţifice ale Institutului de Cercetare şi Proiectare "Delta Dunării" =ISSN 1221-6240.

ISSN 1842-614X = Scientific Annals of the Danube Delta Institute

57 Științe biologice în general

1890. Acta biologica marisiensis / Universitatea de Medicină şi

Farmacie din Târgu Mureş ; ed.-in-chief: Corneliu Tănase ; managing ed.: Domokos Erzsébet. - Vol. 1 (2018), issue 1- . - Târgu Mureş : University Press, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-6141 = Acta Biologica Marisiensis (Print) 1891. Acta Musei Tutovensis. Ştiinţele vieţii şi pământului / Muzeul

"Vasile Pârvan" Bârlad ; red. şef: prof. univ. dr. Vlad Aurel Codrea ; red.: muzeograf dr. ing. Laurenţiu Ursachi, prof. Mihai Brânzilă. - Vol. 1 (2018)- . - Bârlad : Casa Editorială "Demiurg", 2018-

Anual. - Rezumate în limba engleză. - Rezultat din scindarea în 2015 a publicaţiei "Acta Musei Tutovensis"=ISSN 1842-2373.

ISSN 2601-6575 = Acta Musei Tutovensis. Ştiinţele vieţii şi pământului 1892. Agriculture for Life, Life for Agriculture. Section 6,

Biotechnology [Resursă electronică] : international conference : book of abstracts / University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. Faculty of Biotechnologies ; general ed.: Călina Petruţa Cornea. - 2016- . - Bucharest : Ceres, 2016-

Anual. ISSN 2501-7195 = Agriculture for Life, Life for Agriculture. Section 6,

Biotechnology (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (339)

338 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1893. Analele Universităţii din Oradea. Fascicula biologie / ed. in chief: Cristian F. Blidar. - Tom. 1 (1994)- . - Oradea : University of Oradea, 1994-

Anual. - Antetitlu: Romanian Ministry of Education, Research Yourth and Sport. - Text în limba engleză. - Apare structurată în două părţi: partea I - biologie animală şi partea a II-a - biologie vegetală, microbiologie. - Are şi ediţie pe suport electronic. - Are şi ediţie online (www.bioresearch.ro/revistaen.html).

ISSN 1224-5119 = Analele Universităţii din Oradea. Fascicula biologie 1894. Analele Universităţii din Oradea. Fascicula biologie [Resursă

electronică] / ed.-in-chief: Cristian F. Blidar. - Vol. 1 (2006)- . - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2006-

Anual. - Antetitlu: Romanian Ministry of National Education. - Text în limba engleză. - Are şi ediţie tipărită. - Are şi ediţie online (www.bioresearch.ro/revistaen.html).

ISSN 1842-6433 = Analele Universităţii din Oradea. Fascicula biologie (CD-ROM)

1895. Annuaire roumain d'anthropologie / Académie Roumaine ; réd.:

Virginia Petrică. - Tom. 1 (1964)- . - Bucarest : Editura Academiei Române, 1964-

Anual. ISSN 0570-2259 = Annuaire roumain d'anthropologie 1896. Bioterra : bulletin of scientific information / Universitatea

"Bioterra". - Nr. 1 (1998)- . - Bucureşti : CERMI Publishing House, 1998- Semestrial. - Între 1998-2001 editată de Fundaţia Universitară "Bioterra". ISSN 1454-816X = Bioterra (Bucureşti) 1897. Book of abstracts ( ... National Conference of Biophysics) :

research platform in Biology and Systemic Ecology / Romanian Society of Pure and Applied Biophysics. - Bucureşti : [s.n.], 2012-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. 15 din 2018. ISSN 2248-0749 = Book of abstracts ( ... National Conference of

Biophysics)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (340)

PUBLICAŢII SERIALE 339

1898. Ecochim / Liceul Tehnologic Oltchim ; coord.: prof. Frăţilă Mariana. - Nr. 1 (2009)- . - Râmnicu Vâlcea : Liceul Tehnologic Oltchim, 2009-

Semestrial. - Are şi ediţie online (grupolchim.dap.ro). ISSN 2065-4480 = Ecochim (Râmnicu Vâlcea) 1899. Extreme Life, Biospeology & Astrobiology : international journal

of the Bioflux Society / ed. in chief: Carpa Rahela. - Vol. pilot (2008)- . - Cluj-Napoca : Bioflux, 2008-

Semestrial. - Pe copertă titlul "ELBA Bioflux". ISSN 2066-7671 = Extreme Life, Biospeology & Astrobiology 1900. Martor : revue d'anthropologie = The Museum of the Romanian

Peasant Anthropology review / Museé du Paysan Roumain ; dir. dr.: Ioana Popescu ; réd. en chef: Simina Bădică. - Nr. 1 (1996)- . - Bucureşti : Martor, 1996-

Anual. ISSN 1224-6271 = Martor (Bucureşti) 1901. Protejăm natura : revista de biologie / Şcoala Gimnazială Sascut ;

coord.: prof. Pârvan Anca-Nicoleta. - Bacău : Rovimed Publishers, 2013- Semestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 5, nr. 8 din 2018. ISSN 2286-1289 = Protejăm natura 1902. Romanian Biotechnological Letters : an international journal /

University of Bucharest, Roumanian Society of Biological Sciences ; fondat. ed.: I.F. Dumitru ; ed.-in-chief: Ştefana Jurcoane. - Bucureşti : Ars Docendi, 1996-

La 2 luni. - Are şi ediţie online (www.rombio.eu). - Descrierea s-a făcut după Vol. 23, nr. 6 din 2018.

ISSN 1224-5984 = Romanian Biotechnological Letters 1903. Romanian Journal of Biophysics : a quarterly journal / Romanian

Society of Pure and Applied Biophysics ; honor. ed.: Constantin Dimoftache ; ed.-in-chief: Maria-Luiza Flonta. - Vol. 1 (1991), nr. 1- . - Bucharest : Editura Academiei Române, 1991-

Trimestrial. ISSN 1220-515X = Romanian Journal of Biophysics

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (341)

340 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1904. Studia Universitatis "Babeş Bolyai". Biologia / ed.-in-chief: prof. Ioan Coroiu. - An. 20 (1975)- . - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 1975-

Semestrial. - Text în limba engleză. - Serie a publicaţiei "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" a cărei numerotare o preia. - Înlocuieşte din 1975 publicaţia "Studia Universitatis "Babeş Bolyai". Series biologia"=ISSN 0039-3398 a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.studia.ubbcluj.ro/serii/biologia).

ISSN 1221-8103 = Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Biologia 1905. Studii şi cercetări ştiinţifice. Biologie = Scientific Studies and

Researches. Series Biology / Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău ; chief ed.: Maria Prisecaru / The University "Vasile Alecsandri" of Bacău. - Serie nouă, Nr. 1/1996 (1997)- . - Bacău : Alma Mater, 1997-

Anual. - Apare în două secţiuni: Seria biologie vegetală şi Seria biologie animală. - Înlocuieşte din 1997 publicaţia "Studii şi cercetări ştiinţifice - Institutul Pedagogic din Bacău. Seria ştiinţe biologice". - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1224-919X = Studii şi cercetări ştiinţifice - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău. Biologie

1906. Verde pentru viaţă : revista Eco / coord.: prof. dr. Acatrinei Delia

Geanina. - Iaşi : Liceul Teoretic "Al.I. Cuza", 2018- Anual. ISSN 2601-7997 = Verde pentru viaţă (Iaşi)

58 Botanică

1907. Acta Horti Botanici Bucurestiensis / Universitatea din Bucureşti.

Grădina Botanică "D. Brândză" ; ed.-in-chief: Paulina Anastasiu. - 1996/1997 (1998)- . - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1998-

Anual. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 1998 publicaţia "Lucrările Grădinii Botanice din Bucureşti"=ISSN 0374-1273.

ISSN 1453-8830 = Acta Horti Botanici Bucurestiensis

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (342)

PUBLICAŢII SERIALE 341

1908. Catalog de seminţe colectate în anul... oferite pentru schimb de Grădina Botanică "Alexandru Borza" a Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj = Delectus seminum anno... collectorum quae Hortus Botanicus "Alexandru Borza" Universitatis Clusiensis Babeş-Bolyai pro mutua commutatione offert . - 1962- . - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 1962-

Anual. ISSN 0376-611X = Catalog de seminţe colectate în anul... oferite pentru

schimb de Grădina Botanică "Alexandru Borza" a Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj

1909. Contribuţii botanice / Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca.

Grădina Botanică "Alexandru Borza" ; ed.-in-chief: prof. univ. dr. Vasile Cristea. - 1958(1958)- . - Cluj-Napoca : Risoprint, 1958-

Anual. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte publicaţia "Buletinul Grădinii Botanice din Cluj" apărută între anii 1921-1948. - Are şi ediţie online (www.reviste.ubbcluj.ro/contributii_botanice/en/).

ISSN 0069-9616 = Contribuţii botanice 1910. Journal of Plant Development / Universitatea "Alexandru Ioan

Cuza" din Iaşi. Grădina Botanică "Alexandru Fătu" ; ed.: prof. dr. Cătălin Tănase. - Vol. 15 (2008)- . - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2008-

Anual. - Înlocuieşte din 2008 publicaţia "Buletinul Grădinii Botanice "Anastasie Fătu" Iaşi"=ISSN 1224-2357. - Are şi ediţie online (www.plant-journal.uaic.ro).

ISSN 2065-3158 = Journal of Plant Development 1911. Romanian Journal of Biology. Plant Biology / Romanian

Academy ; honor. ed.: prof. Gheorghe Zarnea ; ed.-in-chief: prof. dr. Constantin Toma. - Vol. 49/50 (2007)- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2007-

Semestrial. - Înlocuieşte din 2007 publicaţia "Revue roumaine de biologie. Série de biologie végetale"=ISSN 0250-5517 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1843-3782 = Romanian Journal of Biology. Plant Biology

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (343)

342 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

6 ŞTIINŢE APLICATE

61 Științe medicale. Medicină

1912. abcDiabet / red. şef: Anca Ardeleanu. - Bucureşti : Burda

România, 2016- Trimestrial. ISSN 2501-6253 = abcDiabet (Bucureşti) 1913. Acta Endocrinologica : the international journal / Romanian

Academy, Romanian Society of Endocrinology ; ed.-in-chief: Mihail Gr. Coculescu. - New Series, Vol. 1 (2005), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2005-

Trimestrial. - Fondat cu acelaşi titlu în 1938. - Înlocuieşte din 2005 publicaţia "Romanian Journal of Endocrinology"=ISSN 1221-356X. - Are şi ediţie online (www.acta-endo.ro).

ISSN 1841-0987 = Acta Endocrinologica (Bucureşti. 2005) 1914. Acta Medica Transilvanica / "Lucian Blaga" University of Sibiu.

"Victor Papilian" Faculty of Medicine, College of Physicians of the County of Sibiu ; fondat.: prof. univ. dr. Liviu Vulcu ; red. şef: prof. dr. Carmen Domnariu. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 1996-

Trimestrial. - Antetitlu: Ministry of Health, National Public Health Institute, Regional Public Health Centre Sibiu. - Între 1996-2011 a apărut ediţie bilingvă (română-engleză). - Din 2012 apare in limba engleză. - Are şi ediţie online (www.amtsibiu.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 23, Nr. 4 din 2018.

ISSN 1453-1968 = Acta Medica Transilvanica (Print) 1915. Acta neurologica / red. şef.: prof. univ. dr. Ştefania Kory

Calomfirescu. - Nr. 1/2 (2017)- . - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2018- Semestrial. ISSN 2601-9604 = Acta neurologica (Cluj-Napoca) 1916. Acta Stomatologica Marisiensis / Universitatea de Medicină şi

Farmacie din Târgu Mureş ; ed.-in-chief: Mircea Suciu ; dep. ed.: Mariana Păcurar ; managing ed.: Edwin Sever Bechir. - Vol. 1 (2018), issue 1- . - Târgu Mureş : University Press, 2018-

Semestrial. ISSN 2601-6877 = Acta Stomatologica Marisiensis

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (344)

PUBLICAŢII SERIALE 343

1917. Activitatea unităţilor sanitare / Institutul Naţional de Statistică. - 2003 (2004)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2004-

Anual. - Are şi ediţie pe suport electronic. ISSN 1584-8140 = Activitatea unităţilor sanitare 1918. Activitatea unităţilor sanitare [Resursă electronică] / Institutul

Naţional de Statistică. - 2008(2009)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2009-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2066-4095 = Activitatea unităţilor sanitare (CD-ROM) 1919. Aderm : anuar Dermatocosmetică şi Cosmetologie . - 2018- .

- Bucureşti : Salus media, 2018- Anual. ISSN 2559-3978 = Aderm (Bucureşti) 1920. Al ... Congres Naţional al Societăţii Române de Chirurgie

Cardiovasculară : volum de rezumate [Resursă electronică] / Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară. - Bucureşti : [s.n.], 2018-

Anual. - Pe cop. tit. "SRCCV ...". - Descrierea s-a făcut după Vol. 14 din 2018.

ISSN 2601-9973 = Volum de rezumate (Al ... Congres Naţional al Societăţii Române de Chirurgie Cardiovasculară)

1921. Al ...-lea Congres al Asociaţiei de Endocrinologie Clinică din

România [Resursă electronică] : Volum rezumate / Asociaţia de Endocrinologie Clinică din România ; Coord. prof. univ. dr. Constantin Dumitrache, prof. univ. dr. Eduard Circo. - Constanţa : Exclusiv Houston NPA, 2006-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 13-a din 2018. ISSN 2457-6883 = Al ...-lea Congres al Asociaţiei de Endocrinologie

Clinică din România (CD-ROM) 1922. Al ...-lea Congres de Sănătate orodentară şi managementul

stomatologic : program, rezumate / Asociaţia Română de Sănătate Publică Orodentară. - Constanţa : Next Book, 2015-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 16-a din 2018. ISSN 2457-1148 = Al ...-lea Congres de Sănătate orodentară şi

managementul stomatologic

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (345)

344 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1923. Alergologia : revista Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie Clinică / ed.-in-chief: Roxana Silvia Bumbăcea. - An. 1 (2017), nr. 1- . - Bucureşti : Medichub Media, 2017-

Trimestrial. ISSN 2601-047X = Alergologia (Bucureşti) 1924. Anuar de fitoterapie şi suplimente alimentare . - 2016- . -

Bucureşti : Salus Media, 2016- Anual. ISSN 2501-6377 = Anuar de fitoterapie şi suplimente alimentare 1925. Archives of the Balkan Medical Union : the official journal /

fondat.: M. Popescu Buzeu ; ed.-in-chief: V. Cândea. - New series . - Bucharest : Celsius Publishing House, [2004]-

Trimestrial. - Fondat în 1963. - Înlocuieşte din [2000] publicaţia "Archives de l'Union Medicale Balcanique"=ISSN 0041-6940 a cărei numerotare o continuă. - Descrierea s-a făcut după Vol. 53, nr. 2 din 2018.

ISSN 1584-9244 = Archives of the Balkan Medical Union 1926. Asklepios : international medical congress for students and young

doctors / "Lucian Blaga" University of Sibiu. "Victor Papilian" Faculty of Medicine, "Hipocrates" Medical Students Society. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2007-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 11-a din 2018. ISSN 1843-0406 = Asklepios (Sibiu) 1927. Buletinul Asociaţiei Balint : periodic trimestrial / red. şef: Albert

Veress. - Nr. 1 (1999)- . - Miercurea Ciuc : Alutus, 1999- Trimestrial. - În 1999 a apărut cu titlul "Buletinul informativ al Asociaţiei

Balint din România". - Descrierea s-a făcut după Nr. 80 din 2018. ISSN 1454-6051 = Buletinul Asociaţiei Balint 1928. Click! Sănătate / red. şef: Ionela Croitorescu. - Bucureşti :

Adevărul Holding, 2009- Lunar. - Are şi ediţie online (www.clicksanatate.ro). - Supliment: "Ghidul

clinicilor din Bucureşti"=ISSN 2248-1206, "Click! Sănătate special"=ISSN 2537-2920. - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018.

ISSN 2065-6831 = Click! Sănătate

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (346)

PUBLICAŢII SERIALE 345

1929. Clujul medical : journal of medicine and pharmacy = scientific journal / "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy ; ed.: Dan L. Dumitraşcu. - An. 63 (1990), nr. 1-[Vol 91 (2018), nr. 4] . - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 1990-2018.

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.clujulmedical.umfcluj.ro). - Supliment: "Clujul medical. Supplement"=ISSN 2602-0092.

ISSN 1222-2119 = Clujul medical 1930. Clujul medical. Supplement : journal of medicine and pharmacy /

"Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy ; ed.: prof. dr. Simona Clichici, prof. dr. Adriana Filip, prof. dr. Şoimiţa-Mihaela Suciu. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2010-

Bilunar. - Supliment la: "Clujul medical"=ISSN 1222-2119. - Descrierea s-a făcut după Vol. 91, supplement 6 din 2018.

ISSN 2602-0092 = Clujul medical. Supplement 1931. Conferinţa de cercetare în nursing = Nursing Research

Conference : rezumatele lucrărilor / Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Şcoala Postliceală "Henri Coandă", Liceul Teoretic "Victor Babeş", Şcoala Postliceală "Ocrotirea", Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Filiala Cluj. - Cluj-Napoca : Risoprint, [2010]-

Anual. - Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2343-8487 = Conferinţa de cercetare în nursing 1932. Conferinţa Internaţională "Prevenţie 360+5" : volum de

rezumate [Resursă electronică]. - Bucureşti : Salus Media, 2018- Anual. - Ed. bilingvă română-engleză. - Descrierea s-a făcut după Nr. 2

din 2018. ISSN 2601-4335 = Volum de rezumate (Conferinţa Internaţională

"Prevenţie 360+5") 1933. Conferinţa naţională Alzheimer : program final şi volum de

rezumate ştiinţifice = National Alzheimer Conference : final program and scientific abstract book [Resursă electronică] / Societatea Română Alzheimer. - Bucureşti : [s.n.], 2018-

Anual. - Are şi ediţie online (www.alzcongres.ro). - Descrierea s-a făcut după Vol. 8 din 2018.

ISSN 2601-4017 = Volum de rezumate ştiinţifice - Conferinţa naţională Alzheimer (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (347)

346 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1934. Conferinţa naţională de radiologie şi imagistică medicală [Resursă electronică] : volum de rezumate / Societatea de Radiologie şi Imagistică Medicală din România. - Iaşi : Societatea de Radiologie şi Imagistică Medicală din România, 2016-

Anual. - Descrierea s-a făcut după ed. din 2016. ISSN 2537-267X = Conferinţa naţională de radiologie şi imagistică

medicală (CD-ROM) 1935. Conferinţa regională de cancer bronhopulmonar : Volum de

rezumate [Resursă electronică] / Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova ; coord.: şef lucrări dr. Alin Demetrian. - Nr. 1 (2016)- . - Bucureşti : Exclusiv Houston NPA, 2016-

Anual. - Text şi în lb. engleză. 1936. Congresul Naţional cu participare internaţională pentru

Studenţi, Farmacişti şi Medici Rezidenţi - GALMED : carte de abstracte / Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Facultatea de Medicină şi Farmacie, Societatea Studenţilor Medicinişti. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 8-a din 2018 . - Galaţi : Galaţi University Press, 2016-

Anual. ISSN 2537-4907 = Congresul Naţional cu participare internaţională

pentru Studenţi, Farmacişti şi Medici Rezidenţi - GALMED 1937. Congresul naţional de otorinolaringologie şi chirurgie cervico-

facială [Resursă electronică] : volum de rezumate = National Romanian Congress of Otorhinolaryngology and Cervico Facial Surgery with International Participation : Abstract Book / Societatea Română de Otorinolaringologie şi Chirurgie Cervico-Facială. - Bucureşti : [s.n.], 2016-

Anual. - Titlu, sumar, text şi în limba engleză. - Descrierea s-a făcut după ed. din 2018.

ISSN 2537-3277 = Congresul naţional de otorinolaringologie şi chirurgie cervico-facială (CD-ROM)

1938. Congresul Societăţii Române de Cataractă şi Chirurgie

Refractivă ; Conferinţa anuală a Societăţii Române Retina / Societatea Română de Cataractă şi Chirurgie Refractivă, Societatea Română Retina. - Bucureşti : Paloma Tours, 2014-

Anual. - Rezumate şi în lb. Engleză. - Descrierea s-a făcut după ed. din 2017.

ISSN 2501-8418 = Conferinţa anuală a Societăţii Române Retina

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (348)

PUBLICAŢII SERIALE 347

1939. Copii şi părinţi : totul despre tine şi copilul tău / Red. şef Lucia

Bobi. - Bucureşti : [s.n.], 2014- Lunar. - Are şi ediţie online (www.revistacsp.ro). - Descrierea s-a făcut

după Nr. 60 din 2018. ISSN 2392-7046 = Copii şi părinţi 1940. Dental dialogue : jurnal internaţional de tehnică dentară / Centrul

Român de Educaţie Dentară. - Ed. lb. română. - Braşov : Dialog Dentar, 2008- La 2 luni. - Editat sub franciză teamwork media GmbH, Fuchstal-

Germania. - Are şi ediţie online (www.dialogdentar.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 4 din 2018.

ISSN 2068-6129 = Dental dialogue 1941. Dental Target : clinic & lab : revistă de actualitate dentară / red.

şef: Claudia Lăzărescu. - An. 1(2006), nr. 1- . - Bucureşti : Dental Target, 2006-

Trimestrial. - Rezumate în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.dentaltarget.ro).

ISSN 1842-5054 = Dental Target 1942. Doctorul zilei : revistă lunară gratuită, se distribuie împreună cu

"Evenimentul zilei" / red. şef: Simona Ionescu. - Bucureşti : Evenimentul şi Capital, 2012-

Lunar. - Are şi ediţie online (www.doctorulzilei.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 67 din 2018.

ISSN 2344-3294 = Doctorul zilei 1943. Élet + egészség : egészégügyi, nevelési és családi folyóirat /

Centrul de Sănătate şi Medicină Preventivă Herghelia, Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie ; red. şef: lect. univ. dr. Nicolae Dan. - 1. Év (2010), 1. sz.- . - Pantelimon : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2010-

La 2 luni. - Are ediţie şi în limba română. ISSN 2067-6999 = Élet + egészség

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (349)

348 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1944. Euro-Asian Journal of Surgery and Medicine / The Euro-Asian Bridge Society, Clinical and experimental cardiovascular research foundation - CECRF ; ed.-in-chief: Grigore Tinică. - Vol. 1 (2017), nr. 1- . - Iaşi : [s.n.], 2017-

Trimestrial. - Nr. 1 din 2017 contine programul şi lucrările prezenate la "13th Annual Meeting of the Euro-Asian Bridge Society for Cardiovascular Surgery" şi la "The 3rd Symposium of Pediatric Cardiology & Cardiac Surgery".

ISSN 2559-768X = Euro-Asian Journal of Surgery and Medicine 1945. Fő az egészég : egészég, sport, turizmus, szépség : Hargita meghyei

magazin / Dir. Izsák József. - Ediţia de Harghita. - Marosvásárhely : Light, 2011- Lunar. - Are ediţie şi în limba română. - Are şi ediţie online

(www.sanatateaconteaza.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 85 din 2018. ISSN 2344-1925 = Fő az egészég 1946. Ginecologia.ro : revistă de educaţie medicală continuă dedicată

ginecologilor, obstetricienilor, moaşelor şi asistenţilor medicali din România / red. şef: prof. dr. Radu Vlădăreanu. - An. 1(2013), nr. 1- . - Bucureşti : Versa Media, 2013-

Trimestrial. ISSN 2344-2301 = Ginecologia.ro (Bucureşti) 1947. Human & Veterinary Medicine : international journal / Bioflux

Society ; ed.-in-chief: Vesa Ştefan Cristian. - Vol. pilot (2007)- . - Cluj-Napoca : Bioflux, 2009-

De 3 ori pe an. - În 2014 are un nr. special care conţine "Transilvania International Congress of Dentistry", 5-th edition, Cluj-Napoca, 9-11 october 2014. - Are şi ediţie online (www.hvm.bioflux.com.ro).

ISSN 2066-7655 = Human & Veterinary Medicine 1948. Infecţio.ro : revistă de educaţie medicală continuă / red. şef: Mircea

Ioan Popa. - Bucureşti : Versa Puls Media, 2005- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 14, nr. 55 din 2018. ISSN 1841-348X = Infecţio.ro (Bucureşti) 1949. Info Egészséges : Hargita, Kovászna és Maros megyékben

terjesztett hetilap . - 1. Év. (2009), 1. sz.- . - Fitod : Riegel, 2009- Săptămânal. ISSN 2065-6963 = Info Egészséges

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (350)

PUBLICAŢII SERIALE 349

1950. Info-nursing : revista / Filiala Iaşi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România ; red. şef: Izabela Agavriloaie. - Nr. 1 (2014)- . - Iaşi : Filiala Iaşi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, 2014-

Trimestrial. ISSN 2360-2139 = Info-nursing (Iaşi) 1951. International Conference on Interdisciplinary Management of

Diabetes Mellitus and its Complications : interdisciplinary approaches in diabetic chronic kidney disease / Association for renal Metabolic and Nutrition Studies ; ed.: dr. Cristian Serafinceanu, dr. Octavian Negoiţă, dr. Viviana Elian. - Ed. 1(2015)- . - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2015-

Anual. ISSN 2393-3488 = International Conference on Interdisciplinary

Management of Diabetes Mellitus and its Complications 1952. International Journal of Medical Dentistry / Academy of

Romanian Scientists, "Apollonia" University of Iaşi ; ed.-in-chief: Vasile Burlui. - Vol. 13 (2009), Nr. 1- . - Iaşi : Editura Apollonia, 2009-

Trimestrial. - Înlocuieşte din 2009 publicaţia "Medicina stomatologică (Iaşi)"=ISSN 1453-1224 a cărei numerotare o continuă. - Între 2009-2011 a apărut cu titlul "Journal of Romanian Medical Dentistry". - Are şi ediţie online (www.ijmd.ro).

ISSN 2066-6063 = International Journal of Medical Dentistry 1953. Journal of Clinical Sexology / Romanian Society of Clinical

Sexology and Human Procreation ; founder and ed.-in-chief: Vasile Niţescu. - No. 1 (2018)- . - Bucureşti : [s.n.], 2018-

Trimestrial. ISSN 2602-0173 = Journal of Clinical Sexology 1954. The Journal of Critical Care Medicine / The University of

Medicine and Pharmacy Târgu Mureş ; ed.-in-chief: Leonard Azamfirei. - Vol. 1(2015), nr. 1- . - Târgu Mureş : University PressTârgu Mureş, 2015-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.jccm.ro). ISSN 2393-1809 = The Journal of Critical Care Medicine

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (351)

350 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1955. Journal of Evidence-Based Psychoterapies / International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health ; found. ed.: Ph.D. Daniel David ; ed.: Ph.D. Ioana-Alina Cristea. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2014-

Semestrial. - Are şi ediţie online (www.psychotherapy.ro). - Descrierea s-a făcut după Vol. 18, nr. 51 din 2018.

ISSN 2360-0853 = Journal of Evidence-Based Psychoterapies 1956. Journal of Hypertension Research ; ed.-in-chief: Maria

Dorobanţu. - Vol. 1 (2015), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2015-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.hypertens.org). ISSN 2457-3906 = Journal of Hypertension Research 1957. Journal of Medicine and Life / "Carol Davila" University

Foundation ; found. ed.: Florian Popa ; ed.-in-chief: Dafin F. Mureşanu. - Vol. 1 (2008), nr. 1- . - Bucharest : "Carol Davila" University Press, 2008-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.medandlife.ro). ISSN 1844-122X = Journal of Medicine and Life 1958. Journal of Surgical Sciences : for students and young doctors /

"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy ; found. ed.: Alexandra Bolocan, Dan Nicolae Păduraru ; Honor. ed. Ioanel Sinescu ; ed.-in-chief: Silviu Constantinoiu. - Vol. 1(2014)- . - Bucharest : "Carol Davila" University Press, 2014-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.journalofsurgicalsciences.com). ISSN 2360-3038 = Journal of Surgical Sciences 1959. The Journal of the Semiology Club : medical semiology /

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu". Clubul de Semiologie ; ed. assistant: prof. dr. Olga Hilda Orăşan. - Vol. 1(2015)- . - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015-

Anual. - Text şi în lb. engleză. ISSN 2537-2963 = The Journal of the Semiology Club 1960. JURMED. Jurnal de sănătate / Tour Media Print. - Bucureşti :

Tour Media Print, 2012- Lunar. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după An. 8, nr. 76 din 2018. ISSN 2501-1871 = JURMED (Bucureşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (352)

PUBLICAŢII SERIALE 351

1961. JURMED. Jurnal de sănătate : Anestezie şi terapie intensivă / Tour Media Print. - Bucureşti : Tour Media Print, 2012-

Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). - Descrierea s-a făcut după ed. din 2017.

ISSN 2501-4382 = JURMED. Anestezie şi terapie 1962. JURMED. Jurnal de sănătate : Cardiologie şi chirurgie

cardiovasculară . - Bucureşti : Tour Media Print, 2013- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2537-2475 = JURMED. Cardiologie şi chirurgie cardiovasculară 1963. JURMED. Jurnal de sănătate : Chirurgie generală / Tour

Media Print. - Bucureşti : Tour Media Print, 2013- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). ISSN 2501-6180 = JURMED. Chirurgie generală 1964. JURMED. Jurnal de sănătate : Chirurgie plastică, estetică şi

microchirurgie reconstructivă / Tour Media Print. - Bucureşti : Tour Media Print, 2012-

Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). - Descrierea s-a făcut după ed. din 2018.

ISSN 2501-4374 = JURMED. Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă

1965. JURMED. Jurnal de sănătate : Dermatologie / Tour Media

Print. - Bucureşti : Tour Media Print, 2013- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2537-2521 = JURMED. Dermatologie 1966. JURMED. Jurnal de sănătate : Diabet / Tour Media Print. -

Bucureşti : Tour Media Print, 2013- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2501-6199 = JURMED. Diabet

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (353)

352 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1967. JURMED. Jurnal de sănătate : Gastroenterologie / Tour Media Print. - Bucureşti : Tour Media Print, 2016-

Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). - Descrierea s-a făcut după ed. din 2018.

ISSN 2501-6210 = JURMED. Gastroenterologie 1968. JURMED. Jurnal de sănătate : Geriatrie şi gerontologie / Tour

Media Print. - Bucureşti : Tour Media Print, 2013- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2537-253X = JURMED. Geriatrie şi gerontologie 1969. JURMED. Jurnal de sănătate : Medicină de familie / Tour

Media Print. - Bucureşti : Tour Media Print, 2013- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2501-2789 = JURMED. Medicină de familie 1970. JURMED. Jurnal de sănătate : Medicină de laborator / Tour

Media Print. - Bucureşti : Tour Media Print, 2012- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2501-6164 = JURMED. Medicină de laborator 1971. JURMED. Jurnal de sănătate : Medicină internă / Tour Media

Print. - Bucureşti : Tour Media Print, 2013- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2501-2800 = JURMED. Medicină internă 1972. JURMED. Jurnal de sănătate : Medicină sportivă / Tour Media

Print. - 2018- . - Bucureşti : Tour Media Print, 2018- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). ISSN 2601-5048 = JURMED. Medicină sportivă 1973. JURMED. Jurnal de sănătate : Neurologie / Tour Media Print. -

Bucureşti : Tour Media Print, 2012- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2501-4390 = JURMED. Neurologie

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (354)

PUBLICAŢII SERIALE 353

1974. JURMED. Jurnal de sănătate : Obstetrică-ginecologie / Tour Media Print. - Bucureşti : Tour Media Print, 2012-

Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). - Descrierea s-a făcut după ed. din 2018.

ISSN 2501-4358 = JURMED. Obstetrică-ginecologie 1975. JURMED. Jurnal de sănătate : Oftalmologie . - Bucureşti : Tour

Media Print, 2013- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2537-2505 = JURMED. Oftalmologie 1976. JURMED. Jurnal de sănătate : Oncologie şi imagistică

medicală . - Bucureşti : Tour Media Print, 2013- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2537-2513 = JURMED. Oncologie şi imagistică medicală 1977. JURMED. Jurnal de sănătate : Otorinolaringologie / Tour

Media Print. - Bucureşti : Tour Media Print, 2013- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2501-6172 = JURMED. Otorinolaringologie 1978. JURMED. Jurnal de sănătate : Pediatrie / Tour Media Print. -

Bucureşti : Tour Media Print, 2013- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2501-2797 = JURMED. Pediatrie 1979. JURMED. Jurnal de sănătate : Pneumologie / Tour Media Print.

- Bucureşti : Tour Media Print, 2012- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2501-4366 = JURMED. Pneumologie 1980. JURMED. Jurnal de sănătate : Psihiatrie / Tour Media Print. -

Bucureşti : Tour Media Print, 2013- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2501-188X = JURMED. Psihiatrie

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (355)

354 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1981. JURMED. Jurnal de sănătate : Recuperare medicală, reumatologie şi ortopedie . - Bucureşti : Tour Media Print, 2013-

Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). - Descrierea s-a făcut după ed. din 2018.

ISSN 2537-2491 = JURMED. Recuperare medicală, reumatologie şi ortopedie

1982. JURMED. Jurnal de sănătate : Urologie / Tour Media Print. -

Bucureşti : Tour Media Print, 2013- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2501-6202 = JURMED. Urologie 1983. JURMED. Jurnal de sănătate: Neonatologie / Tour Media Print.

- Bucureşti : Tour Media Print, 2016- Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). -

Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2601-5056 = JURMED. Neonatologie 1984. Jurnal de calitate în sănătate / Asociaţia Evaluatorilor de Servicii

Medicale ; red.: Silviu Rusu, Monika Constantinescu. - Nr. 1 (2018)- . - Bucureşti : [s.n.], 2018-

Trimestrial. ISSN 2602-1277 = Jurnal de calitate în sănătate 1985. Jurnal de sexologie clinică / Societatea Română de Sexologie

Clinică şi Procreere Umană ; fondat. şi ed. şef: Vasile Niţescu. - Nr. 1 (2018)- . - Bucureşti : [s.n.], 2018-

Trimestrial. - Rezumate şi cuvinte cheie în lb. engleză. ISSN 2602-0165 = Jurnal de sexologie clinică 1986. Jurnalul pediatrului / Societatea Română de Chirurgie Pediatrică

; ed.-in-chief: Eugen Sorin Boia. - Timişoara : Eurobit, 1998- Trimestrial. - Text în limba engleză. - Are şi ediţie online

(www.jurnalulpediatrului.ro). - Descrierea s-a făcut după An. 21, Nr. 81/82 din 2018.

ISSN 2360-4557 = Jurnalul pediatrului

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (356)

PUBLICAŢII SERIALE 355

1987. Jurnalul urgentiştilor pediatri / ed.-in-chief: Solange Tamara Roşu. - Vol. 1 (2018), nr. 1- . - Iaşi : PIM, 2018-

Anual. ISSN 2601-9353 = Jurnalul urgentiştilor pediatri 1988. Kronmed : lucrări ale tinerilor studenţi şi tineri medici [Resursă

electronică] / Universitatea "Transilvania" din Braşov. - Nr. 1 (2018), ed. 1- . - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania" din Braşov, 2018-

Anual. - Text în lb. engleză. ISSN 2602-0998 = Kronmed (Braşov) 1989. Lucrări de comunicări în nursing "Profesia mea, pasiunea

mea" / Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" ; coord.: prof. dr. Iluţă Gabriel Sorin. - Nr. 1 (2018)- . - Zalău : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-7474 = Lucrări de comunicări în nursing "Profesia mea,

pasiunea mea" 1990. Lucrări ştiinţifice. Medicină veterinară = Scientifical Papers.

Veterinary Medicine / Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului. Facultatea de Medicină Veterinară ; ed.-in-chief: Ileana Nichita. - Timişoara : Agroprint, 1991-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Rezultat din scindarea în 1991 a publicaţiei "Lucrări ştiinţifice - Institutul Agronomic Timişoara. Zootehnie şi medicină veterinară"=ISSN 1220-1979 a cărei numerotare o continuă. - Descrierea s-a făcut după Vol. 51, nr. 4 din 2018.

ISSN 1221-5295 = Lucrări ştiinţifice - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului. Medicină veterinară

1991. Lucrările Conferinţei naţionale "Nutriţia sportivă de la

educaţie la performanţă" / Universitatea Româno-Americană. Facultatea de Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie. - Vol. 1 (2017), ed. 1- . - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2017-

Anual. - Text, rezumate şi cuvinte cheie în lb. română, engleză şi spaniolă.

ISSN 2601-1786 = Lucrările Conferinţei naţionale "Nutriţia sportivă de la educaţie la performanţă"

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (357)

356 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1992. Mami / red. şef: Alexandra Tiron. - Serie nouă . - Bucureşti : Burda Media, [2002]-

Lunar. - Fondată în 1995 la Cluj-Napoca, editată de Sanoma-Hearst România. - Are şi ediţie online (www.mami.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018.

ISSN 1224-6492 = Mami (Bucureşti) 1993. Maramureşul medical : revistă / Colegiul Medicilor Maramureş ;

dir. fondat.: dr. Constantin Prie ; red. şef: dr. Felix Marian. - An. 1 (2000), nr. 1- . - Baia Mare : Colegiul Medicilor Maramureş, 2000-

Trimestrial. ISSN 1841-4508 = Maramureşul medical 1994. Medic.ro : revistă de educaţie medicală continuă / red. şef: dr.

Simona Adriana Farcaş. - Nr. 1 (2004)- . - Bucureşti : Versa Media, 2004- Lunar. - Suplimente: "Gastroenterologie", "Cardiologie", "Diabetologie",

"Ginecologie" (în interiorul publicaţiei, fără pag. proprie). ISSN 1584-3513 = Medic.ro (Bucureşti) 1995. Medical Ultrasonography : an international journal of clinical

imaging : official journal / Romanian Society for Ultrasonography in Medicine and Biology ; ed.-in-chief: Daniela Fodor. - Cluj-Napoca : "Iuliu Haţieganu" Medical Publishing House, 2008-

Trimestrial. - Înlocuieşte din 2008 publicaţia "Revista română de ultrasonografie"=ISSN 1454-5829 a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.medultrason.ro). - Descrierea s-a făcut după Vol. 20, nr. 4 din 2018.

ISSN 1844-4172 = Medical Ultrasonography 1996. Medicina modernă : the journal of Bucharest College of

Physicians and the Romanian Academy of Medical Sciences = Modern Medicine / ed.-in-chief: Cătălina Poiană ; honor. ed.-in-chief: Irinel Popescu. - Bucureşti : Meida Med Publicis, 1994-

Trimestrial. - Fondată în 1994 de "Fundaţia Alpha". - Din 2014 apare serie nouă. - Rezumate şi în lb. română. - Descrierea s-a făcut după Vol. 25, nr. 3 din 2018.

ISSN 1223-0472 = Medicina modernă

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (358)

PUBLICAŢII SERIALE 357

1997. Oncolog-hematolog.ro : revistă de educaţie medicală continuă / red. şef: dr. Alexandru C. Grigorescu. - Bucureşti : Versa Media, 2007-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 12, nr. 45 din 2018. ISSN 2066-8716 = Oncolog-hematolog.ro 1998. Optimism / Fundaţia Baylor-Marea Neagră. - Constanţa : Fundaţia

Baylor-Marea Neagră, 2006- Anual. - Descrierea s-a făcut după Nr. 35 din 2018. ISSN 1842-2101 = Optimism (Constanţa) 1999. ORL.ro : revistă de educaţie medicală continuă / red. şef: dr.

Mădălina Georgescu. - Bucureşti : Versa Media, 2008- Trimestrial. - Nr. 23/2014 conţine CD-ul "Bonebrige: primul implant activ

cu transmisie osoasă a sunetului". - Descrierea s-a făcut după An. 11, nr. 41 din 2018.

ISSN 2067-6530 = ORL.ro (Bucureşti) 2000. Pediatru.ro : revistă de educaţie medicală continuă / red. şef: prof.

dr. Evelina Moraru. - Bucureşti : Versa Media, 2005- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 14, nr. 52 din 2018. ISSN 1841-5164 = Pediatru.ro (Bucureşti) 2001. Perinatologia : Romanian Journal of Maternal-Fetal and Neonatal

Medicine ; ed.: Simona Vlădeanu. - Vol. 1 (2017), nr. 1- . - Bucureşti : Versa Puls Media, 2017-

Trimestrial. - Rezumate şi în lb. engleză. ISSN 2558-8680 = Perinatologia (Bucureşti) 2002. Pneumologia : the Journal of the Romanian Society of Pneumology

/ Societatea Română de Pneumologie. - Bucureşti : Versa Media, 2006- Trimestrial. - Rezumate şi sumar şi în limba engleză. - Din 2015 apare în

limba engleză. - Înlocuieşte publicaţia "Pneumoftiziologia (Bucureşti)"=ISSN 1223-3056 a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.pneumologia.eu). - Descrierea s-a făcut după Vol. 67 nr. 4 din 2018.

ISSN 2067-2993 = Pneumologia (Bucureşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (359)

358 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2003. Politici de sănătate : sub auspiciile Equity in Health Institute / dir. gen.: Alexandra Paiu ; red. şef: Roxana Maticiuc. - Bucureşti : Quinn - The Medicine Media, 2013-

Periodicitate necunoscută. - Are şi ediţie online (www.politicidesanatate.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 33 din 2018.

ISSN 2501-2576 = Politici de sănătate 2004. Practica veterinară.ro : revista Asociaţiei Medicilor Veterinari

pentru Animale de Companie / red. şef: dr. Călin Şerdean. - Bucureşti : Versa Puls Media, 2010-

Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 9, nr. 33 din 2018. ISSN 2069-1548 = Practica veterinară.ro 2005. Proceedings of the International Conference "The Biennale

Sibiu - Chişinău" : supplement of "Acta Medica Transilvanica" . - Vol. 1 (2017), nr. 1- . - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2017-

Anual. - La Ed. a 2-a din 2018 preia numerotarea "Acta Medica Transilvanica (Print)".

ISSN 2559-6500 = Proceedings of the International Conference "The Biennale Sibiu - Chişinău"

2006. Psihiatru.ro : revista de educaţie medicală continuă / red. şef:

conf. dr. Cătălina Tudose. - Bucureşti : Puls Media, 2005- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după An. 14, nr. 55 din 2018. ISSN 1841-4877 = Psihiatru.ro (Bucureşti) 2007. Revista de medicină şcolară şi universitară / Societatea Medicilor

din Colectivităţile de Copii şi Tineri ; red. şef: conf. dr. Aurelia Cordeanu. - Vol. 1(2014), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Societatea Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri, 2014-

Trimestrial. - Titlu, rezumate, sumar şi în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.medicinascolara.ro).

ISSN 2392-8344 = Revista de medicină şcolară şi universitară

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (360)

PUBLICAŢII SERIALE 359

2008. Revista română de medicină veterinară : fondată în 1888 = The Romanian Review of Veterinary Medicine / Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România ; coord.: prof. dr. Nicolae Constantin / The General Association of Romanian Veterinarians. - Serie nouă, Vol. 1 (1990), nr. 1- . - Bucureşti : Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România, 1990-

Trimestrial. - Rezumate, sumar şi în limba engleză. - De la Vol. 25, nr. 2/2015 apare bilingv (rom.-eng.).

ISSN 1220-3173 = Revista română de medicină veterinară 2009. Romanian Journal of Cardiology = Revista română de

cardiologie / Romanian Society of Cardiology ; found. ed.: prof. dr. C. Carp / Societatea Română de Cardiologie ; ed.-in-chief: Eduard Apetrei. - Vol. 1 (1991), nr. 1- . - Bucureşti : Media Med Publicis, 1991-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Are şi ediţie pe suport electronic. - Supliment: "Abstracts - The ... National Congress of Cardiology (Print)"=ISSN 2392-6910, Abstracts - The ... National Congress of Cardiology (CD-ROM)=ISSN 2537-2661. - Are şi ediţie online (www.revistaromanadecardiologie.ro).

ISSN 1220-658X = Romanian Journal of Cardiology 2010. Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics / "Ana Aslan"

National Institute of Gerontology and Geriatrics, Societatea Română de Gerontologie şi Geriatrie ; ed.-in.-chief: acad. prof. dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici ; ed.: assoc. prof. Gabriel-Ioan Prada. - Bucureşti : Target Publishing, 1980-

Trimestrial. - Până în 2003 a apărut numai în lb. engleză. - În 2004 nu a apărut. - Rezumate în lb. engleză. - Descrierea s-a făcut după Serie nouă, Vol. 7, nr. 1 din 2018.

ISSN 0254-2307 = Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics 2011. Romanian Journal of Internal Medicine / Romanian Academy,

Academy of Medical Sciences ; ed.-in-chief: C. Tănăsescu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2001-

Trimestrial. - Înlocuieşte din 2001 publicaţia "Revue roumaine de médecine interne"=ISSN 1220-4749 a cărei numerotare o continuă. - Descrierea s-a făcut după Vol. 56, nr. 4 din 2018.

ISSN 1582-3296 = Romanian Journal of Internal Medicine

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (361)

360 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2012. Romanian Journal of Occupational Medicine ; co-ed.-in-chief: Mariana Oţelea, Claudia-Mariana Handra = Revista română de medicina muncii / Romanian Society of Occupational Medicine ; ed.-in-chief: Agripina Raşcu. - Vol. 68 (2017), nr. 1/2- . - Bucureşti : Editura Universitară, 2017-

Semestrial. - Ediţie bilingvă engleză-română. - Vol. 69 conţine lucrările "The ... National Congress on Occupational Medicine".

ISSN 2601-081X = Romanian Journal of Occupational Medicine (Print) 2013. Romanian Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology

/ Romanian Society of Musculoskeletal Oncology, Romanian Society of Arthroplasty ; ed.-in-chief: Cătălin Cîrstoiu. - Vol. 1 (2018), issue 1- . - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2018-

Semestrial. ISSN 2601-5005 = Romanian Journal of Orthopaedic Surgery and

Traumatology 2014. Romanian Journal of Pediatric Cardiology / ed.-in-chief: Alina

Costina Luca. - Vol. 1 (2018), issue 1- . - Iaşi : [s.n.], 2018- Semestrial. ISSN 2601-579X = Romanian Journal of Pediatric Cardiology 2015. Romanian Journal of Rhinology / The Romanian Rhinologic

Society ; ed.-in-chief: Codruţ Sarafoleanu. - Bucharest : Versa Puls Media, 2011- Anual. - Are şi ediţie online (www.rinologie.ro). - Descrierea s-a făcut

după Vol. 8, nr. 32 din 2018. ISSN 2069-6523 = Romanian Journal of Rhinology 2016. Romanian Neurosurgery : official journal of Romanian Society of

Neurosurgery / ed.-in-chief: Şt. M. Iencean. - Nr. 1(1992)- . - Iaşi : "Ggrigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, 1992-

Trimestrial. - Între 1992-1997 a apărut la Editura Academiei Române, 1998-[2011] la Eurostampa. - În 2004 nu a apărut. - Are şi ediţie online (www.roneurosurgery.org).

ISSN 1220-8841 = Romanian Neurosurgery 2017. RS Portal. Securitate şi sănătate în muncă / preşed.: George

Straton. - An. 1 (2016), nr. 1-[An. 3 (2018), nr. 1] . - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2016-2018.

Trimestrial. ISSN 2501-2746 = RS Portal. Securitate şi sănătate în muncă (Print)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (362)

PUBLICAŢII SERIALE 361

2018. Sănătatea contează : sănătate, sport, turism, frumuseţe / dir.: Izsák József. - Ediţia de Mureş. - Târgu Mureş : Light, [2011]-

Lunar. - Are ediţie şi în limba maghiară. - Are şi ediţie de Cluj. - Are şi ediţie online (www.sanatateaconteaza.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 116 din 2018.

ISSN 2344-1909 = Sănătatea contează (Ed. de Mureş) 2019. Sănătatea contează : sănătate-medicale, sport, turism-frumuseţe,

sănătate-natural, bio / dir.: Izsák József. - Ediţia de Cluj. - Târgu Mureş : Light, [2011]-

Lunar. - Are şi ediţie de Mureş. - Are şi ediţie online (www.sanatateaconteaza.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 68 din 2018.

ISSN 2344-1917 = Sănătatea contează (Ed. de Cluj) 2020. Sănătatea de azi / red. şef: Andreea Cohuţ. - Bucureşti : Burda

Media, [2008]- Lunar. - Descrierea s-a făcut după Nr. 12 din 2018. ISSN 2359-9170 = Sănătatea de azi 2021. Scientia Parasitologica : a quaterly journal by Scientia

Parasitologica Pro Vita Foundation / honor. presid.: Eronim Şuteu ; ed.-in-chief: Vasile Cozma. - Vol. 1 (2000), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Risoprint, 2000-

Trimestrial. - Între 2000-2009 a apărut semestrial. - Între 2000-2010 a apărut în limba română. - Are şi ediţie online (www.scientia.zooparaz.net).

ISSN 1582-1366 = Scientia Parasitologica 2022. Simpozionul de Medicină Dentară "DentActual" pentru

studenţi şi tineri medici : volum de abstracte . - 2018- . - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2018-

Anual. ISSN 2601-6265 = Volum de abstracte - Dentactual 2023. Tonica : sănătate şi frumuseţe zi de zi! / preşed.: Anca Vlad ; dir.

gen.: Otilia Ostroţki ; red. şef: Cătălina Buzdun. - Bucureşti : Galenus, 2004- Lunar. - Înlocuieşte din 2004 publicaţia "Farmacia ta magazin"=ISSN

1582-9634. - Are şi ediţie online (www.tonica.ro). - Descrierea s-a făcut după Nr. 163 din 2018.

ISSN 1584-2541 = Tonica (Bucureşti)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (363)

362 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2024. Veterinaria / Colegiul Medicilor Veterinari din România ; dir. ed.: conf. univ. dr. Viorel Andronie ; ed. şef: dr. Liviu Harbuz ; red. şef: prof. univ. dr. Alin Bîrţoiu. - Nr. 1 (2011)- . - Bucureşti : Colegiul Medicilor Veterinari din România, 2011-

Trimestrial. ISSN 2247-4935 = Veterinaria (Bucureşti) 2025. Viaţa medicală : săptămânal profesional, social şi cultural al

personalului medical din România / Societatea "Viaţa medicală românească" ; dir. fondat.: dr. Mihail Mihailide ; dir.: dr. Rodica Aron ; red. şef: dr. Aurel F. Marin. - An. 1 (1989), nr. 1- . - Bucureşti : Viaţa Medicală Românească, 1989-

Săptămânal. - Înlocuieşte din 1989 publicaţia "Muncitorul sanitar". - Are şi ediţie online (www.vmr.ro).

ISSN 1220-5354 = Viaţa medicală (Bucureşti. 1989) 2026. Viaţa stomatologică : revista / Asociaţia Medicilor Stomatologi cu

Practică Privată din România ; red. şef: dr. Vlad Cristian Deac. - Nr. 1 (1999)- . - Bucureşti : Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România, 1999-

La 2 luni. - Din 2013 titlu şi în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.viatastomatologica.ro).

ISSN 1454-5772 = Viaţa stomatologică 2027. Viaţă + sănătate : stil de viaţă, alimentaţie naturală, medicină,

familie / Centrul de Sănătate şi Medicină Preventivă Herghelia-Ceauşu de Câmpie, Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie ; dir.: Daniel Seniuc ; red. şef: lect. univ. dr. Nicolae Dan. - Nr. 1 (1999)- . - Pantelimon : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 1999-

Lunar. - Are ediţie şi în limba maghiară. ISSN 1454-6582 = Viaţă + sănătate (Pantelimon) 2028. Volum de rezumate - Conferinţa de Dermatologie "Zilele

Dermatologiei la Sibiu" . - Vol. 1 (2018), ed. 1- . - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2018-

Anual. ISSN 2601-3975 = Volum de rezumate - Conferinţa de Dermatologie

"Zilele Dermatologiei la Sibiu"

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (364)

PUBLICAŢII SERIALE 363

2029. Volum de rezumate - Congresul de Cardiologie Pediatrică / Societatea Română de Cardiologie. - Nr. 1 (2018)- . - Iaşi : Eventer.Net, 2018-

Anual. ISSN 2601-6796 = Volum de rezumate (Congresul de Cardiologie

Pediatrică) 2030. Volum de rezumate - Prevenirea Afecţiunilor Stomatologice /

Asociaţia Română de Excelenţă în Ortodonţie. - Vol. 1 (2018)- . - Iaşi : PIM, 2018-

Anual. ISSN 2601-6427 = Volum de rezumate (Prevenirea Afecţiunilor

Stomatologice) 2031. Volum de rezumate - Reuniunea anuală a oftalmologilor /

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe "Sf. Spiridon". Clinica I Oftalmologie, Societatea Română de Oftalmologie. - Nr. 1 (2017)- . - Iaşi : [s.n.], 2017-

Anual. - Ediţie bilingvă română-engleză. ISSN 2559-334X = Volum de rezumate (Reuniunea anuală a

oftalmologilor) 2032. Zâmbet de copil : revistă dedicată copiilor cu Sindrom Down şi

părinţilor acestora / Asociaţia "Down Art Therapy" ; red.: Buţu Radu Bogdan, Buţu Ionela Monica, Chimerel Cătălin. - Târgu Jiu : Asociaţia "Down Art Therapy", 2016-

La 2 luni. - Descrierea s-a făcut după Nr. 1 din 2017. ISSN 2559-785X = Zâmbet de copil (Târgu Jiu. 2016. Asociaţia "Down

Art Therapy") 2033. Zilele Pediatriei Clujene : volum de rezumate [Resursă

electronică] / Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii. - Vol. 1 (2018), ed. 1- . - Cluj-Napoca : [s.n.], 2018-

Anual. ISSN 2601-5919 = Volum de rezumate (Zilele Pediatriei Clujene)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (365)

364 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

2034. Agenda medicală . - Ediţia de buzunar., 1968 (1968)- . -

Bucureşti : Editura Medicală, 1992- Anual. - Fondat în 1968. - În anul 1991 a apărut în două părţi: "Agenda

medicală. Medicamente"=ISSN 1222-0086 şi "Agenda medicală. Actualităţi"=ISSN 1222-0078.

ISSN 1224-7340 = Agenda medicală (1992) 2035. Arta de a trăi sănătos : simpozion judeţean [Resursă electronică] ;

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Galaţi. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Galaţi : Şcoala Gimnazială Nr. 7 Galaţi, 2018-

Anual. ISSN 2601-8187 = Arta de a trăi sănătos (CD-ROM) 2036. Asul verde : supliment lunar de terapii şi viaţă naturistă, al revistei

"Formula As" / dir. coord.: Florentin Popa ; red. şef: Ilie Tudor. - Nr. 1 (2004)- . - Bucureşti : Isis, 2004-

Lunar. ISSN 1584-3548 = Asul verde 2037. Conferinţa naţională cu caracter interdisciplinar "Antibioticele

între uz şi abuz" : volum rezumate [Resursă electronică] / coord. ştiinţific: conf. dr. Gabriel-Adrian Popescu. - Nr. 1 (2014)- . - Bucureşti : Exclusiv Houston, 2014-

Anual. ISSN 2392-7259 = Volum de rezumate (Conferinţa naţională cu caracter

interdisciplinar "Antibioticele între uz şi abuz") 2038. Congresul Naţional de Farmacie din România [Resursă

electronică] : Volum rezumate = The National Congress of Pharmacy from Romania / Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Facultatea de Farmacie ; preşed. congres: prof. univ. dr. farm. Dumitru Lupuleasa. - Bucureşti : Best Data Solutions, [1984]-

La 2 ani. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 17-a din 2018. - Anexă la Ed. a 16-a din 2016 (1 vol.: 206 p.).

ISSN 2537-2823 = Congresul Naţional de Farmacie din România (CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (366)

PUBLICAŢII SERIALE 365

2039. Farmacia / Romanian Society for Pharmaceutical Sciences ; ed.-in-chief: prof. Niculina Mitrea-Vasilescu. - An. 1 (1953), nr. 1- . - Bucureşti : Printech, 1953-

La 2 luni. - Între 2012-2013 editat de "Carol Davila" University Press. - Text în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.revistafarmacia.ro).

ISSN 0014-8237 = Farmacia (Bucureşti) 2040. Farmacia ta : revista care te menţine sănătos! / preşed.: Anca Vlad

; dir. gen.: Otilia Ostroţki ; red. şef: Andra Dumachi. - Nr. 1 (1999)- . - Bucureşti : Galenus, 1999-

Lunar. - Are ediţie şi în limba maghiară. - Are şi ediţie online (www.farmaciata.ro).

ISSN 1454-7341 = Farmacia ta 2041. Farmacist.ro : revistă de informare pentru farmacişti / red. şef:

prof. dr. farm. Victoria Hîrjău. - Bucureşti : Puls Media, 2004- Lunar. - Suplimente: "Dermatologie", "Dermo-cosmetologie" (în

interiorul publicaţiei, făra numerotare proprie). - Înlocuieşte din 2004 publicaţia "Lumea farmaceutică"=ISSN 1224-368X a cărei numerotare o continuă. - Descrierea s-a făcut după An. 15, nr. 185 din 2018.

ISSN 1584-6539 = Farmacist.ro (Bucureşti) 2042. Galenus : publicaţie de informare medico-farmaceutică / dir. onor.:

prof. dr. Dumitru Lupuleasa. - Nr. 1 (2006)- . - Bucureşti : Galenus, 2006- De 10 ori pe an. - Are şi ediţie online (www.revistagalenus.ro). ISSN 1842-1970 = Galenus (Bucureşti) 2043. Iris magazin / Iris Pharm. - Nr. 1 (2018)- . - Buzău : Omega,

2018- Lunar. - Are şi ediţie online (www.irispharm.ro). ISSN 2602-0076 = iris magazin 2044. Journal of Experiential Psychotherapy = Revista de

psihoterapie experienţială / Romanian Society of Experiential Psychoterapy ; red. şef: prof. univ.dr. Iolanda Mitrofan. - Nr. 1 (1998)- . - Bucureşti : Editura SPER, 1998-

Trimestrial. - Text în limba engleză. ISSN 1453-634X = Journal of Experiential Psychotherapy

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (367)

366 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2045. JURMED. Jurnal de sănătate : Farmacie / Tour Media Print. - Bucureşti : Tour Media Print, 2016-

Anual. - Are şi ediţie online (www.jurmed-jurnaldesanatate.ro). - Descrierea s-a făcut după ed. din 2018.

ISSN 2537-2483 = JURMED. Farmacie 2046. KinetoStud : revistă ştiinţifică pentru studenţi / Universitatea

"Vasile Alecsandri" din Bacău. Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii ; ed. şef: Ochiană Gabriela. - An. 1 (2008), nr. 1- . - Bacău : Alma Mater, 2008-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei Naţionale. - Nr. 1/2012, Nr. 1/2013 conţin lucrările ştiinţifice prezentate în cadrul ediţiei a 9-a şi a 10-a a sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti competiţionale "Cercetări interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul educaţie fizică şi sport".

ISSN 1844-9441 = KinetoStud (Bacău) 2047. Magazinul verde : sănătate din natură / ed. coord. Liliana Petruş. -

Bucureşti : Alias Publishing, 2012- .- (Mozaic de buzunar). Lunar. - Descrierea s-a făcut după An. 7, nr. 12 din 2018. ISSN 2284-7839 = Magazinul verde 2048. Medical Business : revista producătorilor de medicamente români

şi străini : publicaţie care se adresează medicilor şi farmaciştilor din România. - An. 1 (2001), nr. 1- . - Bucureşti : N&I Medical Advertising, 2001-

La 2 luni. ISSN 1582-8247 = Medical Business (Bucureşti) 2049. RAM medica : revista de aparatură medicală / dir. fondat.: Mihai

Cheţan ; red. şef: Iuliana Bunea. - Serie nouă, An. 4 (2002), nr. 1- . - Bucureşti : Medro, 2002-

Lunar. - Înlocuieşte din 2002 publicaţia "RAM (Bucureşti)"=ISSN 1454-4717 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1583-3631 = RAM medica

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (368)

PUBLICAŢII SERIALE 367

2050. Revista română de kinetoterapie : revistă semestrială de studii, cercetări şi recenzii = Romanian Journal of Physical Therapy : half-early journal of studies, research and reviews / Universitatea din Oradea. Facultatea de Geografie, Turism şi Sport. Departamentul de Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie ; red. şef: Ciobanu Doriana. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 1995-

Semestrial. - Editată cu sprijinul Federaţiei Române a Asociaţiilor de Kinetoterapie şi a Asociaţiei Profesionale a Kinetoterapeuţilor din Transilvania. - Are şi ediţie online (www.revrokineto.com). - Descrierea s-a făcut după Vol. 24, nr. 41 din 2018.

ISSN 2069-2110 = Revista română de kinetoterapie

62 Inginerie. Tehnică în general

2051. Abstracts Proceedings - SIITME. International Symposium for

Design and Technology of Electronic Packaging / Universitatea "Politehnica" din Bucureşti. Centrul de Electronică şi Tehnici de Interconectare UPB-CETTI ; ed.: Paul Svasta, Cristina Marghescu. - Bucureşti : Cavallioti, 1996-

Anual. - Are şi ediţie online (www.siitme.ro). - Descrierea s-a făcut după Ed. a 24-a din 2018.

ISSN 2285-7109 = Abstracts Proceedings (SIITME) 2052. Acta Electrotehnica / Academy of Technical Sciences of

Romania, Technical University of Cluj-Napoca ; senior ed.: Radu Munteanu. - Vol. 43 (2002), nr. 1- . - Cluj-Napoca : Mediamira Science Publisher, 2002-

Trimestrial. - Înlocuieşte din 2002 publicaţia "Acta Electrotehnica Napocensis"=ISSN 1224-2497 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1841-3323 = Acta Electrotehnica 2053. Acta materialia transylvanica : anyagtudományi közlemények /

Erdélyi Múzeum Egyesület ; ed.-in-chief: Bitany Enikö ; publisher: Biró Annamária. - 1 Ev. (2018), 1 sz.- . - Kolozsvár [Cluj-Napoca] : Erdélyi Múzeum Egyesület, 2017-

Semestrial. - Rezumate în lb. engleză. ISSN 2601-1883 = Acta Materialia Transylvanica (Print)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (369)

368 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2054. Actualităţi şi perspective în domeniul maşinilor electrice [Resursă electronică] : simpozionul de Maşini Electrice / Institutul de Cercetări pentru Maşini Electrice. - Bucureşti : I.C.P.P.-ME, 2005-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 13-a din 2017. ISSN 1843-5912 = Actualităţi şi perspective în domeniul maşinilor

electrice (CD-ROM) 2055. Adevărul auto : supliment gratuit distribuit doar împreună cu

ziarul / red. şef: Constantin Ciobanu. - mart. (2017)- . - Bucureşti : Adevărul Holding, 2017-

Săptămânal. ISSN 2559-0790 = Adevărul auto 2056. Advances in Electrical and Computer Engineering :

communication, computer engineering, computer science, control systems, electrical engineering, electronics, electro-physics, nanotechnology / Academy of Technical Sciences of Romania, "Ştefan cel Mare" University of Suceava. Faculty of Electrical Engineering ; ed.-in-chief: Adrian Graur. - Vol. 1 (2001), nr. 1- . - Suceava : Universitatea "Ştefan cel Mare", 2001-

Semestrial. - Înlocuieşte din 2001 publicaţia "Analele Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava. Secţiunea electrică"=ISSN 1222-4316.

ISSN 1582-7445 = Advances in Electrical and Computer Engineering 2057. Analele Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu.

Seria inginerie = Annals of the "Constantin Brâncuşi" University from Târgu Jiu. Engineering Series / red. şef: prof. univ. dr. Luminiţa Popescu. - Nr. 1 (2008)- . - Târgu Jiu : Academica Brâncuşi, 2008-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Provine din împărţirea în serii a publicaţiei "Analele Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu"=ISSN 1842-4856.

ISSN 1842-4856 = Analele Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu. Seria inginerie

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (370)

PUBLICAŢII SERIALE 369

2058. Analele Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi. Fascicula XIV, Inginerie mecanică = The Annals of "Dunărea de Jos" University of Galaţi. Fascicle XIV, Mechanical engineering / ed.-in-chief: prof. dr. eng. Luiza Daschievici, assoc. prof. dr. eng. Daniela Ghelase. - 1995- . - Galaţi : Galaţi University Press, 1995-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei Naţionale. - Text în limba engleză.

ISSN 1224-5615 = Analele Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi. Fascicula XIV, Inginerie mecanică

2059. Analele Universităţii "Eftimie Murgu" Reşiţa. Fascicula de

inginerie / Facultatea de Inginerie ; red. şef: prof. univ. dr. ing. Nicoleta Gillich. - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 1994-

Semestrial. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei Naţionale. - Descrierea s-a făcut după An. 25, nr. 2 din 2018.

ISSN 1453-7397 = Analele Universităţii "Eftimie Murgu" Reşiţa. Fascicula de inginerie

2060. Analele Universităţii Maritime Constanţa = Constanţa Maritime

University Annals / ed.-in-chief: assoc. prof. Emil Oanţă. - Constanţa : Nautica, 2001-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 2001 publicaţia "Analele Institutului de Marină Civilă"=ISSN 1454-8887 a cărei numerotare o continuă. - Descrierea s-a făcut după An. 18, Vol. 27 din 2018.

ISSN 1582-3601 = Analele Universităţii Maritime Constanţa 2061. Annals of the University of Oradea. Fascicle of Management

and Technological Engineering / ed.-in-chief: Tiberiu Vesselenyi. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2002-

De 3 ori pe an. - Are şi ediţie tipărită. - Descrierea s-a făcut după Vol. 17, nr. 2 din 2018.

ISSN 1583-0691 = Annals of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering (CD-ROM)

2062. Auto Bild România / red. şef: Dragoş Craiovan. - Nr. 1 (2008)-

. - Bucureşti : Ringier România, 2008- Bilunar. - Are şi ediţie online (www.auto-bild.ro). ISSN 2065-4340 = Auto Bild România

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (371)

370 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2063. Auto Catalog : ghidul complet al pieţei auto / red. şef: Cristian Sterea. - 2015/2016 (2015)- . - Bucureşti : Burda România, 2015-

Anual. - Are şi ediţie online (www.amsonline.ro). - Supliment la "Auto motor şi sport"=ISSN 1453-5769.

ISSN 2457-8894 = Auto Catalog 2064. Auto motor şi sport : noutate, emoţie, tehnologie / red. şef: Adrian

Drăgan. - An. 1 (1997), nr. 1- . - Bucureşti : Burda Media, 1997- Lunar. - Suplimente: "Auto motor şi sport 4 x 4", "Best Cars", "Auto

Catalog"=ISSN 2457-8894. - Între 1997-2011 editat de Sanoma-Hearst România, 2012 de Motor Presse Romania. - Are şi ediţie online (www.amsonline.ro).

ISSN 1453-5769 = Auto motor şi sport 2065. AutoPlus Magazine : cars news for exquisite people / fondat.:

Răzvan Codorean. - Bucureşti : Victor Media Press, 2017- Trimestrial. - Descrierea s-a făcut după Nr. 6 din 2018. ISSN 2601-2790 = AutoPlus Magazine 2066. Balanţa energetică şi structura utilajului energetic [Resursă

electronică] / Institutul Naţional de Statistică. - 2008(2009)- . - Bucureşti : Institutul Naţional de Statistică, 2009-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. ISSN 2067-1245 = Balanţa energetică şi structura utilajului energetic

(CD-ROM) 2067. Bányászati, kohászati és földtani konferencia = Mininig,

Metallurgy and Geology Conference / Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság / Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. - Cluj-Napoca : Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2000-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 19-a din 2017. ISSN 1842-9440 = Bányászati, kohászati és földtani konferencia 2068. BID - ISIM : buletinul / Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale Timişoara ; red. şef: dr. Nicolae Farbaş. - Nr. 1 (1997)- . - Timişoara : Sudura, 1997-

Trimestrial. - Text şi sumar şi în limba engleză. ISSN 1453-0392 = BID - ISIM

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (372)

PUBLICAŢII SERIALE 371

2069. Book of abstract - The ... National Conference with

International Participation "New Cryogenic and Isotope Technologies for Energy and Environment" / National R-D Instiute for Cryogenics and Isotopic Technologies . ICSI. - Vol. 1 (2018)- . - Râmnicu Vâlcea : ICSI, 2018-

La 2 ani. ISSN 2601-9965 = Book of Abstracts (The ... National Conference with

International Participation "New Cryogenic and Isotope Technologies for Energy and Environment")

2070. Book of abstracts - ModTech ... : International Conference on

Modern Manufacturing Technologies in Industrial Engineering / ModTech Profesional Association ; red. assoc.: prof. Constantin Carausu. - Sibiu : [s.n.], 2017-

Anual. ISSN 2286-4369 = Book of abstracts - ModTech ... 2071. Buletin informativ / Comisia Naţională Comportarea în Situ a

Construcţiilor. - Nr. 1 (1997)- . - Bucureşti : Consitrans, 1997- La 2 luni. - Pe copertă titlul "CNCisC". ISSN 1584-6687 = Buletin informativ - Comisia Naţională Comportarea

în Situ a Construcţiilor 2072. Buletin ştiinţific. Seria autovehicule rutiere : materiale,

tehnologii şi tehnici de management în industria de automobile = Scientific Bulletin. Automotive Series : materials, technologies and management techniques in the automobile industry / Universitatea din Piteşti. Departamentul Autovehicule şi Transporturi ; cheief ed.: prof. univ. dr. Ion Tabacu / University of Piteşti. Faculty of Mechanics and Technology. - Nr. 1/1996 (1997)- . - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 1997-

Anual. - Între 1997-[2009] a apărut în limba română. ISSN 1453-1100 = Buletin ştiinţific - Universitatea din Piteşti. Seria

autovehicule rutiere

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (373)

372 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2073. Buletin ştiinţific. Seria D, Exploatări miniere, prepararea substanţelor minerale utile, metalurgie neferoasă, geologie şi ingineria mediului / Universitatea de Nord din Baia Mare. Facultatea de resurse Minerale şi Mediu. - Vol. 9 (1995)- . - Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 1995-

Anual. - Rezumate în limbile: engleză, germană. - Înlocuieşte din 1995 publicaţia "Buletin ştiinţific - Universitatea din Baia Mare. Seria D, Mine, preparare, geologie"=ISSN 1224-3299.

ISSN 1582-0548 = Buletin ştiinţific - Universitatea de Nord din Baia Mare. Seria D, Exploatări miniere, prepararea substanţelor minerale utile, metalurgie neferoasă, geologie şi ingineria mediului

2074. Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia construcţii de

maşini = Bulletin of the Polytechnic Institute of Iaşi. Machine Construction / Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" ; ed.-in-chief: prof. dr. eng. Radu Ibănescu, prof. dr. eng. Aristotel Popescu / "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi. - Tom. 29(1983), fasc. 1/4- . - Iaşi : Politehnium, 1983-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 1983 publicaţia "Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia V. Mecanică tehnică"=ISSN 0373-3262 a cărei numerotare o continuă. - În 2001 supliment: "Maşini-unelte şi scule"=ISSN 1582-6392.

ISSN 1011-2855 = Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia construcţii de maşini

2075. Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia construcţii,

arhitectură = Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy. Construction, Architecture / Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" ; ed.-in-chief: prof. dr. eng. Nicolae Ţăranu / "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi. - Tom. 37 (1991), fasc. 1/4- . - Iaşi : Politehnium, 1991-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 1991 publicaţia "Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia V. Construcţii. Arhitectură"=ISSN 0373-3270 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1224-3884 = Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia construcţii, arhitectură

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (374)

PUBLICAŢII SERIALE 373

2076. Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia Electrotehnică. Energetică. Electronică / Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" ; ed.-in-chief: prof. dr. eng. Iulian Ciocoiu, assoc. prof. dr. eng. Cristian-Gyözö Haba. - Tom. 37 (1991), fasc. 1/4- . - Iaşi : Politehnium, 1991-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 1991 publicaţia "Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia III. Electrotehnica"=ISSN 1224-7871 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1223-8139 = Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia Electrotehnică. Energetică. Electronică

2077. Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia hidrotehnică /

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" ; ed.-in-chief: prof. dr. eng. Florian Stătescu. - Iaşi : Politehnium, 1991-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Rezumate în limbile: engleză, română. - Descrierea s-a făcut după Vol. 63, nr. 3/4 pe 2017.

ISSN 1224-3892 = Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia hidrotehnică

2078. Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia ştiinţa şi

ingineria materialelor / Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" ; ed.-in-chief: assoc. prof. dr. eng. Iulian Ioniţă, assoc. prof. dr. eng. Gheorghe Bădărău, prof. dr. eng. Dan Gelu Găluşcă, prof. dr. eng. Costică Bejinariu. - Tom. 41 (1995), fasc. 1/4- . - Iaşi : Politehnium, 1995-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Serie a publicaţiei "Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi" a cărei numerotare o preia.

ISSN 1453-1690 = Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia ştiinţa şi ingineria materialelor

2079. Buletinul ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara.

Seria hidrotehnică = Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timişoara. Transactions on Hidrotechnics / red. şef: prof. dr. eng. Ioan David. - Tom. 41 (55) (1996), fasc. 1/2- . - Timişoara : Editura Politehnica, 1996-

Semestrial. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 1996 publicaţia "Buletinul ştiinţific şi tehnic al Universităţii Tehnice din Timişoara. Seria hidrotehnică"=ISSN 1223-1940 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 1224-6042 = Buletinul ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara. Seria hidrotehnică

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (375)

374 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2080. Cap compas : buletin pentru informarea navigatorilor / Sindicatul Liber al Navigatorilor. - An. 1 (2017), nr. 1 (1)- . - Constanţa : Editura Dobrogea, 2017-

Trimestrial. ISSN 2559-1053 = Cap compas 2081. Conferinţa "Instalaţii pentru construcţii. Energie, eficienţă,

confort" : lucrările conferinţei / Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România. Filiala Transilvania, Universitatea "Transilvania" din Braşov. Departamentul de Instalaţii pentru Construcţii ; ed.: dr. ing. Sorin Bolocan, dr. ing. Alin Brezeanu, dr. ing. George Dragomir. - Bucureşti : Matrix Rom, 2017-

Anual. - Text şi în lb. engleză. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 2-a din 2018.

ISSN 2559-6985 = Lucrările Conferinţei tehnico-ştiinţifice "Instalaţii pentru construcţii. Energie, eficienţă, confort"

2082. Construcţii & imobiliare : [anuar] / ed.: Andreea Neferu. - 2014-

. - Bucureşti : Mediafax, 2014- Anual. - Supliment la "Ziarul financiar"=ISSN 1454-2641. ISSN 2360-6916 = Construcţii & imobiliare 2083. Drumuri - poduri : publicaţie periodică / Asociaţia Profesională

de Drumuri şi Poduri din România ; dir.: Costel Marin. - An. 1 (1991), nr. 1- . - Bucureşti : Media Drumuri Poduri, 1991-

La 2 luni. - Supliment: "Buletin tehnic rutier"=ISSN 1583-820X. ISSN 1222-4235 = Drumuri - poduri 2084. Easy Engineering / red. şef: Ciprian Rotaru. - Nr. 1(2012)- . -

Bucureşti : Wire Entretainment, 2012- Lunar. - Are şi ediţie online (www.easyengineering.ro). ISSN 2285-5998 = Easy Engineering 2085. Electronica azi / dir. gen.: Ionela Ganea. - Nr. 1 (2001)- . -

Bucureşti : Eurostandard Press 2000, 2001- De 10 ori pe an. - Suplimente: "Gleichmann Newsletter", "Electronica azi

- Hobby"=ISSN 2392-7941. - Are şi ediţie online (www.electronica-azi.ro). ISSN 1582-3490 = Electronica azi

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (376)

PUBLICAŢII SERIALE 375

2086. Electrotehnică, electronică, automatică / ICPE, Facultatea de Inginerie Electrică din UPB, Societatea Ştiinţifică ICPE. - Vol. 45 (1997), nr. 1/2- . - Bucureşti : Electra, 1997-

Trimestrial. - Între 1997-2001 a apărut lunar. - Fondată în 1952. - Text şi în limba engleză. - Între 1997-1992 editat de Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Electrotehnică. - Preia numerotarea seriei "Electrotehnica". - Rezultat din fuzionarea în 1997 a publicaţiilor "Electrotehnica, electronica şi automatica. Automatica şi electronica"=ISSN 0254-2242 şi "Electrotehnica, electronica şi automatica. Electrotehnica"=ISSN 0376-4745. - Are şi ediţie online (www.eea-journal.ro/ro/d/5/p/eea_2014_ro).

ISSN 1582-5175 = Electrotehnică, electronică, automatică 2087. EMING : simpozion ştiinţific studenţesc [Resursă electronică] /

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa. Facultatea de Inginerie şi Management. - Reşiţa, 2013-

Anual. - Antetitlu: Consiliul Judeţean Caraş-Severin. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 6-a din 2018.

ISSN 2392-8743 = EMING (Reşiţa)(CD-ROM) 2088. ENELKO - SzámOkt : nemzetközi energetika-elektrotechnika

konferencia : nemzetközi számítástechnika és oktatás konferencia / Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság = international conference on energetics-electrical engineering : international conference on computers and education / Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. - Cluj-Napoca : Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, [2000]-

Anual. - Rezumate în limba engleză. - Descrierea s-a făcut după ed. din 2018.

ISSN 1842-4546 = ENELKO - SzámOkt 2089. Energy Industry Review / ed.-in-chief: Lavinia Iancu ; ed.:

Adriana Stoica. - ian. (2018)- . - Ploieşti : Industry Media Vector, 2018- Lunar. ISSN 2601-3819 = Energy Industry Review 2090. EUROINVENT - ICIR ... : Book of Abstracts / Forumul

Inventatorilor Români ; ed.: Andrei Victor Sandu, Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah, Petrică Vizureanu. - Iaşi : [s.n.], 2018-

Periodicitate necunoscută. - Are şi ediţie online. ISSN 2601-4580 = Book of Abstracts (International Conference on

Innovative Research "EUROINVENT". Print)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (377)

376 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2091. European Journal of Science and Theology / Academic

Organisation for Environmental Engineering and Sustainable Development ; ed.-in-chief: dr. Iulian Rusu. - Vol. 1 (2005), nr. 1- . - Iaşi : Ecozone, 2005-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.ejst.tuiasi.ro). ISSN 1841-0464 = European Journal of Science and Theology 2092. Examinări nedistructive / Asociaţia Română de Examinări

Nedistructive. - Nr. 1 (2014)- . - Bucureşti : Printech, 2014- Semestrial. ISSN 2360-4514 = Examinări nedistructive 2093. Excelenţa pentru viitor. Energie . - An. 1 (2011)- . -

Bucureşti : MediaUno, 2011- Anual. ISSN 2285-5858 = Excelenţa pentru viitor. Energie 2094. Excellence for the Future. Energy . - 2013- . - Bucharest :

MediaUno, 2013- Anual. ISSN 2501-3432 = Excellence for the Future. Energy 2095. INCAS Bulletin / National Institute for Aerospace Research "Elie

Carafoli" ; ed.-in-chief: Ruxandra Botez. - An. 1 (2009), nr. 1- . - Bucharest : National Institute for Aerospace Research "Elie Carafoli", 2009-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (www.bulletin.incas.ro). ISSN 2066-8201 = INCAS Bulletin 2096. Info ASTR Timişoara / Academia de Ştiinţe Tehnice din

România. Filiala Timişoara. - Nr. 1 (2001)- . - Timişoara : Editura Politehnica, 2001-

Trimestrial. - Are şi ediţie online (http://aspc.cs.upt.ro/astr/). ISSN 1584-5540 = Info ASTR Timişoara 2097. Info Satelit : magazinul recepţiei TV a sateliţilor / dir.: Dan Comşa

; red. şef: Dan Bălănescu. - Cluj-Napoca : Rip, 1995- Trimestrial. - Între 1995-[2012] a apărut ca supliment trimestrial al

publicaţiei "TV Satelit"=ISSN 1221-6453. - Descrierea s-a făcut după Nr. 4 din 2018.

ISSN 1224-807X = Info Satelit

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (378)

PUBLICAŢII SERIALE 377

2098. inoJurnal : revista de inovatie a Centrului de Transfer Tehnologic CTT CEPROCIMAT / dir.: Deẩk Ştefania Elena. - Nr. 1 (2017)- . - Bucureşti : Editura Nouă, 2017-

Trimestrial. ISSN 2601-2855 = inoJurnal (Bucureşti) 2099. International Conference of Thermal Equipment, Renewable

Energy and Rural Development. TE-RE-RD : proceedings / University "Politehnica" of Bucharest. Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics. Faculty of Biotechnical Systems Engineering, National Institute of Research-Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry. INMA Bucharest, Hydraulics & Pneumatics Research Institute(INOE 2000-IHP) Bucharest, Chamber of Commerce and Industry Vâlcea ; ed.: prof. dr. ing. Lucian Mihăescu, assoc. prof. dr. ing. Gabriel-Paul Negreanu. - Bucharest : Printech, 2012-

Anual. - Între 2001-2011 a apărut în limba română. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 7-a din 2018.

ISSN 2359-7941 = International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development. TE-RE-RD

2100. International Journal of Modern Manufacturing Technologies

/ Professional Association in Modern Manufacturing Technologies. ModTech ; ed.-in-chief: prof. Dumitru Nedelcu. - Vol. 1 (2009), nr. 1- . - Iaşi : ModTech, 2009-

Semestrial. - Are şi ediţie online (www.modtech.ro). ISSN 2067-3604 = International Journal of Modern Manufacturing

Technologies 2101. International Workshop on Numerical Modelling in Aerospace

Sciences [Resursă electronică] / National Institute for Aerospace Research "Elie Carafoli"-INCAS. - Bucureşti : I.N.C.A.S., 2014-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 6-a din 2018. ISSN 2360-1809 = International Workshop on Numerical Modelling in

Aerospace Sciences (CD-ROM) 2102. Journal of Applied Enginnering Sciences / University of Oradea.

Faculty of Architecture and Constructions ; ed.-in-chief: Corneliu Bob. - Vol. 1 (2011), nr. 1- . - Oradea : University of Oradea, 2011-

Semestrial. - Înlocuieşte din 2011 publicaţia "Analele Universităţii din Oradea. Fascicula construcţii şi instalaţii hidroedilitare"=ISSN 1454-4067. - Are şi ediţie online (www.scipio.ro/web/journal-of-applied-engineering-sciences/home).

ISSN 2247-3769 = Journal of Applied Enginnering Sciences

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (379)

378 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2103. Journal of Electrical and Electronics Engineering / University of Oradea. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology ; ed.-in-chief: Teodor Leuca. - [Vol. 1] (2008)- . - Oradea : University of Oradea, 2008-

Anual. - Antetitlu: Academy of Romanian Scientists. - Rezultat din fuzionarea în 2008 a publicaţiilor "Analele Universităţii din Oradea. Fascicula electrotehnică, Secţiunea electronică"=ISSN 1454-9239 şi "Analele Universităţii din Oradea. Fascicula electrotehnică, Secţiunea inginerie electrică"=ISSN 1841-7221. - Are şi ediţie pe suport electronic.

ISSN 1844-6035 = Journal of Electrical and Electronics Engineering 2104. Journal of Engineering Studies and Research / "Vasile

Alecsandri" University of Bacău ; ed.-in-chief: Valentin Nedeff. - Vol. 16(2010), nr. 3- . - Bacău : Alma Mater, 2010-

Trimestrial. - Înlocuieşte din 2010 publicaţia "MOCM. Modeling and Optimization in the Machines Building Field"=ISSN 1224-7480 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 2068-7559 = Journal of Engineering Studies and Research 2105. Journal of Marine Technology and Environment / Constanţa

Maritime University. - Vol. 1 (2008)- . - Constanţa : Nautica, 2008- Semestrial. - Are şi ediţie online (www.cmu-edu.eu/jmte/). ISSN 1844-6116 = Journal of Marine Technology and Environment 2106. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials / National

Institute for Optoelectronics, National Institute of Materials Physics ; dir.: Roxana Savastru ; ed.-in-chief: Mihai Popescu. - Vol. 1 (1999), nr. 1- . - Bucharest : INOE Publishing House, 1999-

Lunar. - Între 1999-2004 a apărut trimestrial. - Supliment: "Journal of Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communications"=ISSN 1842-6573. - Are şi ediţie online (www.joam.inoe.ro).

ISSN 1454-4164 = Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 2107. Lucrările simpozionului naţional de informatică, automatizări

şi telecomunicaţii în energetică. SIE . - Bucureşti : Editura S.I.E.R, 2005- La 2 ani. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 12-a din 2018. ISSN 1842-4392 = Lucrările simpozionului naţional de informatică,

automatizări şi telecomunicaţii în energetică

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (380)

PUBLICAŢII SERIALE 379

2108. Managementul proiectelor în construcţii : sesiunea ştiinţifică studenţească / Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. - Ed. 1 (2018)- . - Bucureşti : Conspress, 2018-

Anual. - Pe cop. tit.: Sesiunea Ştiinţifică Studenţească "Managementul proiectelor în construcţii".

ISSN 2601-7946 = Managementul proiectelor în construcţii 2109. Master-Nav / Academia Navală "Mircea cel Bătrân". - Constanţa :

Editura Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", 2010- Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 8-a din 2018. ISSN 2601-3835 = Master-Nav - Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Constanţa 2110. Monitorul de petrol şi gaze : revistă / Asociaţia "Societatea

Inginerilor de Petrol şi Gaze" ; dir.: fondat. Gheorghe Buliga ; dir.: Violeta Şufan-Dumitriu. - Serie nouă, Nr. 1 (2002)- . - Bucureşti : Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze. SIPG, 2002-

Lunar. - Fondat în 1900. - Înlocuieşte din 2002 publicaţia "Monitorul petrolului românesc" apărută între 1900-1948.

ISSN 1583-0322 = Monitorul de petrol şi gaze 2111. Műszaki szemle = Technical Review / Erdélyi Magyar Műszaki

Tudományos Társaság / Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. - 1. Ev. (1998), 1/2. sz.- . - Cluj-Napoca : Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 1998-

Trimestrial. - Între 2004-2011 a avut ca supliment "Historia scientiarum"=ISSN 2285-1984.

ISSN 1454-0746 = Műszaki szemle 2112. Műszaki Tudományos Üléssak Előadásai = Preceedings of the

International Conference of Technical Sciences / Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományos Szakosztálya / Transylvanian Museum Society. Department of Engineering Sciences ; ed.: Bitay Enikő, Máté Márton. - 2014- . - Cluj-Napoca : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014- .- (Műszaki Tudományos Közlemények=2393-1280).

Anual. ISSN 2067-6808 = Műszaki Tudományos Üléssak Előadásai

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (381)

380 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2113. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia - ÉPKO = International Conference on Civil Engineering and Architecture / Érdelyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság / Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. - Şumuleu Ciuc : Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 1997-

Anual. - Pe copertă titlul " ÉPKO". - Ediţiile 1-15 au titlul şi în limba română. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 22-a din 2018.

ISSN 1843-2123 = Nemzetközi Építéstudományi Konferencia - ÉPKO 2114. OGÉT : nemzetközi gépészeti találkozó / Erdélyi Magyar Műszaki

Tudományos Társaság = international conference on mechanical engineering / Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania = conferinţa internaţională de inginerie mecanică. - Kolozsvár : Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 1992-

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 26-a din 2018. ISSN 2068-1267 = OGÉT (Kolozsvár) 2115. Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid

Communications / National Institute for Optoelectronics, National Institute of Materials Physics ; dir.: Roxana Savastru ; ed.-in-chief: Mihai Popescu. - Vol. 1 (2007), nr. 1- . - Bucureşti : INOE Publishing House, 2007-

Lunar. - Supliment la "Journal of Optoelectronics and Advanced Materials"=ISSN 1454-4164. - Are şi ediţie online (http://inoe.inoe.ro/oam-rc).

ISSN 1842-6573 = Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communications

2116. Piaţa auto : maşini, componente, producători, importatori, dealeri :

supliment al "Ziarului financiar" / ed. coord.: Bogdan Alecu. - 2012- . - Bucureşti : Mediafax, 2012-

Anual. ISSN 2360-6894 = Piaţa auto 2117. Pro tehnica : revista elevilor / Colegiul "Ştefan Odobleja". - Nr.

1(2010)- . - Craiova : Colegiul "Ştefan Odobleja", 2010- Semestrial. - Între 2010-2011 editat de Grupul Şcolar Industrial

Electroputere. - Din 2012 apare serie nouă. ISSN 2068-1380 = Pro tehnica

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (382)

PUBLICAŢII SERIALE 381

2118. Proceedings in Manufacturing Systems / Romanian Academy,

University "Politehnica" of Bucharest. Machines and Production Systems Department ; ed.: Adrian Ghionea, George Constantin. - Vol. 1(2010), nr. 1- . - Bucharest : Editura Academiei Române, 2010-

Trimestrial. - Înlocuieşte din 2010 publicaţia "Proceedings of the International Conference on Manufacturing Systems ICMaS"=ISSN 1842-3183 a cărei numerotare o continuă.

ISSN 2067-9238 = Proceedings in Manufacturing Systems 2119. Proceedings of Francophone Multidisciplinary Colloquium on

Materials, Environment and Electronics. PLUMEE / "Vasile Alecsandri" University of Bacău. Department of Energetics, Mecatronics and Computer Science ; ed.-in-chief: George Culea, Cornel Anton, Delia Arnaud-Cormoş. - Bacău : Alma Mater, 2010-

Anual. - Descrierea s-a făcut după vol. din 2018. ISSN 2343-9092 = Proceedings of Francophone Multidisciplinary

Colloquium on Materials, Environment and Electronics. PLUMEE 2120. Proceedings of the Annual Session of Scientific Papers "IMT

Oradea" / Faculty of Management and Technological Engineering of the University of Oradea. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2012-

Anual. - Are şi ediţie pe suport electronic. - Descrierea s-a făcut după Vol. 17 din 2018.

ISSN 2285-3278 = Proceedings of the Annual Session of Scientific Papers "IMT Oradea"

2121. Producerea, transportul şi utilizarea energiei : [lucrările]

conferinţei "Ştiinţa modernă şi energia" / Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Instalaţii. - Cluj-Napoca : Risoprint, 1981-

Anual. - Rezumate în limba engleză. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 37-a din 2018.

ISSN 2066-4125 = Producerea, transportul şi utilizarea energiei

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (383)

382 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2122. Programme and Book of Abstracts (... International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering. Print) / Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare-IMNR. - No. 1 (2018)- . - Bucureşti : Avanmat, 2018-

Anual. - Conţine lucrările conferinţelor "International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering. EmergeMat" şi "International Workshop on Materials under Extreme Conditions. SuperMat".

ISSN 2602-0416 = Programme and Book of Abstracts (... International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering. Print)

2123. Revista de istorie a electrotehnicii româneşti / Institutul Naţional

de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică. ICPE-CA ; ed. şef onor.: prof. Florin Teodor Tănăsescu ; ed. şef: Mircea Ignat. - [Serie nouă], Vol. 1 (2014), nr. 1- . - Bucureşti : INCDIE ICPE CA, 2014-

Anual. - Înlocuieşte din 2014 publicaţia "Seminar de istoria electrotehnicii româneşti"=ISSN 2066-7965. - Conţine CD.

ISSN 2066-7965 = Revista de istorie a electrotehnicii româneşti 2124. Revista de turnătorie / Asociaţia Tehnică de Turnătorie din

România ; dir.: prof. dr. ing. Laurentie Sofroni ; red. şef: ing. Marinela Serachitopol. - Nr. 1 (1995)- . - Bucureşti : Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România, 1995-

Lunar. - Titlu, rezumate şi în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.revistadeturnatorie.ro).

ISSN 1224-2144 = Revista de turnătorie 2125. Revista minelor : an international journal of mining and

environment = Mining revue / University of Petroşani ; ed.-in-chief: prof. Victor Arad. - Serie nouă, An. 41(1990), nr. 1- . - Petroşani : Universitas, 1990-

Lunar. - Text în limba engleză. - Înlocuieşte din 1990 publicaţia "Mine, petrol şi gaze"=ISSN 0250-3115 a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.upet.ro/revista/revistaminelor).

ISSN 1220-2053 = Revista minelor

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (384)

PUBLICAŢII SERIALE 383

2126. Revue roumaine des sciences techniques. Série de électrotechnique et énergetique / Académie Roumaine ; réd. en chef: prof. dr. doc. Andrei Ţugulea. - Tom. 9 (1964), nr. 1- . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1964-

Trimestrial. - Text în limba engleză. - Rezultat din fuzionarea în 1964 a publicaţiilor "Revue d'électrotechnique et d'énergetique. Série A. Électrotechnique, électroenergetique et énergetique génerale"=ISSN 0484-8438 şi " Revue d'électrotechnique et d'énergetique. Série B. Thermoénergetique et utilisation énergetique des combustibles"=ISSN 0488-8446 a căror numerotare o continuă.

ISSN 0035-4066 = Revue roumaine des sciences techniques. Série de électrotechnique et énergetique

2127. Robotica & management : international journal / Robotics

Society of Romania, The Caraş-Severin County Council, The "Eftimie Murgu" University of Reşiţa, Politehnica" University of Timişoara ; red.-in-chief: lect. dr. eng. Călin-Octavian Micloşină. - Serie nouă, Vol. 2 (1997), nr. 1- . - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 1997-

Semestrial. - A apărut şi între anii 1990-1992. - Între 1997-2003 a apărut în limba română.

ISSN 1453-2069 = Robotica & management (Reşiţa) 2128. Romaqua : publicaţie lunară de informare tehnico-ştiinţifică /

Asociaţia Română a Apei ; red.: Mihai Necşoiu. - An. 1 (1995), nr. 1- . - Bucureşti : Asociaţia Română a Apei, 1995-

Lunar. - Între 1995-2012 apărut de 6 ori pe an. - Sumar şi în limba engleză. - Are şi ediţie online (www.araromaqua.ro).

ISSN 1453-6986 = Romaqua (Bucureşti) 2129. Sesiune de comunicări ştiinţifice şi referate (Liceul Tehnologic

"Haralamb Vasiliu" Podul Iloaiei) ; Liceul Tehnologic "Haralamb Vasiliu". - Podu Iloaiei : [s.n.], 2018-

Anual. - Text şi în lb. engleză. ISSN 2601-9612 = Sesiune de comunicări ştiinţifice şi referate (Liceul

Tehnologic "Haralamb Vasiliu" Podul Iloaiei)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (385)

384 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2130. Simpozion ştiinţific studenţesc "HD-...-STUD" [Resursă electronică] = Student Scientific Symposium "HD-...-STUD" / Universitatea Politehnică din Timişoara. Facultatea de Inginerie din Hunedoara. - Hunedoara : Facultatea de Inginerie din Hunedoara, 2005-

Anual. - Text în lb. română. - Descrierea s-a făcut dupa ed. din 2018. ISSN 2501-580X = Simpozion ştiinţific studenţesc "HD-...-STUD" (CD-

ROM) 2131. Technomarket. Sisteme de fabricaţie : publicaţie lunară

specializată / preşed.: George Rusu ; ed. şef: ing. Gabriela Rusu. - An. 4 (2007), nr. 1- . - Bucureşti : ArTech, 2007-

Lunar. - Desprins în 2007 din publicaţia "Utilaje, unelte, echipamente"=ISSN 1841-7604. - Între 2007-2013 editat de GL Media & Publishing.

ISSN 1843-2174 = Technomarket. Sisteme de fabricaţie 2132. Tehnica militară = Military Technology / Departamentul pentru

Armamente. Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare ; red. şef: lt. col. ing. Valentin Cristea / Armaments Department. Military Equipament and Technologies Research Agency. - Nr. 1 (2001)- . - Bucureşti : Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2001-

Semestrial. - În 2006 a apărut în copertă comună cu "Revista ACTTM"=ISSN 1453-0945.

ISSN 1582-7321 = Tehnica militară 2133. Tehnică şi tehnologie / dir.: ing. Onuţ Iliescu. - An. 1 (2001), nr.

1- . - Bucureşti : Tehnic Media, 2001- La 2 luni. - Pe copertă titlul "T&T". - Între 2001-2002 editată de

SincronEdit. - Are şi ediţie online (www.ttonline.ro). ISSN 1453-8423 = Tehnică şi tehnologie 2134. Tribuna verde / Grupul de Presă Ecologic ; dir. general: Matei

Dumitru ; ed. şef: Monica Matei. - An. 1 (2018), nr. 1- . - Bucureşti : Ecologic Group, 2018-

Trimestrial. ISSN 2601-3312 = Tribuna verde

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (386)

PUBLICAŢII SERIALE 385

2135. Tudomány és Technikatörténeti Konferencia / Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. - Cluj-Napoca : Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2014

Anual. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 11-a din 2018. ISSN 2360-4255 = Tudomány és Technikatörténeti Konferencia 2136. Univers ingineresc : bilunar de opinie şi informare / Asociaţia

Generală a Inginerilor din România ; dir. fondat.: Mihai Mihăiţă ; red. şef: Alexandra Rizea. - An. 1 (1990), nr. 1- . - Bucureşti : Editura A.G.I.R, 1990-

Bilunar. ISSN 1223-0294 = Univers ingineresc 2137. ZF business construct / red. şef: Cristi Moga. - Nr. 1 (2007)-

. - Bucureşti : Mediafax, 2007- Lunar. - Între 2007-2010 editată de Publimedia International. - Supliment

la "Ziarul financiar"=ISSN 1454-2641. - Are şi ediţie online (www.zf.ro/business construct).

ISSN 1842-8266 = ZF business construct 2138. Zilele Tehnice Studenţeşti : volum de lucrări ştiinţifice /

Universitatea "Politehnica" din Timişoara. Liga Studenţilor din Facultatea de Mecanică. - Timişoara : Editura Politehnica, [1997]- .- (Conferinţe).

Anual. - Text şi în limba engleză. - Descrierea s-a făcut după Ed. a 21-a, vol. 12 din 2018.

ISSN 1843-1917 = Zilele Tehnice Studenţeşti

63 Silvicultură. Agricultură. Horticultură. Zootehnie

2139. Advances in Agriculture & Botanics : international journal of the

Bioflux Society / ed.-in-chief: Botha Miklos. - Vol. 1 (2007)- . - Cluj-Napoca : Bioflux, 2007-

De 3 ori pe an. - Pe copertă titlul "AAB Bioflux". ISSN 2066-7639 = Advances in Agriculture & Botanics

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (387)

386 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2140. Agriculture for Life, Life for Agriculture. Section 1, Agronomy : international conference : book of abstracts / University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. Faculty of Agriculture ; general ed.: Costică Ciontu. - Bucharest : Ceres, 2015-

Anual. - Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2457-3205 = Agriculture for Life, Life for Agriculture. Section 1,

Agronomy 2141. Agriculture for Life, Life for Agriculture. Section 2,

Horticulture : international conference : book of abstracts / University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. Faculty of Horticulture ; general ed.: Dorel Hoza. - Bucharest : Ceres, 2015-

Anual. - Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2457-3213 = Agriculture for Life, Life for Agriculture. Section 2,

Horticulture 2142. Agriculture for Life, Life for Agriculture. Section 3, Animal

Science : international conference : book of abstracts / University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. Faculty of Animal Science ; general ed.: prof. Ph.D. Gheorghe Emil Mărginean. - Bucharest : Ceres, 2015-

Anual. - Descrierea s-a făcut după ed. din 2018. ISSN 2457-3221 = Agriculture for Life, Life for Agriculture. Section 3,

Animal Science 2143. Agriculture for Life, Life for Agriculture. Section 4, Veterinary

Medicine : international conference : book of abstracts / University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. Faculty of Veterinary Medicine ; general ed.: prof. D.V.M. PhD. Gabriel Predoi. - 2015- . - Bucharest : Ceres, 2015-

Anual. ISSN 2457-323X = Agriculture for Life, Life for Agriculture. Section 4,

Veterinary Medicine 2144. Agriculture for Life, Life for Agriculture. Section 5, Land

Reclamation, Earth observation & Surveying, Enviromental Engineering : international conference : book of abstracts / University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. Faculty of Land and Environmental Engineering. - 2017- . - Bucureşti : Ceres, 2017-

Anual. ISSN 2457-3248 = Agriculture for Life, Life for Agriculture. Section 5,

Land Reclamation, Earth observation & Surveying, Enviromental Engineering

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (388)

PUBLICAŢII SERIALE 387

2145. Agriculture for Life, Life for Agriculture. Section 6,

Biotechnology : international conference : book of abstracts / University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. Faculty of Biotechnologies ; gen. ed.: Călina Petruţa Cornea. - 2013- . - Bucharest : [s.n.], [2013]-

Anual. ISSN 2343-9653 = Agriculture for Life, Life for Agriculture. Section 6,

Biotechnology 2146. agroBUSINESS România / ed. gen.: Ion Banu ; red. şef: Patricia

Alexandra Pop. - Bucureşti : Alt Press Tour, 2010- Bilunar. - Are şi ediţie online (www.agro-business.ro). - Descrierea s-a

făcut după An. 9, Nr. 24 din 2018. ISSN 2501-3971 = agroBUSINESS România 2147. Agroimpact : revistă bimestrială de agricultură. - An. 1(2014), nr.

1- . - Bucureşti : Impact Media Business, 2014- La 2 luni. - Are şi ediţie online (www.agroimpact.ro). ISSN 2344-6978 = Agroimpact (Bucureşti) 2148. AgroLife : scientific journal / University of Agronomic Sciences

and Veterinary Medicine of Bucharest. - Vol. 1 (2012)- . - Bucharest : Ceres, 2012-

Anual. - Are şi ediţie pe suport electronic. - Are şi ediţie online (www.agrolifejournal.usamv.ro).

ISSN 2285-5718 = AgroLife (Bucharest) 2149. AgroLife [Resursă electronică] : scientific journal / University of

Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. - Bucharest : University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 2012-

Anual. - Are şi ediţie tipărită. - Are şi ediţie online (www.agrolifejournal.usamv.ro). - Descrierea s-a făcut după Vol. 7, nr. 1 din 2018.

ISSN 2285-5726 = AgroLife (Bucharest)(CD-ROM)

PUBLICAII SERIALE - [PDF Document] (389)

388 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2150. Analele Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea [Resursă electronică]. - Bucureşti : New Agris - Revistele Agricole, [2009]-

Anual. - Antetitlu: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". - Sumar şi în limba engleză. - Rezumate în limba engleză. - Are şi ediţie tipărită. - Descrierea s-a făcut după Vol. 86 din 2018.

ISSN 2067-7758 = Analele Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea (CD-ROM)

2151. Animal Biology & Animal Husbandry : international journal of

the Bioflux Society / ed.-in-chief: Botha Miklos. - Nr. 1 (2007)- . - Cluj-Napoca : Bioflux, 2007-

Semestrial. - Pe copertă titlul "ABAH Bioflux". ISSN 2066-7612 = Animal Biology & Animal Husbandry 2152. Annals of Forest Research : journal of forestry and environmental

sciences / Forest Research and Management Institute ; ed.-in-chief: Sorin Popescu. - Vol. 51 (2008)- . - Voluntari : Forest Research and Management Institute, 2008-

Semestrial. - Înlocuieşte din 2008 publicaţia "Anale - Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice"=ISSN 1583-2023 a cărei numerotare o continuă. - Are şi ediţie online (www.afrjournal.org).

ISSN 1844-8135 = Annals of Forest Research 2153. Anuar / Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu

Şişeşti". - Bucureşti : Terra Nostra, 2003- Anual. - Titlu şi în limbile: engleză, franceză. - Descrierea s-a făcut după

vol. din 2018. ISSN 1842-0907 = Anuar - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice

"Gheorghe Ionescu Şişeşti" 2154. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation :

international journal of the Bioflux Society / ed.-in-chief: Petrescu-Mag I. Valentin. - Vol. 1 (2008)- . - Cluj-Napoca : Bioflux, 2008-

Trimestrial. - Pe copertă titlul "AACL Bioflux". - Are şi ediţie online (www.bioflux.com.ro/journal/).

ISSN 1844-8143 = Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation